etstones03

Kámen na obrázku se podle některých vědců nejspíš stane Svatým Grálem pro jednoznačný důkaz o tom, že nás v minulosti navštívili mimozemšťané. Tento kámen má ve svém inventáři Mexická vláda, která se chystá zveřejnit (filmový?) dokument (a nebo již tak učinila?) právě na téma mimozemských civilizací.

Nově získané Mayské dokumenty a artefakty, které jsou datovány hluboko do doby před 1300 lety dokazují, že lidská rasa není ve vesmíru sama, a že rozvinuté technologie včetně těch pro lety do vesmíru tu existovaly už v dávné době. Tento dokumentzveřejněný Mexickou vládou má prokázat existenci rasy, která cestuje vesmírem a zkoumá jej. Též poukazuje na kořeny lidského rodu.

Bohužel zmíněné dokumenty jsme zatím k sehnání na internetu. Přiložená fotografie s kamenem sama o sobě mluví v dost jasných symbolech a vyobrazeních. V pravé části jsou jednotlivé výjevy očíslovány:

  1. Dva kruhy uprostřed kamene jsou nejspíš symbolem Země
  2. Jde nejspíš o nějaký druh vesmírné lodi diskovitého tvaru
  3. Vypadá jako masivní kometa nebo asteroid mířící k Zemi. Též může jít o silové pole, které je vytvářeno vesmírnou lodí (2).
  4. Vypadá jako speciálně navržená vesmírná loď, která je schopna zabránit kolizi komety nebo asteroidu se Zemí podobně jako projekt NASA: Deep Impact.
  5. Vypadá jako astronaut v kombinéze, který leží u řídicí jednotky lodi.
  6. Vypadá jako vesmírná loď řízená nějakou inteligencí. Též to lze chápat tak, že vyobrazení (5) je detailem obsahu kupole létajícího stroje.

Mexiko: Svatý Grál důkazů o mimozemské civilizaci