Pak již žádné léky, či operace nebudou potřeba. Aby se to ale opravdu podařilo, musíte se již konečně o své zdraví sami začít zajímat.

Hypnóza

Pokud onemocníte, měli byste vypátrat, proč se tak stalo a co máte prostřednictvím vaší choroby pochopit a změnit, abyste se uzdravili. Bohužel většina lidí tak nečiní, a pokud onemocní, zajde k lékaři a zodpovědnost za své zdraví a mnohdy i za svůj život vloží do jeho rukou. Tady je ale problém: lékař se řídí přesně stanovenými léčebnými postupy, a tak vás odešle na různá vyšetření, bude na vás zkoušet hromady léků a vy postupem času možná zjistíte, že jste nadále nemocní, a někdy dokonce ještě víc, než na začátku léčby. Proč tomu tak je? Protože současná západní medicína neléčí příčiny onemocnění, ale jen důsledek.

Neléčí celek – tedy vás, ale jen postižený orgán. Nedetoxikuje váš organizmus, ale naopak ho ještě více zanáší toxickými léky.

Je smutné, že například onkologický pacient je léčen chemoterapií, která má tolik drastických vedlejších účinků a přitom se nikdo nezajímá, zdali tento pacient v sobě nehostí kvantum parazitů. Někteří z nich se totiž přímo spolupodílejí na vzniku onkologického onemocnění. Zarážející je, že možná právě na tohoto pacienta doma čeká jeho pes, kterého pravidelně zbavoval parazitů. Proč asi? No přece, aby pes byl zdravý! Jak je možné, že u zvířat je to normální a u lidí ne? Proto jsem se začal před několika lety zabývat celostní medicínou, která mi naštěstí umožňuje se těmito příčinami zabývat a následně je u klientů odstraňovat, anebo aspoň minimalizovat.

Z toho důvodu s klientem navážu přátelský rozhovor, z kterého postupně společnými silami odhalíme některé návyky, které se postupem času staly příčinami jeho nynějšího onemocnění. Na základě toho pak určím léčebně-ozdravné fáze, které se nejčastěji skládají z těchto důležitých úkonů:

Úprava pH organizmu

Zde se jedná o odkyselení, neboť téměř všichni nemocní jsou značně překyselení. Překyselené prostředí je pak rájem pro veškeré patogeny, včetně rakovinových buněk.

Aktivace imunitního systému

Každý nemocný má oslabený imunitní systém. Pokud se předtím podrobil chemoterapii, je jeho imunitní systém oslaben totálně a potřebuje posílit.

Cílená likvidace patogenů

To je likvidace nežádoucích bakterií, virů, plísní a rakovinových buněk. Při této likvidaci používám léčiva, při kterých u klienta nedochází k poškozování zdravých buněk, tak jak je tomu např. u chemoterapie.

Likvidace parazitů

Ti okrádají tělo o tolik potřebné živiny a zásobují ho toxickými odpady. Někteří z nich se spolupodílí na vzniku mnoha onemocnění, včetně onkologického. Je třeba si uvědomit, že i zdravý člověk má v sobě kolem patnácti druhů parazitů. Co potom nemocný…?

Navrácení ztracené vitality a duševní aktivity

To mimo jiného znamená užívat přírodní doplňky stravy, které jsou bohaté na stopové prvky, minerály, vitamíny, nenasycené mastné kyseliny apod.

Těmito léčebnými postupy lze odstranit většinu příčin, které nemoc vyvolaly. Aby ale uzdravení bylo trvalé, je navíc nutné každého nemocného dovést k poznání, co všechno je třeba v jeho případě změnit. Např. špatné stravovací návyky: jestliže jeho jídelníček bude nadále tvořen převážně uzeninami, masem, anebo sladkostmi a k tomu bude třeba ještě kouřit, nemůže počítat s tím, že bude zdravý. Chcete odstranit sebezničující návyky Vašeho životního stylu, nebo raději dáte přednost mnohem pohodlnější konzumaci léků s tolika vedlejšími účinky?

Nemoc je důsledek přetíženého a oslabeného imunitního systému, který se oslabil v důsledku nadměrného výskytu patogenů. Ty se rozmnožily zase v důsledku překyseleného organizmu, což je zase důsledek nevhodné stravy, nedostatečného pohybu, povrchního dýchání a podobně. Buď to se smíříte s tím, že podlomené zdraví, vedlejší účinky chemických léků, různá bolestivá vyšetření a operace budou neoddělitelnou součástí Vašeho života, anebo uděláte zásadní změnu ve svých stravovacích návycích a můžete začít úplně nový život.

Zkuste si sami odpovědět na následující otázky:

–          Má Váš život smysl nebo jen tak vegetujete?

–          Jak moc se máte rádi? Vážíte si dostatečně sami sebe?

–          Kolik času věnujete sami sobě? Jak využíváte svůj volný čas?

–          Kde jste doposud hledali lásku – bylo to ve vnějším světě (vztah, partner, rodina, práce, náboženství, jídlo, sladkosti, drogy atd.), nebo jste ji hledali uvnitř sebe (ve Vašem SRDCI)?

–          Láska je samozřejmě všude, ve vnějším světě i ve Vašem srdci…ale pokud lásku objevíte pouze ve vnějším světě (což se tak většinou děje), stáváte se na ní silně závislí.

–          Víte, že ve skutečnosti nemůžete opravdu nikoho vlastnit?

–          Uvědomujete si, jaké negativní energie Vás občas ovládají (zlost, lítost, žárlivost, strach, nenávist…)? Co jste doposud udělali proto, abyste tyto energie ovládli VY?

–          Jakou roli v životě hrajete? Hrajete oběť nebo agresora? Podřízeného nebo nadřízeného? Víte, že nejlepší je nehrát žádnou z těchto rolí?

Mám velkou radost, když se někdo, komu klasická západní medicína nepomohla, uzdraví. A ještě větší radost mám, když se díky nemilé zkušenosti, jakou nemoc jistě je, dotyčný člověk změní. Když konečně pochopí, že tak, jak doposud žil, již žít nejen nemůže ale už ani nechce.

Tomáš Prokeš

Tomáš Prokeš přednášetl na výstavě Ezotera v Praze, 24.11.2012 na téma Celostní léčba onkologických onemocnění. Informace: http://www.ezotera.cz/ano

Tento článek může být dále šířen pouze v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s odkazem na internetové stránky včetně této poznámky.