Všimli jste si, že pomalu chudnete, i když jste byli v 90. letech poměrně úspěšní profesionálové a vaše profese se ještě před 10 lety zdála být zárukou slušného příjmu a víceméně nadprůměrného životního standardu? Nejste v tom sami….

„Téměř tři roky po skončení poslední velké krize hodně Američanů stále bojuje o přežití, protože jejich kvalifikace přestává být v rychle se měnící ekonomice pro zaměstnavatele zajímavá. Téměř polovina domácností střední třídy dnes žije stylem od výplaty k výplatě,“ uvádí se v nedávném průzkumu finanční firmy NestWise. Asi 45 procent domácností s příjmy mezi 50.000 a 150 000 dolarů za rok (1 000 000 až 3 000 000 Kč) utratí každý měsíc všechno ze svých příjmů některé i více. Většina těchto domácností nemá dostatečné úspory, aby se v budoucnosti vypořádala se ztrátou zaměstnání nebo jiným finančním problémem.

Více než polovina dotázaných pokládá současnou ekonomiku za nejistou. Třetina řekla, že se obává ztráty práce a také toho, že se jim nepodaří najít další práci, zatímco 47 procent se obává o své penzijní úspory.

Jedním z důvodů těchto obav jsou mizející pracovní příležitosti, které dříve v Americe dovolovaly i lidem bez vysokoškolského vzdělání stát se součástí střední třídy. Od 80. let narůstala zaměstnanost u profesí, které vyžadovaly nejvyšší a nejnižší pracovní kvalifikaci. V téže době prudce stoupaly příjmy firem, zatímco příjmy většiny Američanů ve velké míře stagnovaly. V roce 2012 se korporátní zisky zvýšily na 25.6% (nejvíce od roku 1951).

Ekonom Lawrence Mishel, prezident think-tanku Economic Policy Institute ve Washingtonu, komentuje: „Máme tady v současnosti ekonomiku, která zajišťuje prosperitu velkým korporacím, dokonce i když se pohybují hluboce pod svou výkonností a kdy většině rodin a dělníků se daří špatně. Je to jasný důkaz, že dochází k odpojení mezi oblastí podnikání a vysoce příjmovými rodinami a velkou většinou společnosti.“

Motivační kouč Steve Siebold studoval dlouho rozdíly mezi myšlením střední třídy a bohatými lidmi. Své dlouhé studium shrnul v knize „Jak myslí bohatí“ (How Rich People Think)… | 100 tipů – Jak myslí bohatí >>>

Podle jedné studie Brookings Institution divergence mezi příjmy korporací a příjmy průměrných Američanů by mohla znamenat „novou normálnost“. Je pravděpodobné, že ke změně této příjmové nerovnosti, která se rozvinula za posledních 30 let, rozhodně nedojde v nejbližší době. Z daňových přiznání lze prokázat, že tato nerovnost v letech 1987 až 2009 stále stoupala. Americké průzkumy zdůrazňují, že dokonce i když se ekonomika „zotavuje“ v důsledku vládních opatření, hluboké posuny na pracovním trhu a koncentrace příjmů nabourávají sociální a ekonomickou mobilitu.

Jak je vidět, jedná se o problém globální, nikoli pouze český či evropský.

Zdroj: http://www.cbsnews.com/8301-505123_162-57577996/a-vanishing-middle-class-the-new-normal/
Foto: https://www.flickr.com/photos/30544210@N04/

www.pravdu.cz