,,Ve věku Šestého slunce bude objeveno vše, co bylo pohřbeno. Pravda se stane zdrojem života a synové Šestého slunce budou cestovat hvězdami.“ Tak zní 600 let staré aztécké proroctví. Šesté slunce je označení pro nové období, kterému věřily národy Střední Ameriky. Přichází období velikých změn, ve které věřili Aztékové i Mayové, staré národy, jejichž vlivy se prolínaly právě v Mexiku. Staří bohové slíbili, že se vrátí. Nad územím Mexika se v poslední době objevují záhadné objekty a obyvatelé si jejich původ ne vždy dokážou vysvětlit…

Věk Šestého slunce započal v roce 1991, v době nejvelkolepějšího zatmění Slunce za celé století. Mexické noviny tvrdí, že ve chvíli, kdy došlo k zatmění, se nebe pokrylo stříbřitými objekty, které ani po tolika letech nadobro nezmizely… Pozorování těchto objektů můžou doložit až miliony očitých svědků z různých oblastí. Někteří Mexičané věří, že se začíná naplňovat starobylé proroctví.

Objekty jsou pozorovány často na mnoha místech najednou, jejich podoba však bývá popisována takřka stejně; mají tvar disku, zdálky spíše kulovitý, mohou mít tmavší pás po obvodu,mohou pulzovat a pohybovat se. Bývají lesklé. Často se stává, že jakoby vyletují z mnohem zvláštnějších útvarů – bělavých nebeských hadů, kteří mohou být až několik set metrů dlouzí! Nezáleží na tom, zda je den nebo noc, nebeští hadi se klidně objeví nad městem i ve skupině, která čítá až 150 objektů. Existují nesčetné fotografie i videozáznamy…

Objekty se často zjevují na místech, kde je hodně lidí, při národních svátcích, na fotbalových zápasech, při vojenských přehlídkách. Nesnaží se nijak skrývat, jsou schopny ve vteřině změnit směr pohybu, sestavují se do různých obrazců, mohou se jakoby klonovat.

Mnoho lidí věří, že jde o UFO, skeptici se snaží přinést racionální vysvětlení, jako například halucinace, hvězdy omylem považované za něco jiného, optické klamy způsobené plyny z vulkanické činnosti či tajné vojenské technologie. Piloti vypovídají, že objekty létají v těsné blízkosti letadel, někdy můžou rušit přístroje, dokonce prý i donutily několik letadel nouzově přistát. A nejsou to jen letadla plná pasažérů, ale i vojenské letouny a stíhačky… Některé objekty jsou naopak odhalitelné pouze infračervenou kamerou. Jde o přírodní fenomén, nebo objekty ovládají moderní technologie?

Úkazy se už rozšiřují i za hranice Mexika. Něco se prý blíží

Stará legenda, v jejíž naplňování Mexičané věří, praví, že se v den konce světa zjeví bůh Quetzalcoatl, Opeřený had. Mají snad proto některé z objektů na obloze tvar pestrobarevných hadů? Může jít o znamení, že se Quetzalcoatl navrací a bude rozsévat zkázu? Tohoto boha uctívali Mixtékové, Toltékové, Aztékové i Mayové. S tajemnými Mayi je spojován rok 2012, kdy dochází ke konci jednoho kalendářního věku a začátku dalšího. Nemáme tu příliš mnoho náhod najednou? Co když se bohové skutečně vrátí?

www.world-destiny.org     http://www.youtube.com/watch?v=uDOOZ_IPb6Y&feature=related

Zdroj: http://konecsveta2012.cz/aktualne/navrat-bohu-nad-mexikem/