image7Věděli jste, že vaše tělo mění svou teplotu podle toho, jak se cítí?

Ne nadarmo se říká “zahořet láskou” a také není náhoda, že vaše líce se začnou červenat, když se stydíte. Tyto tepelné mapy zachycují tělesné změny podle toho, jak se člověk cítí.

Teplé barvy označují oblasti zvýšeného pocitu, zatímco modré a černé plochy představují snížení smyslového vnímání.

Za výzkumem stojí skupina biomedicínských inženýrů z Aalto University. Test provedli na vzorku 700 dobrovolníků z Finska, Švédska a Taiwanu.

Účastníci byli vystaveni celé řadě emotivních videí, obrázků a příběhů, které měly vést ke specifické emocí. Výše je uveden působivý výsledek.

Free Pub