R. Dolan

Richard M. Dolan, přední historik UFO, jehož série knih o UFO a o národní bezpečnosti státu se dají charakterizovat jako důsledný empirický a historický výzkum, potvrdily možnou platnost hypotéz, které vyvinula badatelka Laura Knight-Jadczyková, kde říká, že nefyzické, predátorské mimozemské druhy Reptiliánů si mohou brát za cíl lidstvo. V úvodu nové knihy profesorky kvantové teorie Knight-Jadczykové „High Strangeness: Hyperdimensious and the Process of Alien Abduction“ Dolan uvádí: „Je to vzácná kniha, která má schopnost změnit lidské myšlení o světu a lidský život. Tato kniha líčí, provokativně a naléhavě, skryté otroctví lidské rasy.“ Dolan popisuje tzv. teorii pole, která se v této knize rozebírá: „Lidská rasa je fyzicky a duchovně manipulována rasou bytostí, kterou my známe jako Reptiliáni. Mohou snadno manipulovat s časem, řídí „Šedé“ a žijí v tom, co je známo jako „čtvrtá hustota“. Dolan rozvíjí teorii pole: „Reptiliáni jsou schopni nás zmanipulovat a kontrolovat stejným způsobem, tak jako my dobytek. Avšak Reptiliáni žijí ve stavu vědomí, které je vyšší než naše, což ovšem neznamená, že jsou etičtější. Oni jsou ve skutečnosti to, čemu my říkáme pěkné zlo. Existují v tom, co se nazývá „služba sobě“, což je druh stavu bytí.“

Významná fáze negativního plánu Reptiliánů s lidstvem, jak se uvádí, může být zaměřena na tranzit planety Země z třetí denzity do čtvrté denzity, což je možné během solárního cyklu a jeho maxima v letech 2012 – 2013.

Teorie pole pro výzkum únosů mimozemšťany

Historik Dolan potvrzuje význam teorie pole Knihgt-Jadczykové o únosech mimozemšťany: „Její údajná komunikace s „Kasiopeany“ je podrobná a je založena na channelingové komunikaci. Je-li to pravda, mohou nás přinutit ke znovuvyhodnocování únosů mimozemšťany a přítomnosti jiných bytostí v tomto světě. Tyto bytosti zastávají názor, který již vyslovil Charles Fort, (americký spisovatel a výzkumník, psal o nevysvětlitelných jevech. Přestože nikdy nebyl příliš uznávaný, jeho myšlenky přetrvávají dodnes. (18741932 New York), že „my jsme majetek“. Zdá se, že práce Knight-Jadczykové potvrzuje, že existují jiné bytosti, které zacházejí s lidskými jedinci jako s majetkem. Tato kniha se pokouší zenergetizovat lidi, aby se touto situací zabývali.“

Dolan pokračuje: „Existuje tu nefyzický aspekt, který se zdá, že souhlasí s Reptiliány, pokud budeme tyto údaje považovat za pravdivé. Znám a věřím Knight-Jadczykové a myslím si, že své údaje vykreslila přesně.

V knize Knihgt-Jadczykové „Cassiopaeans“ se odvolává na jistou inteligenci, která s ní komunikuje, popisuje teorii polemimozemských únosů a se svými kolegy píše o procesu označovaném jako „kritický channelling“, který je, stejně jako dálkové nazírání, sestaven jako vědecký experiment. Jinak vzato, jistá inteligence by mohla být nevědomou myslí Knight-Jadczykové, která integruje složitý komplex a zvláštní údaje o mimozemských únosech do pracovních hypotéz nebo teorie pole.“

Teorie pole se definuje jako „psychologická teorie, která zkoumá vzorce vzájemného působení mezi jedincem a polem nebo okolím.“ Tento koncept vyvinul Kurt Lewin, německý zakladatel sociální psychologie mezi lety 1940-1950.

Teorie pole je vhodný termín jak popsat hypotézy Knihgt-Jadczykové. Jsou to koncepty jakými jsou třetí denzita a čtvrtá denzita, když se zabýváte celkovým prostředím lidské psyché nebo duše.

Vysoký počet mimozemských únosů ve Spojených státech

Jedna zpráva interpretující studium společnosti Roper o záležitosti mimozemských únosů došla k závěru, že 6,3 miliónů Američanů bylo vystaveno mimozemským únosům. Měli překvapivě vysoké vzdělání a příjem propagátorů nových směrů.

Tato zpráva uvádí: „Pracovníci Roper soustředili „americký vzorek“, tedy asi 6000 dospělých, který ukázal, že jeden z 50 lidí se setkal s profilem „unesený“…Bližší pohled na tento specifický profil ukazuje, že tito lidé nebyli vůbec „průměrem“.

Údaje společnosti Roper naznačují, že 1 z 50, nebo-li 2% americké populace nebo také 6,6 milionů Američanů bylo uneseno. Již jen samotná položka čísla 6,6 miliónů unesených Američanů naznačuje velkou hrozbu pro naši lidskou společnost.

Kdo je unášen?

Zpráva společnosti Roper pokračuje: „Předešlé organizační statistiky společnosti Roper ukázaly, že 1% všech amerických dospělých by mohlo být umístěno do kategorie „vlivných“. Tito „vlivní“ byli dospělí ve věku 35-40, kteří měli vyšší než průměrné příjmy a měli politické postavení nebo byli nějakou sociální autoritou. Byli to „lidé razící nové trendy“, formulující morálku a veřejnou politiku. Byli to spíše vedoucí než úředníci. Anketa Roper se pravidelně zaměřovala na tuto skupinu kvůli různosti klientů, kteří zhodnocovali své názory. Výsledky nové ankety ukázaly, že překvapivě velký počet těchto „lidí s novými trendy“ se zdá být unesených.

Kdo unáší a proč

Podle teorie pole Knight-Jadczykové, podstatné množství mimozemských únosů je řízeno Šedými, robotickými průzkumníky v zastoupení negativních Reptiliánů. Reptiliáni navrhli a vytvořili Šedé jako syntetické roboty, aby operovali ve třetí denzitě (ve které existují lidé), protože Reptiliáni nemohou ve třetí denzitě existovat.

Záměr Reptiliánů je „úplné nahrazení“ lidské rasy, aby se mohli „přistěhovat“ a lidstvo převzít…To byl jejich záměr celou dobu. Cestovali v čase sem a tam, aby všechno zařídili, aby mohli pojmout maximální množství energie k přemístění se do čtvrté úrovně, kterou tato planeta zažije v naději, že nás převezmou do čtvrté denzity a tím dokončí několik věcí:

  1. udrží si svou rasu jako druh schopný života
  2. vzroste jejich počet
  3. vzroste jejich síla
  4. rozšíří svou rasu do říše čtvrté denzity

Kvůli jejich schopnosti pohybovat se časem tam a zpátky ve čtvrté denzitě, teorie pole praví, že Reptiliáni, kteří se „živí“ strachem lidstva a jeho utrpením, celou dobu manipulují s lidskými záležitostmi, vytvářejí záměrnou válku a konflikt v oblastech lidského náboženství, politiky, ekonomiky, společenských organizací a v územních či národních záležitostech. Lidský strach je výživa pro Reptiliány.

Hlavním důvodem mimozemských únosů, podle teorie pole je „nahrazení“ nebo „vytvoření rasy, která nahradí lidské bytosti. Jak je vidět, pokud si někdo přeje vytvořit nějakou novou rasu, co je lepší něž masová hybridizace, a pak masová reinkarnace? Zvláště, když hostující druh (lidstvo) je odvěký ignorant, ovládaný a antropocentrický…Experiment nacistů (navržený Reptiliány) byl jakýsi „zkušební provoz“.

Teorie pole praví, že konečný plán Reptiliánů je nahrazení až 94% existujících lidí skrze „úplnou spotřebu“ částí lidských těl a tekutin, jako je krev, jakož i lidských emocionálních těl.

Teorie pole Knight-Jadczykové dále praví, že v současné době velké množství mimozemských únosů, při kterých jsou unesení teleportováni buď na fyzické nebo na duševní úrovni do vesmírných stanic Šedých-Reptiliánů, je vlastně jakousi maskou pro specifický počet lidí, kteří jsou „unášeni permanentně“ nebo „spotřebováváni“ Reptiliány kvůli jejich částem těla, krve a emocionálním tělům. Velký počet případů mrzačení skotu, při kterých je laserem odstraňována rektální oblast přesným řezem, se týká použití vysokorychlostní pumpy, která za pomocí laseru odstraní rektální oblast a vypumpuje skotu krev pro pozdější použití Reptiliány. Ačkoliv Reptiliáni dávají přednost lidské krvi, používají krev skotu v tak velkém měřítku, protože „permanentně unášení“ lidé by mohli způsobit nežádoucí pozornost, a tím by se prozradily tajné plány Reptiliánů. Podle teorie pole, jsou lidské děti používány Reptiliány k úplné konzumaci a jsou při procesu „konzumace“ brutálně zabíjeny. Velké množství„pohřešovaných“ dětí jsou vlastně „permanentně unášení“ Reptiliány, konzumované jako potrava, tak jako to dělají lidé, když konzumují různá zvířata jako delikatesy, např. jehně.

Naštěstí, inteligence ze šesté denzity údajně sdělují, jak praví teorie pole Knight-Jadczykové, že plán Reptiliánů „selže…Je to nevyšší projev zbožného přání. A toto zbožné přání zpodobněné na čtvrté úrovni denzity se stává pro tuto úroveň realitou…“

Reptiliáni a vláda Spojených států

Velká část mimozemských únosů na světě se odehrává ve Spojených státech, protože podle teorie pole Knight-Jadczykové,„vláda Spojených států jim to dovoluje“. Tato hypotéza souhlasí s údaji, které poskytl dlouhodobě unášený Šedými, Jim Sparks. Sparks, který byl lékařsky vyšetřován, dnes již zesnulým, badatelem únosů dr. Johnem Mackem z harvardské univerzity, uvádí, že během 18 let, co byl vědomě unášen Šedými, byl teleportován při masovém únosu Šedými na nějakou vojenskou základnu Spojených států, kde bylo jasné, že únosy byly společnou operací Šedých a armády Spojených států. To je předběžný důkaz o tajných dohodách mezi Šedými a vládou Spojených států, ve kterých Šedým, utajeným zástupcům Reptiliánů, bylo dovoleno unášet občany Spojených států oplátkou za pokročilou antigravitaci a technologii teleportace pro vládu Spojených států. Navíc, důkazy nashromážděné o mimozemských únosech badatelskými organizacemi naznačují, že černé operace vojensko-zpravodajských jednotek, které jsou zapleteny do provádění simulovaných mimozemských únosů, se nazývají MILAB (akronym pro „vojenské únosy unesených“). To znamená, že určitá část nahlášených mimozemských únosů může být ze sféry MILAB.

Rok 2012 a Reptiliáni: Co mohou lidé dělat?

Podle teorie pole Knight-Jadczykové, původní motto pro lidstvo je: „Vědomosti ochraňují; ignorance ohrožuje.“ Což lze chápat tak, že zveřejňování a sdílení těchto poznatků samo o sobě může zmařit plán Reptiliánů, který závisí na klamání, utajování a tajných dohodách o genocidě mezi Šedými/Reptiliány a vládou Spojených států a nevyhnutelně povede k poznání účasti na mezinárodních válečných zločinech vydírané elity.

Vědomí lidstva o reptiliánské hrozbě a jeho aktivní účast při vytváření trvalého, mírového světa až planeta přejde z třetí denzity do čtvrté denzity, jsou také velmi důležité, jak uvádí teorie pole.

Ukončení tajných dohod mezi Šedými/Reptiliány a vládou Spojených států a konec zkorumpovaných lidských organizací a elit, je dalším krokem.

Teorie pole Knight-Jadczykové se soustřeďuje na důležitost lidské kolektivní vize a myšlení v čase 24tého maxima solárního cyklu 2012-2013.

Služba ostatním

Podle teorie pole Knight-Jadczykové existuje mnoho klíčových faktorů při dekonstrukci negativní dominance Reptiliánů nad lidstvem.

Jeden zásadní faktor je náš posun, na osobní a kolektivní lidské úrovni, ze služby sobě na službu ostatním, což je podstata bytí. Naše lidská třetí denzita je zakotvená ve službě sobě a my se dostáváme do čtvrté denzity. Je zásadní, aby se člověk rozhodl, že je druhem, který „slouží ostatním“ a transformoval se. Podle Knight-Jadczykové se negativní Reptiliáni rozhodli stát se permanentně druhem, který udržuje „službu sobě“ ve čtvrté denzitě. Pokud lidstvo zůstane ve stavu „služba sobě“, budeme pokračovat v situaci, kdy budeme „majetkem“ Reptiliánů.

Druhým klíčovým faktorem lidské schopnosti je zformovat strategickou alianci s mimozemšťany ze šesté denzity, kteří „slouží ostatním“ a zaváží se usnadnit lidstvu přechod do stavu bytí „služby ostatním“. Šesté denzitě je svěřen princip jednoty tvoření (o páté denzitě nám teorie pole říká, že je tam, kam odchází lidská duše po fyzické smrti – mezi životy).

Lodě UFO objevující se na Zemi nyní mohou patřit jak civilizacím typu „služba sobě“ (včetně negativních Reptiliánů ze čtvrté denzity), tak těm, co „slouží ostatním“, eticky smýšlejícím civilizacím ze šesté denzity. Lidstvo si musí vyvinout schopnost rozlišovat mezi těmito radikálně rozdílnými stavy bytí.

Rozeznávat a milovat, to jsou klíčové faktory. Knight-Jadczyková uvádí: „Organický život na Zemi slouží jako „vysílací stanice“. Jako takový „převaděč“ během doby přechodu (solární maximum roku 2012), jako je to v tomto případě zhroucení kvantové vlny, to, co je „vysláno/pozorováno“ určuje „měřítko“.

Existuje přibližně 6 miliard lidských bytostí na planetě v tuto chvíli přechodu, většina z nich přispívá do kvantitativního (mnohostního) převodu (transmise). Ale to, co chybí, je reakce na vibrace kvalitativní frekvence, která vytvoří předlohu pro nový svět.“

Lidstvo se může prosadit proti hrozbě Reptiliánů ve svém přechodu z třetí do čtvrté denzity. „Vyžaduje to energii“, říká Knight-Jadczyková, „..jsou tři proudy objektivní lásky: duchovní, emocionální/mentální a fyzická láska…Hledající musí vyvinout jakési magnetické centrum sám v sobě…Šamanistická, extatická cesta vzhůru, znamená, že člověk má skutečnou možnost vrátit se do Zlatého věku.“


Alfred Webre květen 2009

překlad Karel Rašín

http://www.examiner.com/x-2912-Seattle-Exopolitics-Examiner~topic180384-alien-abduction?selstate=topcat#breadcrumb

http://www.cassiopaea.org/