KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě Světlo a Pravdu. S láskou, úctou a pokorou... j.b. WWG1WGA - Q

Manifest Bankéřů

Manifest Bankéřů

Michail Alexandrov – Mnoho lidí panicky odmítá myšlenku globálního spiknutí. Oni prostě mají strach. Oni se bojí o tom přemýšlet. Ale abychom přežili, musíme se podívat pravdě do očí a pochopit, co se děje v reálném životě …

Manifest Bankéřů (r.1892), 25 principů řádu Iluminátů (r.1776) a “Nový zákon Satana” (r.1875)

Manifest Bankéřů (1892):

My (bankéři), musíme být opatrní a činit preventivní opatření na každém kroku, protože lidé nižší třídy jíž vykazují známky konstantní starosti. Proto bude rozumné provádět politiku ústupků do doby, dokud naše plány nebudou provedeny tak, že o nich můžeme veřejně říct bez obav z jakéhokoli organizovaného odporu.

Naši spolehliví lidé by měli pečlivě dohlížet nad organizacemi ve Spojených státech, a my musíme okamžitě přijmout kroky ke zřízení kontroly nad těmito organizacemi v našem zájmu nebo překážet jejich činností.

Naši lidé musí být přítomni na nadcházející (04.7.1892) úmluvě v Omaze a řídit její průběh, nebo se může státi,že ve vztahu k naším plánům bude zahájen takový odpor, že k jeho překonání bude nutno použití síly. V současné době by toto (použití síly) bylo předčasné. K takové krizi my ještě nejsme připraveni. Kapitál musí chránit sama sebe všemi možnými způsoby prostřednictvím kombinace (spiknutí) a právních předpisů.

Na pomoc by měly být přizvány soudy, shromažďovat dluhy a co nejdřív uzavírat zástavní právo a hypotéky. Kdy v důsledku soudních řízení, obyčejní lidé přijdou o své domovy a tím budou poddajnější a snadnější řízeny přes správu a tlak centrální vlády, a státní bohatství převést pod kontrolou předních finančníků.

Bezdomovci již se nebudou hádat se svými vládci. Historie se opakuje v pravidelných intervalech. Tato pravda je dobře známá našim čelním představitelům, tvůrcům světového imperialismu. A zatímco oni se věnují této záležitosti, je potřebné lidi udržovat ve stavu politického antagonismu.

Otázka celní reformy musí být prosazovaná prostřednictvím organizace známé jako Demokratická Strana, a otázka protekcionismu na základě vzájemnosti by měla být posuzovaná a vyřizovaná prostřednictvím Republikánské Strany.

Takovým způsobem rozdělovat voliče, můžeme je přepínat a tím vydávat jejich energii na boj o otázky, které pro nás nemají žádný význam, kromě toho, ve jsme ve stejnou dobu pastýři tohoto stáda.

Diskrétní působností zajistíme bezpečnost všech brilantních plánu a jejich úspěšnou realizaci …

( Zdroj )

Komentář:

Historie opravdu se opakuje znovu a znovu. Pro Rusko dnes rozdíl spočívá v tom, že sociální a vládní úspěchy a dědictví, zděděné od předchozích tří generací cenou množství krve, utrpení a neštěstí, stejně jako jejich tvrdé práce, téměř zcela je vyloupeno a zničeno moderní “liberální” elitou.

Co ona nabízí obyčejným lidem a veteránům práce z minulých pětiletých plánu?

Mladistvou kriminalitu, 60-hodinový pracovní týden, zpeněžení dávek, policii, vstup do WTO, GMO, genocidní očkovaní, garantovaný růst cen a pošlapaní ústavních záruk svobody, nedostatek důvěry v budoucnost, náklonnost médií k růstu blahobytu našich oligarchů …

Přes zmínku o sociálně orientovaném charakteru našeho státu a že “člověk, jehož práva a svobody jsou nejvyšší hodnotou” tyto slova i zůstanou jen slovy. Jaké jsou argumenty a řeči, které slyšíme od elity, která se narodila ještě v SSSR, ale lobbuje za zcela asociální a cizí cíle? Prý “Je důležité, aby dítě pro školy nebylo další zátěží, ale jako zdroj finančního blahobytu, materiálního zabezpečení školních zaměstnanců” nebo “morální příprava” studentů k tomu, že se brzy stanou konkurenty (čti: nepřátelé), k sobě navzájem. (Srovnejte s požadavkem přátelství a bratrství v době sovětské éry) …

I z běžného pohledu je zřejmé, že školení a instrukce ze zahraničí, tento “management” pro Rusko po mnoho let soustavně realizuje část jednotného plánu, přeměnit planetu na fašistický stát, v němž je role Ruska – pouze surovinový přídavek vládců „zlaté miliardy“. Říkám jasně, aby nebyla žádná iluze, že dnešní Rusko je odděleno od sítě globálního vládnutí.

Tento druh objevných dokumentů více než jednou byly zveřejněny, ale pokaždé bezpečně se “vypařily”, nebo byly ignorovány. Uvažujme o dalších dvou, aby jsme se ujistily, že úkoly s globalizací a zotročením lidstva jsou formulovány jíž koncem XVIII.století.

V článku věnovaném památce Billa Coopera se uvádí 25 zásad, které by měly platit jak v USA a tak dalších zemích, a představují krok za krokem návod na to, jak organizovat spiknutí Illuminátů, a popisuje jejich dlouhodobý plán od založení řádu. Autorem tohoto seznamu zásad je Adam Weishaupt. Vypracován byl v roce 1776, krátce poté, co se k financování Řádu Illuminátů připojili bankéři rodu Rothschildů. Tak, aby jsme to pochopili, pokračujme:

1. Využívejme toho,že lidstvo jako celek, má více sklon ke zlému než k dobrému

2. Propagujme liberalismus

3. Používat ideu svobody s cílem vyvolávat mezitřídní války

4. Jelikož cíle Iluminátů jsou oprávněné, k jejich dosažení, je naprosto nezbytné, využívat všech prostředků

5. Právo na lež je legitimní

6. Naše zdroje a jejich množství musí zůstat neviditelné až do samého okamžiku, kdy se získá tolik moci, že to již žádné síla ani odboj nemohou zvrátit

7. Rozptýlit pozornost davu na základě jeho psychologie, docílit ovládnutí davu

8. Užívání alkoholu, drog, korupce a všech společenských zel k systematické demoralizace mládeže

9. Všemi prostředky urvat majetek

10. Použití sloganů, jako je rovnost, svoboda, bratrství a dát je do úst mas pro vedení psychologické války

11. Dohled nad průběhem války s tím, aby lidé z obou válčících stran více se utápěly v dluzích, a organizovat mírové konferencí tak, aby ani jedna z válčících stran neobdržela teritoriální práva

12. Členové (Řádu Iluminátů) by měly využít svého bohatství k tomu, aby k orgánům vlasti byly připuštěny takové kandidáty, kteří budou poslušní naších požadavků, měly by být použity jako pěšáci v zákulisní hře. Jejich poradci by se měli vzdělávat ve způsobu řídit svět od dětství.

13. Ovládání tisku

14. Po vzniku traumatických situací se objeví (naše) agenti a představí se jako spasitele národních mas (metoda „vytvoření problému – reakce – řešení“, pozn. překl.)

15. Vytvářet průmyslové krize a finanční paniky, nezaměstnanost, hlad, nedostatek potravin a používat tyto k ovládání mas, nebo davu, s cílem odstranit všechny ty, kteří nám stojí v cestě

16. Proniknout do tajné zednářské organizace a použít je ve prospěch Iluminátů

17. Vysvětlit hodnotu systematického klamání, použití velkohubých sloganů a frází, stejně jako dávat štědré sliby masám, a to navzdory skutečnosti, že jsou nesplnitelné

18. Vypracovat podrobné plány k řešení problémů, diskutovat o pravidlech pouličních bojů, které jsou nezbytné pro rychlé podrobení obyvatelstva

19. Po ukončení války použít (naše) agenty jako zázemí poradců a používat tajné diplomacie k ovládání ( válčících stran)

20. Vytvoření obrovských monopolů, přes které bude působit světová vláda

21. Použití vysoké daně a nekalé hospodářské soutěži k zničení ekonomiky prostřednictvím zabavení přírodních zdrojů. Uspořádat nespokojenost mezi zaměstnanci a dotovat jejich konkurenty

22. Vyvinout prostředky boje a generovat síly (policisté a vojáci) k ochráně naších zájmu a potřeb v nutném rozsahu

23. Vůdcové a členové globální světové vlády by měli být jmenovány do funkcí ředitelů

24. Proniknout do všech tříd a vrstev společnosti a vlády s cílem je zdiskreditovat, obelhat , porazit a kazit mladé části společnosti tím, že je budeme učit teoriím a zásadám, o kterých víme, že jsou falešné

25. Národní a mezinárodní právní předpisy by měly být použity ke zničení civilizace a zotročení a ovládání lidí.

(Link 1Link 2)

Nemáte pocit deja-vu? Rukopis, pravděpodobně, pro nás dobře známý.

Nyní podíváme se na knihu Nikolaje Bogoljubova “Tajné společnosti dvacátého století.” Obsahuje znění pozdějších dokumentů podobného obsahu.

“Pokud budeme mluvit o tom, kde ve skutečnosti se odhalila ideologie Iluminátů Weishaupta, musíme zhodnotit dokument, který stal známým jako “Nový zákon Satana”, byl držen jako přísně tajný Bavorskými Illumináty . Já docela záměrně používám tento dokument v tomto bodě prezentaci, protože stále více lidí zpochybňují pravost Protokolů siónských mudrců. Možná, že pro mnoho čtenářů to bude snazší, pochopit plán a zásady dějů, pokud slovo “Židé” nebude použito. Pro širokou veřejnost byl tento dokument k dispozici pouze v roce 1875, kdy byl kurýr Bavorských Illuminatů na cestě z Frankfurtu do Paříže zabit bleskem, a tak některé z těchto informací o spiknutí ve světovém měřítku byly k dispozici.

Takže v “Novém zákoně Satana” se říká:

– První tajemství v řízení lidí – ovládnutí veřejného mínění, a že je třeba dost dlouho zasívat svár, pochybování a vkládání protichůdných názorů, pokud lidé úplně neztratí pochopení a orientaci v nepořádku, a pak se rozhodnou, že je nejlepší v politických záležitostech nemít své vlastní názory. Měla by být podporována nespokojenost, šířená bezduchá, zlá a odporná literatura. Dále je úkolem tisku prokázat neschopnost NE-Iluminátů ve všech oblastech veřejného a

náboženského života.

– Druhým tajemstvím je, aby v centru pozornosti byly slabosti lidí, všechny špatné návyky, všechny špatné zvyky, a všechny chyby – do té doby, pokud lidé přestanou rozumět jeden druhému.

– Především, budeme muset bojovat se silou osobnosti, protože není nic nebezpečnějšího než je ona. Pokud ona má tvůrčí duchovní energii, ona jedna je schopná dosáhnout více než miliony lidí.

– Přes závist, nenávist, sváry a války, přes strádání, hlad a šíření infekce (např. AIDS. – pozn.autora), všechny národy musí být dovedeny do toho, že už nebudou vidět žádné východisko, kromě toho, než se úplně vzdát v podřízenost Iluminátům.

– Pokud stát byl oslaben revoluci nebo občanskou válku, čelí nebezpečí útoku od vnějšímu nepříteli, je to vždy příznivý průběh událostí a pracuje v náš prospěch.

– Je nutné navyknout lidi na to, aby brali směnky jako pravé mince, byli spokojeni s vnější stránky, honili se za potěšením, byli v neustálém hledání něčeho nového, zamotali se v tom, a konečně, následovali Illumináty. Tohoto lze dosáhnout prostřednictvím správné odměny za jejich hromadnou rezignaci, tím lze také získat jejich pozornost

– Přes korupci ve společnosti budou lidé budou zbaveni jakékoliv víry.

– Jednotný a systematický přístup v ovlivňování ústním a písemným projevy, jakož i jejich speciálně konstruovaných forem klamání, budou masy inklinovat k vůli Iluminátů.

– Schopnost myslet samostatně musí být likvidovaná u lidí tím, že se zavede výuka připravených stanovisek; duchovní síly musí být narušeny použitím prázdných demagogií. Svobodné myšlenky, předložené stranami, mají mluvčí Illuminatů omílat natolik, že lidi to unavuje poslouchat, a vyvinut nechuť k mluvicímu jakékoliv orientace. A naopak vládní doktríny Iluminátů musí být předloženy občanům v podobě neunavující, aby je mohli lehce přijmout.

– Masy musí být slepé, neznalé a bez názoru, aby nemohly diskutovat na téma vládního řízení. Vláda pro ně má být spravedlivá, nezměřitelné síly a platí zásada bezpodmínečné podřízenosti.

– Světové nadvlády může být dosaženo pouze oklikou, přes záměrné obcházení všech skutečných svobod – právnických, volebních procedur, tisku, svobody jednotlivce, a především, systému výchovy a vzdělávání lidí – a v nejpřísnější tajnosti ve všech těchto činnostech.

– Úmyslné ohrožení vlády, aby vláda byla mučena, pokud nebude ochotna předat nám všechnu svoji moc v zájmu zachování míru.

– Evropa by měla přinést nedorozumění mezi lidmi a národy, rasovou nebo náboženskou nenávisti, aby se objevily nepřekonatelné rozpory, aby žádný křesťanský stát už nemohl najít podporu, protože všechny ostatní země se budou bát, a jakékoli spojenectví proti Iluminátům by nemělo smysl …

– V jiných částech světa by měly množit spory, zmatky a nepřátelství, aby byly stále ve stavu strachu a tak potlačit jakoukoliv šanci se bránit.

– Tím, že se udělí prezidentům právo vyhlášení stanného práva, všechna vojenské moc bude tím také v rukou Iluminátů.

– “Neosvícení vládcové” by naopak měli být odstraněni palácovým převratem a agenturními operacemi, které jim nedovolí, aby se zapojili do státních záležitostí.

– Přes korupce vysokých vládních míst musí být vlády uvedeny v úvěrovou závislost vůči Illuminatům poté, co jim poskytnou řadu půjček, které výrazně zvýší jejich státní dluh.

– Prostřednictvím speciálně režírovaných hospodářských krizí, během níž budou všechny dostupné finanční prostředky vzaty z oběhu, se zničí ekonomika u ne-Illuminátů. (realizováno např. ve Velké Hospodářské Krizi 30.let v USA, pozn.překl.)

– Moc peněz by měla být jediným hybatelem obchodu a výroby, aby mohla i průmyslníky dostat k politické moci pomocé peněz.. Spolu s Ilumináty se v tuto kategorii musí dostat i závisící na nich milionáři. Policisté a vojáci zůstávají chudí.

– Přes zavedení všeobecného a rovného volebního práva by měla být stanovena nedělitelná vláda většiny. Po návyku na nezávislost provést zničení rodiny a její vzdělávací síly. Prostřednictvím vzdělávání, na základě nepravdivých údajů a falešného učení, musí být poblázněná mládež, odvedena stranou a zkažena.

– Přes všechny tyto aktivity budou lidé tlačeni k myšlence pozvat Ilumináti na roli světových vládců. Nová světová vláda musí být představena jako vedení dobročinné, na kterou roli ona přistupuje zcela dobrovolně (NWO-pozn. autora). Pokud některý stát bude proti, jeho sousedi začnou proti němu válku. Vytvoření takové vlády vyžaduje organizaci světové války.

Je snadné pochopit, že v tomto “Novém zákonu Satana”, může se mluvit o obsahu, který prakticky totožný s takovými “Protokoly siónských mudrců”, jenže v tomto případě, Židé jsou nahrazeny Ilumináty. Již jsme viděli, na čí objednávku Adam Weishaupt organizoval Bavorské Ilumináty, a teď zbývá zjistit, z čeho vychází “Nový zákon Satana …”

( Zdroj)

Existují i jiné tajné dokumenty “loutkářů světa”, které z různých důvodu ztratili status super tajemství. Například, o zapojení politické a kulturní elity Sovětského svazu- Ruska do tajných loží a struktur, dozvíte se spoustu zajímavých věcí z knihy O.A. Platonova, “Rusko pod vedením zednářů” (Ruský věstník, 2000). Neméně zajímavé jsou i spisy amerického historika Anthony Sutton (například “Jak lóžé organizují války a revoluce”) a od ruského spisovatele Nikolaje Starikova.

Pokud budeme skládat tyto dokumenty a programy na sled historických událostí a konfliktů, a korelovat je s mocnými silami, které ovládají svět, před očima se objevuje ustupující do minulosti obraz boje několika klanů nejvyšší světové elity – a to jak mezi sebou, tak s aktivní část lidstva, která si je vědoma procesů a snaží se postavit proti tomuto plánu.

Rozpad Sovětského Svazu, světové války, revoluce, krize, vraždy na objednávku, prodávání zbraní a narkotik – prakticky všechny zkoumané a zatloukávané historické důležité událostí byly vyvolávány a řízeny ze “špičky pyramidy, vševidoucím okem”. Snaha působit skrytě, z pohledu relativně malého počtu “loutkovodičů” za oponou, dokazuje jejích slabost. Do doby zásadní změny se budou schovávat a maskovat. Avšak, není ta doba už překročená?

Zajímá vás to? Asi nechcete byt třískou, kterou nese proud historie, řízen zpoza opony? Chcete spravedlivou a světlou budoucnost pro své děti?

V takovém případě začnete otevírat oči a zkuste pochopit, co on představuje a porovnejte to s tím, jakým byste ho chtěli mít. Pak bude nasledovat i výběr způsobu činnosti. Víme, že jen když diagnostikujeme nemoc, pak můžeme vybrat i způsob léčení. V opačném případě se realizace plánu k radikálnímu snížení počtu obyvatel na Zemi a ustanovení globálního fašizmu může uskutečnit již v nedaleké budoucnosti.

zdroj: http://ru-an.info/news_content.php?id=832

překlad Nina

http://leva-net.webnode.cz/products/manifest-bankeru/

1 Comment

  1. Jiří Hanzlík

    16.1.2013 at 22:01

    Neznám větších ubožáků než jsou ti, kteří si myslí, že ovládají svět. Zakomplexovaní chudáci s maniodepresivní diagnozami, pokud mají nějaký vliv, bývají smeteni finančními krachy nebo převraty, aby potom pracně hledali uplatnění, kde by opět mohli pěstovat svoje megalomanské představy. Pro malého a ještě menšího člověka je úlevné, že je svět v nějakých mocných ale přece jen lidských rukou. Zahání to aspoň nesnesitelné pomyšlení na ruce boží. A hlavně to vynáši těm, kteří jsou za honorář ochotni psát třeba o tom, že včera potkali marťana. Ale vážně! Zakomponují-li do svých vizí problém populační a expanzi přelidněných etnik, kteří rozvrátí stávající fungující civilizaci, nebo omezenost surovinových zdrojů a boj o ně a nebo nastolení různých “očistných” režimů, jde mnohým mráz po zádech.

Napsat komentář

© 2020 KnihyA