Relativně dlouho jsem nic nepublikoval. Uznal jsem za vhodné se opět na nějakou dobu stáhnout, protože když se moc věnuji mnoha věcem, ztrácím sám v sobě klid, který ale ve vlastním zájmu musím udržovat za každou cenu. Také jsem cítil, že je nejvyšší čas, abych si nechal v klidu hlavou projít některé věci, v kterých jsem hledal řešení a souvislosti, a pak teprve o nich zodpovědně psát. A tak jsem místo psaní spíše přemýšlel i meditoval (když zapomenu na starosti související s běžným životem), krotil svoji mysl, hledal klid a při tom jsem se i občas zamyslel například nad tím, co dělat dál proti Novému světovému řádu (dále i NWO). Bylo toho více, co mi prolétalo hlavou (doba je složitá a zvláštní, krize zapletená), ale řešení, jak skoncovat s NWO, mě zaměstnávalo asi nejvíce. Tímto článkem bych rád představil svůj námět, jak by šlo proti tomu “bojovat”. Tento článek bude narážet především na problematiku NWO, ale troufám si tvrdit, že mnou navrhované řešení tohoto problému je univerzální a dá se uplatnit celkem kdekoliv.
nwo
..
Původní záměr mých článků ani mých stránek Fenomén 2012 nebyl pojednávat o světových elitách a Novém světovém řádu, neboť jsem o těchto skrytých plánech jednoduše sám nevěděl. S postupem času jsem však musel uznat, že tyto odporné plány nejenže existují, ale že mohou změnit i některé věci kolem diskutovaného roku 2012, takže jsem považoval za bezpodmínečně nutné přidat si práci a věnovat několik článků i tomuto tématu. Nakonec jsem těch článků věnoval více, než jsem chtěl. Možná více, než bylo potřeba. Napsal jsem hodně článků o různých teoriích, které indicie o Novém světovém řádu podporují. Hodně jsem jich převzal. Ale co dál?

Pozn.: O plánech Nového světového řádu více v podrubrice Fenoménu 2012 Cenzura, Nový světový řád nebo například na stránkách Freeglobe.cz.

Co s tím dělat (s NWO), ptal jsem se. Všiml jsem si, že po internetu kolují různé náměty a některé stojí za zvážení. Jenže mají většinou háček. Vystoupit masivně v ulicích? Ale kde vzít potřebné množství lidí k protestu, když jich tolik pořád spí? A zabránili bychom dalšímu rozvíjení jejich plánů Nového světového řádu, když elity mají všechny peníze světa a mohou si fakticky dělat, co se jim zlíbí? Na případné probuzení reagovat prakticky okamžitě (např. cenzurou internetu, rozšířením dalších bludů přes masmédia)? A co odmítnout živit nadnárodní koroporace včetně super/hypermarketů? Jak ale přemluvit ty ostatní spící, aby dělali totéž? Kudy jít, abychom obnovili, případně zachovali klid ve své mysli a duši, a zároveň bojovali proti těm, kteří ničí přírodu a lidstvo? Vždyť to vypadá, že právě dnešní elity, které nám vládnou, způsobují na světě zdaleka nejvíce zla a utrpení a hodně věcí překrucují podle svých vlastních představ, aby lidé zůstali v nevědomosti. Tito lidé způsobují záměrně na Zemi utrpení a chaos, aby lidstvo bylo vystrašené a pokud možno bez “keců” přijalo jejich otrocké doktríny, které se budou šířit v rámci boje proti terorismu a podobně. Není to tedy tak, že když se zbavíme jejich vlivu, zbavíme se zároveň veškerého zla (nebo většiny) na této planetě?

Když se podíváme na materialistický svět kolem sebe, dojde nám, že projevy onoho konzumního systému, kterému elity vládnou, jsou na každém kroku. Jsme jeho součástí. Zastavit chod tohoto systému je tedy jednak z pozice běžných lidí nereálné, a jednak, až k tomu krachu kvůli nepoctivému hospodaření států nakonec stejně dojde, elity doprovodného chaosu a strachu určitě využijí pro svůj prospěch – protože vystrašený člověk ztrácí soudnost a rozum. Stejně tak nereálné je dostat se přímo k elitám a poradit si s nimi čistě “po svém”, když vynecháme to, zda by to bylo správné nebo špatné z duchovního hlediska. Ať tyto elity ale jakkoliv nenávidíme, jedno jim musíme regulerně uznat: za celá ta léta a desetiletí se jim podařilo vytvořit velice propletený systém, z kterého je jen těžko úniku. Tak nás dostaly do své hrsti a my musíme poslušně poslouchat a podepisovat formuláře, dokud jejich systém bude fungovat. Kdybychom se nicméně my nebo naši předci probudili už kdysi dávno, tohle všechno by nemuselo dojít tak daleko a dnes bychom žili v úplně jiném světě. To je naše mínus.

Ale co teď a tady? Dlouho jsem nad tím přemýšlel, snažil jsem prokouknout do co největší hloubky, až mne samotného ty myšlenky docela ničily. Při představě, co všechno se těmto elitám mohlo podařit za ta desetiletí zmanipulovat a lidé tyto věci dnes berou za skutečnost a zakládají na nich své celé životy, mi bylo jasné, že vypletení se z jejich systému nebude jednoduché. Bičovala mě chvílemi beznaděj a bezradnost. Nebylo mi milé ani uvědomnění, že jsem prakticky od narození obětí monumentálního podvodu elit. Byly dokonce i okamžiky, kdy jsem nechápal, proč jsem se tu vlastně narodil. Pak jsem si uvědomil, že se nechci vzdát, a došel mi i důvod, proč mě ty myšlenky především tolik ničí. Měl jsem pocity založené na strachu.

A šel jsem v přemýšlení dál, a teď jdu s Vámi: Co především ke své propagandě využívají elity? Masmédia šíří jen informace o katastrofách, vraždách, zlodějnách, korupcích, po reportáži o mrtvých lidech ani nevysloví morální lítost nad mrtvými, čili šíří hlavně strach a beznaděj a jako by se za to ani nestyděla. V politice je spousta chaosu a korupce a politici šíří strašlivé reformy. Už ve škole nás učí, že venku číhá nebezpečí a všechno vzdělání, které ve škole nabudeme, vede jen k rozvíjení kariéry, vlastního ega a otroctví pro systém, nikoliv ke svobodě a nalezení skutečné pravdy. Všude se na nás valí “choďte do zaměstnání, vydělávejte, plaťte a utrácejte, bez peněz se neobejdete, když na něco nebude, skončíte na dlažbě” – šíření strachu a dojmu, že existují jen materiální statky a vztahy mezi lidmi nikoliv. Všechno je zlé, utahovat opasky si musíme (nevadí, že už kdekdo nemá jak), všude je důvod ke strachu, občane, podepisuj formuláře a boj se světa, ve kterém žiješ. Jediným zdrojem štěstí jsou peníze a materiální statky, a když je nemáš, jsi chudák. Nic nemáš.

Všimli jste si, že tady už je vytvořená taková atmosféra strachu, že nejeden má pocit, že z toho ani není úniku a že jediné, pro co člověk žije, jsou peníze? Není to přesně to, co elity chtějí? Nanejvýš lidi zaměstnat, aby neměli čas myslet, strašit je do nekonečna a vsugerovat jim myšlenku, že bez jejich peněz, založených vlastně na dluzích, svět nemůže fungovat? Permanentní strach a nejistoty v našich životech, to je základní kámen, na který promyšleně staví další a další kroky vedoucí k jejich světovému otroctví. Spoléhají na to, že lidé se nepřestanou bát a i nadále budou polykat jejich leckdy vykonstruované události, vykonstruovanou realitu a budou podle toho podřizovat svůj život. Že zapomenou žít život pro své nejbližší a jediná realita, která pro ně bude přijatelná, bude ta televizní, mainstreamová, kterou ovládají právě oni. Že lidé zapomenou na podobu skutečné lásky a že začnou více milovat jejich technologické, hmotné produkty a výdobytky než lidi a ostatní bytosti kolem sebe. A že ti, kteří se náhodou dozví o jejich skutečných plánech, se pro změnu budou bát přímo jich a jejich NWO plánů.

Takže “co nás zachrání”?

Abychom se vzdálili od reality elitářů a začali žít více vlastní život, a začali proti NWO účinně bojovat, o což teď jde hodně a stále více, musíme najít opak strachu, na který evidentně spoléhají elity. A ten opak strachu je také to, “co nás zachrání”. Je to Láska. Ne ta jako by láska, ale ta skutečná. Pokud člověk pozná skutečnou lásku, dost možná si spontánně uvědomí, že všechno je vlastně jenom hra. Pokud najde skutečnou lásku, kterou bude šířit na všechny strany za každou cenu, ztratí strach a už tím se osvobodí. Když člověk najde skutečnou lásku, zjistí, že cennější než všechny hmotné pokroky a hmotné statky je život, který pochází z Lásky. Tím, že se začneme mít skutečně rádi, tím, že si budeme si v těžkých časech vzájemně pomáhat a tuto naši lásku nezničí žádný další podnět ke strachu; pokud zůstaneme s klidem, mírem a láskou v srdci za každých okolností, udeříme na citlivé místo. Láska je totiž to, co elitáři postrádají. Láska je také Bůh a Láska je služba Bohu. A kromě toho, že budeme mít to, co elitářům schází, tak my sami z toho budeme mít prospěch – najdeme svoji pravou podstatu, pokud v hledání skutečné lásky budeme úspěšní.

Vím, je těžké přijmout za fakt, že i v této situaci nám může pomoci láska, také jsem s tím měl problém, ale všechno je důsledek toho, že jsme dlouhodobě a systematicky rozdělováni: zkuste si představit, jak vypadá láska. Zná dnešní svět opravdovou lásku? Kolik je zde nenávisti, strachu a kolik lásky a míru? Není pravda taková, že skutečnou lásku dnešní svět nezná, takže nikdo nemůže soudit, jak taková skutečná láska vypadá a co dokáže změnit, když je skutečná? Kdo může tvrdit, že nemá žádnou mystickou sílu, pokud její skutečnou podstatu nezná? Není možné, že když se začne větší počet lidí mít doopravdy rádo, že to “nakazí” ostatní a tito ostatní se budou snažit sladit se s novými poměry ve společnosti, jak tomu bylo mnohokrát v minulosti v jiných případech? Přispěje k tomuto zlomu ve společnosti jen když se dobré, láskyplné myšlenky provážou v noosféře? (Nové teorie kvantových fyziků říkají, že naše vnímání hmoty je iluzorní a naše myšlenky se provazují v noosféře do větších celků, které pak dávají podobu reality, v které žijeme. – Člověk by řekl, že tihle kvantoví fyzici jsou kousek od potvrzení existence Boha! Viz.: Jaká je podstata naší reality? Propojují se naše myšlenky? Má někdo záměr mít naše myšlení “pod dohledem”?) Všechno je jinak a netýká se to jen NWO. Týká se to vnímání našeho světa jako takového. Všechno je chybně a řešením, jak se dostat z nejhoršího chaosu a dojít k pravdě, je jedině láska, protože z té pochází všechno. A tu musíme hledat všichni.

Láska je univerzální řešení na všechny problémy, mohu-li to tak troufale napsat. Pár praktických a jednoduchých příkladů: Láska přirozeně navádí ke zdokonalení vztahů mezi lidmi = když přijde krize, ať už kýmkoliv zaviněná, se zdokonalenými mezilidskými vztahy nebude daleko k vzájemné pomoci a solidaritě – a krizi bude možné zvládnout snáze… Když se roku 2012 stane i jiná, zcela přirozená, globální katastrofa, která nás všechny ovlivní, způsob, jak tomu čelit, zůstává nezměněn… No a nakonec – pokud existuje Bůh (já osobně v Boha věřím a svou víru upevňuji, ale zároveň se snažím respektovat názor ateistů, ke kterým jsem sám patřil po většinu dosavadního života), s láskou (a vírou) můžeme být opravdu v klidu, ať se děje cokoliv, protože až přijde naše smrt (jako jeden z největších důvodů ke strachu), budeme vědět, že to lepší teprve přichází. To hlavní, co po nás Bůh především chce, je totiž právě upřímná láska…

Ke konci bych snad jen dodal, že podle duchovních zákonů roste to, čemu dáváme energii. Proto se snažme zapomenout na elitáře (je možné, že neustálým přemýšlením a bavením se o nich jim dáváme nevědomky energii) a začněme se věnovat vlastnímu duchovnímu rozvoji, jehož cílem je Láska – a Láskou se může i začít. Pak půjde snadněji o mnoho víc věcí. A nenaleťme sektám, které to nemyslejí upřímně. Já se jim taky raději vyhýbám, protože mám tendence v tomto světě už ničemu nevěřit. Hledám pravdu sám. Takže i kdyby mi do hlavních zpráv elitáři pouštěli nějaký velký duchovní objev – nějakého velkého duchovního učitele, nebo přímo z nebes sestoupeného Boha, ke kterému by mě chtěli přitáhnout, pojmu automaticky podezření, že mě chtějí svést od skutečného Boha a půjdu si vlastní cestou, za vlastními vědomostmi, za svým Bohem. A že nějaký pokus o svod lidstva může přijít, naznačuje toto video: OSN a New Age. Patrně všechny náboženské odkazy z minulosti elity přetvářejí k obrazu svému a snaží se vytvořit svoje vlastní, jednotné náboženství. Takže před tím preventivně varuji.

Nezapomeňte, že z lásky pochází život a pokud se člověk vrátí k tomu krásnému, z čeho pochází, začne mít jeho život větší rozměr. Jeho život může být plný problémů, plný starosti nebo plný nespokojenosti s podobou světa, ale jestliže objeví skutečnou lásku, ta ho naučí, že není nic důležitějšího než mít rád a věci ostatní, s kterými není spokojen, jej už nebudou tolik trápit. Bude nad nimi přemýšlet, pokud bude chtít nebo potřebovat, ale s láskou bude více radostný, víc svůj a zároveň bude v dobrém myslet na ostatní, což je důležitá vlastnost, jak čelit jakékoliv hmotné krizi nebo chaosu. S láskou si člověk zachová odstup od mnohých věcí a najde vlastní vnitřní klid. S láskou člověk uvidí více věci tak, jak jsou, a (přesto) nebude mít důvod k velkému znepokojení. Pokud člověk navíc podepře tuto lásku upřímnou vírou v Boha, který ho stvořil, může si být jistý, že svůj vnitřní klid a lásku nikdy neztratí, protože z Boha všechna láska pochází.    vychod-slunce-nahled

Nevzdávejme to, mějme se rádi a hledejme svoji skutečnou povahu – svoji duši. Za každou cenu. Nakonec nám to hodně pomůže a tolik se nám to zalíbí, že se toho už nebudeme nikdy chtít vzdát. 🙂

Citát na závěr:

“Láska jsou křídla, která dal Bůh člověku, aby mohl vystoupat až k němu.” (Michelangelo)

Hodně štěstí a lásky všem.

Zdroj: http://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2011070010