220px-n_teslaGeniální vynálezce, vizionář, který předběhl svou dobu, a k jehož dílu se nyní s obdivem i v tichém úžasu – a s novým pochopením – začínáme vracet, po téměř 70-ti letech od jeho smrti. (10. července 1856 – 7. ledna 1943). Postava, k níž se váže mnoho tajemství, konspiračních teorií o jeho vynálezech – a dokonce myšlenka, že byl spřízněncem mimozemšťanů či andělů, s nimiž komunikoval a od nichž přebíral jejich poznatky a vysoce rozvinuté technologie.

Nikola Tesla (10. července 1856 Smiljan, Rakouské císařství, dnes Chorvatsko – 7. ledna 1943 New York).  Byl průkopníkem na poli fyziky především v té době začínající elektrotechniky. Mimo jiné vynalezl indukční motor a objevil vícefázový střídavý proud, který přispěl k všeobecnému rozšíření elektřiny, pak dále rádio a pracoval s rentgenovými paprsky. Je po něm pojmenována jednotka magnetické indukce tesla. Byl vegetarián.

– Skvělý dokument o jednom j nejlepších mozků v dějinách lidstva…

IGOR: V nahrávce bohužel chybí úplný závěr, časovač ukončil svévolně nahrávku. 🙂 Ale i tak podstatné zazní. – Ano, fascinuje mne ta nová vlna zájmu o Teslovo dílo a osobnost. Jako by až teď jsme schopni mu porozumět, chápat… O kolik byl napřed!?

Klikni:  http://www.youtube.com/watch?v=5agJU1xdIcM&feature=related