KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě Světlo a Pravdu. S láskou, úctou a pokorou... j.b. WWG1WGA - Q

Odhalení pyramid – zapomenuté a utajované kapitoly z historie lidstva

pyramidy

1 Comment

  1. Odborníci, badatelé, archeologové a zbytek světa si láme hlavu nad tím, jak mohli starověcí stavitelé stavět z mnohatunových kvádrů. Jak spousta výzkumů napovídá, je jisté, že Zeměkoule se kdysi točila rychleji než dnes. To vysvětluje, že ke zvednutí jednoho kvádru stačilo několik dělníků. Autorem této myšlenky je Lorenc z České republiky který hodnotil nabízené teorie. Pokud je to pravda, odpadá teorie o UFO, o posunování materiálu po dřevěných špalcích a stavbě ramp. V té době, kdy se točila Země rychleji, byl pás ve kterém bylo vše mnohonásobně lehčí, než na ostatním území. Byl to rovník na kterém působila největší odstředivá síla. Rovník se po zemětřesení posunul, a Země se zpomalila. Zemský pól se posunul, několikatunová zvířata zahynula vlastní vahou. Jiná umrznutím. Proč se vyskytují takové stavby zrovna v pásmu kolem Země? Právě tam byla nejmenší gravitace kvůli vysoké rotace Země. Staří Egypťané uměli stavět, o všem co dělali popsali celé bloky. Ale proč nenapsali jak nosili těžké kameny? Proč by o tom psali, když tehdejší tíha byla samozřejmostí? Nemohli vědět, že kámen by měl vážit více. tohle vše by mělo být jasným vysvětlením co se tenkrát dělo.

    Dráhy na planině Nazca jsou kvůli létání. Proto mohli tvořit obrazce pomocí pilotů. Opět zde nehraje roli UFO. A obrazce nemají nic společného s astronomickým kalendářem. Lidé měli všedních starostí více než aby tančili v obrazcích jako pionýři. Virakočové tedy nebyli bohové ale technicky vzdělaní lidé. Ale proč tato civilizace zanikla? Po katastrofě se změnil ráz krajiny a museli se odstěhovat. O nic jiného nejde. Srážka něčeho se Zemí způsobilo katastrofu která změnila fyzické zákony o kterých se učí dnes.

Napsat komentář

© 2021 KnihyA