image7New Age – nový konzum…

Jakmile se jednou vymaníte z klasického konzumního stylu života, nemáte tak úplně vyhráno. Dobrá, nekoupíte si větší televizi místo té, co máte. Možná pak přestanete kupovat ještě spoustu jiných zbytečných věcí. Jenže v tu chvíli se nabízí volný finanční i časový prostor. Člověk pak má obvykle tendenci tento prostor něčím zaplnit.

Přestat kupovat zbytečné věci je rozhodnutí, ke kterému lze dospět zcela samostatně, častěji však po upozornění z duchovní, esoterické či jiné alternativní sféry. To může mít podobu videa, přednášky, knihy, článku apod. Ať už dojdete ke změně svého spotřebního chování jakkoliv, dost často se jeví jako jeden z prvních kroků na delší cestě osobního rozvoje. Máte tedy volný čas, volné finance a chuť na sobě dále pracovat – jaká to ideální konstelace k zapadnutí do nového konzumu se sortimentem esoterika, duchovno a rozvoj osobnosti.

Za samotné knihy, jež jsou momentálně světovými bestsellery, lze utratit slušné částky. V esoterickém obchůdku s cinkrlátky všeho druhu se lze bez problémů pohybovat rychlostí 10 000 Kč za hodinu, ale nejspíš se zdržíte kratší dobu nebo zvolíte o něco nižší rychlost. Pokud však začnete navštěvovat různé seance a zasvěcení, vaše peněženka bude na nějakou obří televizi ještě s láskou vzpomínat.V žádném případě netvrdím, že všechny knihy, esoterické předměty či přednášky jsou jen vyhozené peníze, příp. že jejich hodnota vždy pokulhává za cenou. Nicméně v mnoha případech tomu tak skutečně je.

Nedávno jsem vybíral knihy ze dvou esoterických disciplín. Po podrobném prohledání názorů na internetu a prolistování v knihkupectví jsem došel k překvapivému zjištění, že cena každé z vybraných knih se pohybuje pod 200 Kč. Tím chci říct, že dražší a novější nemusí obvykle znamenat lepší.  Podrobné recenze knih povětšinou vůbec nejsou k sehnání, kratší názory různých esoteriků, duchovních učitelů a motivačních koučů často najdete na jejich webech. Chce to trochu trpělivosti, vyhledávače vám pochopitelně nejprve nabídnou stránky e-shopů, které danou knihu prodávají (výrazy “názory” či “recenze” ve vyhledávání na tom mnoho nezmění). Na několikáté stránce už se začnou objevovat i weby s názory či recenzemi. Další cestou je vyhledat přímo stránky někoho, kdo se danou oblastí zabývá a má na stránkách seznam doporučené literatury. Ať už se na stránky konkrétní osoby dostanete jakkoliv, nezaškodí si trochu prostudovat např. nabízené služby. Pokud ve vás dotyčný vzbudí dojem šarlatána, zřejmě nemá cenu se řídit jeho názorem. Není však nad metodu prolistování knihy, příp. namátkového přečtení kousku textu. Doporučuji vynechat knihkupectví o malé rozloze, pokud se tedy přímo nespecializují na esoteriku, duchovno atd. Obvykle tam najdete jeden regál s nápisem esoterika/duchovno, který připomíná knihovničku malé čarodějky. Zkrátka jen to, co jde dobře na odbyt. Bohužel poměr informační hodnoty a ceny, bývá u těchto knih  mizerný.

U esoterických předmětů je to složitější. Jejich užitečnost se těžko posuzuje a je podstatně více individuální, než je tomu u knih. Až na výjimky platí, že jednoduše nic kupovat nepotřebujete. Tou výjimkou mohou být třeba karty či runové kameny, jestliže se je chcete naučit vykládat. Kupříkladu svíce ale můžete koupit za zlomek ceny v supermarketu a příslušný symbol na ně nakreslit nebo vyrýt. V této oblasti se dost lidí nechá zblbnout právě nepříliš dobrými knihami, které neustále vyzývají k investicím, protože jinak nedosáhneme toho či onoho, rituál nebude fungovat atp. Pokud ale zapředete rozhovor s někým, kdo má v dané oblasti reálné znalosti, většinou se dozvíte, že všechny používané předměty jsou jen stimuly k navození atmosféry a teoreticky je možné dosáhnout úrovně, kdy se praktikující obejde zcela bez nich. Jestliže snad někdo potřebuje investovat vyšší částku, aby své počínání bral dostatečně vážně, pak asi nic jiného nezbývá…

Co se týče přednášek, kurzů a zasvěcení, je už každá rada drahá. Na internetu bývá názorů plno, neškodí projít aspoň ty, ve kterých autoři uvádějí i zdůvodnění. Pokud jsou k nalezení videa s příslušným přednášejícím, rozhodně doporučuji je shlédnout. Ve své vlastní židli je člověk rozhodně méně zaujatým pozorovatelem, než přímo na akci. Tam už se může nechat strhnout atmosférou. Již zaplacené kurzovné také svádí k tomu, aby návštěvník sám sebe utvrzoval, že to nebyly vyhozené peníze. Je zkrátka nejlepší na dálku zjistit, co se dá, a pak teprve někam vyrazit.
A opět se vrátím k již zmíněným knihám. Zvažte, zda je lepší do sebe za několik tisíc nechat hustit příslušné znalosti během dvou dnů, nebo je lepší si na stejné téma přečíst knihu, ve které se můžete kdykoliv k čemukoliv vrátit. Samozřejmě ne ke každému kurzu existuje vhodná knižní alternativa, ale k řadě z nich ano, a tak de facto profitují pouze z lenosti účastníků – kniha je sice mnohem levnější, ale k jejímu otevření, natožpak dočtení vás autor ani vydavatel nedokope.

Nový konzum vlastně není příliš nový. Tak jako se v roce 2001 ukázalo, že neexistuje žádná nová ekonomika, když internetové firmy, nerespektující zásady “staré” ekonomiky, jednoduše zkrachovaly nebo jejich akcie klesly z nebetyčných výšin na reálnou hodnotu. Ani u konzumu nejde o jeho nový druh, jen o nový sortiment respektující klasické konzumní zásady. Zboží s příslušným symbolem lze prodat až několikanásobně dráž, než zboží bez něj. Záleží na tom, jestli tím symbolem logo výrobce nebo pentagram? Služby vyvolávající dojem exkluzivity lze také prodávat mnohem dráž. Záleží snad na tom, jestli je to zaneprázdněný právník nebo duchovní učitel? Domnívám se, že nikoliv. Konzum je zkrátka jen jeden, pouze občas nabídne něco nového. Kdo se z konzumního stylu života opravdu vymanil, jednoduše neřeší každou situaci nákupem a nekupuje zbytečnosti – nezávisle na tom, zda jde o elektroniku nebo esoteriku.

Petr Spěvák

http://www.demiurg.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=344&Itemid=36

Druhý úhel pohledu:

Existuje ale ještě New Age jako hnutí? Nebo je to jen množina rozmanitých alternativních, nekonformních názorů a životních stylů?

Definice New Age

„New Age je západní spirituální hnutí, které se rozvinulo v druhé polovině 20. století. Čerpá z východních i západních spirituálních a metafyzických tradic a spojuje je s vlivy motivační psychologie, holistického pojetí zdraví, parapsychologie, výzkumu vědomí a kvantové fyziky. Vytváří spiritualitu bez hranic a omezujících dogmat. Je shrnující a pluralistické. Mezi jeho další hlavní znaky náleží, že používá „holistický pohled na svět“, přičemž zdůrazňuje mysl, tělo a ducha, jako propojené, jedná se o formu monismu a nazírání na vesmír i člověka jako jednotu.“ (Wikipedia)

Začátky hnutí lze najít už v 18. století a 19. století u esoteriků, jako jsou švédský mystik E. Swedenborg, léčitel Franz Mesmer, spoluzakladatelka teosofie Helena Blavatská a duchovní učitel Georgij I. Gurdžijev (Gurdjieff). V 60. letech 20. století se hnutí dostalo dalších silných podnětů z metafyziky, odvětví self-help, psychologie a od významných indických jogínů.

New Age je někdy označováno za subkulturu, která v 70. letech navazovala na myšlenky z americké alternativní kultury 60. let. Termín se začal šíře používat v polovině 70. let podle měsíčníku New Age Journal. New Age začal být spojován s technikami, jako jsou meditace, channeling, léčení krystaly, astrální projekce, paranormální zážitky, holistické zdraví, ekologie. Spadá sem i víra v UFO, mimozemskou přítomnost na zemi, kruhy v obilí a reinkarnaci.

Povědomí o New Age jako subkultuře zvýšil například muzikál Hair s jeho písní Aquarius (Vodnář). Mezi nejznámější spisovatele této spirituality patří v anglicky mluvících zemích např. Marylin Fergusonová, Linda Goodmanová, Shirley MacLaineová, Jane Robertsová, Neale Donald Walsch, James Redfield, Eckhart Tolle, Barbara Marx Hubbardová, Deepak Chopra, Louise L. Hay a další.

Americká alternativa

Od konce 70. let se New Age zformovalo v sílící sociální hnutí propagující alternativní životní styly. Vznikaly nejrůznější komunity, zvláště ekologicky zaměřené. New Age se postupně vykrystalizovalo v hnutí alternativní a ekologické, které ve své činnosti uplatňovalo především spirituální anebo psychologické prvky. Smyslem všech aktivit bylo a stále je hlubší poznání člověka: jak a proč funguje právě tak, jak funguje, a jak by mohl fungovat lépe.

New Age většinou odmítá tradiční pohled na křesťanství a církve, které podle jeho příznivců rozdělují lidi, šíří negativní myšlení, pocity viny, nenávist k vyznavačům jiné víry, manipulují s lidmi a v historii se nezříkalo ani mučení (inkvizice) a dobyvatelských válek. Na druhou stranu lidé hledající alternativní duchovní cestu neodmítají základy křesťanství a Ježíšův přínos.

Globální subkultura

Subkultura New Age má podle různých odhadů po světě až sta miliony příznivců či vyznavačů. Stala se součástí západní kultury. Jeho vyznavači pracují v různých ekologických organizacích, zajímají se např. o meditace, magii, neopohanství, šamanismus, transpersonální psychologii, přičemž spojovací motivací je osobní rozvoj.

Myšlenky New Age byly v některých ohledech prosazeny, např. v USA cvičí jógu a zdravě se stravuje na 40 miliónů Američanů a podobný počet lidí žije v Evropě.

Rok 2012

V posledních letech je popularizována myšlenka, že rok 2012 přinese zásadní, nikoli katastrofickou, ale duchovní změnu – transformaci. Hojně je při tom používán pojem vzestup, který označuje vzestup z této hmotné do vyšších nemateriálních dimenzí. Slovo „vibrace“ je asi nutno chápat spíše metafyzicky než fyzikálně, i když někteří lidé věří, že 21. 12. 2012 tento vesmír ve své fyzické podobě celý zanikne.

Fenomén 2012 obsahuje celé spektrum eschatologických představ o konci světa (času), přičemž ke kataklyzmatu (apokalypse, Armageddonu) má dojít podle některých na zimní slunovrat 21.12.2012. Toto datum znamená konec mayského (mezoamerického) kalendáře Dlouhého počtu. Vědci předpokládají, že kalendář Dlouhého počtu je výtvor kmene Olméků. Existují různé výpočty astronomické a numerologické, kdy přesně k tomu dojde, ale hlavní badatelský proud se v tom neshoduje.

Interpretace z oblasti New Age od tohoto posunu očekává, že na Zemi (někdy i v celém vesmíru) začne doba pozitivní fyzikální nebo spirituální transformace a rok 2012 znamená začátek této éry (konec 4. a začátek 5. světa podle Mayů). Jiní očekávají konec světa a podobné katastrofické scénáře, kam spadá například gigantická sluneční erupce, střet Země s planetou Nibiru, velkým asteroidem nebo s černou dírou.

Čekání na planetu Nibiru, která má dlouhou oběžnou dráhu a jednou za 3600 let (podle některých za 6115 let) víceméně těsně mine Zemi a působí na ní opakovaně katastrofy, trvá už více než 10 let. Astronomové to odmítají jako nezdůvodněné a pseudovědecké. Také profesionální mayologové odmítají, že by z kalendáře Mayů vyplýval konec světa a tvrdí, že idea konce Dlouhého počtu v roce 2012 chybně vykládá mayskou historii a kulturu.

Mayové žádný konec světa nepředpověděli >>>

Idea konce světa

Psycholog by asi řekl, že jedinec, který očekává konec světa, si do tohoto očekávání projektuje svůj vlastní konec, protože už ho život nebaví.

V mayské literatuře existuje silná tradice „světa věků“, ale záznam je údajně chybně vykládán, existuje několik možností interpretace. Podle starého mytologického mayského textu Popol Vuh, končí nyní éra čtvrtého světa. Bohové stvořili nejprve tři špatné světy a teprve náš čtvrtý svět, který osídlilo lidstvo, je úspěšný. Předchozí svět skončil po 13 b’ak’tunech, přibližně po 5.125 letech. Současný kalendář je počítán od „bodu nula“, který byl určen na 11. srpna 3114 př.n.l. to znamená, že po dalších 13 b’ak’tunech skončí čtvrtý svět, k čemuž má dojít právě na zimní slunovrat 2012.

Už v roce 1966 napsal archeolog a antropolog Michael D. Coe, že existuje domněnka, že s koncem Dlouhého počtu přijde Armageddon a náš současný vesmír bude zničen. Coeova interpretace byla opakována až do 90. let. Zpopularizovali ji autoři z New Age, kteří si ji povšimli už v 70. letech a spojovali ji s globální transformací vědomí. O konci mayského kalendáře psali, např. Jose Arguelles, Terence McKenna nebo Robert J. Sharer.

Ale badatelé ve věci konce mayského kalendáře Dlouhého počtu nejsou jednotní, někteří tvrdí, že to bude čas oslavy a představa o konci světa je moderní nápad, nikoli idea starých Mayů. Také současní mayští kněží se od představy o konci světa ve vztahu ke konci svého posvátného kalendáře již několikrát veřejně distancovali. Očekávají změnu, ale nikoli konec světa ve smyslu jeho zániku.

Věk Vodnáře

Výraz Věk Vodnáře se objevil už v 60. a 70. letech, bývá jím označován příchod nové éry myšlení, v níž namísto oběti a utrpení – které dominovaly věku Ryb (křesťanství) – přijde věk míru, duchovní očisty, svobody a lásky.

Interpreti se jen nemohou shodnout, kdy vlastně začíná, nejčastěji je spojován s rokem 2000 nebo s rokem 2012. Bude to ovšem radikální změna, kdy materiální hodnoty ustoupí do pozadí a na penězích nebude záležet.

V oblasti moderní esoteriky lidé očekávají, že dojde k transformaci a vzestupu lidstva do lepší, duchovní dimenze, tzv. páté dimenze nepodmíněné lásky. Tam nepostoupí všichni, dostanou se tam pouze duchovně zralí jedinci, kteří si vizi tohoto čistého světa již vytvářejí ve svém vědomí. Ostatní, kteří budou lpět na současné materiální podobě světa, zůstanou na tzv. Staré zemi, eventuálně se jejich duše přemístí na jiné planety ve vesmíru.

New Age v Česku

Když se rozhlédneme po českých zemích, vidíme, že ideje New Age žijí dál, i když název už je spíše anachronismem. Jako zastřešující pojmy se nabízí „alternativa“, „nová spiritualita“ nebo „esoterika“. Jedná se o myšlenkové podhoubí a subkulturu, jejíž vyznavači se snadno mezi sebou domluví, ale nemají potřebu se masově organizovat. Vše, co je alternativní k současnému hlavnímu společenskému proudu, od etablovaných náboženství po převládající konzumní styl života, může být víceméně „New Age“.

Literaturu zabývající se tématy New Age najdeme dnes v mnoha knihkupectvích pod názvy Esoterika či Duchovní nauky. Pár časopisů, které by bylo zahrnout pod pojem New Age, koupíme v trafikách. Na internetu se nabízejí různé akce, počínaje esoterickými veletrhy, kurzy meditací, přednáškami, semináři všeho druhu, workshopy až po služby šamanů, kartářek, vykladačů minulých životů a léčitelů všeho druhu. K dispozici je i populární internetová televize Cesty k sobě, kterou moderuje Alžběta Šorfová. Televize nabízí zejména rozhovory s širokým spektrem známých i neznámých lidí, jejich zájmy lze shrnout pod název New Age.

http://cestyksobe.cz/menu.html

Čeští aktivisté

Mezi výrazné aktivisty idejí New Age můžeme zařadit herce Jaroslava Duška, režiséra Igora Chauna, psychologa a zakladatele školy Univerzita Nové doby Milana Calábka nebo publicistu a spisovatele Vlastimila Marka. Na Duškovy divadelní adaptace knih o toltéckých dohodách od mexického spisovatele a šamana Miguela Angela Ruize je již roky vyprodáno. Alternativní myšlenky prostě pořád táhnou.

Nejen herec Jaroslav Dušek

Lidé stále hledají odpovědi na základní otázky: jak žít, jak žít smysluplně, jak být šťastný, co je to duchovní cesta a jak na ni vykročit. Když na to nenajdou odpověď v zavedených „odpovědnách“, jako jsou věda, školy, církve a rozmanité filosofie, začnou hledat v oblastech, o nichž třeba ani netuší, že jim někdo říká New Age.

New Age v politice

V poslední době lidé hledající alternativní cesty zasáhli i do politického dění. Například první protesty na Slovensku proti korupční aféře Gorila zorganizovala nenápadná dívka Lucia Gallová, která se netají svým zájmem o esoterické náhledy na život.

Následovníky New Age můžeme vidět i mezi inspirátory a účastníky hnutí Occupy Wall Street nebo v americkém autorovi kultovního dokumentárního filmu Zeitgeist Peterovi Josephovi, který založil Hnutí Zeitgeist >>>.

Výrazné osobnosti New Age

Carlos Castaneda (1925-1998) – antropolog a kultovní spisovatel, který vydal řadu knih, jejichž hrdina – on sám – je učněm indiánského mága a šamana dona Juana Matuse z kmene Yaqui. První kniha vyšla v roce 1968 pod názvem Učení dona Juana. Castaneda křísil v USA šamanistické náboženství původních obyvatel Ameriky. V systému je zakomponován i peyotlismus, hledání vizí v extatických stavech vyvolaných požíváním plodů kaktusu peyotl. Castanedových 12 knih vyšlo v mnoha zemích v celkovém nákladu 8 milionů výtisků. Castaneda se stáhl z veřejného života v roce 1973. Založil organizaci Cleargreen, které se zabývala výukou různých šamanských, údajně toltéckých duchovních cvičení.

Fritjof Capra (1939) – atomový fyzik. Jeho základními díly jsou Tao fyziky, Bod obratu, Neobyčejná moudrost či Obrat v křesťanství. Kritizuje mechanistické paradigma a oddělování těla od mysli, člověka od přírody apod. Jednotlivé komponenty vesmíru jsou podle něj propojeny a vytváří dokonale celistvý systém. Capra je zakládající ředitel Center for Ecoliteracy v Berkeley v Kalifornii, které podporuje ekologii a systémové myšlení ve vzdělání.

Marilyn Fergusonová (1938-2008) patřila spolu s Fritjofem Caprou na konci osmdesátých let k nejpopulárnějším mluvčím New Age. Ve své knizeVodnářské spiknutí (1980) mluví o důležitém paradigmatickém posunu, jenž zasáhne všechny oblasti života společnosti. Autorka přišla s myšlenkou nenásilné, ale účinné proměny člověka prostřednictvím nových metod výchovy, léčení, náboženství a s ideou nového, rozšířeného tzv. planetárního vědomí. A protože tyto změny přicházejí s novým věkem Vodnáře, nazývá je autorka vodnářským duchovním spiknutím. Podle její vize má dojít k přechodu od industriální a konzumní společnosti k nové fázi rozvoje lidstva, která bude založena na růstu duchovního rozměru člověka a naplňování jeho potenciálu, ohleduplném vztahu k životnímu prostředí, rozvíjení nových pospolitostí atd.

Stanislav Grof (1931) psychiatr, jeden ze zakladatelů transpersonální psychologie, nyní žijící v USA. Byl jedním z prvních badatelů v oblasti změněných stavů vědomí za účelem výzkumu, léčení, podpory a vhledů do lidské duše. Je známý svými výzkumy účinků LSD, je také objevitelem holotropního dýchání jako terapeutické metody, napsal několik knih na téma psychospirituální krize.

Shirley MacLainová (1934) slavná herečka a také jedna z nejrespektovanějších autorek New Age, zajímá se o okultismus, spiritualitu a UFO. Svou koncepcí androgynního „vyššího Já“ navazuje na jungovskou psychologii. Autorka knih Out on a Limb and Dancing in the Light.

Zdroj: Wikipedia.org

http://pravdu.cz/new-age/new-age