O zadlužení země by neměli rozhodovat politici, ale nezávislá rada podle stanoveného vzorce. Navrhuje to Národní ekonomická rada vlády. Politici ale přesun kompetencí u tak důležitého rozhodnutí na nevolený orgán většinou odmítají.

sedlacek_tomasEkonomům z Národní ekonomické rady vlády (NERV) se znelíbilo, že vláda může ve spolupráci se sněmovnou zemi prakticky libovolně zadlužit. Proto navrhují tuto pravomoc politikům sebrat a o možném zadlužování nechat rozhodovat nezávislý orgán. Podle politků je myšlenka absurdní.

“O možnost tisknout peníze už politici přišli, když vznikly nezávislé centrální banky. Pravomoc vytvářet obrovské dluhy jim však zůstala,” říká makroekonom ČSOB Tomáš Sedláček, který má v NERV na starosti veřejné finance. Podle návrhu NERV by o možnosti financování státu z dluhů rozhodovala Rozpočtová rada, která by byla podobně nezávislá jako Rada České národní banky. Ani ta by však nerozhodovala jen tak, jak by ji zrovna napadlo, ale podle jasně daného vzorce.

“Součet deficitu nebo přebytku a růstu nebo poklesu HDP by musel být roven čtyřem. Takže například při růstu ekonomiky desetiprocetním tempem by vláda musela vytvořit šestiprocentní přebytek rozpočtu,“ vysvětluje Sedláček. Rada by tím pádem mohla vládě umožnit zadlužení v případě krize, ale naopak by jí naordinovala úspory v době růstu. Dluhy by tedy byly de facto na příděl.

Politici: Je to absurdní

Politici Sedláčkovo nadšení nesdílejí. “O výši dluhu, o výši daní či o výši výdajů rozhoduje jeden jediný orgán, a to je Poslanecká sněmovna. Vláda to jen navrhuje. Představa, že jakákoli nevolená instituce bude mít kompetence sněmovny je naprosto absurdní,“ říká ministr financí Miroslav Kalousek.

Přívětivěji se netváří ani ekonomický expert ODS a ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek, podle kterého je návrh NERV „příliš extenzivní“. On sám vidí úlohu Rozpočtové rady, k jejímuž vzniku se vláda zavazuje ve svém programovém prohlášení, spíše v posuzování dopadů chystaných změn a v možném včasném varování před hrozícími ekonomickými problémy.

NERV v oblasti veřejných financí navrhuje řadu dalších opatření, jako je například snížení platu politiků, kteří nedodrží schválený rozpočet, případně povinné zavedení cílů, které by politici a náměstci museli plnit. Jejich plnění by se posléze vyhodnocovalo a podle úspěšnosti by dotyční byli odměněni.