image20Jsme ve vesmíru jediní inteligentní tvorové? Pravděpodobně každý z nás si minimálně jednou položil tuto otázku. Mnoho z nás si možná utvořilo vlastní životní názor na svět díky této otázce. AASRA ( Archeology, Astronautics and SETI Research Association ) je organizace, jejímž cílem je přinášet specifické informace pro vědeckou komunitu, ale také širokou veřejnost, o tomto delikátním tématu a věrohodně odpovědět na otázky z toho vycházející.

Paleo-SETI je vědecký termín pro revoluční výzkum, který zastává teorii, že mimozemské rasy navštívily naši planetu v dávné historii, ať už v jakékoliv formě, a ovlivnily vývoj naší civilizace. Tento název vytvořil Dr.Vladimir Avinski v roce 1989. Díky kontroverznímu základu teorie samotné se samozřejmě názory na tento počin velmi liší. AASRA je odhodlána prokázat za použití vědeckých metod, jestli opravdu mimozemšťané navštívili Zemi v minulosti, či ne. Tato organizace je průkopníkem v tomto oboru a klade si otázky jako:

– mohou mít pokročilé odborné znalosti našich předků nějakou souvislost s mimozemským kontaktem?

– ovlivnily bytosti z jiných světů nějakým způsobem vývoj lidstva?

– existují zde na Zemi, či na jiných tělesech v naší soustavě důkazy o takových aktivitách?

– jaké mohou být následky pro lidstvo pokud se prokáže, že nejsme ve vesmíru sami a nikdy jsme nebyli?

– je člověk opravdu vrchol stvoření?

AASRA hledá fyzické důkazy, které by prokázaly správnost Paleo-SETI teorie. Snažíme se také vyvrátit jiné teorie, které jsou považovány za správné, ale ve skutečnosti nejsou. Pracujeme na stejných principech jako klasická věda, ale posouváme výzkum o krok dopředu, AASRA se snaží brát na vědomí VŠECHNY objevy a informace ze VŠECH vědních oborů! Neexistují bariéry, protože jedině díky koordinovanému výzkumu různých kategorií lidské činnosti zároveň si lze sestavit obrázek o naší minulosti a vzájemná propojenost různých kultur je daleko více viditelná.

Paleo-SETI je bezpochyby velice komplexní a náročné téma. Musíme nevyhnutelně a neúnavně šířit naše teorie z mnoha odvětví a někdo může argumentovat, že to je jeden z důvodů, proč nás velká většina “vědecké” komunity nebere ještě vážně. A to je velice nepřijemný postoj. Například egyptolog zůstane pořád egyptologem a nikdy se nezamyslí nad možností propojení s jinými kulturami, např. Mayskou, bezohledu na to, že obě civilizace stavěly pyramidy. Naši kritici nás napadají, že překrucujeme fakta a manipulujeme skutečnosti, a přitom přesný opak je pravdou. Mnohokrát je práce AASRA badatelů úmyslně zesměšňována a zkreslována. Náš přístup k výzkumu je objektivní a nezaujatý. Lidé, kteří tvrdí, že naše teorie jsou naprostý nesmysl, jsou ti, kdo většinou nemají po ruce dostatek argumentů a věří svojí pravdě jen na základě opakovaného stereotypu. Každopádně odmítat teorii jen proto, že je revoluční a bez snahy se nad věcí alespoň trochu zamyslet, je smutné. Nejen, že to není správné, ale zamítnout nějakou teorii bez důkladné analýzy je také vysoce nevědecké počínání. Pokud “návštěvníci z kosmu”, nebo Paloe-SETI hypotéza bude prokázána a akceptována odbornou veřejností, tak jsme nejen byli jedni z prvních, kdo o tomto výzkumu veřejně mluvil, ale také budeme pomáhat tato nová fakta zavádět do našich každodenních životů. Každopádně, dáváme na vědomí, že pokud jsme na špatné cestě a tento výzkum je jen sbírka nesmyslů, potom budeme první kdo to přizná.

Jediný způsob jak zaujmout pozitivní postoj k tomuto tématu je s otevřenou myslí a bez předsudků. Neočekáváme, že někdo bude přesvědčen přes noc a uvěří okamžitě těmto teoriím, ale očekáváme od toho, kdo bude kritizovat naši práci, aby nejprve důkladně prostudoval všechen dostupný materiál, nezaměnitelná fakta a důkazy, které napovídají, že Země byla pravděpodobně v minulosti navštívena bytostmi z vesmíru…

Autor : Giorgio Tsoukalos

Zdroj: Legendary Times

Překlad a foto: Michael M.Faitl


Zdroj: http://www.astronauti.cz/news/co-je-paleo-seti-1/