1002371_510660992384986_1141628731_n.jpg

Princip Příčiny a Následku je vlastně Zákonem Karmy. Karma je všechno, co předcházelo našemu současnému životu, co jej podmínilo a také všechno to, co si dnes připravujeme jako příčinu naší budoucnosti. Naše včerejší nálada a myšlenky jsou příčinou života dnešního a naše dnešní myšlenky a nálady života zítřejšího.

Pokud rodič vnímá nemocné dítě jako zdravé a věnuje mu nekonečnou energii rodičovské lásky, může dítěti velmi pomoci. Pokud ovšem rodič namísto toho svou přehnanou péčí dítěti všechno zakazuje, cpe ho léky a běhá po doktorech, pak se aniž by si to uvědomoval, soustředí místo na zdraví na nemoc. Díky strachu o své dítě řeší v hlavě nemoc, místo aby myslel na radost, kterou společně s dítětem zažívá a důvěřoval a věřil v absolutní dobro.
Rodič by měl věřit, že láskou je možné alespoň zmírnit nemoc tak, aby dítě mohlo žít plnohodnotný život. Měl by usilovat o vytvoření harmonického prostředí. Harmonie je možné docílit, pokud si uvědomíme a přijmeme to jako fakt, že totiž mi i naše děti jsme milováni a spolehneme se s důvěrou na pomoc a ochranu Vyšších sil. Pak nalezneme duševní rovnováhu a skutečnou harmonii.
Pokud se toto neděje, nezbývá pak dítěti, než aby samo v budoucnu nasbíralo dostatek sil a odhodilo energetickou zátěž nemoci, jež na něj navalil rodič.
Je přirozené o své dítě pečovat. Procházky, masáže, byliny, ale všechno musí naladěno pozitivně nikoli v křeči ve strachu, lítosti, zoufalství, beznaději. Musí to být impuls lásky, dávání optimizmu.
Vážným onemocněním současných dětí je život v negaci. Vše je vnímáno jako šedivé, černé. Děti se tak cítí bez ochrany a podpory světla. Nikdo se nestará o jejich potřeby a názory. Nezajímá nás jejich život. V takovém světe je každý sám za sebe a svět se jeví krutým, nepochopitelným. Dítě se pak také stává krutým, nedůvěřivým, plným napětí a je velmi těžké se s ním domluvit. Jeho činy dráždí dospělé a nutí k zamyšlení.

Je důležité si toto uvědomit. A předat dětem svoji energii a svoji čistou lásku. Být si vědomi světla a jeho síly a nenechat se stáhnout dolů.

Nic jiného než naše energie čisté lásky a radosti nemůže dítěti pomoci v překonání jeho karmy. Naše bezpodmínečná láska mu umožní pocítit, že je plnohodnotným člověkem.

Katka Mudříková

http://www.katkamudrikova.com/blog/nemoc-ditete-je-vase-karma-zverejneno-v-casopise-ve-hvezdach-lidovy-lecitel-c-51