Materiálov a informácií o vzniku náboženstiev je také veľké množstvo, že človek bez pomoci v podstate ani nemá šancu nájsť úplný začiatok. Všetko je súčasťou vedomého klamania a zavádzania človeka, v snahe vštepiť mu poslušnosť voči „stvoriteľom“.
Preto si dovolím začať parafrázou jednej hlboko pravdivej vety:

S náboženstvom sa človek nerodí, získava ho výchovou !!!

Nič tak nedokázalo rozhýbať a zároveň rozhádať svet ako náboženstvo. Či už v dobrom, alebo v zlom je predmetom uvažovania,rozjímania a diskusií medzi ľudmi takmer denne  na celom svete. A či je „dobrý“, alebo „zlý“  zámer  vyplývajúci z osobného , /prípadne skupinového/, presvedčenia či viery, jedná sa tu o  vyjadrenie  myšlienok .
Je mi jasné, že s veľa informáciami v tomto dokumente ľudia nebudú súhlasiť /možno si ich nebudú chcieť pripustiť, možno vďaka nepochopeniu/.  Účelom tohto dokumentu však nie je štvať ľudí proti sebe, ( na to tu máme iných pacientov ). Účelom tohto dokumentu je poskytnúť ľuďom zatajované informácie, ktoré viedli a stále vedú k nevedomosti a následnému nepochopeniu určitých udalostí v histórii. Jednak v histórii „bohov“  a jednak  nás ľudí .
Ako popisujem, prípadne zdôraznujem v každom dokumente  ktorý spracovávam, je na ľuďoch samotných ako k týmto informáciam pristúpia, a ako sú schopní ich prijať. Moja rada znie „riaďte sa INTUICIOU“, vyhľadávajte informácie, diskutujte, hľadajte pravdu! Intuícia, alebo inštinkt, je správa z Vášho vyššieho informatívneho centra . Centra, ktoré nadväzuje na Vyššie Ja. Intuícia nikdy nezlyhá, pretože Vyššie Ja pozná objektívnu pravdu. V prípade nás ľudí na Zemi funguje tento posun správ väčšinou jednosmerne, od vyššieho Ja k nám – nižšiemu ja /myseľ/. Vo výnimočných prípadoch funguje tento kanál obojsmerne, aj to s veľkými obmedzeniami, ktoré sú dané genetickými zásahmi do našich organizmov zo strany našich „stvoriteľov“.
Rozdiely medzi intuíciou a subjektívnymi emóciami  treba pochopiť. Subjektívne emócie vedú k deštrukcii pochopenia. Intuícia je vždy v súlade s objektívnou skutočnosťou.

Žijeme v dobe, ktorá núti človeka hľadať  pravú podstatu v sebe samom a prebudiť  ju k životu. Vlastnými silami túto podstatu už doterajšiou cestou človek vie len veľmi ťažko nájsť.  Je príliš zapletený do omylov a klamstiev. Preto potrebuje nové poznanie, nové informácie , ktoré  mu cestu ukážu. Ak toto poznanie bude človek hľadať, celkom určite ho nájde. Toto poznanie však musí hľadať každý sám, musí byť poháňaný neúnavným vnútorným chcením.  Nemôže mu ho sprostredkovať ani rodina,ani priatelia a ani napr. cirkev. Každý sám,  vo svojom vnútri,  na základe vlastného skúmania, pozorovnaia  a zvažovania môže spoznať, kde sa skutočne nachádza  pravda a poznanie.

Ako a prečo vlastne vzniklo náboženstvo?

Všetky náboženstvá sú založené na dvoch hlavných faktoroch: Strach a Pocit viny

Hoci o existencii starovekých  cudzincov a náboženských ” bohov” sa neustále diskutuje, veľká časť civilnej aj  vedeckej obce má k týmto informáciam veľké výhrady. Faktom však zostáva  a existuje nespočet oficiálnych aj  neoficiálnych dôkazov v našej dávnej histórii, že  tu boli cudzinci “, ktorí prišli z hviezd ” a prejavilo sa to vo väčšine kultúr po celom svete. Títo cudzinci, /na základe ľudských neznalostí/, boli považovaní za “bohov”.

Kto však boli a sú títo „naši“ bohovia?

Existuje mnoho mylných predstáv o poňatí božstva. Vesmíry sú plné inteligentných bytostí, ktoré sa vyvíjali v priebehu času a vyvinuli všetky druhy schopností a funkcií, ktorými uspokoja všetky svoje potreby pre kreatívne vyjadrenie. Existencia vedomia je kreativita  a tvorivosť  a prejavuje sa v mnohých ohľadoch.

V minulom dieli /História Anunnaki+ Nephilimi + Tiamat / sme si povedali niečo o príchode našich “bohov” do našej slnečnej sústavy /SOL/.Okrem iného sme si aj povedali niečo o pravom dôvode zrodu človeka – ako sa to vlastne udialo a okrajovo sme  sa zmienili o vzniku  náboženstiev, ktoré poznáme v súčasnej forme. Drakoniánci/Elohimovia, predovšetkým rodiny okolo ENKIho a jeho brata ENLILA nezmieriteľne medzi sebou bojovali v snahe o nadvládu Zeme a vôbec celej našej SOL. Vo vzájomnej nenávisti a túžbe po moci neváhali vo vojne medzi  sebou použiť aj atómové zbrane. Tieto jadrové konflikty po celom svete, hlavne na Sinaji,  v  Indii a na území súčasnej Číny a Mongolska /Gobi/, však viedli nielen skoro k úplnému vyhubeniu ľudstva, ale hrozilo nebezpečenstvo zničenia planéty. Toto si nemohli dovoliť, pretože potrebovali nerasty a kovy, ktoré na Zemi ťažili a posielali do svojej Ríše. ENKI a ENLIL si uvedomili, že keby stratili po Tiamat ešte aj Zem, znamenalo by to hnev Kráľovny a nemohli by sa vrátiť do svojej domoviny. Preto sa dohodli, že už nebudú používať jadrové/kobaltové  zbrane.

Mŕtve more. Južný  cíp “jazyka” je miesto, kde sú pochované Sodoma a Gomora. Vody z prameňov, k tomuto dňu, sú stále kontaminované rádioaktivitou.
Jazvu na  Zemi, ktorá môže byť videná len z vesmíru, odhalili v posledných rokoch pomocou satelitov.
Žiadny vedec doteraz neponúkol plnohodnotné vysvetlenie.
( Bližšie informácie o jadrových vojnách v dejinách Zeme  prinesiem v  dokumente s názvom “Teórie a dôkazy o jadrových holokaustoch v dejinách ľudstva”). Pozvánkou na čítanie tohoto dokumentu nech Vám je informácia, že bol v Afrike objavený jadrový reaktor, ktorého vek odhadujú na 2 miliardy rokov!!!

Budem však pokračovať:
Bratia však prišli na to, hlavne ENKI, akou formou by sa mohli ovládať ľudia. Zistili v priebehu vývoja človeka, že ten, v dôsledku nepochopenia určitých udalostí a nedostatku informácií, má tendenciu  pripisovať týmto skutočnostiam nadprirodzené javy. A tým pádom si vytvoril “bohov” s nadprirodzenými vlastnosťami. Vznikol celý panteón bohov, ktorý išiel do takých absurdít, že ešte aj bežné veci, ako napr. dážď,vietor, rozbúrené more,rast ovocia a zeleniny a pod., mali svojich “božích” zástupcov. Tento panteón však bol obrovský a tým pádom ich moc a vplyv boli roztrúsené. Preto ENKI hľadal spôsob, ako tento stav zmeniť. Výsledkom tohto všetkého bol monoteizmus.
Prvý pokus o monoteizmus nastal už v Egyptskom náboženstve – rozpíšem neskôr. Tento sa však neujal v takej forme, aby sa dal plošne aplikovať. A tak postupne v priebehu ďaľších rokov vznikali ďaľšie pokusy. Hinduizmus,Taoizmus,Lámaizmus,Budhizmus, Konfucionizmus…etc. Nakoniec to však viac-menej vyšlo a vzniklo Kresťanstvo /ENKI a syn MARDUK/ a z neho ako odpoveď na kresťanstvo vznikol radikálny Islám /ENLIL a syn SIN/. Nesmieme samozrejme zabúdať na ďaľší dôležitý faktor svetového náboženstva, ktorý pôsobí celosvetovo… a to je Judaizmus. Toto sú teraz tri najdôležitejšie náboženstvá na svete, ktoré, akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať,  súperia medzi sebou o nadvládu nad svetom. Toľko z pohľadu človeka. Nie je to však  mocenský  boj len medzi týmito bratmi. Okolnosti a pozadie týchto nekonečných konfliktov má hlboké korene. Ide predovšetkým o konkurenčný boj medzi jednotlivými znepriatelenými frakciami  tej istej rasy drakoniáncov – medzi Vulturites a Reptiloidmi. Samozrejme niele medzi týmito rasami.Tých rás a civilizácií, ktoré majú medzi sebou konflikty je omnoho viac. Paradoxne mnohé z nich boli kedysi spolu členmi jednej vesmírnej aliancie. Ale vráťme sa k mocenským rozporom medzi  Vulturites a Reptiloidmi.
Veci na tejto úrovni nie sú vždy ako sa zdajú byť.

Izraelsko – Palestínsky boj je – fasáda- , ktorá bola cudzincami priebežne zneužívaná po celé stáročia.

Boj o Jeruzalem je cudzinecké zneužívanie.

Teraz je čas na odhalenie týchto informácií.
Vulturites a Reptiliáni boli kedysi ako jedna rodina.  Toto sú dve najimpozantnejšie Anunnaki civilizácie  v tejto časti vesmíru, a obaja súperia po dlhú dobu  o nadvládu nad ostatnými. Všetky ostatné cudzie rasy sú v podstate pešiaci, alebo sluhovia.

Pred určitým časom nastal rozkol medzi plazou Anunnaki Elitou vždy, keď sa blížil re-štart čas, keď sa veci dostali príliš ďaleko mimo kontrolu. Miesto, kde sa tento reštart vždy konal, bolo na ich domovskej planéte Nibiru. Anunnaki Elita si uvedomila, že ich planéta a hviezda je neustále v neistej situácii potencionálneho zničenia v dôsledku nestability. Preto vymysleli a skonštruovali časové re-štartovacie zariadenie (tzv. ATU-WAA ). Toto zariadenie však muselo byť neskôr  umiestnené na planéte, ktorá je vhodná jednak pre ich existenciu, /aspoň čiastočný pobyt/, jednak nesmela obsahovať žiadnu technológiu. A ako bezpečnú  planétu si vybrali Zem, primitívny svet.
Pre Anunnaki Elitu bola táto planéta vybraná pre ATU-WAA nedôležitá. Toto  „nebeské“ teleso, bolo totiž používané ako smetisko a väzenie pre odsúdených cudzincov.  Mnohí Židia dnes tvrdia, že majú práva k Palestíne, pretože sa domnievajú, že ich Boh , Hospodin, im dal túto krajinu. Toto právo k tejto krajine je však napádané Palestínčanmi, ktorí veria, že Alah pripravil pôdu pre nich. Veľa Židov a Palestínčanov vášnivo ohajujú svoje tvrdenia  ako „sväté“. Mnoho kresťanov tiež považuje túto krajinu za  „svätú“. Tieto navzájom  zdanlivo odporujúce si  tvrdenia vytvorili veľmi citlivé otázky a vyústili v krviprelievania po celé stáročia.
Smutné je, že celý židovsko / kresťansko / moslimský konflikt nad Palestínou bol vymyslený reptiliánskymi Anunnaki v dávnych dobách  ako krycí manéver, aby ľudia nepoznali, kde sa reálne nachádzajú dôležité územia na Blízkom východe. Jeruzalem a Meccu  Anunnaki vybrali na  presmerovanie pozornosti ľudí od kritických miest na východ od židovsko/křesťansko / moslimskej svätej zeme. Vládnuca elita na Zemi boli veľmi tvrdá na každú filozofiu, myšlienky, ideály, náboženstvo a iné praktiky, ktoré pochádzajú z miest, teraz známe ako Irán, Irak a Afganistan. Jedná sa o prenasledovanie a skreslenie Mithraismu, Zoroastrianismu, Manichaeismu …etc. To však v žiadnom prípade neznamená, že všetky filozofické a náboženské myšlienky, ktoré pochádzajú z týchto oblastí sú to pravé svetlo. Hlavným dôvodom prečo tieto oblastí tak tvrdo bránila vládnuca elita je niečo iné, niečo čo nechcú, aby sa niekto na to zameral.
Ropa je jedným z hlavných faktorov používaných na dôveryhodné vysvetlenie, prečo vládnuca elita je v týchto oblastiach.
Najnovšia maska, ktorá  sa teraz používa  je boj proti teroristom. Väčšina ľudí a krajín zapojených do týchto bojov sa stali fyzickými “dôvodmi” (zneužívania) a neuvedomujú si skutočný dôvod.
Rajská záhrada nie je neodôvodnený  mýtus. Táto bola vytvorená Anunnaki Elitou ako luxusné väzenie pre  niektorých vysoko postavených Anunnaki väzňov za istým účelom. V tejto vysoko-bezpečnostnej oblasti bolo ideálne miesto k “umiestneniu “  ATU-WAA . Umiestnenie ATU-WAA sa líši od umiestnenia otvoru, ktorý je odlišný od zdroja energie.
Keď bol napadnutý Irak v roku 2003, potom, čo Vulturites „stratili slovo slobodomurárov“,  ATU-WAA mohla byť zničená. Nepriatelia plánovali použiť zbrane hromadného ničenia.  To bol dôvod, prečo Vulturites vykonávali rozsiahle vyhľadávanie dodávkových automobilov, nákladných automobilov, tankerov a čohokoľvek, čo by mohlo prepravovať tieto zbrane, /čo  vlastne v podstate pokračuje až dodnes/. Oni tiež kontrolovali múzeá a mnoho ďalších tajných podzemných zariadení. To je dôvod, prečo boli špeciálne skupiny určené pre toto vyhľadávanie.  ( Ako príklad uvedených skutočností  je Hitler, ktorý povzbudený konkurenčnými frakciami hlavne z Plejád  spustil amok v Európe. Vládnuca elita Anunnaki bola pomerne bezstarostná k situácii v Európe až dovtedy, kým Hitler zameral pozornosť na Blízky východ.  V tom momente generáli Patton a Montgomery rozpútali boje s takou zúrivosťou, že spojenci náhle získali plnú kontrolu nad situáciou. Pred atakom na Blízky východ  sa Hitlerovo Nemecko zdalo byť neporaziteľné. Keď Hitler išiel do Perzského zálivu, jeho ríša sa rozpadla ).

Skrz históriu, tri hlavné náboženstvá sa zdajú byť v konflikte pre Palestínu. Jedná sa o judaizmus, kresťanstvo a islam . Tieto sa zdajú byť v rozpore v rôznych časoch  histórie  a napriek tomu  sa niekedy zdá, že sa navzájom dopĺňajú. Kresťanské Biblia čerpá informácie z Tóry a začleňuje ju do moderného kresťanstva. Korán obsahuje Máriu, Ježiša, Abraháma, Mojžiša, Šalamúna a iné židovsko / kresťanské osobnosti. Korán dokonca naznačuje, že kresťania a Židia sú schopní vstúpiť do „neba“ ako veriaci (moslimovia). Napriek tomu  krížové výpravy vyvolávajú neustále konflikty kresťania verzus moslimovia. Toto, rovnako ako mnoho iných udalostí okolo týchto troch náboženstiev, sú len  ďaľšie rozptýlenia pozornosti.
Všetky hlavné náboženské hnutia sú rozptýlenia, ktoré sú sponzorované zo strany vládnucej elity, aby slúžila pre ich účely.
V skutočnosti sú ľudia naprogramovaní k týmto atakom. Hoci Judaizmus / Kresťanstvo / Islam sa zdajú byť v rozpore, nie sú. Nekonečné konflikty sú navrhnuté tak, aby zmiatli a oddelili ľudí tak, že tam bude vždy spor, konflikt, nedôvera a vojny. Vládnuca elita vie, že je potrebné, aby ľudia vnímali tieto náboženské konflikty, aby nevideli a nevnímali  veci  tak ako sú skutočné.  /Viac informacii o ATU-WAA prinesiem v dokumente Manipulácia s ľudstvom…/
Jediným spôsobom  ako zabrániť zániku je nahradiť ju inou realitou, ktorá funguje  a pre každého slobodnú vôlu, ktorá sa bude akceptovať. Lepší spôsob života možu dosiahnuť iba ľudia, ktorí vidia veci jasne, (schopní kritického myslenia), a ktorí majú dosť sebaovládania  a/alebo presvedčenia a trvalo odmietajú nadradenosť chamtivosti, strachu a ovládania.

Ako to všetko vlastne začalo?

Vedomosti nám ukazujú cestu:
Nemá zmysel v tomto dokumente zachádzať až príliš ďaleko do histórie Zeme, aj keď je mimoriadne  bohatá na rôzne udalosti, rôzneho významu. Pre tento dokument sú podstatné informácie, ktoré vedú k pochopeniu vzniku náboženstva a jeho manipuláciu s ľudstvom

Egypt: Staroveké  egyptské  náboženstvo – stručný opis

Civilizácia starovekého Egypta patrí medzi najdlhšie trvajúci nábožensky komplex v histórii ľudstva. Je to praveké obdobie, o ktorom je známe veľmi málo. Naše rozprávanie o egyptskom náboženstve a postupnom vývoji ďaľších naväzujúcich začneme v období zhruba okolo roku 3000 p.n.l.
Okolo roku 3000 p.n.l je začiatok takzvaného archaického obdobia , ktoré je zvyčajne rozdelené do prvej a druhej dynastie, počnúc spojením Horného a Dolného Egypta  a založením mesta Memphis /dnešná Káhira/.
To bolo počas doby, keď písané  a mytologické systémy boli pevne stanovené. Vysokým  bohom počas prvej dynastie bol Horus /NIN-UR-TA/ vo svojej forme uctievaný ako Sokol.

V druhej dynastii  začínajúcej cca v roku 2850 p.n.l., sa systém zrútil, a Seth sa stal vládnucim  bohom južného regiónu, alebo Horného Egypta. Staré kráľovstvo, ktoré je predmetom tretej až šiestej dynastie, sa vzťahuje na obdobie od asi 2780- 2250 p.n.l.  a je poznamenané nadvládou severného náboženského centra, blízko Memphis, ktoré dostalo názov Heliopolis. Je to obdobie veľkých pharaonic síl, pravdepodobne v čase budovania veľkej pyramídy a panovania najvyššieho boha Atum, alebo Ra /MAR-DUK/ a vznik kultu vzkriesenia Osirisa /EN-LIL/ a jeho manželky  Isis /Nin-hur-sag.

Ré/ Re/Ra/Rá (staroegyptsky  r, podľa rekonštruovanej výslovnosti Rí-u-u), neskôr známy ako Amon-Ré, bol jedným z najvýznamnejších bohov starovekého Egypta. Ré bol stotožňovaný s poludňajším slnkom. Ré nie je nikto iný ako MARDUK. /Neskôr bol MARDUK vyhnaný z Egypta bohom Horom, ktorý bol potom uctievaný  ako Ré-Harachtej, vládca neba, zeme a podsvetia, uctievaný v podobe sokola. Hlavné stredisko Réovho uctievania bolo mesto On (Jun), po grécky Heliopolis, čiže „Mesto slnka“.
Ré/Ra bol nielen egyptským, ale vôbec prvým pokusom o  monoteistického boha v dejinách ľudstva,
v ktorom boli všetci ostatní bohovia a bohyne iba jeho prejavmi, tvarmi, alebo podobami. Hymnus na Ré (cca. 1370 pred Kr.) bol napísaný so zreteľom na panteistickú povahu Ré, aby potlačil silnejúci polyteizmus. V tomto literárnom diele je niekoľko bohov a bohýň zobrazených nie samostatne, ale iba ako určité prejavy Ré.
Presný význam mena Ré nie je známy, ale predpokladá sa, že to mohol byť variant slova „tvoriaci“ alebo možno pôvodné označenie pre „slnko“. Ré často nahradzoval Atuma/Atom/Amen/EN-KI , /svojho otca/,  v úlohe otca božstiev Enneady  a stvoriteľa sveta. Ré bol aj otcom Sechmet, ktorá v podobe pomstivého Oka Ré trestala ľudí za ich krivdy a neskôr sa stala láskavou Hathor. Ľudstvo bolo údajne stvorené zo sĺz, alebo potu  Ré. Preto sa Egypťania  sami nazývali „dobytok boha Ré“.

Egyptská Tvorba

Egyptská tvorba má mnoho foriem  v závislosti od obdobia a náboženského centra. V prehistorických dobách sa zdá byť jasné, že veľká bohyňa  Nun, zodpovedá Callii v našom príbehu stvorenia. To bolo v časoch, keď Atum, otec postava- Enjliou vytvoril vesmír. Tam sú aj zvyšky tejto ženskej tvorivej sily  ako napr. Hathor (Neith)  a Isis. Ale v čase Textov pyramíd,  ktoré nájdeme v Starej ríši, mužská sila dosiahla dominantného postavenia.

Aj napriek neustálemu  vývoju v priebehu storočí  aspekty egyptského mýtu o stvorení sú pomerne konštantné. Patrí medzi ne zdroj všetkých vecí v pravekých vodách, (pripomínajúce príbehy Lemuranského Stvorenia), Veľká matka. Je tam tiež prítomnosť oka, slnka, ktoré vytvára kozmos v chaose okolitých vôd. Slnko, či Atum (Enjliou), Ra , je tiež spájaný s pravekými kopcami, alebo vrchmi, podobne ako málo úrodné kopce vľavo do ustupujúceho Nílu po každoročných  záplavách  a možno ako ranného slnka prichádzajúceho nad obzorom. Kopce symbolizovali veľké pyramídy.

V Heliopolise , v priebehu stáročí Atum vzal na seba mnoho foriem podoby,  podobne ako indický pojem Brahman . Atum bol pôvodný boh; Khepri (hláskovaný rôznymi spôsobmi-napr. Khoprer) je Atum zviditeľnený ako znížená energia Enjliou známych ako Angelos/Anjel ), a Ra je boh ako slnko.  Texty pyramíd nám hovoria, že Atum existoval vo vesmíre sám,  a že on vytvoril jeho brata a sestru, Shu (vzduch-život) a Tefnut (vlhkosť-poriadok), systémom  ex nihilo (vytvorené z ničoho). V niektorých iných mýtických pôvodnych príbehoch  boh Khepri , ranné slnko, vytvoril sám seba slovami tak, že volal svoje vlastné meno, (vytvoril praveké slovo, alebo zvuk.) Počet rôznych variácií vytvárania týchto príbehov ukazuje, koľko rôznych vplyvov sa zišlo v tejto jednej ríši.

Shu a Tefnut v „posvätnom“  incestnom  akte, (vytvorenie medzi Callie a Luciferom), sa bude opakovať po stáročia v období vládnutia egyptských faraónov. Nezabúdajme na dôležitý fakt, že obaja aj Anunnaki, aj Siriano / Orion bytosti, ktorí prežili Atlantis mali všetci spoločné korene a spoločné vplyvy.
Geb a Nut boli rodičmi Osiris a Isis, Seth a Nephthys. Osiris a Isis neskor splodili  Horusa. Od detí Geb a Nut pochádzali všetky deti  Egypta. Čiže tu vidíme neustále sa opakujúci príbeh stvorenia jednak rodovej línie Anunnaki zrodených už na Zemi, jednak človeka, tak známeho z úsvitu ľudských dejín a zaznamenaného  už starými Sumermi.

Egyptskí ľudia si však všimli starobu Ra a mali podozrenie na jeho slabosť, (v predchádzajúcom dokumente o Anunnaki je uvedené, že Anunnaki veľmi nevyhovovala atmosféra Zeme, včetne zemskej príťažlivosti a starli podstatne rýchlejšie ako napr. na planéte Tiamat/Nibiru/), a začali sa proti nemu búriť. Toto sa však samotnému Ra nepáčilo a rozhodol sa zničiť ľudí na zemi pre ich aroganciu. Na jeho návrh Nun  poslal svoje oko, v tomto prípade jadrovú strelu/kométu, v snahe terorizovať ľudí…. a oni utiekli do púšte.
Podľa egyptskej kozmológie, egyptský boh Ra, bol narodený z Nun, alebo Nunu , pravekej priepasti (prázdno). To zodpovedá priamo faktu  o vytvorení Lucifera z temnoty veľkého Vesmíru. Ra,  jediný dôležitý boh, ktorý bol uctievaný s konzistenciou „šéfa“  kozmických  božstiev, bol prvé stelesnenie Lucifera na planéte Zem z pohľadu egyptského náboženstva. Z toho však  čo vieme o Luciferovi, /epitetá v egyptskej kozmológii hovoria o tom, že len ” Atum/EN-KI“, že On je ten, “ten, Boh, ktorý sa urobil viditeľný “, alebo ‘ Otec Prejavu ‘. Nakoniec predsa vieme,že Luciferom, /svojim svetlom/, nazval EN-Kiho jeho otec AN-U. Po pravde povedané, Lucifer je znížená energia Enjliou z nášho príbehu stvorenia, tak ako s jeho náprotivkom  Alicza, nižšia energia Matky Callie. Lucifer rozhodol o rozdelení  do nižšieho  ja a do vyššieho ja, alebo nižšej a vyššej energie, a vytvoril divíziu potomkov, ktorí sú odsúdení k tomu, aby mali  nižšiu formu / myseľ/  a vyššiu formu- t.j. vyššie ja, ktoré nám bolo od Anunnaki geneticky zablokované v čase vzniku ľudstva.  Všetko v zmysle používania  ATU-WAA , väznenia,  otroctva  a  násilného reinkarnačného procesu ľudí. Jeden z posledných  Luciferových  príchodov  na Zem sa zhodoval s počiatkami znovuzrodenia civilizácie a ľudstva po potope cca asi 6000 p.n.l . Lucifer vedel, že to bude jeho najlepšia príležitosť zasadiť svoje „semeno“ do kultúr  a do experimentálnych génov ľudí na Zemi. /Tu kdesi, v tomto období, začali masívne vznikať aj kontrolné systémy tzv. Piny a Apiny, ktoré mali za úlohu úplnú kontrolu nad duchovnými energiami ľudí a zložitým systémom reinkarnácie na Zemi/.
Problémy a nedostatky, ktoré sa vytvorili rozdelením energií, boli upravované a odstraňované aj v inkarnáciach v rôznych časoch počas bývania duše v tejto časti vesmíru. Toto rozdelenie je známe  ako proces reinkarnácie, kedy sa jednotlivá duchovná bytosť  vráti v rôznych situáciách, niekedy ako otec, niekedy ako syn, atď.  Toto bol  Luciferov/EN-KIho začiatok plánu na implantát vlastného fyzického semena  do populácie Zeme ako forma vnútornej kontroly, a ako korupcia pôvodnej povahy Stvorenia. Jeho túžba ovládať kreatívne sily Matky a žien vo všeobecnosti, viedla k tvorbe patriarchálnych kontrolných systémov, ktoré potláčajú ženskú energiu. Tento proces je najlepšie ilustrovaný v hebrejskej  myšlienke, že „keď sa zíde  Boh s jeho nevestou, môže sa stať znovu kompletný ako YHWH, ‘teda mať kompletnú kontrolnú právomoc nad univerzálnym tvorivým procesom!“

Isis, ktorá prežila Atlantis, sa stala manželkou Ra a narodil sa im Horus  uctievaný, alebo obdivovaný ako ‘otec’ starovekých mystérií a nástupca „kúzelníkov“ Kráľov z Atlantisu . Isis bola prvé stelesnenie Callie. Horus  bol prvý Enjliou. Staroegyptské legendy rozprávajú o príbehoch, ktoré sa  odohrávali medzi týmito veľmi reálnymi bytosťami tu na Zemi.

“Bohyňa Hathor bola bohyňa noci (dáma noci). Ona bola „manželkou“ všetkých bohov. Bola manželka Horusa, ale aj všetkých bohov – mohla ovládať bohov, a tam bol zasiatý strach v ľuďoch, že keď ju nebudú uctievať, budú zničení. Sekhmet, Isis a Hathor boli sestry. Ale  len Hathor všetko riadila a bola to jej znalosť fyzickej kontroly ostatných, ktorým pôsobila problémy, pretože ona prišla z druhu, ktorý má najsilnejšiu túžbu po ovládaní iných druhov. Ľudia chceli upokojiť Hathor, a tak z nej spravili manželku bohov. Indická Kali je jeden a ten istý prípad.

Číňania tiež majú podobné príbehy týkajúce sa Horusa, vždy ide o určité aspekty jeho čarovných schopností: “Monkey (Sun Houzi), v čínskej mytológii  boh-hrdina, ktorého exploity sú zaznamenané v Xiyouji (Cesta na západ), Wu Cheng’en. Monkey sa údajne narodil z kamenného  vajca, vytvoreného z horniny starej  ako sám čas a z esencie Nebo a Zem.

„Bol majstrom mágie a jeho magické zbrane boli schopné rastu, alebo zmršťovania sa na ľubovoľnú veľkosť.“

Ďaľším príkladom je veľa drobných bohov  asimilovaných do centrálneho panteónu hinduizmu tým, že sa identifikovali  s veľkými bohmi, alebo ich deťmi a priateľmi, rovnako ako v egyptských legendách. Hanuman, opica-boh, sa objaví v Ramayana ako mazaný asistent Rama v obkľúčení Lanky. Skanda /Horus/, generál armády bohov, je syn Shiva a Parvati.

Pyramídy v Gize:

Fyzické usporiadanie troch najväčších egyptských pyramíd napodobňuje presne pás Orionu , ktorý sa nachádza v súhvezdí Orion. Niektoré zdroje uvádzajú, že boli postavené v dobe medzi 11.000 až 10.500 rokov p.n.l., pred veľkou povodňou. Zarovnanie troch veľkých pyramíd v Gíze vykazuje známky veľmi významného okamihu 26000-ročného, procesného cyklu týchto hviezd.

V cca roku 2500 p.n.l., keď mali byť údajne postavené, boli v skutočnosti len prestavané. Belt hviezdy prekročili poludník vo výške 45 °, na ktoré sa zameriava južná šachta z kráľovskej komory vo Veľkej pyramíde . V našej epoche  sa nad obzorom  poludníka vyskytne veľmi významné zarovnanie /tzv. veľká konjunkcia/, ktoré bude znamenať prekvapivé udalosti na našej planéte a to nielen z astrologického hľadiska.
Niektoré tajnosti, ktoré  obklopujú prácu egyptskej vlády, ktorá prebieha práve teraz v tejto oblasti, zrejme  súvisí  s prípravami na toto zarovnanie. A egyptská vláda nie je jediná, ktorá to vie  a pripravuje sa na to.

Nedávne výskumy uznávaných egyptológov preukázali, že každá zo štyroch šácht vo Veľkej pyramíde boli jemne zamerané aj na osobitné hviezdy, ktoré vyvrcholili na poludníku:

“Od kráľovninej komory je  severná šachta  pod uhlom 39 stupňov a bola zameraná na hviezdu Kochab (Beta Malého medveďa- Kolob), planétu, na ktorej boh ‘je’/má  pobyt ) v súhvezdí Malého medveďa. Hviezda bola v staroveku spájaná s ‘kozmickou regeneráciou’ a nesmrteľnosťou  duše. Južná šachta na druhej strane, ktorá je pod uhlom 39 stupňov, bola zameraná  na jasnú hviezdu Sirius (Alpha Canis Major) v súhvezdí Veľkého psa. Táto hviezda „starých bohov“ bola spájaná  s bohyňou Isis, kozmickou matkou kráľov z Egypta”.
“Od kráľovskej komory vedie  severná šachta  pod uhlom 32 stupňov a bola zameraná  na staré hviezdy Polárka, Thuban (Alfa Draconis-domov plazej rasy súvisiacej s Anunnaki) v súhvezdí Draka. Tieto hviezdy faraóni spájali s pojmami ‘kozmického zrodenia  a tehotenstva’. Južná šachta, ktorá je pod uhlom 45 °, bola zameraná na Al Nitak ( Zeta Orionis – domov rasy cudzincov známych ako Zetas.  Al Nitak, najjasnejšia (a tiež najnižšia) z troch hviezd Orionovho pásu, ktorú starí Egypťania  identifikovali s Osiris , ich vysokým bohom zmŕtvychvstania  a znovuzrodenia a legendárneho  nositeľa civilizácie údolia Nílu.

** Tak si teraz zhrňme spojenie centrálneho transformátora – Veľkej pyramídy, na spomennuté hviezdy:

na Kochab-Luciferovu’ústredňu ‘

k Alpha Draconis – domov plazej rasy

k Zeta Orionis – domov Zetas

na Sirius –  domov jednej z dvoch pôvodných temných civilizácií v tejto časti galaxie

To odráža túžbu Síranov a Orionských Atlanťanov zodpovedných  za to, aby sa pokúsili rozšíriť svoj vplyv pomocou týchto spojení až do centra Univerza/Vesmíru. Fyzicky umiestnili pyramídy tak, že energia z nich mohla  žiariť von až nad zemskú obývateľnú plochu, čo bolo taktiež využívané ako prostriedok kontroly populácie.

Ptah: v starovekej egyptskej mytológii, bol jeden z najvyšších bohov. Staroveké nápisy ho opisujú ako “tvorcu krajiny, otca bohov. Ptah bol považovaný za veľký Vulcan Egypta a veľkňaz Ptah bol nazvaný ako ‘ veľký pán remeselník ‘, symbolický názov používaný v modernom  slobodomurárstve.
Slávna alchymistická tajomná škola Bieleho Bratstva /o tomto bratsve, ako aj o iných spolkoch popíšem neskôr/, z ktorej sú prípadné pobočky komunity Essen v Qumráne , bola prevádzkovaná kňazmi Ptaha,  architektami, metallurgistami a murármi. V skutočnosti faraón Tuthmosis III reorganizoval starobylé tajomstvo škôl Thotha a založil kráľovskú  školu majstrov v Karnaku. Oni  tiež boli volaní Veľké biele bratstvo, kvôli ich posadnutosti tajomným bielym práškom . Pobočka tohto bratstva sa obzvlášť zaoberala liekmi a liečením, aby sa stala známa ako egyptská  „Therapeutate“ za vlády Thuthmosis III. Potom, v omnoho neskoršej dobe, činnosť „Therapeutate“ bola prenesená do Palestíny, kde rozkvitala ako Essenes.

Jedna z rás cudzincov , ktorá  mala veľa do činenia s vytvorením Egypta bola plazia  rasa z Alpha Draconis (v súhvezdí Draka), podobne ako bytosti  Anunnaki, ktorí kolonizovali inú planétu. Draco boli od  North Star, alebo Polárky, najvýraznejšej hviezdy na severnej pologuli, ktorá sa nachádza najbližšie k bodu, ku ktorému je os Zeme zameraná, teda zhruba označenie umiestnenia severného pólu.

Počas posledných 5000 rokov sa však  smer severného pólu  pohyboval od hviezdy Alfa Draconis (tiež známy ako Thuban), v súhvezdí Draka, v rámci jedného stupňa k jasnej hviezde Polárka , tiež známej ako Alfa Ursa minoris v súhvezdí Malého medveďa (Malého voza), ktorý je teraz North Star. Planéta Alfa Draconis je jednou z hviezd, ktorej niektoré aspekty sú zladené s Veľkou pyramídou.

Osiris prišiel na Zem z Oriónu na počiatku veku Býka v asi 4320 p.n.l.. Podľa Barbary Clow, ktorá má údajne  „prístup“  k pamäťovej banke  proroka Izaiáša, hovorí o týchto dobách. Vysvetľuje kontakty, ktoré sa vyvinuli medzi nimi a tiež nám dáva ďalší aspekt chrámu technológie, aby nám pomohla vyplniť údaje o tom, ako to fungovalo:

Izaiáš:

 

” V dávnych dobách som bol jeden z mnohých kanálov, ktoré používali uvedené  bytosti z Orionu pre informácie o tom, ako poraziť Egypťanov … Prečo Orion? Naši Hebrejskí kňazi objavili Egypťanov pracujúcich s bytosťami z Orionu, a tak sme išli do Egypta na štúdium do ich chrámov zistiť ako to urobili.
“… Egyptská komunikácia s Orionom spočívala v tom, že pracovali s plazmi, ktorí žili v útrobách ich chrámov (viery). Tam boli niektoré mocné miesta, kde sa stretávali všetky aspekty rozhrania s telluric ríšou a Khém bol jedným z týchto miest …
Takže sme spravili tunely, naplnili ich  pramenitou vodou pod Mt. Moria, a presťahovali sme do nich krokodílov, tak aby sme tiež mohli pracovať s bytosťami z Orionu … s cieľom aktivovať telluric ríše. Toto bolo robené v spodnej časti chrámu, kde krokodíly valcovali íl oxidu kremičitého. Vďaka tejto technológii, máme správy priamo od ich sprievodcov. Chceli sme vedieť ako sú Egypťania naladení, aby sme ich mohli prekabátiť pomocou ich vlastných praktík. Naše komunikačné kanály priniesli Orion dáta do Šalamúnovho chrámu na Mt. Moria (Jeruzalem)”.
(Trochu teraz odbočím od danej témy a ukážem Vám inú súvislosť s chrámom Šalamúna….. Keď bol neskôr Egypt rozdelený do hornejdolnej polovice, s dvomi veľkými korunami, každé  kráľovstvo malo jeho vlastný hlavný kamenný pilier-duchovnú pupočnú šnúru medzi kňazmi a ich bohmi. Jeden bol v Heliopolise a druhý v Thébach . Boli orientované smerom na východ a boli to prototypy pilierov chrámu Solomona. Tieto piliere boli symboly jednoty a koncepcie známej ako Ma’at, /’právo a poriadok’/, ktorá je teraz súčasťou pozdravu  moderného slobodomurárstva).

Tento krokodíly  akt ako zdroj energie, /niečo ako ‘zvierací magnetizmus/,  len v tomto prípade to je viac elektro-magnetickej energie , bol schopný produkovať stálych 120 voltov elektriny. V krokodílych chrámoch bola táto energia prenášaná cez kremičitý íl ako semi-vodič pre napájanie, prijímanie a odovzdávanie energie do a z vesmíru  a prenášaná na vzdialené hviezdy.
Ako všetci vieme, boli starovekí Izraeliti/Kanaiti vzatí do zajatia Egypťanov okolo roku 2000 pred Kr.
Mojžiš bol v tých časoch  študentom egyptského hermetického tajomstva. Táto “hermetická” tradícia bola “veda”, ktorou bol kŕmený od začiatku intelektuálom Nibiruánskym princom mágie a čarodejníctva , známym z gréckej mytológie ako Hermes, v Egypte ako Thovth. Pri cestách na Nibiru boli Mojžišovi poskytované  mnohé tajomstvá, okrem iného aj tajomstvo tzv. „stromu života“.

Tzv. strom života stojí v centre mesta, ktore stvorili „bohovia“/Anunnaki
Hore je vesmírna loď. Objavy v troskách Babylonu. Tento strom života potom
prebrali Hebrejci a začlenili ho do svojej kabalistickej magickej tradície.

Avšak Mojžiš ako  “adept” na ďaľšie tajomstvá galaxie, začal hľadať pomoc  u ” Yahweho . “Toto bol vlastne jeden z hlavných  dôvodov konfliktov medzi Hebrejcami a Egypťanmi, ktorý vyvrcholil masívnym exodom židov. Na jednej strane utláčanie, na druhej strane veľký nárast okultných vedomostí, pakt s jedným z „bohov“  a nenávisť voči Egypťanom. Avšak ďaľším  a nie menej dôležitým dôvodom úteku bola porážka Marduka od Ninurta, ktorý uväznil Marduka, /aj so svojimi najvernejšími/, vo veľkej pyramíde v Gíze. V dôsledku tejto porážky a oslabenia vplyvu, bol útek stúpencov tejto frakcie Anunnaki z Egypta logickým krokom.

/Na ceste tohto exodu sa však  stali určité skutočnosti, ktoré ovplyvňovali vedomie a vieru jednoduchých nevedomých ľudí pomocou mimozemských technológií.  Nič totiž nie je jednoduchšie, ako technickými a technologickými „čarami“ presvedčiť menej rozvinutú cvilizáciu o  svojej „nadradenosti“. Holografické, teleportačné a iné techniky boli často v dejinách ľudstva využívané na podporu viery a náboženstva. Jedinečným príkladom, ktorý viac-menej celý tento proces naštartoval sú  Mojžiš  a Yahwe. Ďaľšie  techniky „zázrakov“ a vedomých podvodov  v mene viery rozpíšem trochu neskôr/.

Yahweh sa dohodol s Mojžišom. Ak Mojžiš bude prisahať  vernosť , tak Yahwe  sľúbil pomoc pri úteku Izraelitov z  Egypta. Mojžiš súhlasil. Kto však bol ten tajomný Yahweh?

-pokračování-

Dušan Szabo

Zdroj: http://www.astronauti.cz/news/nabozenstvi-jako-nejvetsi-podvod-v-dejinach-lidstva-2-dil/