image13Hned dvě starobylé „galerie“ objevili vědci z ústavu humanitárního výzkumu a problémů málopočetných národů Severu Ruské akademie věd na území Jakutska (ruský východ).

První skalní kresby objevili ve výšce 1 100 metrů nad hladinou moře. Nález je starý asi tak dva až tři tisíce let. Prehistorická galerie podle mínění vědců zdobila starobylý chrám. Mínění vědeckého pracovníka ústavu humanitárního výzkumu Viktora Ďjakonova:

Kresby jsou vrstvené, vznikly v různé době. Byly objeveny dva bloky kreseb: na jednom jsou lidé, duchové a šamani. Na druhém pak mytologická zvířata a ptáci. Většina lidských postav je zachycena vzhůru nohama – mohou to být duchové zemřelých, kteří sestupují do „spodního“ světa.

Další kresba, kterou vědci objevili, to je vlastně prehistorický grafity obrázek. Do kamene je vyškrábána obrovská postava člověka s nataženou rukou. Vědci se snaží spojit kresbu s dávnou mytologií. Komentuje etnograf Jurij Slepcov:

-Na kresbě je nejspíš zachycena jedna z postav populárního místního mýtu o dívce, která soutěžila se sluncem a zkameněla. V Jakutsku je to už druhý grafity obrázek.

Vědci se domnívají, že kresby namalovala neznámá plemena, předchůdci východosibiřských národností odedávna obývajících tento region. Hlavní etnografické výzkumy ale mají vědci ještě před sebou. Odborníci budou svědomitě porovnávat objevené kresby s legendami a na začátku tohoto roku dokážou přesně stanovit stáří i mytologický smysl objevů.

http://czech.ruvr.ru/2014_01_06/Na-vychode-Ruska-objevili-tajna-poselstvi-davnych-predku/