Warren Buffett – pravděpodobně největší světový investor – řekl, že všechno dobré, co se mu stalo by mohlo být díky tomu, že se narodil ve správný čas (1930), ve správné zemi (USA). Amerika byla jistě svého času nejlepším místem pro narození (v roce 1988 USA vévodila mezi 50 zeměmi světa – přehled ZDE). Ale která země bude nejlepším místem pro přivedení dítěte na svět v roce 2013?

Co nás čeká v roce 2013? (obrázek)

Server The Economist přišel se subjektivním průzkumem poměřující jednotlivé země světa, která země poskytne nejlepší příležitosti pro zdravý, bezpečný a prosperující život v nadcházejících letech.

Index kvality života v subjektivních průzkumech spokojenosti lidí dává nahlídnout pod pokličku faktorům kvality života v jednotlivých zemích. Být bohatý pomáhá víc než cokoliv jiného, ale to není všechno, co se počítá, dalším ovlivňujícím faktorem je míra kriminality, důvěra ve veřejné instituce a zdraví rodinného života. Index bere v úvahu 11 statisticky významných ukazatelů. Jde o smíšenou skupinu pevných faktorů jako je například geografie, měnících se jen velmi pomalu jako je demografie a mnoho společenských a kulturních charakteristik a některé faktory, které závisí na politice a stavu světové ekonomiky.

V úvahu připadají také výhledové elementy. Prognóza je sestavena do roku 2030, což je zhruba doba, kdy děti narozené v roce 2013 v té době dosáhnou dospělosti.

Navzdory globální ekonomické krizi je úroveň příjmů na nebo blízko historických maxim. Průměrná délka života se nadále postupně zvyšuje a politická svoboda se rozšiřuje dál po celém světě. Na druhou stranu krize ostře poznamenala eurozónu zejména pokud jde o nezaměstnanost a osobní bezpečnost, což nahlodalo rodinný život i život celé společnosti.

Jaká země může tedy být tou nejvhodnější zemí pro narození dítěte v roce 2013? Po sesbírání a vyhodnocení dat se na předním místě umístilo Švýcarsko a na druhém místě Austrálie.

Malé ekonomiky dominují první desítce. Polovina z nich je evropských, ale pouze jedna je z eurozóny – Nizozemsko. Severské země zazářily, vzhledem k tomu, že krize sužuje převážně jih Evropy (Řecko, Portugalsko a Španělsko). Největší evropské ekonomiky (Německo, Francie a Velká Británie) si moc dobře nevedly.

Amerika, kde děti zdědí akorát tak obrovské dluhy po generaci babyboomers, se propadá k 16 příčce. Navzdory hospodářské dynamice si žádná ze zemí skupiny BRICS (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) nevede působivě. Mezi 80 poměřovanými zeměmi se na poslední příčce umístila Nigérie, která vyšla jako nejhorší místo pro narození dítěte v roce 2013.

Doba je nejistá a stabilita je narušena po celém světě, ale stále můžeme něco udělat pro to, aby se naše děti měly lépe.

Zdroj: The Economist