Lyřané jsou natolik podobní lidem, že v evropském či americkém městě byste si jich ani nevšimli. Jsou jen o něco vyšší a jejich kůže je trochu světlejší.

lyranPřed tisíci let jejich civilizace dosáhla velmi vysoké technologické úrovně, ale upadla do rozepří a nejednoty. Tato nesvornost vedla k válce a způsobila jejich společnosti velké škody. Potom mnoho těchto bytostí odletělo ve svých hvězdných lodích kolonizovat Plejády, Hyády a souhvězdí Vegy.

Někteří z plejádských a lyřanských předků navštívili Zemi během lemuriánské a atlantské epochy. Lyřané od doby svého konfliktu pokračovali dále ve vývoji. Můžeme se na tyto civilizace dívat jako na své galaktické bratrance.

Když byli původní humanoidní obyvatelé Lyry (kteří mají společný původ s pozemskými humanoidy) vypuzeni z tohoto souhvězdí před mnoha tisíci roky, začali souhvězdí Lyry obývat ještěři (reptiloidi).

Během lyřanských válek došlo k masovému odchodu humanoidů do Plejád, hvězdokupy Hyády v souhvězdí Býka a ke hvězdě Vega.

Tato část vesmíru, stejně jako naše soustava, je stále ještě „bitevním polem“ znepřátelených ještěřích Šediváků a lidí.

souhvezdi-lyraSouhvězdí Lyra

Podle kontaktéra Billy Meiera Lyřané měli svůj původ ve hvězdokupě poblíž Ring Nebula Lyry. Tito původní Lyřané při svých početných cestách na velkých vesmírných archách doletěli do mnoha dalších hvězdných systémů, kde našli vhodné podmínky k osídlení a založili kolonie, které nakonec vyslaly své vlastní vesmírné cestovatele.

Kontaktér Alex Collier popisuje počátek Lyranské civilizace takto: Bylo rozhodnuto, že lidská životní forma se vytvoří v systému Lyra. Lidská rasa tam žila přibližně 40 miliónů let. Tato lidská rasa se na Lyře orientovala na zemědělství. Lyřané se vyznačují nordickými znaky a je docela možné, že to jsou bibličtí Elohim. Někdy jsou popisováni jako Galaktičtí historikové pro lidské druhy. Z toho můžeme dovozovat, že pomáhají rozšiřovat pravdu o evoluci lidské rasy v galaxii a mají hluboké porozumění galaktické lidské kultuře a “lidskému ducha”.

Poskytují včetně přesných informací o lidské historii pochopení galaktické historie, objevují lidskou podstatu, nabízejí diplomacii a řešení konfliktů a globální vzdělávání.

Mají blízký vztah k původním zdrojům a prastarým historiím. Tím jsou užiteční v chápání minulosti, za účelem transformace. Až lidé pochopí svou minulost a svůj původ, budou schopni se vědomě vrátit zpátky, slupku po slupce budou loupat až k jádru a pak zjistí svou pravou podstatu. V tomto procesu jsou Lyřané vynikajícími průvodci.

Zdroje: http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/esp_vida_alien_19a.htm , exopolitika.cz
Foto: http://www.hvezdnouoblohou.wz.cz Flickr.com

Převzato: http://pravdu.cz/encyklopedie-mimozemstanu/encyklopedie-mimozemstanu-lyrane