Odpuštění

Pro mnoho lidí má slovo odpuštění jaksi nepříjemný nádech. Možná cítí intuitivně, že by odpustit měli, ale zároveň se nedokáží přenést přes pocity křivdy nebo ještě ulpívají na fantaziích o pomstě. Dalším připadá pojem odpuštění prázdný, po všem, co zkusili. Ti, kdo byli zatíženi náboženskou výchovou cítí často instinktivní odpor k tomuto slovu.

Odpuštění má nicméně obrovský význam pro duševní zdraví, s čímž souhlasí i moderní věda. Uzdravení duše a navrácení ztracené energie jsou jedny z mnoha přínosů, které můžeme získat, když skutečně pochopíme princip odpuštění a uplatníme jej ve svém životě.

Nejprve se však zastavíme nad tématem pomsty, potažmo magické obrany a odplaty, po kterých mnoho lidí v první řadě sahá.

Tradice pomsty: černá listina

Můžete začít tím, že si sepíšete to, čemu čarodějové v latinské Americe říkají “lista negra”, tedy černá listina všech vašich dlužníků, nepřátel a těch kdo vám ublížili. Jejich jména můžete hledat mezi bývalými přáteli, milenci, příbuznými a sousedy nebo třeba u tch, kteří zradili vaši důvěru – duchovní učitelé, obchodní partneři, ti kdo vás obrali nebo podvedli.

Už samotné toto cvičení vás přivede do kontaktu s mnoha emocemi a vzpomínkami, které jste měli sklon vytěsnit a možná si uvědomíte, kolik je toho ve vaší minulosti neuzavřeného.

Tyto seznamy mohou sloužit jako základ pro magickou obranu a ochranu nebo v krajním případě pro rituály destruktivního typu. Přes veškerou špatnou pověst, která provází rituály zhoubné magie, i takové kouzlo se dá pojmout čistě: můžete žádat o vyčištění těchto lidí z vašeho energetického a informačního pole, lhostejno jakým způsobem.

Seminář Očista, obrana a ochrana

Naučte se, jak bojovat proti nepřátelským vlivům ve svém životě, očišťovat se od každodenního stresu a proměnit svůj domov v bezpečné místo, plné příjemné energie. Zásady magické očisty, obrany proti nepřátelské magii, výběr amuletů a péče o ně.

VÍCE O SEMINÁŘI

Jedním z častých a elegantních výsledků magické očisty bývá například odstěhování se nepohodlného člověka z vašeho dosahu nebo to, že si vlivem okolností najde jinou zábavu. Pragmaticky vzato mělo by vám být jedno, jestli tou novou zábavou bude nemoc nebo šťastná událost – hlavně když vás nechá být! Pro účely čarování se tedy dnes v drtivé většině případů ustupuje od přímého útoku na nepřítele s cílem zničit jej, protože takový úkon s sebou nese obrovská rizika na straně vysilatele (mimo jiné vlastní zkázu nebo rozklad osobnosti vědomím viny) a soustředíme se spíše na vlastní ochranu nebo uzdravení vzniklých škod.

Navíc, jak si naši předkové všimli, smrtí nebo krachem nepřítele vůbec nepřichází hledaný vnitřní mír nebo to, co ve skutečnosti potřebujeme – jako je třeba náprava utržených ztrát.

O pomstě

“Pomsta je pokrm, jež nejlépe chutná za studena”

(italské přísloví)

Pokud toužíte po něčí zhoubě a nejste ochotni se té myšlenky pustit, nejste svobodní. Riskujete ve stavu pominutí mysli, mimo jiné to, že se budete energeticky dále zaplétat s člověkem, kterého byste měli nejlépe ze svého světa úplně vypustit. Ačkoliv to může znít pro člověka, stiženého nenávistí, nepochopitelně, váš nepřítel z vašeho světa zmizí teprve ve chvíli, kdy se rozhodnete nechat jej odejít a přestanete u dávat moc.

Důkazem jsou mnozí lidé, kteří stále žijí ve stínu svých bývalých manželů a mrtvých příbuzných, kteří jako by z jejich vědomí nikdy nezmizeli. Je to smutné, ale skutečně fyzickým odchodem ze života nezmizí sama od sebe tíha, pouta a energie, které vás váží k danému člověku. Naopak jsou známy případy, kdy lidé přikročili k černé magii nebo si nechali udělat, a poté co začala mít účinky, podlehli sami vnitřní zkáze, protože ve skutečnosti nebyli se svým záměrem zcela sladěni.

Odpuštění jako cesta k obnovení síly

Existují různé techniky, jak získat zpátky svoji sílu. Nejúčinnější z nich je odpuštění. Toto slovo je zatíženo mnoha předsudky, a jeho skutečný význam chápe málokdo. Zkusme jej tedy napravit. Odpuštění je toneosobní, skoro mechanický princip: jako když vytáhnete proud ze zásuvky nebo přepojíte napájecí kabel z jednoho spotřebiče do druhého.

Na místo toho, abyste svou energii bezmocně spotřebovávali na staré křivdy a živili jí sílu svých nepřátel, přesměrujete ji do přítomnosti a na své budoucí cíle. Odpuštění znamená přeskupení vašich vojsk z prohrané bitvy na nová pole.

Straší vás přízraky minulosti?

Rozhodněte se s nimi skoncovat jednou pro vždy a navštivte osvědčený 3-dílný program, zaměřený narozeznání negativních vlivů ve vašem životě a jejich zažehnání a rozproudění vaší životní energie. Semináři Odeklínání prošlo už několik desítek lidí a prožili povstání z popela.

ČTĚTE O ÚČINCÍCH RITUÁLŮ

Je to způsob, jak odlehčit sama sobě. To můžete pocítit doslova fyzicky, neboť energie které neutralizujete, jsou těžké a hrubé, a stahují vás.

To, že někomu odpustím, přitom neznamená,

  • že schvaluji, co udělal
  • že to zlehčuji
  • že ho mám rád
  • nebo že si ho vážím

Odpuštění ve skutečnosti nemá s vaším nepřítelem do činění NIC. Je to akt sebeúcty a ohleduplnosti vůči sobě sama. Znamená to, že si vážím sebe, a svého duševního pokoje víc, než jeho. Není to projev slabosti, ale síly.

Jak funguje odpuštění

Když zažijeme situaci, ve které nás někdo zradí, urazí, poníží, přirozeně prožíváme bolest, hněv, bezmoc a spoustu jiných negativních emocí. Ovšem, pokud na tu situaci vzpomínáme s odstupem, a stále cítíme tyto negativní pocity, znamená to, že mezi námi a tím obrazem, vzpomínkou (něčím, co už není) stále vedou neviditelná energetická vlákna, po kterých proudí negativní emoce. Existence těchto vláken způsobuje dvě věci:

  1. Otevírá kanál od našeho nepřítele k nám
  2. A odebírá nám energii, která nám do těch vláken uniká

Rituálem odpuštění se neděje nic jiného, než že přerušíte ta vlákna a zamezíte jejich obnovování. Negace pak nemají, kudy proudit. Prostě vytáhnete proud ze zásuvky. Pokud běkomu odpustím, doslova „od“ sebe „pustím“ tato vlákna, což lze provádět také ve vizualizaci ve stavu tranzu. Slovo se také používá neosobně formou afirmace, např. „odpouštím vše, co se mezi námi stalo“.

Nejlepší magická obrana

Po letech experimentování na tělo s magickou obranou a ochranou mohu říct jediné: největší a jediná skutečná magická ochrana je, když vůči tomu člověku necítíte nic, a nevytváříte tím žádný otvor ve své celistvosti.

Dobrá zpráva je, že k tomu, abyste zacelili svoji celistvost, tu osobu vůbec nepotřebujete. Pokud jste narazili ve svém seznamu na osobu, vůči niž máte mnoho nevyřčeného a neustále s ní vedete vnitřní monology, můžete si ji pozvat ke stolu, postavit mezi vás svíčku – osobu můžete např. reprezentovat nějakým předmětem, který vám ji připomíná – a hvořit na ni tak dlouho, dokud ve vás nějaké emoce budou. Zemřelým je možnénapsat dopis. Vaše emoce se budo proměňovat po určité škále a blížit se postupně ke smíření nebo lhostejnosti, do stavu, kdy budete schopni odpustit.

Přeji vám přímou a schůdnou cesu k vnitřnímu pokoji!
http://www.carovnezrcadlo.cz/odpusteni