image241.díl: http://www.knihya.cz/24833/nabozenstvi-jako-nejvetsi-podvod-v-dejinach-lidstva-1

Tajná identita Yahweh

Použitie Yahweh ako meno Boha vždy sprevádzali  špekulácie  a filozofické  argumenty. YHWH , niekedy zvaný aj  Jehova , znamená v origináli “Ja som, ktorý som”. Pôvodne toto meno, resp.  titul  pouzival EN-LIL. V priebehu exodu židov sa to však všetko zvrtlo nečakaným smerom. Exodus 06:03

A ja som sa objavil Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi,  [meno] Boha všemohúceho ako (El Shaddai), ale moje meno nebolo im známe”. ” Použitie “Boha všemohúceho” je tradičný preklad Shaddai, “všemocný”, ale pravdepodobne by to mohlo byť spojené s Akkadiánskym koreňom slova Shadi, /doslovne “hora“ /. A El Shaddai je len jednou z verzií popísanou  v Genesis. El Shaddai doslovne preložené znamená “Boh jedným z hôr” Tam bol tiež El olam (Boh večný je jeden), El Elyon (Boh najvyšší), El Ro’i (Boh videnie). Otázkou však zostáva , prečo sa patriarchom YHWH odhalí ako El Shaddai?

Odpoveď spočíva v náboženských tradíciách Kanaánu, a ktoré boli prinesené do Kanaánu Féničanmi. (korene Fénických náboženských tradícií siahajú až k Sumeru). Boh – EL Shaddai- má Sumeriánsky ekvivalent. ISH-KUR, najmladší syn Enlil-a, znamená boh z ďalekých hôr. Ishkur bol tiež známy ako Hadad v hebrejčine, brat Nannar /Sin, a bol popredný boh Kanaánu – El-Shaddai. Podľa biblických mudrcov, ktorí sa zameriavajú na “Zdroj P” pre Starý zákon, Yahweh ako meno, je najprv použité v súvislosti  s Mojžišom v Exode  a svedčí o monoteizme, (výlučné uctievanie jedného z mnohých bohov), skôr než  jednobožstvo. Meno Yahweh možno tiež preložiť ako “Som, kto som”.  Doslova spôsob, ako hovoriť “Staraj sa o seba”, spôsob, ako maskovať svoju pravú identitu. Yahweh sa nezobrazí, kým nie je Exodus  a napodiv, boh  Ba´al/Ish-kur  úplne chýba v Genesis. Tento Yahweh je náchylný k násiliu  a je známy ako demonštrátor násilia a opovrhnutia. ISH-KURov vzhľad, znaky a symboly sa zhodujú s Ba´al. A rovnako ako Yahweh, skutočné Kanaaitské meno Ba´al (Hadad) nesmie byť hovorené. Na základe objavu Herzoga, dôkazov v Biblii, Sumeriánskej, Fénickej a Kanaaickej tradície, nasledujúca rovnica je logickým vyústením riešenia identity židovského Boha Starého zákona: ISH-KUR = Hadad = El Shaddai = Ba´al = Yahweh (Kanaaický  Ba´al  bol tiež známy ako Moloch.

Ctitelia Molocha obetovali svoje prvorodené deti, aby si uctili svoje božstvo skrze obetovanie. Ctitelia Yahweh v Kanaáne boli tiež známi príležitostným vykonávaním obete dieťaťa, najmä v čase núdze, aj keď immolation (holokaust), bol údajne odsudzovaný. (Rozrezávať dieťaťu krk však bolo prijateľné). Herzogovo dielo dokazuje, že židovský národ sa vyvinul od polyteizmu k monoteizmu s podporou boha, ktorý bol známy radom mien, od jedného najvyššieho boha, Yahweh (ktorého skutočné meno nesmie byť hovorené), a že na tento účel prijali nie  najvyššieho Boha pantheonu  EN-LILa, ale jeho syna – ISH-KUR, Baal, Hadad, El-Shaddai. Ish-kur, bol v otvorenej vzbure proti jeho otcovi , a nakoniec aj vo vzbure proti jeho matke Asherah, (tiež známej ako Astarote, Elat, alebo NIN-LIL). Vráťme sa však  k Mojžišovi: Keď Izraelčania dorazili bezpečne na Sinai, Mojžiš si uvedomil, že urobil obchod so “zlým” bohom .

V dôsledku jeho súhlasu tento konkrétny boh vzal kontrolu nad  Zemou vstupom do samotného jadra planéty a vypudil skôr panujúcich bohov. Zem vstúpila do  dlhého  obdobia temna . Asi v roku 100 pred n.l. si Nibiruans uvedomili, že Mojžiš spôsobil neudržateľnú situáciu na Zemi. Prikročili k náprave škôd. Vzhľadom k tomu, že Princ Nannar bol ich pán „kúzelník“, a že Mojžiš bol zasvätený, cisár An-u vybral Nannar a dal mu pokyn vyriešiť nepríjemnú situáciu. Princ Nannar, /mimochodom prvý Anunnaki narodený na Zemi/, súhlasil, pretože aj on si uvedomil závažnosť situácie. Zhodli sa na nasledujúcom pláne. Rozhodli sa oplodniť pozemskú Cro-Magnonskú ženu spermiami Nannar a vytvoriť hybridnú Pozemsko/Nibiruánsku ženu, ktorá by bola schopná porodiť druhú generáciu muža-hybrida.

Narodila sa Mary/Mária. Tieto okolnosti narodenia Márie sú doteraz záhadné aj pre moderných výskumníkov. Akonáhle Mária dosiahla puberty, bola odvedená preč z Gízy a strávila  dospievajúce  roky „očkovaním“ do hermetického tajomstva v oblasti Veľkej pyramídy. Bola informovaná, že jej “povinnosťou” v živote bude pôrod dieťaťa, ktoré bude z 3/4 Nibiruán  a z 1/4 pozemšťan . Princ Nannar našiel starého muža menom Jozef, aby sa stal jej “manžel” a mohli legitimovať budúceho potomka tohto experimentu. Obaja rodičia Mária aj Jozef  boli Nephilimi. Jozefov otec bol súčasťou subjektu Jehova, ktorý sa podieľal na vzniku druhov Anunnaki a pracoval s Elohim. Keď mala Mária  okolo 20 rokov, Princ Nannar sa “zhmotnil” tu na Zemi ako rímsky vojak. Stretol sa s Máriou  a „impregnoval“  do nej jeho spermie. Ježiš bol počatý.  Existovali vážne  dôvody pre tento “manéver”  Nannara.

Musel mať druhú-generáciu hybridu; nemohol  použiť akéhokoľvek staršieho Tiamatiana pre jeho “sprisahanie”. Aby jeho pokus mohol uspieť, jeho tajný agent, /v tomto prípade Ježiš /, musel byť schopný zapôsobiť na ostatných  pomocou mocných “zázrakov”. Ak  by Ježiš nebol druhá generácia genetického hybridu, jeho nervové obvody by „vyhodili“ do povetria jeho mozog, keď by sa pokúsil získať prístup k vyššej duchovnej úrovni v plnení týchto “zázrakov”. Účelom tohto sprisahania princa Nannar a cisára An-u bolo dostať planétu Zem z dominancie Yahweh/Ish-kura “.  Ježiš mal byť „vozidlo“, ktoré tento cieľ malo dosiahnuť. Ale toto všetko je len časť pravdy v rámci mocenských bojov medzi znepriatelenými frakciami drakoniáncov a reptiloidov. Poďme sa teraz  pozrieť na to, ako to vlastne s dejinným „fenoménom“ menom  Ježiš  naozaj bolo. Ježiš a Mária ako hadi –  basreliéf nájdený jedným z napoleonských vojakov v Egypte. Toto je jeden z mnohých dôkazov o tom, kým boli „vymyslení“ Ježiš a Mária.

Príbeh troch Ježišov Pod vedením určitej skupiny Anunnaki v roku 12 p.n.l., narodilo sa dieťa -avatar/duša 12-tej úrovne, mimo územia Betlehema v súkromnej rezidencii v dome Ben-Yumen, (Benjamin v Biblii). Dieťa bolo počaté spojením Blue Flame Melchizedek-hebrejskou matkou Essen a Blue Flame Melchizedek-Hibiru kláštora Essen otca. Pár vybrali a pripravili kňazi Ur. Jeho matka sa volala  Jeudi, jeho otec Joehius, obaja boli vodcovia v Blue Flame Melchizedek Essen sekte. Jeudi, Joehius  a alegória prichodu cez červiu  dieru /Je zaujímavé, že rodičia Jesheua-1, Jeudi a Joehius, mali rôzne rodové  línie. Joehius pochádzal  z línie kráľa Šalamúna, syna kráľa Dávida, línie Hyksósov- Iluminátov a Jeudi z  Bat-šebu, rádu Indigo Grálu. Toto bolo zámerne plánované dohliadajúcimi  zakladateľmi. / Narodil sa teda avatar/dieťa  a bolo pomenované Jesheua-Melchizedek (tu budeme pre lepšiu orientáciu používať termín Ježiš-1), ktorý sa neskôr stal  známy ako Ježiš, syn Márie a Jozefa. Mária  a Jozef  však neboli rodičia tohto dieťaťa/avatara, oni boli rodičia avatara deviatej-úrovne, ktorý sa mal  čoskoro narodiť. V roku 7 p.n.l.,  Elohimovia/Anunnaki  inštrumentovali narodenie avatara deviatej-úrovne, ktorý slúžil na reštrukturalizáciu  patriarchov Templárskeho vyznania, aby ešte  viac odrážali „zákony Jedného“.

Toto dieťa bolo pomenované Jeshewua (tu Ježiš-2). Príbeh o jeho narodení je zaznamenaný ako narodenie Ježiša v súčasnej kresťanskej doktríne. Jeshewua však nebol narodený nepoškvrneným počatím, ale Nan-Narovou zásluhou.  Jeshewuova matka Mária sa tiež narodila koncepciou Anunnaki . Po udalostiach  počas  Akhenatovho panovania, Elohimovia nechceli pripustiť, aby znalosti pôvodu cudzincov  boli k dispozícii všeobecnej ľudskej populácii.  A tak Jeshewuove narodenie bolo skryté do príbehu nepoškvrneného počatia Panny Márie . Cez udalosti, ktoré nasledovali po narodení dvoch avatarov, životné príbehy Ježiša-1 a Ježiša-2, sprevádzala  ďalšia  bytosť, ktorá nebola avatar, /volal sa Arihabi/, a stala sa súčasťou príbehu jednej osobnosti tzv. Ježiša Krista.. Počas obdobia, v ktorom sa Ježiš-1 cvičil v Egypte, rástla  popularita Ježiša-2 medzi rodinami Templar-Melchizedek  a hebrejskými Melchizedek, ktorí si neboli vedomí narodenia Ježiša-1. Ježiš-2 bol pripravovaný na začatie a vzostup školenia na vysvätenie ako kňaz Melchisedechovho chrámu.

Po jeho vysvätení v Egypte Ježiš-2 cestoval po Nepále, Grécku, Sýrii, Perzii a Tibete, na  školenia  rôznych doktrín viery. Ježiš-1 študoval predovšetkým v Indii a Perzii pred príchodom do Egypta vo veku 20 rokov. Jeho učenie Templárom  ukázalo  silnejšiu východnú orientáciu  ako Ježiša-2. Školenia  a vzostupy  aktivity Ježiša-1 a Blue Flame Melchisedechovho Essenes zostali však  primárne skryté  a tajne pôsobili v Egypte v Gíze a na rôznych ďalších miestach. Učenie Ježiša-2 sa stalo viac známe  a spôsobovalo  postupne ďalšie perzekúcie zo strany Rímskej nadvlády a tiež v niektorých frakciách  hebrejcov, ktorí neprijali odchýlky od pôvodného patriarchálneho Templárskeho vyznania, ako bolo stanovené v rámci Židovského náboženstva  Melchisedechovho. Keď mal Ježiš-2  32 rokov (25 nl), odišiel s pomocou podporných Templárskych  Melchizedek Essenes a  Elohim do exilu aj so svojou  ženou,  (jeho žena primárne známa z biblie ako Mária Magdaléna), a ich tromi deťmi na územie Francúzska, aby sa zabránilo politickému  prenasledovaniu. Ďalší muž, spomínaný Arihabi, ktorý bol v Jeruzaleme narodený cez hebrejsko-Annu-Melchizedek líniu , cez sériu vízií, ktoré tvrdili, že on bol pravdivý Ježiš, bol ukrižovaný. Obeť Arihabi bola organizovaná na odvrátenie  pozornosti od Ježiša-2, jeho rodiny a rodu.

Ukrižovanie a vzkriesenie “Kristovho tela” /Arihabi/, bolo organizované Anunnaki pomocou holografickej vložky.  Na oplátku za jeho pomoc v odvedení  pozornosti  od Ježiša-2, bolo telo Arihabi obnovené k životu, aj keď nebol avatar. On bol potom vzatý do Indie, kde žil ďalších 30 rokov. Po jeho prirodzenej smrti tu na Zemi, bola duchovná podstata Arihabi presunutá na Sirius B. Duchovná podstata Ježiša-2 bola po prirodzenej smrti tu na Zemi tiež presunutá na Sirius B. /Poznámka: Kresťanská  ideológia a vysokí  predstavitelia katolíckej cirkvi sa po dlhé stáročia svojej existencie snažili ničiť podobné diela, ktoré ohrozovali ich demagogické učenie. Medzi ľudmi však  bolo stále veľa takých, ktorí  poznali pôvodné „hviezdne učenie“ a dávali ho patrične najavo svojím umením, či už spismi, knihami, alebo maľbami. Za „odmenu“ im bolo poskytnuté prenasledovanie, kruté mučenie a vraždy/.

Učenie Ježiša-2 a Templárskych Melchizedek sa stalo hlavnými základmi  pre súčasnú  židovskú a kresťanskú vieru. Ale židovské náboženstvo nikdy neprijalo Ježiša-2 ako svojho  záchrancu/mesiáša. Po pravde povedané  Ježiš-1 bol skutočný spasiteľ hebrejského  národa. Len málo ľudí vedelo a vie o Ježišovi-1 a jeho Blue Flame Melchizedek Essen vzostupe  školy, a tak väčšina židov si neuvedomila, že ich predpovedaný  Mesiáš  skutočne prišiel. Medzi 8 a 21 n.l., Ježiš-1 cvičil obrad vzostupu v Gíze . Neskôr cestoval po Egypte a Núbii a do Jeruzalema, na podporu pôvodného  templárskeho učenia vzostupu a zjednocoval skupiny ľudí. Ale nie len to!  Ježiš-1 bol nositeľom  špeciálnej  DNA a  z  rôznych Melchizedek sub-kláštorov bolo špeciálne vybraných šesť žien, aby mali deti od Ježiša-1, pravého Kristusa .

Páry, ktoré  boli vybrané, slúžili ako strážcovia týchto detí. Každá zo šiestich žien získala „osivo“ Ježiša-1 a boli určení  muži z  Blue Flame Melchizedek, ktorý slúžili  ako adoptívni otcovia. Deti boli vytvorené prostredníctvom posvätných obradov, tvorených za jediným účelom, udržať  špeciálnu  DNA vzorku v ľudskej rase. /Poznámka: Táto špeciálna DNA vzorka má čo do činenia s DNA Anunnaki. V súčasnosti až cca 30% Európanov je nositeľom tejto špeciálnej DNA. V prípade, že Vás zaujíma vývojová cesta tejto DNA a jej genaológia cez ľudské európske kráľovské rody, kliknite prosím sem ……..  HYPERLINK “http://www.bibliotecapleyades.net/dragons/esp_sociopol_dragondescent2.htm/

Potomkovia z týchto detí sa rýchlo  rozšírili po jednotlivých regiónoch. Niektorí sa objavujú v európskej aristokracii , iní v keltskejegyptskejafrickej genetickej línii. Jedna línia potomkov Ježiša-1 teraz sídli v Spojených štátoch. Línia Ježiša-2 sa rozšírila  v rôznych národoch  a jej stopy môžeme vysledovať až do súčasnosti. Učenie Ježiša-2 bolo veľmi cenzurované Templar Melchizedek  a bolo udržované pri živote pomocou tajného tajomstva  rôznych škôl, ktoré sa vyvinuli v celej Európe, Egypte, na Strednom východe a v niektorých častiach Číny, Indie  a Indonézie. Učenie Ježiša-2 bolo pôvodne zahrnuté v rukopisoch,  ale kresťanskou bibliou bolo skreslené , alebo úplne upravené tak, aby vyhovovalo potrebám mocenskej elity v rámci vyvíjajúceho sa politicko-náboženskeho nástroja.

Nakoniec vyučovanie tohto učenia bolo úplne zakázané v začiatkoch nástupu  kresťanskej éry , pretože informácie o ich identite a taktike Elohim a iných ET skupín ,  hovorili o konfliktoch a rozdelení v rámci Melchizedek Templárskeho rádu. Len veľmi málo z pôvodného učenia Ježiša-2  prežilo do súčasnosti, hoci by sme našli zvyšky tohto učenia tajne udržiavaného vo Francúzsku. Elohim/Anunnaki a rôzne iné Matrix Rodiny riadili  beh pozemských  udalostí tak, ako si to priali. Pokus o monoteistického boha, a tým aj túžba kompletne ovládnuť  ľudstvo bol však aj naďalej veľmi výrazný. Konflikt medzi znepriatelenými stranami Elohimov však nebol ani zďaleka ukončený.

Nástup  Kresťanstva

Z obavy pred narastajúcim mocenským vplyvom Enlila a jeho rodiny a po ich úspešnom „projekte Ježiš“, Marduk a jeho bratia sa snažili vymyslieť niečo, čím by tento pre nich nepriaznivý trend zvrátili. Prenasledovaním a ničením stúpencov Blue Flame kláštora  Melchizedek a Essenes toho veľa nedosiahli. V hlave Marduka, /po vzore jeho otca/,  sa však zrodil nápad, vnútiť  ľuďom monoteistického boha,  a tak získať nazad stratenú kontrolu nad ľudstvom. Oprášil učenie, alebo pokus o učenie, monoteistického boha /hinduizmus/ z roku cca 1500 p.n.l.,  a pokúsil sa ho začleniť do vtedajšej doby. Dosť  im v tomto pomohol aj Ish-kur, ktorého nesmierne nahnevala  zrada Nan-nara, jeho spolčenie sa s AN-U a zasahovanie do jeho vládnutia Hebrejcom. Marduk a ISH-KUR posmelení  úspechmi, /panovanie v Egypte, Exodus/,  naštartovali vznik náboženstva, ktoré až do súčasnosti poznáme ako kresťanstvo. Mohli by sme sa diviť, ako sa Kristovo učenie začalo tak brutálne vzďalovať  od jeho pôvodného učenia. Ale  pozorným  skúmaním  zistíme, že Ježiš nebol zakladateľ kresťanstva .

Apoštol Pavol , židovský muž, ktorý nikdy nebol učeníkom Ježiša , bol zakladateľ Kristus ianity . Hegemónie, že Ježiš bol odmietnutý  Židmi preto, aby Pavol mohol obhájiť učenie medzi pohanmi. Pavlove Prvé listy boli napísané zhruba 20 rokov potom, čo sa  Ježiš „objavil“ a „zmizol“  v Palestíne. Pavol, ktorý sa nikdy nestretol s  Ježišom , cestoval po celej oblasti, ktorá  patrila  patriarchom  a zakladal kostoly založené na židovskej  hegemónii. Pavol hovoril davom, ktorí boli ešte dychtiví počúvať o Ježišovi, že Pavlovo vyučovanie je “evanjelium Krista “, hoci v tom čase toto evanjelium vôbec neexistovalo. Zatiaľ čo druhí učeníci neboli schopní  jasne pochopiť, kto alebo čo Ježiš skutočne bol, Pavol šikovne prevzal  túto úlohu a šikovne manipulovaný Mardukom začal svoje ťaženie. Nechcel kázať slobodu, alebo zdravý rozum. Kázal poslušnosť, pravidlá, zákony, dane, podriadenie orgánom, “hnev Boží “, a  hrozil páchateľovi občianskej neposlušnosti  ” prekliatím”. /Inými slovami hudba, ktorá tak lahodila sluchu ISH-KURA/.

V kompletnom  vzdore k učeniu Ježiša, Pavol priniesol židovskému  patriarchátu  organizované náboženstvo a hegemonického Boha  Izraela k pohanom v podobe Krista ianity, meniac skutočné posolstvo Ježiša. Pavol však urobil oveľa viac ako toto. Jeho úsilie a učenie  založené  na spisoch iných židovských mužov, pomohlo vpraviť do mysle širokých  más, že Boh Izraela /Jahve/ je jediným Bohom vo vesmíre,  aj napriek tomu, že je to Boh s trochu ľudskými  nedostatkami!  Pavol pomohol vniesť do myslí miliónov ľudí myšlienku, že židovské spisy a učenie boli brané ako doslovné Božie slovo V roku 325 nášho letopočtu bol spáchaný jeden z najväčších kolosálnych  podvodov  v análoch histórie. To bol dátum prvého Nicejského koncila, ktorého úlohou bolo vytvoriť nové náboženstvo, ktoré by bolo prijateľné pre cisára Konštantína, ktorý bol v tej dobe zamestnaný krvavým prenasledovaním tých, ktorí boli v tej dobe známi ako prví kresťania.

Čo sa stalo, že  Konštantín  v strede tejto neľudskej masakry týchto bezbranných  ľudí, ktorými tak hlboko pohŕdal , náhle prevzal ich náboženstvo a stal sa jeho najvernejším protagonistom, je jednou zo záhad dejín, ktoré nikdy neboli objasnené. /V súvislosti s uvedenými skutočnosťami na začiatku tohto článku to však už taká záhada nie je/. Vedomý si toho, že staré náboženstvo Ríma bolo v stave pokročilého rozkladu a denne strácalo  svoje postavenie videl, že prijatím kresťanstva mohol využiť populárnu prestíž vytvorenú  mučeníctvom  prvých kresťanov, získať väčšiu priazeň verejnosti a rozšíriť a upevniť svoju  ríšu. Aby bolo prvotné učenie kresťanov  prijateľné pre cisára Ríma, duchovní otcovia mali odstrániť z tohto učenia niektoré doktríny. Medzi ne patril napr. zákaz požívania mäsa a vína.

Toto bola kardinálna  doktrína skorého kresťanstva. To bol dôvod, prečo duchovní v Nicei zistili, že je potrebné odstrániť z evanjelií tieto problematické doktríny, pretože  vedeli, že cisár miloval červené mäso a víno. Na dosiahnutie tohto cieľa boli urobené niektoré “korekcie”, ktorých úlohou bolo prepísať evanjeliá,  ktoré sa týkali vegetariánstva a abstinencie od alkoholu.  /Na druhom Nicejskom koncile už  boli tieto evanjeliá a ďaľšie texty už úplne zdecimované a prepísané tak, že z pôvodných textov tam už skoro nič nezostalo/. Na koncile v Nicei sa zúčastnili  nielen kresťanskí vodcovia  z Alexandrie, Antiochy, Atén, Jeruzalema  a Ríma, ale aj predstavitelia mnohých iných siekt kultov a náboženstiev, vrátane tých z Apolla, Demeter / Ceres, Dionysus / Bacchus / Iasios, Janus, Jupiter / Zeus, Oannes / Dagon, Osiris a Isis, a ‘Sol Invictus,’ -Neporaziteľné Slnko. Účelom tejto rady bolo zjednotiť rôzne konkurenčné kulty pod jedným  univerzálnym, alebo ‘katolíckym’ kostolom, ktorý, samozrejme, by bol riadený Konštantínom  a Rímom. Ako už bolo uvedené, v Ríme vyhlásili  „konečnú“  autoritu.

Tak  socha Jupitera v Ríme bola premenovaná na sochu ‘Sv. Petra-apoštola’, ktorého falošné kosti boli následne inštalované vo Vatikáne. Bohovia  iných kultov boli transformovaní  na ‘apoštolov’ a ‘svätých’ … Existujú dôkazy, ktoré naznačujú, že nie len pôvodné kresťanské  doktríny boli radikálne zmenené koncilom a nahradené inými úplne odlišnými. Ale napr. aj  človek, ktorého život  bol stelesnením originálnych doktrín /Ježiš/,  bol tiež nahradený iným človekom. Meno druhého človeka, ktorý nebol vegetarián a kto nezakazoval zabíjanie zvierat, bol Apollonius TYAN, historický svetový  učiteľ prvého storočia. Prvou úlohou cirkevných „otcov“, potom, čo vytvorili ich nové náboženstvo  a jeho nového „mesiáša“,  bolo spáliť všetky knihy, ktoré by mohli mať hocijakú zmienku o Ježišovi. Apollonius ako duchovný vodca prvého storočia si uvedomil, že takéto knihy, ak nie sú zničené, predstavujú  hrozbu na odhalenie ich podvodu. To bol dôvod  pre podpaľovanie starých  knižníc, vrátane slávnej Alexandrijskej knižnice so 400.000 zväzkami. /Poznámka: Tento akt skazy bol vykonaný v roku 389, alebo 64 rokov po koncile/. Avšak niektorí duchovní  sa nedokázali preniesť cez toto dielo skazy a ešte pred jej spálením tajne odstránili  z Alexandrijskej knižnice niektoré z najvzácnejších zväzkov, ktoré preniesli na východ do bezpečia.

Medzi diela, ktoré takto zachránili pred plameňmi  bol napr. aj Život Apolloniusa TYAN-a , ktorý napísal Flavius ​​Philostratus na začiatku tretieho storočia nášho letopočtu.  Je iróniou osudu, že táto kniha bola jednou z najnebezpečnejších – a  v priebehu storočí odolávala všetkým pokusom zničiť ju. Dôvodom, prečo bola táto kniha duchovnými toľko obávaná  bolo, že v nej nebola vôbec žiadna zmienka o existencii Ježiša a kresťanstva, ktoré predstavoval Apollonius TYAN. De facto odhaľovala celý podvod. Narodenie Apolloniusa je priraďované k roku 4 pred n.l., ale ako každý vie, aktuálny výpočet začiatku kresťanskej éry je nesprávny. /Poznámka: To je jednoznačne zle. Inaugurácia juliánskeho kalendára nemá nič spoločného s uvedením vzniku kresťanstva. Rímsky cisár Augustus Caesar vyhlásil začatie  juliánskeho kalendára v roku, ktorý sa v konečnom dôsledku elegantne a čisto „náhodne“ zhodoval s narodením tohto takzvaného Mesiáša/. “Ortodoxní kresťania boli zvyknutí smelo potvrdiť pravosť tohto  „syna“  Márie, ale ako blesk z čistého neba  tu bol Philostratos a ponúkal  inú  alternatívu Mesiáša.”

O tom aké to všetko na začiatku „kresťanských“ dejín bolo zamotané a neprehľadné svedčia aj nasledujúce skutočnosti: Apollonius TYAN, ktorého Biblia nazýva  aj “Pavol z Tarzu”,  priviezol z Barmy, tzv kódexy, (ktoré sa týkali, okrem iného,  aj  vzťahom  človeka k obdobiam, ktoré sa týkali konkrétnych  svätých mužov v Indii). Tí na východe uctievali Slnko-Krishna, ktorý je v gréčtine  nazývaný Kristos. / Pojem  Kristos a jeho derivácie, Krst, Krist, Kristo, Khyst a Krishna, sa objavili vo všetkých starovekých náboženských systémoch, a boli osobným a neviditeľným prostredníkom a sprievodcom medzi Bohom a všetkým duchovným u človeka/.

Kódex  obsahoval slová, ktoré hlásal Krishna.  Na základe týchto učení a kódexov vznikla úplne prvá “Biblia”, ktorú  nazývali Helios Biblios, čo znamená “kniha Slnka“. /Tu vidíme jasné manipulačné prvky Marduka s cieľom spojiť niektoré základné prvky hinduistického učenia s kresťanským,  za účelom vytvorenia monoteizmu/. /No, a  aby to bolo ešte viac zamotané, podľa najnovších štúdií  a výzkumov od bádateľov sa zistilo, že vlastne základy kultúry a písma  na východ /Čína, India…etc./ priniesli slovansko-árijské kmene. Tvrdia dokonca, že čínske písmo vzniklo postupom času zo starých slovansko-árijských rún. Viac o týchto podivuhodných, doteraz skrývaných informáciách nájdete v priloženom dokumente s názvom „Poslední noc Svaroga“/.

Kedy bola Helios Biblios zostavená? Medzi 324 a 355 n.l., radou v Nicei za vlády cisára Konštantína Veľkého. Potom sa pomaly vyvinul “Boh”, osobnosť, nahradil Slnko a pomaly sa menil obsah kníh, vrátane procesu reinkarnácie a mnoho ďalšieho  učenia. Postupne sa zahmlievala aj  jedna dôležitá skutočnosť: okolnosti, ktoré viedli k podobenstvu  izraelskej a rímskej cirkvi.  /Vo zvitkoch od Mŕtveho mora je konkrétne uvedené, že “kresťanstvo” a “judaizmus”, bola  naozaj  jedna vec,  jedno náboženstvo!/ O vplyve východného učenia a prinesených kódexov na vzniku a rozvoji nového „kresťanského“ náboženstva hovoria aj nasledujúce fragmenty a podobenstvá, ktoré boli účelovo vytiahnuté z rôznych predchádzajúcich pokusov o monoteistické náboženstvo a použité pre základy učenia kresťanskej viery Horus- Egypt

Príbehy zrodenia Ježiša a Horusa sú si veľmi podobné. Horus a jeho otec Osiris, bývajú často zameniteľní (“Ja a môj Otec sme jedno”): Horus sa narodil z panny Isis-Meri 25. decembra v jaskyni/jasliach. Jeho narodenie bolo oznámené hviezdou na Východe a prišli traja mudrci. Ako dieťa sa učil v chráme a bol pokrstený keď mal 30 rokov. Horus bol tiež pokrstený “Anup Krstiteľom”. Mal 12 učeníkov. Vykonával zázraky. Kráčal po vode. Bol ukrižovaný, pochovaný v hrobke a vstal z mŕtvych / El-Azar-us/ Bol tiež nazývaný “Cesta, Pravda, Svetlo, Mesiáš, Pomazaný Syn Boží, Syn človeka, Dobrý Pastier, Baránok Boží, Slovo” etc. On bol “Ryba” a bol spájaný s Baránkom, Lev a Ryby (“Ichthys”). Horus bol nazývaný aj “KRST,” alebo “Pomazaný” ….. dlho predtým, než kresťania prevzali tento príbeh.

Hinduizmus- Krishna

Pozrime sa na  ďaľšie podobnosti medzi kresťanským charakterom a indickým mesiášom. Pri podrobnom priezkume nájdeme viac než 100 podobností medzi hinduistickou a kresťanskou tradíciou: Krišna sa narodil z panny Devaki. Jeho otec bol tesár. Jeho narodenia sa zúčastnili anjeli, mudrci, pastieri a bol obdarovaný zlatom, kadidlom a myrhou. Bol prenasledovaný tyranom, ktorý nariadil zabitie tisícok detí. Bol  kráľovského pôvodu. Bol pokrstený v rieke /Ganga/ Robil divy a zázraky. Kriesil mŕtvych a uzdravil malomocných, hluchých a slepých. Krišna používal podobenstvá, aby učil ľudí o láske. Bol premenený pred svojimi učeníkmi. V niektorých podobenstvách zomrel buď pribitý na strome, alebo bol ukrižovaný medzi dvoma zlodejmi. Vstal z mŕtvych a vystúpil do neba. Krišna je nazývaný “pastier Bohov” a “Pán pánov” a bol považovaný za “Vykupiteľa“. On je druhá osoba Trojice a vyhlasoval sa za “Vzkriesenie” a “cestu k Otcovi.” Bol považovaný za “Začiatok, stred a koniec”, (“Alfa a Omega”), vševedúci, všadeprítomný a všemohúci. Jeho učeníci mu dali titul “Jezeus”, čo znamená “čistá podstata”. Krišna sa má vrátiť do boja s “Princom Temnôt”, ktorý príde pustošiť krajinu. etc…

Mithra-Slnečný boh z Perzie

Príbeh Mithru predchádza kresťanskú bájku o najmenej 600 rokov. Kult Mithra bol  krátko pred kresťanskou érou “najobľúbenejším“ a široko rozšíreným  náboženstvom  ‘pohanskej’ doby.” Mithra má nasledujúce spoločné skutočnosti s postavou Krista: Mithra sa narodil z panny 25. decembra. Bol považovaný za veľkého cestovateľa, pedagóga a majstra. Mal 12 spoločníkov, alebo učeníkov. Vykonával zázraky. Bol pochovaný v hrobke. Po troch dňoch vstal z mŕtvych. Jeho vzkriesenie bolo oslavované každý rok. Mithra bol nazývaný aj “Dobrý pastier”. Bol považovaný za “Cestu, Pravdu a Svetlo, Vykupiteľa, Spasiteľa, Mesiáša.” Jeho posvätný deň bola nedeľa, “Pánov deň”, stovky rokov pred objavením sa Ježiša. Mithra mal  hlavný sviatok, tzv. Veľkú noc, v dobe, keď bol vzkriesený. Jeho náboženstvo malo Eucharistiu, alebo “Večeru Pánovu.”

Budhizmuz – Budha

Väčšina ľudí si myslí, že Budha ako osoba, žila pred asi 500 rokmi p.n.l. Charakter, obyčajne opísovaný ako Budha/Boh, je však len kompilácia legiend a porekadiel rôznych svätých mužov z predchádzajúceho a nasledujúceho obdobia jeho života. Budha má nasledujúce spoločné s postavou Ježiša: Budha sa narodil z panny Maya, ktorá bola považovaná za “kráľovnú neba”. Bol z kráľovského rodu. Rozdrvil hadovi hlavu. Vykonával zázraky, uzdravoval chorých, kŕmil 500 mužov z “malého košíka koláčov” a chodil po vode. Zrušil modlárstvo, bol “rozsievačom slova” a kázal “zriadenie kráľovstva spravodlivosti na Zemi”. Učil cudnosť, striedmosť, toleranciu, súcit, lásku a rovnosť všetkých. On bol premenený na kopci. Sakya Budha bol ukrižovaný na zmierenie hriechu, trpel tri dni v pekle a bol vzkriesený. Vstúpil do Nirvány, alebo “neba”. Buddha bol považovaný za “dobrého pastiera” a “tesára“. Bol nazývaný “Spasiteľom“ a “svetlom sveta.” no a prekvapenie na koniec…..

Prometheus-Grécko

Grécky boh Prometeus vyhlasoval, že prišiel  z  Egypta,  ale jeho dráma sa konala  v horách Kaukazu. Prometeusove  príbehy sú nápadne podobné  s postavou Ježiša: Prometheus-boh zostúpil z neba stelesnený ako muž, aby zachránil ľudstvo. Bol ukrižovaný, trpel a vstal z mŕtvych. On bol nazývaný aj Logos, alebo slovo. Päť storočí pred kresťanskou érou  vážený grécky básnik Aischylos napísal vo svojom diele, že Prometheus bol ukrižovaný “na strome” a nebo sčernelo. Tradícia nám síce predkladá, že Prometheus bol ukrižovaný na skale, ale  niektoré zdroje sa  domnievajú, že bol ukrižovaný na strome,  a že kresťania príbeh zámerne zmrzačili, ako to urobili s prácami mnohých starovekých autorov. V každom prípade slnko v tomto príbehu, ktoré je  zahalené  tmou sa vyrovná kresťanskej bájke  o zostupujúcej  tme,  keď  bol ukrižovaný Ježiš. Tento pozoruhodný fakt nie je zaznamenaný v histórii, ale je vysvetliteľný  ako súčasť opakujúcej sa hry.

Hry, ktorá sa začala pred dávnymi vekmi v úplných počiatkoch ľudstva. Vekmi, keď sa ešte vo veľkom prechádzali na Zemi naši „stvoritelia“. Vtedy ľudia/pohania uctievali len jedno „božstvo“…. Slnko: Slnko “umiera” na tri dni 22. decembra zimného slnovratu, kedy sa zastaví v pohybe na juh.  Je narodené /znovu vzkriesené/ 25. decembra, kedy znovu začne jeho pohyb na sever. V niektorých oblastiach  kalendár pôvodne začal v súhvezdí Panny  a preto termín –„ byť narodený z Panny”. – Slnko je “Svetlo sveta”. – Slnko “prichádza z mrakov  a každé oko ho vidí”. – Slnko, ktoré vychádza v dopoludňajších hodinách je “Spasiteľom ľudstva”. – Slnko nosí korunu,….. /alegória – “tŕňová koruna”/ – Slnko “chodi po vode”….keď zapadá. – Slnko a jeho “následovníci”, “pomocníci”, alebo “učeníci”- to je  12 mesiacov a 12 znamení zverokruhu, alebo súhvezdí,  cez ktoré slnko musí prejsť. – Slnko  visí na kríži, alebo je “ukrižované”, čo predstavuje proces prechádzajúcej rovnodennosti, jarnej rovnodennosti na Veľkú noc, po ktorej je potom vzkriesené.

– pokračování –

Zdroj: http://www.astronauti.cz/news/nabozenstvi-jako-nejvetsi-podvod-v-dejinach-lidstva-4-dil/