Španělé ho zajali, pokřtili a popravili. Než vyhasl život posledního Inky, vybrali conquistadoři jako výkupné obří hromadu zlata, které odvezli domů. Kde skončila Atahualpova mrtvola, zůstávalo po staletí tajemstvím.

n_lez_hrobu_posledn_ho_inky_4f5f160429Konec velké říše

Říše Inků se rozprostírala v andské oblasti Jižní Ameriky a zasahovala na území dnešního Peru, Bolívie, Ecuadoru, Kolumbie, Chile a Argentiny. Od jihu na sever měřila 1600 kilometrů. Španělský dobyvatel Francisco Pizarro se pokusil proniknout do říše Inků několikrát, ale pokaždé narazil na tvrdý odpor domorodců a byl odražen. Teprve v roce 1530 vyrazil na finální zteč.

V listopadu 1532 porazili Španělé inckou přesilu u Cajamarcy a zajali vládce říše Atahualpu. Inka slíbil Španělům, že za své propuštění na svobodu zaplatí šokující výkupné – nechá naplnit své vězení zlatem do výšky, kam dosáhne dospělý muž. Pizarro na obchod přistoupil a narýsoval na zdi čáru ve výšce, kam dosáhl – hrotem svého meče. Nevěřil, že Inkové dají tolik zlata dohromady. Vězení se však rychle plnilo drahým kovem, který přivážely lamy ze všech koutů země. V této situaci se rozhodl Pizarro nepohodlného vězně zbavit a 26. července roku 1533 nechal Atahualpu uškrtit.

Zajetí Atahualpy v bitvě u Cajamarcy (Foto: Wikipedia)
Zajetí Atahualpy v bitvě u Cajamarcy (Foto: Wikipedia)

Záhadný hrob

V létě roku 2010 narazila ecuadorská historička Tamara Estupinanová v oblasti Sigchos – asi 70 kilometrů jižně od ecuadorské metropole Quito na horském hřebeni ve výšce přes 1000 metrů nad mořem – na překvapivě zachovalé ruiny z doby Inků. Uprostřed komplexu budov nalezli archeologové velký hrob.

Atahualpa (Foto: Wikipedia)

Město se nacházelo za předpokládanými hranicemi incké říše. Přesto lze z mnoha nalezených předmětů a dalších indicií usoudit, že město podléhalo Atahualpovi. Podle Tamary Estupinanové patřil centrální hrob celého komplexu poslednímu Inkovi. Tam někde byl pochován.

Po popravě dostal Atahualpovo tělo nejvěrnější Inkův služebník Ruminahui, který je odnesl neznámo kam. Estupinanová nepochybuje, tím místem je sigchoská lokalita s nově objeveným stavebním komplexem. Svědčí o tom i fakt, že indiáni říkají tomuto místu Machay, což znamená v jazyce místních Kečuů „pohřebiště“. Inkův věrný služebník vybral toto odlehlé místo k poslednímu odpočinků svého vládce zřejmě proto, že se nacházelo mimo sféru moci španělských dobyvatelů.

http://vtm.zive.cz/nalez-hrobu-posledniho-inky