KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě Světlo a Pravdu. S láskou, úctou a pokorou... j.b. WWG1WGA - Q

Maďaři už eurooprátku shodili…

V Maďarsku národní banku znárodnili! To znamená, že jí nebude přikazovat globální finanční mafie, ale maďarská vláda. Světový sionismus hned vyje a začal na Maďarsko házet špínu, připravujíc novou revoluci …
madarskoMaďarsko se zdá se za poslední ani ne rok vymanilo ze smrtícího sevření globální mafie. Je neuvěřitelné, že se to právě této zemi podařilo, málo kdo by si na ní zřejmě ještě před časem vsadil. Toto je již starší článek z počátku roku, jeden z těch novějších, Maďarsko následovalo příklad Islandu a zametlo s bankstery a korporátními gangstery najdete pod linkem.V Maďarsku národní banku znárodnili! To znamená, že jí nebude přikazovat globální finanční mafie, ale maďarská vláda. Světový sionismus hned vyje a začal na Maďarsko házet špínu, připravujíc novou revoluci …

V Maďarsku od 1. ledna vstoupila v platnost nová ústava. Nová ústava, která byla přijata 18. dubna maďarským Národním shromážděním (parlamentem) a podepsána prezidentem 25. dubna, nahradí ústavu z roku 1949.

“Bože žehnej Maďaru!” – Těmito slovy národní hymna Maďarska začíná v preambuli Základního zákona, kterým “se ruší komunistická ústava z roku 1949, protože byla východiskem pro vládu tyranie.” Preambule také odkazuje k Bohu a křesťanství, které by měly udržovat “duchovní a intelektuální jednotu maďarského národa.” Podle nové ústavy je jméno země “Maďarská republika” změněno na “Maďarsko”. Poznamenává se také, že národnosti žijící v zemi jsou součástí maďarské politické komunity a jsou faktory státu.

Nová ústava také zaručuje právo se bránit, celoživotní svobodu, ustanovuje vlastnictví půdy a vodních zdrojů jako národní dědictví.

Stát, v souladu s ustanoveními dokumentu, musí chránit lidský život, který začíná v okamžiku početí. Ve skutečnosti, tento článek Ústavy zakazuje potraty. Také zakotvuje, že manželství je spojením muže a ženy. Základní zákon také dává zajištění práva hlasování zahraničním Maďarům. Podle nové Ústavy může prezident rozpustit parlament v případě, že Poslanecká sněmovna nejpozději do 31. března neschválí státní rozpočet.

Ústava stanovuje, že národní měnou je forint a pro přechod na euro je potřebné rozhodnutí v parlamentu ústavní většinou. Státní dluh nesmí překročit 50 procent HDP. Symboly státnosti jsou definovaný tisíciletou zlatou korunou a žezlem prvního krále Maďarska Štěpána.

Taková zpráva přišla z Maďarska. Nyní přejděme na nejzajímavější – reakce “civilizovaného” světa v podobě světových “nezávislých” médii na tuto událost. Co tam předvedli: hodnocení Maďarska snížili a prakticky ho vyhnali z Evropské unie a straší posílením finanční krize. Za účelem posouzení rozsahu „vytí“ kolem Maďarska stačí pouze přečíst titulky z „předních světových médií“ na toto téma:

1. Maďarsku hrozí vyloučení z Evropské unie

2. Kritika nové ústavy v Maďarsku pokračuje

3. S dnešními zákony by Maďarsko nikdy nebylo přijato do EU

4. Tisíce Maďarů protestuje proti nové ústavě

5. V Maďarsku novela Ústavy způsobila vlnu masových protestů

6. Maďarsko – krize finanční a krize demokracie

7. Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor snížila Maďarsku rating z VBB do BB + a varovala před možností dalšího snížení v průběhu roku.

8. Maďarsko překročilo nebezpečnou hranici

9. USA hrozí vyloučením Maďarska z EU

10. Kurz maďarského forintu k euru rekordně klesl

11. Maďarsku hrozí potíže od EU za nacionalizmus a homofobii

12. Fitch snížil Maďarsku rating na úroveň „odpadu“

Co to všechno znamená?

V případě, kdy Západ něco chválí, musíme být velmi opatrní. Pokud kritizuje, pak se naopak pohybujeme správným směrem, posilujeme naší zemi a obnovujeme naši ztracenou suverenitu. Není to nic osobního. Pouze podnikání. Není to nic osobního. Pouze geopolitika. Jen geopolitické zájmy. Co se stalo v Maďarsku? Proč je tak nemilosrdně kritizováno a vyhrožuje se mu?

Dnes jsme svědky toho, že Maďarsko se statečně odvážilo na krok k posílení své státnosti a své identity jako národa! Maďarsko ukazuje příklad – vystupuje z parazitického finančního systému, který parazituje v současném světě na slabých a “nemocných“ státech. A největší šok systému způsobilo ovládnutí národní banky státem. To ve skutečnosti znamená, že nyní v zemi národní banka bude podléhat státu.

A v tom je problém. Globalisté nechtějí, aby centrální banka byla řízena státem! Národní banku Maďarska (jako národní banky i v jiných zemích), chtějí ovládat ti, kteří nyní stojí v čele tohoto  globálního parazitního finančního systému. A dnes mu tato možnost byla odepřena. Proto se spustil křik ze všech těchto “demokratických a nezávislých” médií o porušení všech norem civilizovaného chování demokratického státu.

A samozřejmě, používají se všechny prostředky k diskreditaci vlády. Opět se snaží začít novou barevnou revoluci. Vždyť již čteme titulky: “Tisíce Maďarů protestuje proti nové ústavě.” Podobných pokusů o destabilizaci státu a změnu režimu jsme byli svědky 10. prosince Bolotném a 24.prosince na Sacharově náměstí.

Můžeme popřát statečnost, odvahu, moudrost, pevnost a rozhodnost maďarské vládě a lidem, aby se zabránilo rozvoji negativního scénáře v jejich zemi.

P.S. A také čekáme na politickou vůli, moudrost a odvahu našich vůdců, aby se nakonec se rozhodli a začali aktivně a rychle realizovat skutečné kroky k suverenitě, a to i na příkladu Maďarska. Koneckonců, bez skutečné národní suverenity jsou vládci jen loutkami v rukou cizích!

Překlad Nina

 

1 Comment

  1. Maďaři mají odvahu. Takovou jakou projevili A. Lincoln nebo J.F. Kennedy. Jde jen o to aby vydrželi. Je to zkouška národní soudržnosti, sounáležitosti. Vyhráno ovšem nemají – globální finanční mafie je silná a má mnoho přisluhovačů a ještě více užitečných blbců. Jen málo lidí ví, že jde o hodně, ne-li o všechno. Jestli v tomto tažení národ podrží vládu, tak vyhrajou.

Napsat komentář

© 2021 KnihyA