cervicekCo se skrývá v tom podivuhodném kusu hmoty, který má geniální konstrukci? Jak to vlastně vše funguje? Jaké jsou jeho vazby s tělem, okolní hmotou a dokonce i s celým vesmírem? Kdo se skrývá za konstrukcí tohoto geniálního díla? Známe dobře, jak funguje to, co nosí každý nás v sobě? Nabízí se ještě celá řada dalších otázek. Mnoho a mnoho let se snažíme pochopit toto geniální dílo.

Poznávání tohoto zázraku se věnovalo a věnuje mnoho vědců. Bylo na toto téma vypracováno spoustu studií, napsáno spoustu knih a přesto stále zůstává mnoho otázek nezodpovězeno a stále nás udivují nové věci, které obdivujeme a snažíme se jím porozumět a pochopit je. Co je vlastně člověk? Jak skutečně funguje? Jak nakládáme s tím, co nám bylo dáno? Je možné někde najít návod k obsluze? Je člověk pouze konstrukcí na bázi uhlíku a vody a končí vše naší fyzickou smrtí, kdy se zase vrátíme do prachu země? Kdo nám na to odpoví? Má to vše nějakého konstruktéra? Pokud ano, jaký byl jeho záměr a jaký to má vše smysl? Postavíme se za jasného letního večera pod noční oblohu a naše oči vidí spoustu hvězd. Už mnoho let studujeme jejich pohyb a díky astronomii známe částečně, jak funguje nebeská mechanika. Pochopili jsme zákonitosti v běhu nebeských těles a známe jejich pravidelnost. Stále nás udivují jevy, které vidíme ve vesmíru a stále nechápeme tento složitý stroj. Víme, jak to vše vzniklo? Víme, kde končí vesmír. Vše to běhá v řízeném režimu a s obrovskou pravidelností se to vše opakuje. Je na tom založen náš kalendář a stejně tak řídí naše životy i střídání dne a noci a se stejnou pravidelností se střídají i roční období. Je za tím nějaký konstruktér, nebo je to vše dílem náhody? Co říká všeobecně propagovaná teorie?

       Mozek a evoluční teorie
       Všeobecně propagovaná teorie říká, že to vzniklo za miliony let a to působením pouhé náhody. Přitom ve světě, který je, kolem nás nikde nic takového neexistuje. Než vznikla jakákoliv věc, nejdříve se zrodila v mysli člověka, který ji chtěl vytvořit. Konstruktéři stavějí auta, letadla, lodě, počítače. Každý dům, most a jakákoliv jiná věc než vznikla ve fyzické rovině, byla nejdříve v mozku konstruktéra. Bez toho by to nebylo možné. Hmotný vesmír, od mikroskopické říše atomu ke gigantickým rozměrům galaktických objektů běží jako velmi důmyslný hodinový stroj? Vědci si musí lámat hlavy kvůli tomu, aby umístili na oběžnou dráhu jediný satelit.

       O kolik větší obří mozek, schopný neskonale pečlivého plánování, by byl zapotřebí k tomu, aby rozmístil na oběžné dráhy miliony planet? Moderní vědci jsou hrdí na automatizaci, jenže za touto „automatizací“ také stojí lidský mozek. Jaká velká inteligence byla schopna představit si jednotlivá nebeská tělesa, stvořit je a uvést do pohybu?“A před více než sto lety někdo přijde s myšlenkou, že vesmír, člověk a příroda se zkonstruovala sama. Toto, je asi stejná hloupost, jako když vám budu, tvrdit že dům, v kterém bydlíte, se postavil sám za miliony let a stejně tak vzniklo, auto ve kterém jezdíte. Zkuste nechat některou z těchto věcí nějaké roky bez povšimnutí.

       A za spoustu a spoustu let z toho bude jen prach, ale nikdy nevznikne nic v čem, je inteligence a plán. Tato hloupá evoluční teorie byla povýšena na úroveň náboženství a stoupenci tohoto moderního náboženství si říkají ateisté. Tato teorie je jedním z největších podvodů v dějinách lidstva a její důsledky jsou nedozírné. Tato teorie vzala člověku ducha a zbavila ho morálních hodnot a zvláště ho připravila o duchovní moc, kterou má v sobě a kterou může přetvářet svět. Člověk je hlavně duch a má magické schopnosti a jeho možnosti působení duchem na hmotu jsou naprosto neuvěřitelné. Kdo to však ví? Vládnoucí třída mocí sdělovacích prostředků takto zotročila a zotročuje svět. Dobře se jim takto vládne k naší smůle a k naší škodě. Žijeme v otroctví, které nemá v dějinách obdoby.

 

Sir Isaac Newton

        Existuje jedna nádherná příhoda ze života sira Isaaca Newtona. Newton si vyrobil malý model slunečního systému, který po dokončení instaloval na velký stůl ve svém domě. Model byl zkonstruovaný podle přesných měřítek, a když člověk otáčel klikou, všechno v něm rotovalo a obíhalo. Jednoho dne přišel na návštěvu jeden z Newtonových ateisticky smýšlejících přátel a model jej přirozeně zaujal. Když vyjádřil svůj obdiv nad řemeslným umem, dotazoval se na tvůrce. Newton se vší vážností odpověděl, že žádný řemeslník neexistuje.

       Model se objevil sám od sebe. Návštěvníka svou odpovědí samozřejmě neuspokojil. Nakonec mu to Newton vysvětlil: „Odmítáš uvěřit, že se tento drobný výtvor objevil čistě náhodou, a přesto jsi přesvědčen, že větší originál, skutečný sluneční systém, jehož je tento mechanismus pouhým modelem, se objevil jen tak bez jakéhokoli návrháře či tvůrce. A teď mi pověz, na základě čeho jsi dospěl k tak absurdnímu závěru?“

      A tak Newton přiměl svého přítele uvědomit si, že za úžasným stvořením vesmíru spočívá ruka Boha.

 
       Mozek, energetická anatomie a astrální tělo 
       V posledním století udělala lékařská věda obrovský pokrok. V současné době jsou díky lékařům možné věci, které byly dříve nemyslitelné. Lékařské fakulty vychovávají vynikající odborníky, kteří lidstvu, přinesly skutečně velký pokrok. Jsou věci, které však na lékařských fakultách neučí. Neučí se tam, že člověk má duchovní podstatu. Je to opět děláno záměrně a vše toto podporuje obrovský obchod s léčivy, na kterých mnohé firmy pohádkově zbohatli. Pokud jde o anatomii člověka, tak ten se neskládá pouze z fyzického těla, ale také z těla, kterému říkáme astrální. Je podobné jako fyzické, ale má naprosto odlišnou podstatu.

       Člověk je duch a tělo je obal, který umožňuje duchu život ve třetí dimenzi, zde na naší planetě. Smrtí se oddělí astrální tělo od těla fyzického. Fyzické tělo není schopné života bez těla astrálního a my vidíme fyzické tělo nehybné a bez života a říkáme tomu smrt. Astrální tělo ale žije dál a pokračuje ve svém vývoji, jehož cílem je získání zkušeností a na základě těchto zkušeností se v průběhu věků pozvedá do vyšších dimenzí.

       Pokud nejsou složeny všechny zkoušky, tak se znovu vrací do třetí dimenze, do obalu, kterému říkáme tělo, a dál pracuje na svém vývoji. Odnáší si sebou z minulosti záznamy, které ovlivňují jeho další život na zemi. Tomu se říká karma. Ale vzpomínky na život minulý jsou záměrně zablokované, protože by negativně ovlivňovali jeho další vývoj. Zablokování vzpomínek na minulé životy se dá za použitím určitých postupů dočasně odblokovat a mnohdy to přinese překvapivé řešení značných životních problémů. Tomu se říká regrese nebo také regresní terapie. Vše je to ale o moc složitější. Mozek zastává vlastně funkci prostředníka mezi astrálním a fyzickým tělem. Je to ale opět hodně zjednodušené a celé toto téma by zaplnilo mnoho knih.

 
       Mozek, tělo a duše
       Psychiatr George Richi se v prosinci roku 1943 dostal, se srdeční mrtvicí do vojenské nemocnice v Texasu, kde upadl do klinické smrti. V tomto stavu si uvědomil, že se dívá na své fyzické tělo, které leží na nemocniční posteli. Snažil se to oznámit lékařům, kteří ho chtěli zachránit, ale oni mu nevěnovali pozornost, protože ho neviděli. Proto chtěl jednoho chytit za ruku, ale bez výsledku. Běžel tedy přes nemocniční chodbu, aby našel někoho, kdo ho uvidí. Bez potíží pronikal zavřenými dveřmi a zdmi. Běhal po rozlehlé budově, pokoušel se zastavovat lékaře, zdravotní sestry a pacienty, ale nikdo ho neviděl. Později se ukázalo, že několik osob vidělo běžícího pacienta, ale nikdo se s ním nemohl dorozumět. Jeho astrální tělo, opustilo tělo fyzické, a proto k tomuto jevu došlo. Je mnoho a mnoho dalších podobných zkušeností.

Dr. Raymond Moody
      Dr. Raymond Moody vystudoval medicínu a filosofii a oba obory ukončil doktorátem. Ještě v době studií začal s výzkumnou prací na poli nevysvětlitelných jevů v hraniční oblasti mezi životem a smrtí. Protože se jako lékař často setkával se smrtí i s množstvím pacientů, kteří přišli zpět do těla z duchovního stavu, kdy se oddělili od těla. Nashromáždil spoustu důkazů o této skutečnosti a napsal o tom i několik knih, které jsou dostupné i v českém jazyce. Jeho výzkum je skutečně rozsáhlý a prožitky lidí jsou naprosto identické.

      V jedné švédské nemocnici v devadesátých letech minulého století, začali zkoumat mozky pacientů opouštějících fyzický svět. Zjistilo se, že ihned jakmile speciální zařízení přestalo zaznamenávat přítomnost vědomí, snížila se hmotnost umírajícího v každém z jednotlivě sledovaných případů, přesně o 21 gramů! Vždy se jednalo o stejnou váhovou hodnotu. Na vážení se používala velmi přesná čidla umístěná pod základnou postele.

      To bylo tak šokující, že po létech nekonečných diskusí, berlínský lékař Dr. Martens Becker, opakoval švédský experiment, jen s tím rozdílem, že použil ještě citlivější přístroje na vážení. U dvou tisíc zkoumaných umírajících pacientů, byl výsledek opět naprosto shodný. Ve chvíli smrti ubylo 21 gramů. Toto se stalo přesně ve chvíli, kdy vědomí a duch opouštěli mozek a lebku o přesně definovaném váhovém úbytku. Jak podivné a přesvědčivé.

      Toto se děje na hranici mezi životem a smrtí. Ale není to nic podivuhodného, protože se jedná o věc, která je ve správně naladěném organismu přirozená. Může se tak dít i naprosto běžně v průběhu života. Jeden člověk začal mít tyto zážitky mimo tělo naprosto samovolně a nebyl sám.

Dr. Robert Monroe
      Roberte Monroe, bývalý rozhlasový manažer, začal mít v roce 1958 mimotělní zážitky, které drasticky pozměnily jeho život. Neočekávaně a bez vlastní vůle opouštěl své fyzické tělo a svým druhým tělem prozkoumal místa, která jsou za všeobecným chápáním času a prostoru. V astrální dimenzi není čas a prostor takový jak ho známe za použití našich tělesných smyslů. Zasvětil zbytek svého života zkoumání těchto jevů a dovedl to až dokonalosti. Po jeho smrti stále v institutu ve Virginii pracuje celá řada špičkových odborníků za použití nejnovějších poznatků a techniky. Vypracované technologie dnes dovolují díky těmto lidem, zažívat tuto skutečnost prakticky každému, kdo o to bude stát a věnuje čas cvičení s tím souvisejícím.

       Nyní částečně vidíte, jak funguje lidské tělo. Že je tělo fyzické, to z masa a kostí a že je tělo astrální, které má úplně jiné složení a neodpovídá složení atomů a molekul jak je běžně známe na naší planetě. Toto tělo sahá za hranice času a prostoru. A mozek funguje jako prostředník obou těl. Je to zároveň vysílač i přijímač. Při správném zvládnutí se zde jedná o značné energie, které se dávají do pohybu.


       Fyzické a astrální tělo a duchovní bytosti
        Vesmír je plný života a bylo by naivní, si představovat že tomu tak není. Stvořitel udělal vesmír rozmanitý a je celý obydlen. Žije tu spoustu bytostí na různém stupni vývoje a jsou zde i celé civilizace na vyšší i nižší úrovni než je ta naše. Bylo by samozřejmě chybné si myslet, že je můžeme prozkoumat svým zrakem, který je schopen přijímat elektromagnetické vlnění o vlnové délce zhruba 400 až 800 nanometrů. Uvažte, jak je náš zrak nedokonaly, když už elektromagnetické vlnění o trochu jiné vlnové délce nevidíme. Ten svět, o kterém mluvím má nejen jinou vlnovou délku, ale také jinou podstatu, pokud jde o stavbu atomů a molekul. Jedná se tu také o jiné energie o mnoho řádů vyšší. Jsou to energie, které spoutaly atomy do jejich vazeb a daly jim život. Můžeme vidět ničivou sílu této energie při jaderném výbuchu, když ji někteří militantní hlupáci uvolní, aby v řádu způsobili destrukci a zničení. 
   
        I prostory naší planety země, jsou plné duchovních bytostí. I každý z nás má okolo sebe duchovní bytost, která dohlíží na jeho vývoj. Však víte, jak se mnohdy mluví o andělu strážném. Ale je to skutečně tak a má to fyzikální podstatu, ale ne takovou jakou známe z dnešní fyziky, co se učí na školách. Vesmírem také prochází silné proudění orgonové energie, která je dá se říci živnou hmotou pro celý vesmír. Bohužel ji nevyužíváme. Nebyla by potřeba ani ropa, plyn, uhlí a další věci, které jsou jen obchodním artiklem mocných a slouží k ekonomickému zotročování národů. Nebylo by potřeba ani žádných léků.

        Po celá staletí se snaží člověk vstupovat do kontaktu s duchovními bytostmi a lidem, kteří to umějí, se to bez problému daří a také toho využívají, ať k dobrým nebo špatným účelům. Má to však své úskalí. Stejně jako všichni lidé nejsou dobří, to samé platí i v duchovní sféře.

       Člověk se také může dostat, pokud bude v této věci pošetilý, pod vliv démonských bytostí, které ho potom ovládnou, že již není sám sebou a jeho fyzické tělo ovládá někdo jiný. To samé se může stát, pokud člověk ve své neznalosti dělá neodborně magii nebo se snaží, prostřednictvím spiritismu vstoupit do kontaktu s duchovními bytostmi, převážně nižšího řádu. Je to velice nebezpečná věc a každého před tím varuji. Důsledky mohou být naprosto zničující. Pokud se budete do něčeho podobného pouštět, mějte na paměti, že musíte mít dostatek znalostí, abyste se mohli ochránit před nebezpečím, které to přináší. Jinak jste na tom stejně jako dítě, které má v ruce nabitou a odjištěnou střelnou zbraň.
   
        Kontakt s duchovním světem je možný za předpokladu zvýšení vibrací těla a odblokování energetických center, kterým se říká čakry. Člověk také přivolává takové bytosti, jakým sám je. Vše má své postupy a toto by vydalo nejen na jednu velkou knihovnu ale na několik knihoven a v tomto článku to není možné ani částečně obsáhnout. Ale jsou miliony důkazů, že to vše funguje. Duchovní svět na nás neustále působí a nezáleží na tom, jestli tomu věříme, nebo tyto bytosti nevidíme. Prostě tady jsou.

       Mozek a meditace
       Meditace. Co vlastně znamená toto slovo a o co při tom jde? Vidíme jednotlivce i celé skupiny lidí jak meditují. Proč to dělají?

       Přirovnal by, jsem to k rozhlasovému přijímači. Na jedné straně stupnice jsou dlouhé vlny a to je nízká frekvence a na druhé straně jsou velmi krátké vlny a to je vysoká frekvence. Při meditaci nejde o nic jiného, než se přeladit z jedné strany stupnice, kde je nízká vibrace, na stranu druhou, kde je vibrace vysoká. Duchovní svět má mnohem vyšší vibraci než je ta naše a pokud se mu chceme přiblížit, tak tu naší vibraci musíme zvýšit. To samé musíme udělat, pokud chceme astrálním tělem opustit tělo fyzické.

       Nyní se podívejme na praktické příklady toho, že použitím mozku můžeme dát do pohybu obrovské síly, které jsou schopny přetvářet svět kolem nás.

       Myšlenka, že se kritická masa meditujících, kteří se stanou ztělesněním míru, a pokoje ve specifické populační oblasti se může zasloužit o pozitivní změny ve společnosti, byla podpořena více než 300 studiemi. Tak například již v roce 1973 byl prováděn výzkum ve 22 městech s počtem obyvatel kolem 25 000, a zjistili, že v polovině těchto měst, kde jedno procento populace používalo praktiku transcendentální meditace, bylo o 16% méně zločinu.

       V podobné studii, bylo na tři měsíce přivedeno, na specifické místo ve státě Rhode Island 350 meditujících. Vědci zjistili, že v dané oblasti došlo k 43procentnímu poklesu v počtu sebevražd, domácího násilí, rozvodů, tragických dopravních nehod, znásilnění, loupeží, přepadení, ba dokonce k poklesu v prodeji piva a cigaret. Jakmile meditující odjeli, situace se vrátila zpátky k „normálu“. Aby dokázali, že tento pokles nebyl čistě náhodný, meditující opakovali stejný experiment několikrát znovu, a došlo opět k téměř shodnému poklesu ve statistice zločinnosti. Příkladů je spousta a vždy s velice kladným výsledkem.

      Skupina vědců na Heartmathově institutu objasnila sílu pocitu založeného na modlitbě a sílu meditace. Jejich výzkumníci přišli na dvě skutečnosti:

      Vědci zjistili, že naše emocionální rozpoložení vytváří elektromagnetické pole, které přesahuje do vzdálenosti nejméně 15 metrů a působí na listy, stromy a veškerou přírodu. Je samozřejmě nutno brát v úvahu i to že mocné energie, které se dávají do pohybu, lze při jejich charakteru jen těžko měřit současnou technikou. Tento výzkum jasně demonstruje vztah mezi pocity a fyzickým světem.

      Jinými slovy, lidská myšlenka a emoce vytvářejí pocit, který doslovně organizuje uspořádání a frekvenci naší buněčné DNA. Naše DNA vydává frekvenci, která organizuje a ovlivňuje molekulární struktury, nejenom uvnitř našeho těla, což vede ke zdraví či k nemoci, ale také ovlivňuje struktury mimo naše tělo. Tudíž, s tím jak měníme naše emoce a myšlenky, vytváříme pocit, který ovlivňuje DNA. Tato změna v DNA mění vzorce vědomí mimo nás samotné ve veškeré přírodě, včetně nás lidských bytostí a našeho vědomí, protože i my jsme součástí přírody. Podle stavu vědomí máme příležitost vytvářet společenskou strukturu míru, která dokáže uzdravovat planetu. Jsme živoucí lidské krystaly, a srdce a mozek jsou velké tekuté krystaly, které vyzařují silná elektromagnetická pole.

      Srdce vydává pole, které reguluje mozek, a mozek ovlivňuje imunitní systém, a mozek vysílá vzkaz nejenom imunitnímu systému, ale rovněž zbytku těla. Toto v podstatě reguluje lidský pocit, který pak ovlivňuje DNA, a DNA vibruje do přírody a ovlivňuje veškerou přírodu. Jak názorně ilustroval výzkum Buryla Paynea, toto pole překonává velké vzdálenosti a doslovně dokáže ovlivnit činnost samotného slunce. Již dlouho je známo, že elektromagnetické pole v přírodě může působit na barometrický tlak, a že elektromagnetická pole vyzařující z lidí při skupinové modlitbě mohou vytvářet déšť nebo ovlivnit tornáda.

      Kdo bude dále hledat, nalezne velké množství důkazů o působení ducha na hmotu. Jsou to naprosto fascinující, jakou moc máme v sobě a je naprosto zarážející, jak s tímto nástrojem zacházíme. Mozek dává do pohybu velké energetické masy, které mají dalekosáhlý dopad na vše okolo nás. Na naše tělo, na naše okolí, na celý ekosystém a i na celý vesmír. Má to dopady na stav společnosti a určuje to vše. Náš životní standart, jak si budeme žit a jaké bude naše okolí. Je politováníhodné, že dnešní populace na planetě nedokáže tyto síly ovládat a těžko se potom dopátrá jádra problému. Můžeme se nyní podívat na pár příkladů, které jsou tak samozřejmé, že o nich nikdo ani nepřemýšlí. Nejprve ale něco o kosmické řeči.

Kosmická řeč
       Když pomineme rozdíly v jazycích, tak všechny jazyky mají jednu podobnost. Skládají se s písmen, s písmen se skládají slova a nakonec celé věty. Tyto věty se potom přenášejí ústní, tištěnou a jinou formou a na základě nich vznikají myšlenky a na základě myšlenek energie. Podívejme se nyní na následující obrázek.

      Zkuste tento obrázek popsat slovy co nejpodrobněji. Potom předejte popis jinému člověku a zkuste, zda podle tohoto popisu opět vytvoří naprosto shodný obrázek. To je samozřejmě nemožné a vystihuje to nedokonalost našeho jazyka oproti obrázkové řeči. Komunikace ve vesmírné, probíhá pomocí obrazové řeči, která se přenáší v jediném okamžiku na nekonečné vzdálenosti. Přenos je dokonalý. Vytvoříme obraz a ten potom putuje do mozku, mozek začne vysílat a přenášet informaci. Tato informace vytvoří energetické pole na astrální úrovni. Všechno na hmotné úrovni má svou vazbu na astrální úroveň. Je to opět hodně zjednodušené, ale k pochopení principu to stačí.

      
      Mozek, televize a počítačové hry
      Televize je vynikající vynález. Pomocí televize překonávají informace obrovské vzdálenosti až do našich domovů. Pomocí televize můžeme poznávat historii, přírodu, vesmír a spoustu dalších věcí. Můžeme s ní také zažívat zábavu, můžeme ji využívat ke vzdělávání a je mnoho použití podporujících potěšení a rozvoj lidstva. Dalo by se říci, že televize je vynikající nástroj.  Je tomu skutečně tak? Bohužel není.

      Televize je nástroj, jehož zneužití je takového rozsahu, že to nemá v dějinách obdoby!!!!!!!!

      Ovlivňuje miliony lidí po celém světě. Vnáší do jejich myslí názory na svět a předkládá jim životní hodnoty. Jsou to kvalitní hodnoty? Mají za cíl zlepšit lidský život a pozvednout vědomí lidstva a planety? Podívejme se na skutečnost a mějme při tom na paměti funkci mozku, jak je zmíněno výše v článku.

       Scénáře thrillerů a akčních filmů jsou modely krutostí a násilností. Děje se odehrávají v kriminálním prostředí, nebo ve válečném stavu a jsou plné sobectví a egoismu. Jsou předkládány scénáře, které se nikdy nestaly a nestanou s cílem ovlivnit myšlení lidí. Jaké to má dopady?

      Obrazy, které se předkládají mysli, se dostávají do mozku a mozek fungující jako vysílač vysílá tyto obrazy a tvoří příčinu, na astrální úrovni a následně na fyzické úrovni světa. Má to takový dopad, že obrazy, emoce a další věci, které vidíte ve filmech, se stávají skutečností v našem světě. Svým mozkem začneme vytvářet destrukci a nesoulad. Nejhorším na tom je že to téměř všichni dělají nevědomě. Sedí celé hodiny před televizní obrazovkou, na kterou díky charakteru záření vycházejícího z obrazovky vzniká návyk, podobně jako na tabák a na drogy a vysílají vlny zničení a destrukce do svého okolí. Energeticky je to zničující začarovaný kruh s obrovským dopadem na lidstvo. Vzpomeňte si, jak meditace ovlivnila svět, jak je o tom mluveno v předcházející stati článku. Toto je stejné, ale funguje to přesně opačně.

       Zprávy v televizi. Několik agentur patřící mezinárodní vládnoucí třídě, vydávají předem připravené scénáře a předávají je do vysílání různým mediálním společnostem. Tyto scénáře jsou laděny tak, aby vyvolaly nedůvěru ve vládu, vzbudily obavy z budoucnosti a záviděli jsme těm, kteří si pomohli k prosperitě na úkor druhých, a nic se jim nestalo. Nedůvěra, strach a závist vstupují do mozků a vyzařují kvanta energie tohoto druhu, vytvoří příčinu a tyto věci se potom stávají skutečností ve fyzickém světě a v našem okolí. Je až s podivem, kolik lidí pravidelně sleduje zprávy, které nemají naprosto žádnou hodnotu a bez nichž se obejdeme. Negativní energie, která při tom vychází, opět není zanedbatelná a má zničující charakter.

      Sportovní přenosy a lidský mozek. Je neuvěřitelné, kolik lidí věnuje energii sportu. Ne tím že by se mu aktivně věnovali, ale vynakládají mnoho energie nějakému sportovnímu klubu a říká se tomu ´´fandění ´´. Je to opět příklad naprosté hlouposti. Sportovní kluby zaplatí vysoké částky hráčům, kteří ovládají dobře určitý sport, aby hráli v jejich řadách. Že se jedná i o hráče jiné národnosti, kteří s daným klubem nemají, nic společného jim vůbec nevadí.

       Různým klubům je dána mediální důležitost a platy hráčů vzbuzují u lidí závist. Počet bodů, který získá určitý klub tím, že dopraví nějaký předmět do chráněné oblasti svých protihráčů je životně důležitý, a to dokonce tak, že se proto lidé z opačných stran fyzicky napadnou a konči to někdy i smrtí. Jak pošetilé a hloupé. I sama výhra je k ničemu a nikomu nepřinese nic užitečného a hodnotného. Je tam, jen pýcha vítězné strany. Toto nepřinese lidstvu prosperitu a užitek. Jak fungují energie vysílané davem a jejich mozky, o tom již vzhledem k tomu co bylo řečeno výše, není co dodat. Je to opět příklad vytváření destrukce a plýtvání energií a je dávána energie tam, kde to je k ničemu a nic nevznikne. A kolik času tomu někteří věnují. Jak naivní, pošetilé a zbytečné.

      Mnohadílné seriály a táhlé filmy o ničem. Opět je to věc, u které se tráví spousta času a informace kterou získáme je úplně bezcenná. Posouvá to morální hranice hodnot někam tam, kde je to špatně a je to vše mlácení prázdné slámy. Ten příběh, na který se koukáte, se nikdy nestal. To nevíte? Ty lidé převlečeni ve slušivých kostýmech a dobře nalíčení předstírají, že jsou těmi, které někdo vymyslel, a za to předstírání dostávají peníze.

      Vy u toho sedíte a koukáte na to, jako by to byla skutečnost. Váš mozek létá z myšlenky na myšlenku a vysílá zmatené energie, z kterých nevznikne nic užitečného. A kolik je to hodin, co někteří takto sedíte a používáte svůj mozek, ne jako vysílač ale jako rušičku a vysílač náhodných impulsů. Nic takto nevznikne a je to jen obrovská ztráta času a plýtvání energií. A víte, že určité vládnoucí skupině přesně jde o to aby, jste nepřemýšleli, a nechávali si své myšlení odvádět od jádra problémů ve světě okolo vás. Dobře se vám potom vládne, protože jste lehce ovladatelní a realitu za vás tvoří jiní a ne vy.

      Mozek a počítačové hry. Toto je možná ještě horší než televize. Většina her má násilnický a zničující charakter a my koukáme očima našeho hrdiny, kterého ovládáme a při kvalitě dnešní techniky, je realita skutečně dost přesvědčivá a my se potom stáváme tou určitou postavou a pácháme destrukci podle předem připraveného scénáře, tvůrcem hry. Mozek opět silně vysílá a jaký to má dopad na náš svět, již víme. Vytváříme destrukci nejen v té hře, ale působením mozku a jeho energie i v našem fyzickém světě. Je to neuvěřitelné, ale je to skutečně tak.

      Vidíte už tu hromadu bezcenného harampádí a odpadků, v kterých se kolikrát hrabete? Potom si stěžujeme na náš život, že není podle našich představ. Ale za těchto okolností ani být nemůže, protože nemáte žádné představy.

      Mozek a vizualizace
     Co je to vizualizace? Jak funguje? K čemu se dá použít? Jakou má souvislost s naším mozkem? Je spousta dalších otázek ale myslím, že s tím co už víme, nebude těžké na to odpovědět. Představte si mikrofon, zesilovač a reproduktor. Do toho mikrofonu může zpívat zpěvák a hlas vychází z reproduktoru značně zesílený. Ale vychází to, co do něj na vstupu zavedeme. Již jsme si řekli o kosmické řeči, že kosmická řeč nejsou písmena a věty, ale že jsou to obrazy. 

      Ale ostatní princip, jako v předešlém případě zůstává. Na výstupu se objeví zesílené pouze to, co jsme na vstup přivedli. Protože kosmická řeč je obrazová, nepřivádíme jako do mikrofonu zvuk, ale přivádíme obrazy, které se potom na kosmické úrovni realizují.

      Mozek zesiluje naše vizualizované představy a vytváří z nich skutečnost, samozřejmě také na hmotné rovině. Toto je velice důležité. To co si představujeme, se stane skutečností a záleží jen, s jakou silou si to představujeme a jak dobře je naše zařízení naladěno. Čím lépe je naladěno a čím delší je časový úsek naší aktivní představy, tím dříve se představa stana realitou a tím větší bude její energie.

       Jak zacházíme s tímto kvantovým strojem?
       Celá konstrukce našeho těla je naprosto jedinečná a daleko převyšuje to, co bylo do dnešní doby vědeckým zkoumáním uvedeno ve známost. Stvořitel utvořil vesmír a dal mu své zákonitosti. Jako mozaiku poskládal jednotlivé atomy i drobnější částice a dal jim inteligentní řád. Z této inteligentní stavební hmoty vzniklo vše to, co známe. Při stvoření byla užita síla myšlenky a na základě toho vznikla inteligentní hmota i veškerý řád.

       Člověk byl stvořen k božímu obrazu a proto má podobnou konstrukci. I on může myšlenkou tvořit. Bohužel to ale většinu času svého života nedělá nebo nevědomě tvoří věci, které jsou bezúčelné nebo dokonce škodlivé a destrukční. Tak používáme svůj mozek. Zkuste sledovat vaše myšlenky. Zkuste si každý den uvědomit, čemu věnujete své myšlenky a do čeho vkládáte vaší energii tvůrce. Myšlenka, které věnujete nejvíc času, a dáváte jí největší energii, se stane skutečností. Stejně tak se naplní i vaše obavy. To čeho se obáváte, že by se mohlo stát a budete na to myslet, se také skutečně stane. Vaše obava stvoří realitu, bohužel k vaší škodě. Tak funguje vesmír.

       Návod na použití mozku
       Tento návod by zabral mnoho knih, ale existuje a je třeba ho hledat. Jinak je to stejné, jako když s neznalostí konstrukce automobilu, neznalosti řízení a s další neznalostí vyjedete do městského provozu. Asi víte, jak to dopadne. Pokud chceme řídit svůj život stejně jako automobil, musíme znát spoustu věcí. Nejdůležitější z těch věcí je naprostá kontrola myšlenek. Je to dost obtížné, ale je to možné. Oprostěte se od toho myšlenkového balastu a pracujte na tom, aby vaše myšlenky byly pod kontrolou a řídili jste je. Aby vaše myšlenky byly jako křišťál a měli sílu jaderného reaktoru.

      Odpoutejte se od myšlenkové katastrofy v podobě sledování televize a naprosto nevhodných myšlenkových pochodů, které tím vznikají. Odpoutejte se i od jiných škodlivých věcí. Mysl se musí cvičit stejně jako svaly. Není nic, co se nedá prostřednictvím myšlenky dosáhnout. Můžete být bohatí, těšit se dokonalému zdraví, můžete být oblíbení a žít svůj život v dokonalé harmonii. Také můžete být naproti tomu nemocní, chudí a nešťastní. Záleží to jen na vás, pro co se rozhodnete. Téměř vše co prožíváte, je výsledek vašeho myšlení. Uvědomte si jak je to důležité.

      Největší sílu mají myšlenky před spaním a při probuzení, kdy je pouto do astrálu nejsilnější. Toho také využívejte. Vytvořte si fyzicky obrazy toho co se má stát realitou a představujte si, že už jsou realitou vašeho života a že v této realitě žijete. Nestane se to ze dne na den a možná to ani nepřijde tak jak očekáváte, ale určitě se to splní, protože tak funguje vesmír. Uvědomte si vaší sílu stvořitele.

Převzato: Matrix-2001.cz