Proroctví tvoří významnou část celého fenoménu apokalypsy. Je zde dokonce stále i spousta lidí, kteří mají dodnes zato, že nic jiného než různá dosud nesplněná proroctví na podporu teorií o blížícím se světovém zvratu neexistuje – a také proto je vše kolem roku 2012 často bakatelizováno. Jenže když se podíváme, jak se svět vyvíjí v posledních dvou letech a především pak od začátku tohoto roku, kdekomu už musí do hlavy vletět myšlenka, že těch událostí se v celém světě děje nějak hodně. Naplňují se těmito událostmi již některá proroctví? Věděli proroci o jistých věcech, dějících se jaksi ve zvýšené intenzitě v poslední době, už před několika staletími, nebo dokonce tisíciletími? Nebo jsou stávající události a proroctví o apokalypse stále dvě zcela odlišné věci? Na to se budu snažit prostřednictvím tohoto článku odpovědět. Budu citovat některá proroctví od několika autorů a hledat možné souvislosti. Probereme proroctví o katastrofách, ale nezapomeneme ani na tu druhou a lepší stránku věci – proroctví a teorie o nástupu nového věku po roce 2012…

Hned na úvod prozradím, že určitý počet proroctví už opravdu podezřele odpovídá charakteru některých událostí, jež v současné době hýbou světem. S ohledem na celkové množství v historii sepsaných proroctví je těch splněných stále ještě relativně málo, ovšem z jiného úhlu pohledu jich už dramaticky přibývá. Pojďme se na to podívat podrobněji, ať můžeme soudit zodpovědně na nějakém základě…

Katastrofy

„…Zemětřesení bude hlášeno ze spodku Asie.” To nám předpověděl Nostradamus.

Vzpomínáte na 26. prosinec 2004, kdy na jihu (řečeno poeticky „na spodku”) Asie došlo k bezprecedentnímu zemětřesení a tsunami, která zabila statisíce lidí?

Bible; Mt 24:7,8: „…budou hlady, mory a zemětřesení na různých místech. Ale to všechno budou počátky hrůz.”Už dnes je spousta míst na Zemi, kde lidé trpí nepředstavitelným hladomorem, který se mnohde neustále stupňuje. Na Středovýchodě se dokonce objevily už i nepokoje kvůli nedostatku pitné vody. V poslední době rovněž o sobě dává vědět celá řada nemocí, které se dříve nevyskytovaly vůbec (AIDS, nebezpečné druhy chřipky), nebo je světoví lékaři považovali za odstraněné z povrchu zemského (např. černý kašel). A zemětřesení? Stačí se podívat jen na letošní rok, kolik škod způsobila série zemětřesení na různých místech – na Haiti, v Chile, Argentině nebo i jinde. Letos jsme o zemětřeseních a sopečné aktivitě už slyšeli mnohem více než v letech předchozích… Podle biblických proroctví je však tohle patrně jen začátek…

 

Bible; Mt. 24:29: „…a moci nebeské pohybovati se budou.”Může toto proroctví od Ježíše Krista odkazovat mimo jiné na nový hrozivý oblak typu „asperatus”, který se dnes vyskytuje, aniž by tomu bylo v minulosti? Při pohledu na jeho tvary Ježíšovo proroctví okamžitě leze na jazyk… Viz. obrázek mraku

 

Matka Shiptonová: „Tři spící hory náhle procitnou, bahnem, ledem a smrtí vydechnou…”V tomto proroctví jsem zvýraznil slovo ledem. Proč? Sopka Eyjafjöll, která vybuchla v dubnu 2010 na zaledněném Islandu, je součástí rozsáhlého sopečného systému. Tento systém tvoří více sopek: Je to právě Eyjafjöll, který je ze všech nejmenší, a především mnohem nebezpečnější sopky Katla a Laki. Z minulosti bylo vypozorováno, že výbuch Eyjafjöllu tradičně předznamenával silnější výbuch ostatních zmíněných vulkánů. Islandský prezident Ólafur Ragnar Grímsson již varoval:

 

“To, čeho jsme byli svědky v posledních několika dnech, by mohlo být teprve začátkem událostí, které se budou opakovat celé 21. století… Katla je mnohem větší a vybuchuje minimálně jednou za století. Poslední erupce se odehrála v roce 1918, takže už pár let čekáme na novou… Naše země má pro takový případ připravené nouzové plány. Domnívám se, že je nejvyšší čas, aby začaly plánovat také evropské vlády a letecké společnosti…”Jedno z proroctví Indiánů kmene Hopi říká: „Třetí světovou válku rozpoutají lidé v jiných starých zemích, kteří zradí dávno získané světlo.”Třetí světová válka samozřejmě neprobíhá, ale už dnes zde můžeme vidět souvislosti, které odpovídají aktuálnímu dění a jsou jakýmsi znepokojujícím varováním: Hopiové patrně frází „země, které zradí dávno získané světlo” odkazují na země Středovýchodu, kde se už několik tisíc let před Kristem mezi řekami Eufrat a Tigris (v Mezopotámii) začala vyvíjet naše civilizace. V této oblasti rovněž započala historie několika náboženství – jmenovitě např. křešťanství, judaismu a islámu („dávno získané světlo”). Dnes je ovšem prostor kolem Mezopotámie, v současnosti nazývaný jako „Středovýchod”, známý četnými bombovými útoky, sebevražednými atentáty a dalšími teororistickými akcemi, v jejichž důsledku umírá mnoho nevinných lidí. Středovýchod je proto také často nazýván jako jedno z nejnebezpečnějších míst na Zemi. Nelze tedy Středovýchod opravdu považovat za seskupení zemí, které „zradily dávno získané světlo”? Rekapitulujte si, jak se vyvíjí situace v této oblasti v posledních letech – včetně jaderných programů – a odpovězte si sami, nakolik je pravděpodobné, že zde může vzniknout ten obávaný válečný konflikt. Indicií, že se toto proroctví začíná naplňovat, nějak přibývá, nemyslíte?

 

 

Nostradamus říká: „Jednoho dne se dva velcí vůdcové stanou přáteli a jejich velká moc poroste.”Toto proroctví také varuje před 3. světovou válkou, již by téměř bezprostředně mělo předznamenávat toto sblížení „dvou velkých vůdců”. Vzpomínáte na 8. duben a podpis protijaderné smlouvy na území České republiky, díky které se dvě politické velmoci – Rusko a USA – staly „přáteli”? Je zajímavé, že k této události muselo dojít zrovna na půdě ČR…

 

Viz. také článek: Podpis smlouvy o jaderném odzbrojení – znamená to něco zásadního pro změny do roku 2012?

Na konec citací proroctví o hrozbě války bych rád ještě připomněl, že proroctví popisují jen pravděpodobnostní budoucnosti vycházející z „navyklého” chování populace, které se může změnit, a jedině člověk rozhoduje, zda propukne válka nebo nikoliv. Této šílené hrozbě lze zabránit!

Bible; Zj. 8:8: „A druhý anděl zatroubil, a bylo to, jako by do moře sesula velká hořící hora: a třetina moře se stala krví.”Indiáni Hopi: „Uslyšíte o tom, že moře černá, a mnoho živých věcí kvůli tomu zemře.”Co bezprecedentní katastrofa v Mexickém zálivu, která může mít obrovský dopad na rozsáhlá místa na Zemi? Bible i Hopiové popisují situaci velmi trefně!

 

 

Je tu ještě někdo, pro koho je množství těch různých paralel nedostatečné?

Viz. také článek: Světové změny a katastrofy v souvislosti s rokem 2012 se mohou významně urychlit už letos na jaře

Zlatý věk, transformace

Důležité ale je, že i přes všechny nyní se dějící katastrofy i budoucí hrozby prakticky žádný prorok z historie pro naši dobu nezvěstuje definitivní konec. Je pravda, že z mnohých jiných zdrojů se na nás valí informace, že prý všichni předpovídají definitivní záhubu. Ale tato představa není založená na pravdě. Jde jen o úmyslné zastrašování lidí anebo dokonce manipulace se samotnými proroctvími. Ať se totiž podíváme do jakéhokoliv seriózního zdroje, který k jednotlivým prorokům i jejich předpovědím přistupuje nezávisle, můžeme vidět stále to stejné: po sérii katastrof konec devastace Země a materiálního smýšlení, nový světový cyklus, návrat lidstva k pravým hodnotám, spousta lásky a harmonie – Zlatý věk. Vše se má jen „přetočit” – jedna světová éra jednoduše vystřídá druhou. Tuto vizi zastávají i doposud mimořádně přesní Mayové. A co je také podstatné – proroctví o nových zlatých začátcích k nám přicházejí i od stejných proroků, jež nás varují před válkami, „mořem zbarveným na černo” nebo třeba před zemětřeseními.

Máme-li věřit prorokům, že se naplňují jejich předpovědi o katastrofách, proč stejným úspěšným autorům nevěřit i vize o nastupujícím Zlatém věku? Ostatně – je zde spousta indicií naznačujících, že světové dějiny se nevyvíjejí lineárně, nýbrž cyklicky, na což jsem ve svých článcích už také několikrát narazil.

Podrobně si o jednotlivých proroctvích můžete přečíst v této sérii článků, kde naleznete i jasné důkazy, že katastrofy a další negativní změny nejsou ani zdaleka to jediné, o čem proroci nezávisle na sobě shodně mluví.

Protože dnes jsme teprve na začátku všech intenzivnějších změn, nemůžeme moc čekat, že už v dnešní době se budou plnit tato „zlatá” proroctví. Zlatý věk má totiž podle proroků naplno odstartovat především až v závěru apokalypsy. Přesto tu ale je jedno aztécké proroctví, které se možná také začíná nenápadně naplňovat. Citujme si jeho podstatnou část:

„Ve věku šestého slunce bude objeveno vše, co bylo pohřbeno…”Pravý význam proroctví si lze pravděpodobně vyložit tak, že objevíme skutečnou pravdu. A ačkoliv se proroctví vztahuje spíše na Nový věk, který ještě nezačal, už byl učiněn objev, který celému proroctví trochu přidává na váze. Viz. článek: Noemova Archa byla nalezena, pohřbena ve výšce 1900 metrů nad mořem…

 

Je to příhodná událost… Je sice pravda, že na skutečné splnění proroctví si budeme muset ještě chvíli počkat, ale je zjevné, že první náznaky onoho plnění se už pomalu objevují… A že jsou to překvapivé objevy!

A nyní už od proroctví pryč. Pokud totiž chceme hledat důkazy, že jsme na prahu další světové éry, musíme se vrátit zpět do přítomnosti.

Nelze samozřejmě čekat, že se jednoho dne probudíme a najednou – zničehonic – budeme mít zcela změněné vědomí, zcela přizpůsobené podmínkám Nového věku. To zdaleka není tak jednoduché. Vše je záležitostí dlouhodobějšího a postupného celosvětového procesu, který do našich životů podle mnohých zdrojů zasahuje patrně již několik let a stále se stupňuje. Říká se mu „transformace” a její součástí mají být specifické a často už dnes poměrně snadno pozorovatelné projevy na každém člověku a snad i zvířeti. Transformace má být tím, co nám ve výsledku značně pomůže postupně změnit naše vědomí a přizpůsobí nás na podmínky v Novém světě.

A rozhodně čtěte dál, protože teď přijde to nejzajímavější: Obrovské množství lidí skutečně ve svém životě v posledních letech pozoruje velké změny, které velmi dobře odpovídají jednotlivým předkládaným příznakům transformace. Tato „hlášení” o transformačních příznacích přicházejí od na sobě nezávislých lidí (i běžných realistů) i různých nezávislých zdrojů, a tito lidé popisují navzájem velmi podobné zážitky – navíc řada z nich od téměř stejné doby! Spekulace o transformaci a nastávajícím Novém věku tak dostávají zcela jiný rozměr.

Nyní vykopíruji části některých příspěvků z našeho fóra Vaše příznaky transformace a později se podíváme i na diskuse z jiných webů. – Věřím, že proti tomu přispěvatelé nebudou protestovat. – Všímejte si kromě jiného také zajímavých shod a podobností v jednotlivých příspěvcích, ačkoliv se diskutující navzájem určitě neznají (důležité fráze jsem zvýraznil tučně):

„Ahoj, v poslední době, mám velice živé a nepříjemné sny…” – Pitas

„Zdravím Vás. Mimořádně živé sny mívám v poslední době také. A poměrně často. Někdy, když se mi třeba nic nezdá, se zase pro změnu probudím zpocený jako kdybych byl v místnosti s teplotou aspoň 35°C. Mívám výkyvy nálad, občas takové podivné depresivní vlny a chaos v myšlenkách (po nějakou dobu se mi jich promítá hlavou moc najednou) nebo naopak myšlenkovou prázdnotu (nedokážu kloudně přemýšlet ani nad relativně jednoduchými věcmi). To mi už někdy komplikuje práci na webu, protože bez patřičné „dávky“ přemýšlení psát články a orientovat se ve zdrojových kódech stránek prostě dost dobře nejde. Ale těch proměn se u mě vyskytlo za poslední asi tak dva roky mnohem více; tolik, že prostě v transformaci nemůžu nevěřit.” – Admin (J. Krejčí)

„Nutno podotknout, že jsem zapřísáhlý ateista, těžko mne okolí přesvědčí o banalitách. Musím al přiznat, že poslední 2 roky mám pocit, že se něco děje… Jak psal výše „Pitas“ o Deja-vu – tak s tím prakticky žiji poslední roky vcelku intenzivně… Kdysi jsem si psal krátký obsah toho, co se mi zdálo. Pozdější porovnání s konkrétními událostmi bylo někdy až nepříjemné. Po tsunami v Asii jsem s tím zapisováním přestal…” – Raven

„To že se dějí věci velmi zvláštní se dalo čekat.Poslední dva roky jsou velmi vydatné.Prorocké sny, kdy nevím zda je to sen či realita a to dost vážně.Pocit,že se mi vaří mozek,to však bez bolesti,prostě neobvyklý a zvláštní tlak v lebce,prakticky nepřetržitě,točí se hlava.Zmatené a špatně funkční nohy.Hubnu a to nevím proč,a to vážím pořád stejně,jen mé okolí se diví kam se ztrácím.I mě dohnali k lékaři,krev sono,CT,MR no vše v pořádku…” – Iveta

„To přesně prožívám i já. Extrémně živé sny, které se dají svou „živostí“ vyloženě zaměnit s realitou a po probuzení kolikrát až očekávám, zda se ten sen nenaplní; také prožívám tlaky v hlavě, nejčastěji v zátylku (to Vámi v té době protéká větší množství transformační energie); někdy ztrácím i orientaci v čase (chvílemi třeba nevím, jestli se ta která událost stala před minutou nebo před týdnem) i prostoru, také se mi občas točí hlava. Rovněž hubnu, jeden můj známý mi napsal na mail, že mě potkal a že jsem již déle než rok stále pohublý a nic se na mě v tom smyslu nezměnilo – prý bych měl držet zdravý životní styl… Přitom až na časovou vytíženost, kterou kvůli spravování stránek a psaní článků občas mívám, se cítím celkem v pohodě… Také pozoruji urychlení všeho transformačního dění od roku 2008 (dva roky).” – Admin (J. Krejčí)

“U mě to začalo zhruba před rokem, možná dřív, ale silně to vnímám tak zhruba rok. Značné zhuštění začalo v lednu… bylo to nejdřív dost bolestivé…hluboké pocity samoty, deprese, které jsem nikdy nemívala, pocit naprosté vykořeněnosti ze světa… Postupně se vše vyřešilo, ale cosi se ve mně změnilo…nevím jestli to bylo tím, nebo něčím jiným, ale po všech těchto náročných situacích se jakoby začala situace uklidňovat, jen já cítím, že už na to všechno koukám jinýma očima…Na lidi, na svět, na vztahy… – Klára

„Negativní projevy se vyskytují po určitou dobu běžně… Později, když si tělo zvykne – a především sám člověk se začne těm změnám vědomě podřizovat a nebude je odmítat – negativní symptomy postupně odezní a začnou je nahrazovat symptomy zcela opačné. Nádherné. A mohu konstatovat, že to opravdu stojí za to, protože sám je v poslední době stále častěji pociťuji. Je to nepopsatelně krásná jednota se Zemí a jsou plné vnitřní radosti a lásky.” Admin (J. Krejčí)

“…Mé myšlení je teď jiné, přemýšlím jinak než předtím a myslím si, že už u mě započala jistá transformace, která změní určitě můj život.” Jiří Kačírek

Všímáte si těch souvislostí? Všímáte si, kolik projevů pociťují lidé současně? Asi tři čtvrtiny přispěvatelů se ke všemu shoduje, že významnější urychlení všeho dění začalo před dvěma roky, tedy roku 2008. Když ještě přidám krátkou citaci článku na http://elf-struck.blog.cz/0702/hvezdna-brana-2004-2012-a-tranzit-venuse, který byl vydán 18.2.2007, nalezneme další neuvěřitelnou souvislost. Vše do sebe prostě zapadá. Posuďte sami:

„…A pak červnem 2008 budou odstartovány přípravné transformační procesy na fyzické úrovni, které vyvrcholí rokem 2012. Právě v tomto období lze očekávat velmi aktivní viditelné a vnímatelné změny… V souvislosti s tím vším se jako kritický ukazuje nejen rok 2008, ale i následné období 2010 – 2012.Připomínám, že článek vyšel v roce 2007. Je to všechno jen náhoda?

 

Kdo ještě pořád pochybuje, může si otevřít tento článek od Václava Gerly. Necítíte náhodou příznaky taktéž? Rovněž jsou zajímavé výsledky ankety pod článkem…

A nedá mi to, abych sem zkopíroval ještě citace z jiných diskusí na stránkách, které jsou na stránkách Fenomén 2012 naprosto nezávislé.

http://zivotni-energie.cz/komentare.html?article=241:

„Zvlastni, taky se mi deje hodne z popsanych bodu, nektere jsem nedaval do souvislosti s en. zmenami, ale kdyz nad tim premyslim, tak to do sebe zapada…” – Lukas

„…Hned 31.12.2007, resp uz 1.1.2008 tak ve 4.oo hodin rano jsem mel tak obrovsky naval uvolneni, jako na opusteni duse z tela, ale ze strachu a alkoholu jsem to radsi zastavil. Hned dalsi noc jsem to zkousel znovu, opet obrovske uvolneni a horko… To se stalo tu noc hned 2x, v 1 a ve 3 hodiny. Opravdu se neco deje…” – Smeedy

http://zivotni-energie.cz/jak-travit-cas-v-mhd.html:

„Poslední dobou se mi dějí v metru zvláštní věci. Někdy když nastoupím, usadím se a zavřu oči, všechno se změní, jako bych se ocitl v jiné dimenzi. Mám dojem jako by mi uvnitř mysli vzplanulo bílé světlo a všechno osvětluje – myšlenky, pocity – všechno prožívám mnohem intenzivněji, vnímám tělo a mysl, úplně se uklidňuji a nořím do sebe. Někdy to trvá pár vteřin jindy celou cestu. Neumím to ovládat, děje se to spontánně a je to moc krásné a očišťujicí. Nikdy jsem k tomu nedospěl žádnou (meditační) technikou – naopak, když užívám techniky, ať už moje vlastní nebo převzaté, nic podobného se mi nikdy nestalo.” – Max

Stačí?

Závěr

Uvědomme si, že titíž autoři proroctví, kteří nás upozorňují na velké celosvětové katastrofy – a jejichž proroctví se už evidentně naplňují – mluví současně o kvapem se blížícím Zlatém věku. Nezapomínejme, že existuje pozoruhodně velké množství indicií o již dávno probíhající transformaci – a že o ní nemluví už jen proroci, ale především zcela obyčejní lidé současnosti, kteří její charakteristické projevy na vlastní kůži cítí a nebojí se o tom veřejně diskutovat.

Máme tu skutečně nesčetné množství argumentů, že nejsme na pokraji definitivního konce, nýbrž na cestě k Novému věku, který se s pravidly dnešního konzumního světa nedá srovnávat. A těchto argumentů neustále přibývá…

Jak na to zareagovat? Zbavme se strachu. Kvůli stupňujícím se katastrofám je to těžké, ale v našem vlastním zájmu nezbytné. Proč se ostatně bát, když víme, že že všechny ty přírodní pohromy přichází jen proto, aby Zemi zbavily špíny, a ona byla připravena na ten tolik očekávaný přechod do další éry???

Říká se, že díky transformačním energiím máme jedinečnou příležitost vytvářet vlastní novou realitu, protože naše kolektivní myšlenky se vzájemně provazují více než kdy dříve. To znamená, že pokud budeme kolektivně myslet na strach a zlo v jakékoliv podobě, budeme si dobrovolně vytvářet svět plný strachu a zla. Naopak – pokud si uvědomíme, že v zásadě není čeho se tolik bát a začneme produkovat pozitivní myšlenky plné lásky a harmonie – a takto se budeme projevovat i činy – potlačíme tím veškeré zlo a cestu za Novým věkem si tak značně usnadníme!

Na konec se rozloučím konstatováním, že můžete počítat s tím, že na téma transformace a Nový věk se zde objeví ještě mnoho článků, kterými se budu snažit ještě více přiblížit, oč zde přesněji jde. Mezitím můžete pracovat na omezování síly svého strachu z definitivního konce, který nejspíš (a Bohu dík!) stejně nepřijde.

Zdroj: Fenomen 2012