Docela šokující ranní pošta…

111Nutí mě konstatovat, že mezi lidmi je žal, zoufalství, velká zloba a začíná nenávist. Malý kousek od skutečného násilí. Tato situace nahrává nacionálním skupinám a stranám… V historii, a to celkem nedávné, podobná zloba vyústila ve světový konflikt s tragickými následky. Souhlasím s tvrzením, že okrádání už bylo dost a je na čase, aby se politikové a vlivní zamysleli. Jejich rodiny, manželky, děti i rodiče jsou stejně tak ohroženi, jako každý, na kterého nekontrolovaná davová psychóza dopadne.

nsdap-1V tento moment se mění zcela jistě veškeré hodnoty a nastává boj o holý život. Proto jsem se rozhodl uveřejnit doručený text. Proto, abychom mohli společně reagovat a začít jednat s rozumem a diplomacií. Konkrétně, konstruktivně a hlavně všichni, pokud je ještě čas. Armáda je rozpuštěna, policie v rozkladu a civilní obrana prakticky neexistuje… A příslušníci ozbrojených složek mají příbuzné, tedy jsou taktéž ve dluhové spirále. Otázka, zda se postaví syn otci…

Každý z nás je velmi ohrožen. Nejvíce však ti, co vlastní viditelný majetek. V davu vzniká rozvášněnost a zloba. V Anglii došlo k rabování a ničení….

rabovaniKdo je vždy první na ráně a poškozen? Podnikatelé. Ti, co pracují od rána do noci, soboty, neděle. Budují své firmy po dlouhá léta a jsou stejně tak obíráni zlodějským systémem. Uvědomme si, že zaměstnávají lidi a tím dávají obživu rodinám. Spoustě z nich se začíná situace také komlikovat. Ztrácí se kupní sílá. Všichni dřeme na banky a pár zlodějů. To je třeba si uvědomit. A tam by se měl tlak směrovat.  Další na ráně jsou posluhovači na úřadech a jejich rodiny. V historii vidíme, že si lidé dobře pamatují kdo jim ublížil! A jak to komu vrátili.  Toto si uvědomte vy, kteří kralujete na úřadech, které terorizují a obírají lidi. Situace se vyhrocuje a vše se může otočit proti vám.

mbb190f79_exekuceBohužel ti hlavní aktéři, co kradli a vše způsobili, jsou chytří. Nastčili své koníky. Sami jsou v anonymitě. Měli dostatek prostoru majetek uklidit…

TEXT:

ogo3f0e51_kocou1Použiji podtitulek: “U nás v Kocourkově”…

Do zbraně!!! Lide český!!!, Lidové povstání, sobota 3. března 2012.

Na 3. března 2012 je neodvratně připraveno lidové povstání, ale nikoliv  jen v Praze kam obyčejní lidé nemohou, protože mnohde nemají už ani peníze na cestu ani na nocleh, ale lidové povstání proběhne ve všech spádových městech všech okresů. Naše vlastenecká povinnost nám velí, “Do zbraně !!!” To je jediná věc, které se bojí politická mafie, socialističtí kapitalisti, nenasytní bankéři a justiční mafie, která vytváří všemocné podmínky pro zadlužování a zotročování obyčejných lidí pomocí chapadel soukromých exekutorů a vymáhacích agentur a přivádí prostý dělný lid na pokraj existence. Zvonění, cinkání a bezzubé stávky poškozují jen nás obyčejné lidi, my ztrácíme čas, my se nemůžeme věnovat vlastní práci, my se musíme za své dopravovat do Prahy.

 

23Proto již dozrál čas pozvednout proti tyranům zbraně nejsilnější! Hlas prostého dělného lidu! Do zbraně !!! 3. 3. 2012, obsaďte policejní stanice, slušní policisté půjdou s námi, vojska se nebojte, jsou to naši synové a jsou placeni z našich dání. Žádné politické strany, žádné hnutí a mocenské skupiny, ale sám podvedený, ožebračený a zotročený lid český musí povstat. Novodobá šlechta nás vytrhla z područí SSSR, aby nás následně zaprodala ekonomickým okupantům z celého světa a uvrhla nás naopak do područí USA. Nenechme se ošálit, problém nejsou nezaměstnaní, problém nejsou důchodci, problém nejsou cikáni ani Ukrajinci a Vietnamci. Problém je nenasytnost našich mocipánů, novodobé šlechty, z našich daní jim platíme armádu, na kterou oni budou spoléhat, že je ochrání před námi a oni budou dál bez ostychu každoročně navyšovat vlastní zisky a zneužívat svého monopolního postavení, jako je ČEZ, RWE, zdravotní pojišťovny, mobilní operátoři a všichni soukromí exekutoři kteří mají zaručený zisk vyplývající ze zákona. Zisk, který je daleko za hranicí lichvy nad kterou politické strany drží ochranou ruku, neboť šedou ekonomikou se tyto nekřesťanské zisky, nalévají zpět do politických stran v období financování jejich volebních kapaní. Zisky, které jako finanční gestapo získávají drancováním lidí a rodin ve finanční tísni, následně tyto lidi zcela vyloučí z běžného života a doženou k ekonomickým sebevraždám mnohdy celých rodin. V Česku je již na sedm set tisíc rodin s dokladem o hmotné nouzi. Rodin, které si po dotahování opasku pomalu začínají utahovat smyčku kolem krku. PROČ ??? Sedm set tisíc rodin to už je tak velká armáda, která již nelze umlčet a která už nemá co ztratit jen získat! Do zbraně !!! Lide český !!! Naše zbraň je sjednocený hlas nespokojené a zotročené většiny obyčejného dělného lidu, Naše beznaděj je naše síla. Nenechme se do nekonečna zastrašovat a utiskovat všemocnou menšinou bohatýrů politické a justiční mafie.

 

plackaPravdu nelze umlčet! Do zbraně !!! Lide český !!!

 

31Souhlasíš? Povstaň 3.března 2012, a přepošli všem. Souhlasíš a nepovstaneš? Tak alespoň přepošli všem. Nesouhlasíš? Tak si nestěžuj. Nesouhlasíš? Tak si asi jeden z těch proti komu povstaneme.

 

Pokud se Vám ten to email někdy vrátí po čase odkudkoliv, znamená to, že lid je již připraven a odhodlán povstat v sobotu 3. března 2012. Naše vláda nám musí především sloužit a ne jen kralovat a musí nést zodpovědnost. Abych se nemusel před svými dětmi stydět.

 

Smrt na tyranu, není zločin, z hlediska vyššího principu mravního.

H.L.

 

Zdroj: Internet

 

demonstrace1INFO: http://tn.nova.cz/zpravy/regionalni/protivladni-demonstrace-v-praze-tisice-lidi-pozaduji-demisi-necase.html