azartan-ashayana-deaneObsah: kontrakt současné 1. mluvčí MCEO; Kathara terapie, „vzestupný cyklus“, Pozemský templ a celosvětová tour společnosti Azurite Press; Svobodné učení MCEO, Kathara tým a výuková nabídka pro začátečníky; aspekty Svobodného učení MCEO a starobylá „Falešná věda o vzestupu“; starodávné podvody, pád Atlantidy a komparativní přehled paradigmatu „Vědy smrti“; volby na základě naší Svobodné vůle, „je to VŠECHNO pravda“, kódovací mřížka a „cesty vzestupu a pádu“; skrývané lidské dilema, „channelingy“, pozemské vyhlazení, 2012 a planetární kódovací mřížka; velká hra, show 2012, související otázky a Probuzení stříbrného semínka; moudré volby, symboly coby vodítka a záchrana posvátného.

Kontrakt současné 1. mluvčí MCEO – příběh Ashayany Deane

Již od mého fyzického narození v září 1964, mám přímý osobní kontakt s Aliancí strážců (GA) již od dětství, což zahrnuje zkušenosti s „vědomou integrací v prenatálním období“ (kdy duch vstupuje do plodu) a otevřenou (ačkoliv fragmentovanou) reinkarnační pamětí. V raném dětství se mnou Strážci často komunikovali ve snu a příležitostně mne navštěvovali jako nehmotné Vědomí v podobě „světelných orbů“ (pojem používaný pro kruhové objekty známé z digitálních fotografií – pozn. PP), které jsem v bdělém stavu mohla fyzicky i vidět. V dřívějších kontaktech s těmito Orby-strážci, než jsem znala zdejší jazyk, tito „Strážcové-orbové“ se mnou komunikovali prostřednictvím „přímého poznání“ a příležitostně mi pomáhali i s fyzickou léčbou. Přítomnost Strážců byla utěšující a ujišťující a já zažívala přítomnost návštěv Strážců jako přítomnost mé „skutečné rodiny“, ze které jsem se reinkarnovala do pozemského života do mé pozemské „biologické hostitelské rodiny“. Ačkoliv mám svoji biologickou rodinu ráda, zažila jsem ji způsobem podobným tomu, jako když jste v situaci „studenta na výměnném pobytu v cizí zemi“ a kde „žijete během tohoto svého dočasného pobytu v místní, milované přesto však „jen“ hostitelské rodině“, coby vítaný host.

Ve věku 4 let jsem začala zažívat negativní fyzické „násilné – nedobrovolné únosy“ ze strany nájezdnických ras Zeta. Zeta také příležitostně používají formu či podobu „světelných orbů“ pro své predátorské kontakty. Když násilné únosy Zeta začaly, Strážci přímo zasáhli a ve věku 7 let se mnou zintenzívnili kontakty v rámci mých fyzických transportů – tedy „domluvených únosů“, jejichž prostřednictvím začal můj vědomý výcvik. V této době také Strážci zastavili návštěvy v podobě „světelných orbů“ a začali používat jiné kontaktní prostředky zejména tzv. keylontickou komunikaci a rovněž docházelo i k fyzickým kontaktům. Strážci přestali používat „orbový kontakt“, aby mne chránili před dalším zmatením a podvody ze strany Zeta a dalších „vetřelců“, kteří používají formu „světelných orbů“ pro manipulativní kontakty, dokud nebyl můj výcvik na natolik dostatečné úrovni, abych byla schopna sama poznat rozdíl mezi „přátelskými a nepřátelskými fenomény orb kontaktů“. K mému překvapení Strážci GA-MCEO nakonec obnovili „orbový kontakt“ v listopadu 2008, dva roky poté, co naše skupiny začaly s výcvikem osobní „orbové bilokační projekce“. (Více informací o „orbech“, „orbových kontaktech“ a „orbování“ lze nalézt v úvodním Souhrnu 4 (ještě nevyšel – pozn. PP), knižní série Voyagers a DVD s nahranými semináři Svobodného učení MCEO).

Můj výcvik Aliancí strážců probíhal od věku 4 let do zkušenosti blízké smrti v mých 18 letech, kdy proběhlo mé spirituální vysvěcení -knězi Eieyanu z UR z Kauai na Hawaji z Aliance strážců MCEO (Melchizedekův řád Smaragdové úmluvy – řád Yunasai). Konečnou 6.tou Eckar úroveň MCEO vysvěcení jsem dokončila v roce 1997 ve věku 33 let, kdy mi Strážci nabídli jejich kontrakt 1.mluvčího MCEO, do kterého spadá i dálkový přenos a překlad dat z CDT desek (12 Cloister-Dora-Teura záznamových disků Smaragdové úmluvy z období 246,000 př.n.l. – známých také jako tzv. Maharata texty – pozn. PP)a rovněž i učení a zodpovědnost za specifické planetární „mřížkové práce“. V mém přípravném výcviku na přenos dat z CDT desek, Strážci GA-MCEO zařídili několik fyzických „odsouhlasených únosů“, během nichž mi bylo dovoleno fyzicky vidět a držet jeden z těchto stříbrných CDT disků. Během dalších, Strážci GA-MCEO zorganizovaných bi-lokačních zkušeností jsem byla školena v interakci s CDT deskami, v rámci příprav na dálkové přenosy a překlady dat z CDT desek (informace o CDT deskách GA-MCEO a „protokoly dálkového přenosu“ lze najít v předchozím, úvodním Souhrnu č.1). Po mém vysvěcení na MCEO-Eckar úroveň jsem v r. 1997 začala s formálními dálkovými přenosy a překlady CDT desek MCEO a s keylontickou komunikaci a kontakty se Strážci.

V důsledku potřeby zpracování a zveřejnění přenesených dat z CDT desek a keylontické komunikaci se Strážci, byl v r. 1999 vydán knižní seriál s názvem Vyoagers (Granite Publishing) – první svazek: Spící unesení a svazek druhý: Tajemství Amenti. Na žádost Strážců jsem posléze začala s veřejnými semináři zabývajícími se Učením strážců.

 (Poznámka: „keylontická komunikace“ je organický proces „multidimenzionálního bio-elektrického přenosu dat“ nebo „elektronického vysílání dat (streamování)“, kteréžto techniky „nejsou channelingem“ čili “zprostředkováváním dat skrze vědomí nějakého média“. Strážci v tomto smyslu výrazně mysleli na skrytá nebezpečí „channelingu“ a proto poskytli bezpečnější alternativu v podobě „keylontické“ techniky pro mezidimenzionální komunikaci a kontakty. (Více informací o „keylontické komunikaci“ lze nalézt v úvodním Shrnutí č.1, knižní sérii Voyagers a v materiálech Svobodného učení MCEO na DVD z mých veřejných seminářů).