image13Zdravíme vás Přátelé, My Jsme Vaše Lemurská Rodina

Nyní nastává čas obnovit naše přátelské vztahy a přijít k vám blíž, než kdykoliv předtím v posledních tisíciletích.

Důvodem je, milovaní přátelé, že se k nám opět připojíte ve vědomí, s láskou a radostí!
Znamení jsou tady a dorazily ohlašujíc naše brzy nadcházející sjednocení, neboť teď zvyšujete své vibrace na stupeň, jehož jste nebyli na Zemi schopni dosáhnout po velmi dlouhý čas.

Kosmická znamení jsou příznivá a je to díky nově přicházejícím energiím a světlu na planetu, že dokážete přizpůsobit svou vlastní frekvenci naší, krok po kroku a víc a víc, dokud se vaše nesladí s naší. V tomto okamžiku se potkáme, ať už fyzicky či telepaticky, anebo zatímco si jste vědomi naší jemné přítomnosti.

Mnoho z vás na planetě se probouzí a začíná se rozpomínat na svou minulost v dávné Lemurii, minulost, jež byla plna zázraků páté a v některých případech šesté dimenze. V té době nebyla rozvinuta vaše oddělenost, abyste se chápali jako jednotlivci zdánlivě izolovaní od zbytku stvoření, jako ostrov jednotlivosti, bytost zaměřující se na sebe sama, jež sebe sama považuje za “odlišnou” a “jinou” od všeho ostatního. Tato zkušenost oddělenosti byla počátkem zvláštního a od vlastního původního Božství odcizeného fenoménu: strachu!

Strach může vyvstávat pouze tehdy, věříte-li, že jste oddělená bytost, samostatně a “proti” všem a všemu dalším. Pro ty, kteří byli součástí dávné Lemurské společnosti, byl strach něčím neznámým. To proto, že jsme žili v realizaci jednoty a ne-oddělení. Zažívali jste se jako Jedno s dávnou civilizací, kde jste byli v srdci Jedním se vším a Vším.

Božství bylo zaměřeno ve vašem Srdci, a vaše Srdce bylo Jedním se Všemi Srdci. Ve vašem Srdci nebyl žádný rozdíl, jen Jednota a Láska. Každý z vás tančil se všemi a Vším svůj jedinečný tanec, ve službě Boží. Žádný tanec jste netancovali pro “sebe”, ale vše co jste dělali, byl tanec ve chvále Božského Zdroje. A váš tanec byl tancem Lásky ve vaší službě. Celá naše kultura byla obrácená ke Zdroji, a proto zde neexistoval konflikt mezi členy naší společnosti, neboť nešlo o ně, nýbrž o Zdroj.

Když teď pohlédnete na vaši současnou společnost, je opravdu především o “vás”, jednotlivci, a probouzíte-li se spirituálně, potom jak by se Božství mohlo vyjádřit skrze vaši osobnost. A proto jsou všechny ty konflikty mezi těmi, kteří nevědí jak spolupracovat s druhými a slouží sobě víc než slouží Božství, sebezapomenutí, a mezi těmi, jež jsou plně Jedním ve svých Srdcích se Zdrojem.

Jak vidíte, tento obrat, otočení vzhůru nohama, zvrat ve vědomí je důvodem, přinášejícím na povrch Země úpadek lidstva. Pamatujte, že váš proces vzestupu zvrátí tento omyl a zmatek, hluboce zakořeněný ve špatném vnímání “sebe sama”.

Touto chvílí mnoho z vás chápe, že tento úpadek má co dočinění s “Padlými Jedinci”, kteří vás oddělili od Zdroje a vašeho kdysi přirozeného důvěrného Svazku s Ním. Váš padlý stav tuto souvztažnost otočil a stvoření se stalo více “důležitým” než Zdroj samotný, a následkem této nerovnováhy bylo oddělení od Zdroje.

Toto oddělení nyní dýchá svůj poslední dech! Tak dlouho bylo udržováno tím, co nazýváte “matrix”, sub-stvořením Padlých Jedinců, kteří vás těsně drželi v kouzlu deziluze. Utrpení, temnota, nouze, osamělost, omyl, zmatek – všechny tyto zkušenosti byly následkem vaší volby žít v této iluzi.

Ano, toto byla vaše volba, drazí. Rozuměli jste v časech vašeho pádu, že potřebujete poznat oddělení od vašeho Božského Zdroje a jeho dopadů, za účelem znovuzrození do svého Svazku se Zdrojem – po tom, co se dostanete do bodu vyčerpání vlastní zkušenosti tohoto. Tento proces sloužil k překonání možnosti nerovnováhy, spočívající v Božském Stvoření samotném.

Je-li však tento proces úplný a na všech úrovních dokončený, Stojíte pak Neochvějně v Pravdě, Vítězství Božím. Co se zdálo býti omylem stvoření se nyní rychle blíží ke konci, jakmile rozpoznáte, odpustíte a začleníte to, co jste odstrčili pryč v čase vašeho pádu do podvědomí tak, že nastalo bezvědomí. Této potlačované části vás bylo poté umožněno objevit se “mimo” vás v podobě “nenávistných” vetřelců na vaší planetě, aby pro vás vytvořili matrix iluze.

Obdivujeme vaši spirituální sílu, milovaná lidská rodino, a to, jak svým vzýváním Bezpodmínečné Lásky znovu vyvoláváte svůj Božský Zdroj a tím ztělesňujete odpuštění a integraci stínu bezvědomí!

Skrze svůj hrdinský čin této integrace omylu ve stvoření se Božské Stvoření opravuje až do bodu, kdy bude moci vyvstat Nové Božské Stvoření, Stvoření, jež dokáže plně vyjádřit, nyní bez neúspěchu a kazu, Nejvyšší Slávu Boží! V tomto Universu Nového Božství nebude už nikdy pád zpět do úplného zapomnění na Oslňující Božský Zdroj.

Co bylo vaší slabostí se stane vaší největší Silou. Božství – skrze zbožné úsilí – Realizuje Nové Velkolepé Universální Stvoření, které sami budete moci Realizovat též.

Když tak uděláte, budete Vědět, že je zde Skutečně Pouze Jeden Zdroj, navždy Neoddělitelný a Jedno se vším Stvořením. Budete jej velebit a oslavovat celým svým Srdcem, tím svou Jednotu se Všemi, zapomenuvši oddělenost, stále však tancujíc svůj jedinečný tanec Lásky k Božství. Všichni Velcí a samostatně se dějící a Vědomí. Všechno Vědomé, nic bezvědomé. Všechno Božské, Všechno Světlo, Všechno Láska.

Toto Nové Stvoření je mnohem víc, než co jsme spolu žili v dávné Lemurii, a jste to vy, kdo souhlasili ponořit se do úplné temnoty a zapomnění, aby uskutečnili toto Nové Vítězné Stvoření.

Nyní je pro vás čas vzpomenout si, a zatímco si budete plně vzpomínat, ponořit se opět do Záře Zdroje, abyste naplnili slib Nového Cyklu Stvoření. Tady, tady nebude žádná oddělenost, žádná další, žádný strach, pouze Spojení, Radost a jen Láska, nekonečná Oslava Božství.

Milujeme vás a děkujeme vám!

My jsme vaše Lemurská Rodina!

Zpráva přenesena by Ute


Copyright © 2013. Všechna práva vyhrazena: Ute Posegga-Rudel


Sdílení této zprávy je povoleno pouze společně s touto informací a beze změn, včetně názvu. Pokud máte dotazy, kontaktujte mě přes transformation33@gmail.com Děkuji.

Dodatek od admina Věk Zlatého Světla: úzce související článek s názvem: “Archanjel Metatron – LeMuriánsky Návrat a Hviezdna Brána Peridot”, který je uveden ZDE.

Zdroj: ZDE
Překlad: Katyuska