isca2nzk8qUž mnoho studií došlo k závěrům, že dokonce ani infarkt nebo zápas s rakovinou nedokáží inspirovat pacienty k tomu, aby udělali nějaké změny směrem ke zdravějšímu životnímu stylu. Člověk by se mohl domnívat, že pokud se dozvíme o rakovině nebo jsme přežili srdeční infarkt, mělo by nás to vést k nějakým životním změnám. Bohužel však výsledky mnoha studií odhalují smutnou realitu, že pacienti nemívají vůli k převzetí odpovědnosti za své vlastní zdraví.

Studie, nedávno publikovaná v magazínu the American Heart Journal, zkoumala více než 1 200 mužů a žen, kteří trpěli nadváhou a postihl je infarkt. V následném období v délce jednoho roku tito účastníci studie shodili průměrně pouhá 2% své váhy. A přitom v současné vědecké literatuře je bráno jako fakt, že obezita zvyšuje rizika mnoha chorob: diabetu, mrtvice, rakoviny, spánkové apnoe aj. I navzdory tomu, že přežijí infarkt a může je brzy potkat smrt kvůli jejich nezdravému způsobu života, pacienti stále odmítají přejít na zdravější životní styl. Zmíněná studie je jen další z mnoha, jež odhalují odmítavý postoj pacientů k modifikacím jejich životního stylu, přestože jinak budou možná muset čelit i další závažné chorobě.

S

Jiná podobná studie byla publikována v the Journal of Clinical Oncology a sledovala více než 9 000 pacientů, kteří přežili rakovinu a všímala si přechodu na zdravější životní styl. I když přežili jednu z nejhrozivějších diagnóz, většina pacientů udělala jen malé nebo žádné změny. Méně než 20% pacientů dokázalo každodenně zkonzumovat doporučovaných 5 kusů ovoce nebo zeleniny. Jen každý dvacátý pacient dodržoval všechna doporučení zdravé životosprávy. A přitom výzkumy prokázaly, že i dílčí změny těchto návyků snižují rizika znovuobnovení nemoci a zlepšují celkové zdraví a kvalitu života. Přesvědčivý výzkum faktorů životního stylu, které zlepšují zdraví, však zatím nebývá natolik uznávaný, aby většinu pacientů přiměl ke změnám. Mnoho odborníků na péči o zdraví obviňuje lékaře klasické medicíny, že nedostatečně informují své pacienty o způsobech, jak zlepšit své zdraví. 

V rámci dalšího projektu řízeného organizací CDC výzkumníci provedli dotazování u 1 600 pacientů po rakovině. Zajímali se o to, zda někdo vedl pacienty ke změnám v životním stylu nebo jim poskytoval dietní rady, aby se u nich předešlo návratu jejich nemoci. Pouze každý třetí pacient potvrdil, že mu jeho praktický lékař nabídl informace o způsobu zdravého stravování. Většina běžných lékařů tedy neinformovala pacienty o rizikových faktorech nezdravého životního stylu a o preventivních opatřeních, která je možné přijímat. Tíha odpovědnosti ale leží stejně tak i na pacientech samotných, protože mají možnost vyhledávat takové informace sami. Pacienti by totiž měli přijímat odpovědnost za nedostatečné změny ve způsobu svého života, které pak mívají za následek nějakou závažnou diagnózu. Správné stravovací návyky a zdravý životní styl, které snižují rizika onemocnění, bývají dobře známé a často publikované. Pacienti nepotřebují nijak usilovně hledat takovéto informace, aby mohli díky nim provést informované úpravy svého životního stylu. Zmíněné nedávné studie nám bohužel odhalují smutnou realitu: většina lidské populace prostě nechce přebírat odpovědnost za své vlastní zdraví.

Zdroj: http://www.naturalmagic.cz/vnejsi-vlivy/49-pacienti-kteri-se-nechaji-ovladnout-nemoci-odmitaji-zmeny-v-zivotnim-stylu