Muslim (arabsky: مسلم‎) je vyznavač islámu. Starší označení mohamedán je věcně nesprávné a samotnými muslimy je chápáno jako pejorativní. Femininum „muslimka“ zní „muslimah“. Význam arabského slova Muslim je Oddaný Bohu. Perská verze, používaná v Íránu, Afghánistánu, Pákistánu, Indii i jinde je Musalmán (مسلمان). Muslimové věří, že Bůh Muhammadovi zjevil korán, který společně se sunnou (Muhammadovy činy a slova) považují za základní prameny islámu.

muslimMuslimové nepovažují Muhammada za zakladatele nového náboženství, ale za obnovitele původní monoteistické víry Abraháma, Mojžíše, Ježíše i dalších proroků islámu. Podle islámské tradice Židé a křesťané zkreslili zjevení daná Bohem skrze proroky, a to buď změnou textu, nesprávnou interpretací nebo obojím. Islám v sobě zahrnuje mnoho náboženských praktik. Obecně jsou muslimové povinni dodržovat pět pilířů islámu, tedy pět povinností, které muslimy spojují ve společenství. Islámské právo (šaría) dále vyvinulo tradici různorodých pravidel, která se dotýkají prakticky všech aspektů života muslima i celé společnosti. Zahrnuje například příkazy a pravidla ohledně modliteb, džihádu, ale i bankovnictví či konání potřeby.

Zdroj: http://muslimskelisty.cz/