Nostradamus - Kdo je Mabus? Usáma bin Ládin

Současný největší odborník na Nostradama a proroctví obecně, autor kompletního překladu Nostradamových proroctví John Hogue předvídal teroristický útok na New York již mnoho let před 11. zářím 2001. Hogue po 11. září varuje, že útoky na WTC byly jen začátkem další světové hrůzy a éry třetího antikrista. Připomeňme, že Nostradamus předpověděl celkem tři antikristy neboli strůjce největších válek, z nichž první měl být Napaulon Roy (Napoleon Bonaparte), druhý Hister (Adolf Hitler) a třetím Mabus, o jehož identitě se ještě vedou spekulace.

A které že verše hovoří o Mabusovi? Zde jsou tyto verše tak, jak je, co nejpřesněji, přeložil:

C2 Q62: Mabus brzy zemře, pak přijde, strašlivé umírání lidí a zvířat, ihned k vidění odplata, sto sil (mocností, národů či rukou), žízeň, hlad, když prolétá kometa.

Na základě  mnozí autoři domnívají, že Mabus je antikrist? Nostradamovy centurie (čtyřverší) jsou řazeny podle neznámého klíče a je známo, že nejdou po sobě podle časové osy ani souvislosti. Abychom našli, které centurie k sobě patří, je nutné najít v nich významově stejnou větu. Takovou obsahově shodnou větou se pak doslova překryjí a my můžeme číst a luštit dál. V případě Mabuse z C2 Q62 je spřízněnou centurií C8 Q77, která hovoří výslovně o třetím antikristovi.

C8 Q77: Třetí antikrist bude velmi brzy zničen, dvacet sedm let jeho krvavá válka potrvá. Kacíři jsou mrtví, zajatci vyvedeni, zkrvavená lidská těla a zrudlé kroupy pokrývají zemi.

Verše, které je spojují, jsou u obou centurií již ty na prvním řádku. Zatímco C2 Q62 říká “Mabus brzy zemře, pak přijde,” C8 Q77 říká: “Třetí antikrist bude velmi brzy zničen.” Souvislostí spojujících tyto centurie by bylo jistě více, ale tato jasná spojka postačí. Už z ní lze usuzovat, že Mabus = třetí antikrist.

Sama brzká smrt třetího antikrista a strůjce největšího světového násilí je věcí poměrně neobvyklou. Hogue proto před lety předpokládá, že jím mohl být již i zcela anonymní terorista. Jeho kódové jméno Mabus odpovídalo spojení tuniské teroristické líhně Thurbo Majus a nejčastějšího jména Abu. Okamžitá odveta USA prorokovaná Nostradamem však brzy převedla pozornost spíše k Usámovi bin Ladinovi a Saddámu Husajnovi, jelikož se očekávalo, že brzy v důsledku odvety zemřou.

Já osobně se  přikláním k názoru, že Mabus je Usáma bin Ládin. Vždyť je poměrně známým faktem, že Nostradamus často používal přesmyčky, zaměňoval  písmena ve slovech, pokud se vyskytovala ve slovech dvě stejná písmena, jedno z nich vypustil apod. A tak při pohledu na slovo Mabus se  přímo vybízí, když si trochu “pohrajete s písmeny ve slově”, název Usama b. Stačí, když začneme předposledním písmenem a potom pokračujeme.

zdroj:http://www.forum.tajemstvi.eu/nostradamus-kdo-je-mabus-usama-bin-ladin.a111.html