V rozhovoru pro Exopolitics TV Alfred L. Webre rozmlouval se spisovatelkou Patricií Cori. Ta uvedla, že konsorcium vyspělých inteligentních civilizací původně vyvinulo Homo sapiens jako inteligentní bytost s DNA o 12ti šroubovicích a jako druh, který měl být strážcem 3. dimenze časoprostoru v naší dimenzi a ekologie Země.

Pokud jde o vývoj Homo sapiens těmito vyspělými bytostmi včetně Plejáďanů a Sirianů, Cori ve své knize „No More Secters, No More Lies“ uvedla:

„Byly podniknuty rozsáhlé studie existujícího životního prostředí na Zemi – charakteristické rostlinné a živočišné říše – a byly vypracovány podrobné výzkumy o tom, jak biodiverzita (biologická rozmanitost) měla za následek zrcadlení různých geografických a klimatických proměn. Bylo rozeznáno, že taková různorodost by poskytla ideální podmínky pro vysetí mimozemských druhů.

To, co je nevysvětlitelné v naší archeologické a v evoluční teorii chybějícího článku, je isolovaný vznik čtyř odlišných ras na naší planetě. Jsou to archetypy nadřazených ras, jejichž základní genetický materiál zformoval primární „substanci“ naší rasy, zatímco vibrační vzorce a uspořádání extra-dimenzionálních bytostí (těch z vyšších sfér) byly vetkány do spletitých světelných kódů naší neuvěřitelné 12-šroubovicové DNA.

Genetický materiál těchto čtyř primárních ras (černá, rudá, žlutá a bílá) byl sjednocen do plánu druhů Homo sapiens.“

Projekt lidského genomu: genetický kód mimozemských životních forem v lidském DNA   

Závěry Patricie Cori, které jsou získány inter-dimenzionálně, jsou shodné se závěry badatelů pracujících na projektu lidského genomu. Jedna zpráva uvádí: „Jedna skupina badatelů, zabývající se tímto genomem, naznačuje, že učinili úžasný vědecký objev:  Věří, že takzvaných 97% nezakódovaných sekvencí v lidském DNA není méně než genetický kód mimozemských životních forem. Nezakódované sekvence jsou společné všem životním organizmům na Zemi od plísní až k rybám a k člověku. V lidském DNA představují větší část celkového genomu, jak říká profesor Sam Chang, vedoucí skupiny. Nezakódované sekvence původně známé jako „odpadlá DNA“ byly objeveny před lety a jejich funkce zůstává záhadou. Drtivá většina lidského DNA je svým původem „nepozemská“. Zjevné „mimozemské odpadlé geny“ si pouze „užívají jízdy“ s tvrdě pracujícími aktivními geny, přenášenými se z generace na generaci. Po komplexní analýze za asistence dalších vědců, počítačových programů, matematiků a ostatních učených znalců, profesora Changa napadlo, zda, jak se zdá, „odpadlá lidská DNA“ nebyla vytvořena nějakým druhem „mimozemského programátora“. Profesor Chang dále zpozoroval, že mimozemská dávka informací uvnitř lidského DNA: má své vlastní žíly, tepny a vlastní imunitní systém, který důrazně vzdoruje všem našim protirakovinným lékům.“

Annunaki, planeta X a lidský vývoj

Podle knihy Patricie Cori „Atlantis Rising“ Annunaki – mimozemská civilizace (popisovaná také badatelem Zecharia Sitchinem) – má sídlo na planetě X, planetě, která byla původně planetou nového, dimenzionálně vystoupivšího slunce Sirius C a nyní je 10tou planetou našeho solárního systému, která vstupuje do našeho bezprostředního vesmírného prostředí každých 3600 let.

Poslední dva vstupy planety X do našeho bezprostředního prostoru se odehrály 3600 let před naším stoletím a v 0 let našeho letopočtu. Další vstup planety X do našeho bezprostředního prostoru se očekává v roce 3600 našeho století. P. Cori uvádí: Když začneme s přiblížením planety X do bezprostředního prostoru před 450 000 lety, „Tehdy Nibiřané (Annunaki) navštívili poprvé Zemi a vrátili se při pravidelném intervalu po přibližně 3600 letech.“

Podle Cori, v roce 97 200 před naším letopočtem byl interval planety X blízko Zemi, kdy Annunaki začali se svým zásahem s Homo sapiens a jejich experimentem 12ti šroubovicové DNA. Podle Cori Annunaki geneticky zasáhli do Homo sapiens, aby odpojili 10 z 12ti šroubovic DNA a učinili lidstvo vědomými otroky, uvězněné v dualitě. Pokud by se 12ti šroubovicová DNA aktivovala, ocitl by se Homo sapiens v „jednotě Kristova vědomí.“ Annunaki také dali Zemi efektivně do karantény vystavěním elektronické sítě kolem ní, což je stav, který pokračuje dodnes.

Patricia Cori uvádí, že 25 200 let před naším letopočtem byl interval planety X blízko Zemi, kdy Annunaki zbudovali na Marsu své základny (a kde podzemní život pokračuje dodnes) a v roce 21 600 před naším letopočtem zbudovali první základnu na Měsíci. V roce 7 200 před naším letopočtem byl interval planety X blízko Země, Annunaki se objevili v Mezopotámii a zasáhli v případě Sumerské civilizace. V roce 3600 před naším letopočtem byl interval planety X blízko Země, Annuanki zasáhli v Egyptě, zbudovali civilizaci skrze přímou intervenci Plejáďanů a Sirianů, což jsou dimenzionální civilizace a členové konsorcia, kteří se zapojili do vytváření Homo sapiens.

Jak bylo zmíněno, podle Cori se plánuje, že další vstup planety X do blízkosti Země proběhne v roce 3600 let našeho letopočtu. Planeta X je nyní ve vesmíru na svém elipsovitém orbitu mezi interdimenzionální hvězdou Sirius C a naším slunečním systémem, což je i frekvence vzestupu.

Annunaki jsou manipulátoři pozemských kontrolorů

Podle Cori planeta X, na které sídlí Annunaki, jsou manipulátoři jakýchsi „strážců (kontrolorů)“ pokrevní linie Země, kteří řídí „matrix“ – monarchie, bankovní systémy a vlády. Manipulátoři Annunaki dohlížejí na své pozemské kontrolní systémy pokrevních linií, aby uskutečňovali programy zničení životního prostředí a genocidu skrze exotické zbraně jako je HAARP, chemtrails, GMO potraviny (geneticky upravené potraviny) a nukleární radiaci ke zvláštnímu cíli. Tím je zajistit, aby se frekvence vibračního pole Země a lidstva snížila na vibrační poměr planety X (která je nižší než Země) a přesto dostatečně vysoká k tomu, aby umožnila Zemi korespondovat se solárním systémem. Annunaki si přejí zůstat za „šosem“ vzestupu Země a Homo sapiens, tak aby lidstvo pokračovalo jako kolonie a to dokonce i když vstoupí do 5 dimenze, což se nám bude zdát nesmyslné.

V rozhovoru Cori uvádí, že existuje jakési jádro přibližně 2000 Annunaki – kontrolorů – umístěných na Zemi, kteří jsou kříženci Annunaki a člověka a kteří řídí takzvanou pokrevní linii a hierarchii kontrolorů Země. Těchto 2000 Annunaki nemají veřejný profil.

Závěry Patricie Cori, týkající se role mimozemského výboru v záležitostech Země, se shodují s nedávnými empirickými daty a exopolitickou analýzou ohledně existence mimozemského výboru týkajícího se pozemské ekologie a lidstva. Její závěry se také shodují s výzkumem, který odhalil použití exotických zbraní, které se využívají v programu úmyslné depopulace lidstva a genocidy. Zajímavé je, že i bývalý důstojník NORAD (Severoamerické velitelství protivzdušné obrany) Stanley A. Fulham a i bývalý důstojník španělské zpravodajské služby při NATO měli kontakt se zástupci mimozemského poradního výboru, kde zasedají kromě dalších právě i Plejáďané a civilizace ze Síria a kteří se zajímají o vývoj planety Země.

Závěry Patricie Cori kromě jiného jsou takové, že Annunaki zbudovali svou první základnu na Marsu a podzemní život na Marsu, což pokračuje dodnes a shoduje se to se zjištěním nálezů na Marsu a s informátory – včetně bývalého účastníka projektu Pegasus – Andrewa D. Basiaga a bývalého vědce pracujícího pro ministerstvo obrany Arthura Neumana. Oba oznámili, že se setkali se členy lidské civilizace na Marsu.

Alfred L. Webre

překlad: Karel Rašín http://www.exopolitika.cz/news/mimozemstane-vysadili-homo-sapiens-jako-inteligentni-bytosti-s-dna-o-12ti-sroubovicich/

http://www.examiner.com/exopolitics-in-seattle/patricia-cori-et-council-seeded-homo-sapiens-as-intelligent-beings-with-12-strand-dna-video