111Otřesy půdy, které se občas objeví v některých částech světa, mají často katastrofální dopady na lidský život. Jisté indicie však naznačují, že nenechávají v klidu ani svět zemřelých. Na Novém Zélandu zaznamenali vyšetřovatelé paranormálních fenoménů krátce po zemětřesení znatelné zvýšení počtu hlášení o nevysvětlitelných jevech. Je to vůbec možné, anebo je vysvětlení mnohem prozaičtější?

Otřesy o síle 7,1 Richterovy stupnice zasáhnou nad ránem 4. září roku 2010 novozélandskou provincii Canterbury. Největší škody zanechá zemětřesení ve druhém největším městě, Christchurch, kde jsou dva lidé těžce zraněni. Jinak si však katastrofa nevyžádá žádné mrtvé. Tedy alespoň zdánlivě. Poté, co utichne praskání silnic, boření zdí a stříkání vody z popraskaných vodovodních potrubí, obyvatelé sčítají škody. Zemětřesení, které bylo největší za posledních 80 let, za sebou zanechává doslova spoušť. Navíc je následováno dodatečnými otřesy půdy a silnou vichřicí. Kromě těchto problémů však zmítá jižním ostrovem Nového Zélandu ještě jedna pohroma. Na povrch totiž začínají vyplouvat hlášení o nevysvětlitelných jevech a paranormálních úkazech, které se náhle objevily jako houby po dešti. Začal se snad vlivem zemětřesení probouzet i onen svět?

 

Zachránili mrtví živé?
O katastrofě, která se jednoho podzimního dne valí na Canterbury, nemají seismologové ani tušení. V epicentru zemětřesení totiž není viditelný žádný tektonický zlom (geologická porucha v litosférické desce – pozn. red.). I když zpětně kontrolují fotografie, není na nich patrného nic, co by je na blížící se pohromu mohlo upozornit. Objevuje se tedy náhle a v oblasti, kde předtím nebyl patrný žádný tektonický pohyb. Jak to, že ho vědci nezaznamenali? Doktor Mark Quigley z Univerzity Canterbury říká: „Předběžné šetření naznačuje, že poškození předtím nebylo rozpoznáno jako hlavní příčina zemětřesení, protože se nachází pod Canterburskými planinami, a neprojevilo se tudíž navenek.“ Byly snad otřesy půdy stejně tak náhlé i pro duchovní bytosti, které se tak prý nečekaně „probudily“? Neočekávaná pohroma však nakonec dopadne až podivuhodně dobře. Přestože je poničeno na 160 000 domů, jako zázrakem nejsou zaznamenáni žádní mrtví. Údajně však o sobě dávají naopak vědět ti, kteří jsou již uloženi v hrobech. Prý jako následek proběhnuvší pohromy děsí místní obyvatelstvo…

222 Děsivé jevy sílí
Podle vyšetřovatelů paranormálních jevů se hlášení o těchto fenoménech záhy po 4. září 2010 téměř zdvojnásobí. Jak potvrdí každý, kdo se zabývá spiritismem, mrtvé duše se dají vzbudit vyvoláváním. Jsou prý také schopné posednout člověka, pokud jim k tomu dá příležitost. Doposud se však nevědělo, že by jim ke zjevení dalo podnět zemětřesení! Jenže jak je možné, že odborníci na paranormální aktivitu dostávají stále více naléhavých žádostí o pomoc a proseb o prošetření podivných úkazů, které se objevují v poničeném okolí? „Lidé nám stále volají a říkají, že měli pocit, jako by v domě cosi bylo, ale po tom zemětřesení to začalo být intenzivnější“, popisuje nastalou situaci zakladatel Společnosti pro výzkum paranormálních fenoménů Anton Heyrick. Většina jevů se údajně týká podivných zvuků, které lidé zaznamenávají ve svých obydlích. Jeden muž dokonce popisuje, že byl napaden neznámou bytostí! Co se to na Novém Zélandu děje?

Je možné vzbudit mrtvé?
Podle Heyricka mohly podivnou situaci skutečně vyvolat otřesy půdy, jež náhle zasáhly jižní ostrov. Dalším faktorem, který se zřejmě postaral o pořádný rozruch, je enormní počet zničených budov, jež jsou již staršího data. Badatel popisuje, že v době, kdy byla v této oblasti prováděna rozsáhlá renovace starých objektů, měli výzkumníci z oblasti paranormálních jevů také abnormálně napilno: „Objevují se pak tendence k probouzení odpočívajících duší a projevuje se aktivita vycházející odnikud,“ říká doslova. Klepání, vznášející se předměty, podivné, nevysvětlitelné zvuky v místnostech – asi takové jevy prý záhy po tragédii nabírají na síle. Skutečně mohou pouhé otřesy půdy přivolat duše z „druhého břehu“ zpátky mezi živé?

Skeptici jsou veskrze racionální
Anton Heyrick svoji společnost brání proti nařčení z neserióznosti. Jsou prý organizací, která se snaží vyhnout podvodům a ke všemu přistupuje především racionálně: „My netvrdíme, že každou oblast zbavíme duchů. Místo toho se nejdřív zaměřujeme na přirozené jevy, nebo činnost člověka. Stejně tak pro vysvětlení úkazů užíváme vědeckých metod a teorií.“ Zvýšený výskyt naléhavých volání o pomoc je pak prý nepopiratelným faktem. Není nakonec tato situace spíše pozitivní? Co když probuzené duchovní bytosti souvisí se skutečností, že v oblasti nedošlo k větším ztrátám na životech? Odpůrci této teorie mají ale názor jiný. Předseda organizace novozélandských skeptiků, který si říká Gold, uvádí: „Lidské smýšlení je po zemětřesení pomatené. Nemusíte se cítit v šoku, ale s věcmi to zamíchá. Lidé jsou otřeseni a vymýšlejí si bohužel pohádky.“ Jenže Nový Zéland není jedinou zemí, v níž badatelé zkoumají souvislosti mezi zlomovými liniemi zemské kůry, které jsou jednou z příčin zemětřesení, a paranormální aktivitou.

Je na vině zemní plyn?
Jednou z oblastí zlomových linií, v níž je pozorována abnormální energie a nadpřirozené dění, je anglické Severn Valley. Míří sem davy badatelů zabývajících se tajemnem. „V rámci našeho výzkumu se snažíme zjistit, proč jsou některé oblasti více pronásledovány duchy, než jiné,“ říká britský parapsycholog Chris Romer. „Odpověď na tuto otázku může ležet pod našima nohama. V minulých letech věnovali parapsychologové více pozornosti zlomovým liniím. Je mezi nimi narůstající víra v to, že tyto linie nějakým způsobem generují energii, která dává průchod strašidelným jevům.“ Opravdu mohou mít zlomy takový vliv? Fenomén odlišného vnímání skutečnosti však prý nemusí být nevysvětlitelný. Při zemětřesení je totiž patrný zvýšený únik radonu a zemských či radioaktivních plynů. Jak upozorňuje Romer, tyto látky mohou mít podle některých badatelů specifický vliv na mozek. Je známým faktem, že příchod zemětřesení poznají divoká zvířata. Mohou ho vytušit i lidé? Anebo se dokonce stát více vnímavými k paranormálním jevům? Či jde skutečně pouze o jistou formu šoku z přírodní katastrofy?

Michaela Vondrušková ENIGMA