vesmíru proudí skrze každého mistra a bytosti světla, také skrze mé energie Lorda Melchizedeka, mocné aktivační energie, které doporučují a podporují jemné vyladění srdečních čaker všech bytostí.

srdce_meditace.jpg

Z úrovní Univerza Stvořitelova vesmíru proudí skrze každého mistra a bytosti světla, také skrze mé energie Lorda Melchizedeka, mocné aktivační energie, které doporučují a podporují jemné vyladění srdečních čaker všech bytostí. Stvořitel všechny povzbuzuje, aby pečlivě a jemně prozkoumali vibrace své srdeční čakry, za účelem probudit v čakře větší sílu a jasnost. Stvořitel si přeje, aby všechny srdeční čakry zpívaly a vibrovaly větší čistotou a napomohly tak novému a umocněnému vyjadřování a přijímání lásky. Vibrace, které se nyní ukotvují na Zemi a které vycházejí z vašeho bytí, se stávají velmi bohatými, čistými, vyživujícími a posvátnými a je zásadní, abyste svou srdeční čakru jemně vyladili jako přípravu a závazek, že budete ctít v ní proudící vibrace božské lásky. Když láska proudí s větší inenzitou, je po vaší srdeční čakře žádáno, aby měla větší sílu a jasnost, aby se mohla pravdivě vyjadřovat a přijímat nové posvátné vibrace lásky.

Síla a jasnost jsou přirozené a mocné vlastnosti vaší srdeční čakry, koneckonců láska je silná a jasná. Vaše srdeční čakra je tvořena láskou vaší duše, stejně jako všechny aspekty vašeho bytí. Když si dovolíte vidět, vnímat a uznat přirozené a mocné vlastnosti své srdeční čakry, pak si rozšíříte perspektivu napojením se pravdou svého bytí na hlubší úroveň.

Jak vnímáte svou srdeční čakru, silnou nebo slabou? Plnou bolesti nebo vyléčenou? Nesoucí stíny nebo ohromné světlo? V této době je důležité popřemýšlet o tom, jaký máte pohled a přesvědčení týkající se své srdeční čakry. Váš pohled a přesvědčení jsou často jen na povrchní úrovni pochopení, nyní je na místě dosáhnout čistého a pravdivého pochopení.

Nyní je čas obrátit svou pozornost k srdeční čakře a zeptat se jí, co se skutečně odehrává v této posvátné komnatě? Nyní je čas pohlédnout na svou srdeční čakru z prostoru rozšíření a z pohledu božské duše.

Jaké jsou schopnosti vaší srdeční čakry? Už jste zažili sílu své srdeční čakry? Poznáváte moudrost nashromážděnou v ní? Jaké energie vaší duše a z vnitřních rovin nyní vaše srdeční čakra ukotvuje ve vašem bytí? Přáním mě, Lorda Melchizedeka je, podpořit vás ve schopnosti odpovědět plněji na mé otázky tím, že se s vámi podělím o techniky, jak jemně vyladit svou srdeční čakru a sladit celé své bytí s jejími posvátnými vibracemi.

Jemné vyladění srdeční čakry – 1

Nejprve zavolejte energie mne, Lorda Melchizedeka, abych byl u vás plně přítomen a pak dovolte svému bytí a tělu uvolnit se do meditativního stavu. Já, Lord Melchizedek, zaměřím svou energii do vaší mysli, nasměruji své světlo a lásku do vašeho mentálního těla, vaší mysli, myšlenek, mozku i do úhlu vašeho pohledu. Mým úkolem je vše toto prosvětlit světlem, které vytváří vědomí rozšíření a schopnost vidět, vnímat, přijímat a zpracovávat neomezeným způsobem. Vibrace všech aspektů vaší mysli urychlí uvolňování mnoha hranic, naprogramování, zvyků a přesvědčení, která odpadnou a to přinese hlubší pocit svobody, i kdyby to bylo jen na pár okamžiků.

Pak vás chci povzbudit, abyste zaměřili pozornost do své srdeční čakry. Osvoboďte se od představ o své čakře, jednoduše zaměřte svou pozornost do oblasti hrudi.

Nabízím vám, abyste řekli třikrát nahlas: “Nyní si volím vidět, vnímat a uznat sílu, jasnost a pravdu své srdeční čakry.”

Zachovejte pozornost na srdeční čakru a sledujte veškerou inspiraci, vedení, vnímání či vize, které vyvstanou. Je důležité udržet si vibraci důvěry a trpělivosti, protože ve skutečnosti žádáte svou srdeční čakru, aby vám odhalila svou pravdu.

Jemné vyladění srdeční čakry – 2

Začněte, prosím, zhluboka dýchat a zůstaňte ve své mysli soustředěni na myšlenku “Nacházím se ve svatyni lásky vytvořené a enrgeticky podporované Lordem Melchizedekem.” Prociťujte, vnímejte a přijímejte mou energii, která se všude kolem vás nyní manifestuje a vytváří skutečný prostor boží lásky a světla, abyste v něm mohli žít.

“Lorde Melchizedeku, jak se propojuji se svou srdeční čakrou, podpoř mne v láskyplném rozpoznávání energií bolesti, utrpení, odporu či strachu, který v srdeční čakře momentálně držím a které vytvářejí jakoukoli formu či zkušenost nedostatku lásky v mém životě. Když mne obklopuješ ve svatyni lásky, uvědomuji si, že i má srdeční čakra je svatyní lásky. Jsou-li tu nějaké energie k léčení, nechť vstoupí do středu mého prostoru srdce a vědomí, aby byly láskyplně vyléčeny a rozpuštěny. Lorde Melchizedeku, podpoř mě, prosím, v tomto procesu hlubokého léčení jádra zranění v mé srdeční čakře. Děkuji ti.”

Dýchejte, prosím, nadále zhluboka, buďte si vědomi jakýchkoli energií, emocí, vzpomínek či myšlenek, které vstoupí do vašeho vědomí. Pokračujte a prodýchávejte jakékoli uvědomění láskou neboť to je pozvání pro mne, abych léčil vaši srdeční čakru.

Jemné vyladění srdeční čakry – 3

Rád bych vám zpřístupnil Vesmírný proud lásky srdeční čakry. Je to světelný nástroj k čištění, léčení, rozšíření a umocnění harmonie ve vaší srdeční čakře.

Řekněte nahlas:

“Lorde Melchizedeku a Mistři vesmírné úrovně, volám vaše energie, aby byly nyní u mne přítomné. Je mým přáním zakusit Vesmírný proud lásky srdeční čakry, abych pročistil, vyléčil a rozšířil svou srdeční čakru. Prosím, pošlete zlaté světlo vibrace lásky z vesmírné úrovně do mé srdeční čakry a skrze její energetický sloup. Uvědomuji si, že celý sloup mé srdeční čakry zažije čistění a léčení a proto vím, že všechny aspekty mého bytí budou pracovat s univerzálním světlem, které přijímám, aby v mé srdeční čakře došlo k hlubokému a vhodným způsobem vedenému posunu v léčení a čištění. Vesmírné energie odplaví z mé srdeční čakry všechny nečistoty, stagnující přesvědčení a nepotřebné energie či vědomí a výsledkem bude, že se má srdeční čakra sladí s univerzálním zlatým světlem a bude na znamení své čistoty jasně zářit. Nechť se Vesmírný proud lásky srdeční čakry spustí a já vám předem děkuji.”

Jen seďte a přijměte vědomí, že já, Lord Melchizedek, a Mistři pracujeme s vaší srdeční čakrou a celým bytím, vedeni vaší duší.

Jemné vyladění srdeční čakry – 4

Je důležité si uvědomit a připomenout si, že vaše srdeční čakra je čistým kanálem pro vyjádření vaší duše, pravdy, podstaty a jádra lásky. S tímto vědomím dovolte své srdeční čakře být tímto kanálem. Požádejte ji, aby nepřetržitě vysílala čistou lásku vaší duše do celého vašeho bytí a podporovala tak každý aspekt vašeho bytí, i do vaší reality a tím ovlivňovala vaše zkušenosti s čistotou své lásky. Dáváte své srdeční čakře svolení žít svou větší sílu a jasnost, protože vytváříte prostor a perspektivu k získání nového porozumění své srdeční čakře. Můžete ji také vybídnout, aby se sladila se všemi aspekty vašeho bytí vyjadřujícími lásku a udržovala tak stále krásnou vyváženou vibraci lásky, ať už se ve vaší realitě odehrává cokoli. To znamená, že vždy víte, že láska je vyvážená a zharmonizovaná ve všech oblastech vašeho bytí a tak můžete vždy upřít svou pozornost k lásce.

Tato jednoduchá cvičení jemného vylaďování srdeční čakry povzbuzují hlubší propojení a uvědomnění si vaší srdeční čakry. Je to brána k síle a jasnosti, která vás na váš příkaz přenese do pravdy vašeho bytí. Té, která je uložena ve vaší srdeční čakře a promítá se do celého vašeho bytí a reality. Když se zaměřujete na jemné vyladění své srdeční čakry, vylaďujete jemně celé své bytí a realitu, kterou žijete a zažíváte každý den. Jemné vyladění vaší srdeční čakry způsoby, které jsem popsal nebo tím, že budete následovat své vnitřní vedení a intuici k tomu, co je třeba, vám také více zpřístupní možnost obdržet a zažívat posvátné vibrace Věku lásky. Vaše srdeční čakra je jako brána k vaší pravdě; když je brána silná a čistá, můžete se snadno vrátit ke své pravdě a můžete se nepřetržitě nořit do posvátného prostoru uvnitř s lehkostí a dokonalostí.

Já, Lord Melchizedek, jsem u vás, abych jemně vyladil, čistil, léčil a rozšiřoval vaši srdeční čakru, cizeloval bránu k vaší duši, aby se pravda mohla rozvinout s vehemencí a velkorysostí.

V univerzální lásce a pravdě
Lord Melchizedek


Zdroj: http://www.omna.org/Home.html


Poselství Lorda Melchizedeka přijala Natalie Glasson  5.12. 2014

Leden 2015

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.