97% lidské DNA má zřejmě vyšší účel, není to „odpad“, jak tvrdí vědci

Toto konečně a vědecky vysvětluje, proč můžou mít afirmace, autogenní trénink, hypnóza a podobné věci takový silný vliv na člověka a lidské tělo. Pro naši DNA je naprosto normální a přirozené reagovat na jazyk. Zatímco západní vědci stříhali jednotlivé geny z vláken DNA a vkládali je na jiná místa, Rusové nadšeně pracovali na přístrojích, které můžou ovlivnit buněčný metabolismus skrze vhodně modulované rádiové a světelné frekvence a tak opravit genetické vady.
Po tisíciletích, kdy byla naše DNA odpojená od frekvencí vyšších dimenzí, se teď konečně osvobozuje od starých vzorců, které uvízly v univerzálním časovém matrixu. Nicméně, lidé budou brzy vědět a chápat, proč 97% naší DNA má vyšší účel a proč nás její transformace vede k probuzení, které jsme si nikdy ani nedokázali představit.Lidský genom má v sobě minimálně čtyři milióny genových spínačů, které se nachází v kouscích DNA dříve označovaných za „odpadní“, ale ukazuje se, že takzvaná odpadní DNA hraje ústřední roli v ovládání chování buněk, orgánů a dalších tkání. Tento objev, považovaný za významný lékařský a vědecký průlom, má obrovské možné důsledky pro lidské zdraví a vědomí, protože mnohé komplexní choroby jsou evidentně způsobeny drobnými změnami ve stovkách genových spínačů. Když se vědci začali zabývat „odpadní DNA“ – tedy částmi DNA, které nejsou vlastní geny s instrukcemi pro bílkoviny – objevili komplexní systém, který ovládá geny. Nejméně 80 procent této DNA je aktivní a potřebné. Dalších 15 až 17 procent má vyšší funkce, které vědci stále luští.
Výsledkem této práce je podrobná mapa většiny z této DNA opatřená poznámkami o tom, co dělá a jak. Zahrnuje systém spínačů, které fungují jako stmívače osvětlení, řídí, které geny budou použity v buňce a kdy budou použity, a určují, například, zda se buňka stane jaterní buňkou nebo neuronem. Existují důkazy pro úplně nový typ medicíny, ve které lze ovlivňovat DNA a přeprogramovat ji slovy a frekvencemi BEZ stříhání a přemísťování jednotlivých genů. Nálezy a závěry ruských vědců jsou jednoduše revoluční! Podle nich je naše DNA nejen zodpovědná za konstrukci našeho těla, ale slouží také jako úložiště dat a pro komunikaci. Ruští lingvisté zjistili, že genetický kód, zejména ten obsažený ve zdánlivě odpadní DNA, má stejná pravidla, jako všechny lidské jazyky. Proto srovnali pravidla syntaxe (to je způsob, jakým jsou slova poskládána ve frázích a větách), sémantiku (tj. studium významu jazykových forem) a základní pravidla gramatiky. Zjistili, že alkalické částice naší DNA mají danou gramatiku a sadu pravidel, přesně jako jazyky. Takže lidské jazyky se neobjevily náhodně, ale jsou odrazem naší vrozené DNA.
Ruský biofyzik a molekulární biolog Pjotr Gargajev a jeho kolegové zkoumali také vibrační chování DNA. Závěr byl tento: „Živé chromozomy fungují přesně jako solitonicko-holografické počítače, které používají endogenní laserové záření DNA.” To znamená, že dokázali například modulovat jisté frekvenční vzorce do laserového paprsku a ovlivnili s ním frekvenci DNA a tak samotnou genetickou informaci. Jelikož je základní struktura DNA – alkalicke páry – a struktura jazyka (jak bylo vysvětleno dříve) stejná, není třeba žádného dekódování DNA.
energyToto konečně a vědecky vysvětluje, proč můžou mít afirmace, autogenní trénink, hypnóza a podobné věci takový silný vliv na člověka a lidské tělo. Pro naši DNA je naprosto normální a přirozené reagovat na jazyk. Zatímco západní vědci stříhali jednotlivé geny z vláken DNA a vkládali je na jiná místa, Rusové nadšeně pracovali na přístrojích, které mohou ovlivňovat buněčný metabolismus skrze vhodně modulované rádiové a světelné frekvence, jimiž opraví genetické vady. Gargajevova výzkumná skupina dokázala, že touto metodou můžou být opraveny například chromozomy poškozené rentgenem. Dokonce se jim podařilo zachytit informační vzorce určité DNA a přenést je do jiné, čímž přeprogramovali buňky na jiný genom. Takže úspěšně transformovali například embrya žáby na embrya mloka, čistě přenosem informačních vzorů DNA! Tak byla celá informace přenesena bez jakýchkoliv vedlejších účinků nebo nesouladu, ke kterým dochází, když stříháte a přesunujete jednotlivé geny v DNA. Toto je neuvěřitelná senzace, revoluce, která změní svět! Jednoduše použitím vibrace a jazyka, místo zastaralé metody stříhání! Tento pokus ukazuje na obrovskou sílu vlnové genetiky, která má evidentně větší vliv na formování organismu než biochemické procesy alkalických sekvencí.
Tento objev také poukazuje na význam zvukových frekvencí a vibrací v původu lidského života a na možnost, že stvoření bylo vyvoláno vlnami vědomí. Fantomový efekt DNA je toho příkladem: energetické pole vzorku DNA zůstává rozpoznatelné laserovým světlem, i když je fyzický vzorek odstraněn. Na základní úrovni je člověk čistá energie. Ve vlnové genetice funguje odpadní DNA na úrovni bohaté infrastruktury superkódů a vlnové komunikace, realizované v hmotné formě jako krystalické struktury – dynamické genové hologramy v tekutých krystalech chromozomového kontinua. Tento model nabízí možnost, že lidský gen je součástí větších hologramů (multivesmíru) vlnové informační reality. Hyperkomunikace ve formě vzdáleného vnímání, léčení na dálku a telepatie, je nepochybně součástí lidského protokolu.
Vědci si jsou vědomi, že 97% naší DNA je takzvanou odpadní DNA. Nazývají ji odpadní, protože pro ni nevidí žádné využití. Pouze 3% naší DNA je spirálovitě stočeno do dvoušroubovice DNA. Během cyklu trvajícího 75.000 let, kdy jsme vystaveni torzním energetickým vlnám a to ovlivňuje naši DNA tak, že se přeorganizuje 97% „odpadní“ DNA z dvouvlákné šroubovice na 12vláknou šroubovici, což umožní člověku skok v evoluci.Prázdný prostor není ve skutečnosti prázdný, ale je naplněný neviditelnou energií torzních vln v různých stupních koncentrace.
Takže jak jsou hvězdy a planety unášeny skrze galaxii, prochází různými koncentracemi ve velmi přesných časových intervalech s přesnými cykly, které můžou trvat od tisíců po miliony let. Jak se planety pohybují skrze periody vysoké koncentrace těchto torzních vln, DNA strukturu na planetě ovlivňuje transformace, která způsobuje, že vývojově vyšší formy se replikují rychleji než méně vyvinuté formy života. Dostatečné důkazy vidíme ve fosilních nálezech, kde nám evoluce ukázala, že k tomu dochází spíše v náhlých skocích, než postupným vývojem. Tento efekt byl mainstreamovými biology pojmenován „přerušovaná rovnováha.“
     
Citát:
Dělejte svou práci. Ne pouze svou práci a nic víc, ale něco málo navíc – to něco málo navíc, co stojí za celý zbytek.