Kyvadlo je egregor = myšlenková forma – bytost, která byla vytvořena skupinou lidí. Má zvláštní astrální útvar. Je to energoinformační struktura (myšlenková energie více lidí).

kyvTěží z člověka jeho energii. Když není žádný člověk, z kterého by těžilo, kyvadlo zaniká. Těží z negativních pocitů, ale i z nadmíru pozitivních. 

Skupina stejně smýšlejících lidí sjednocuje myšlenkovou energii a vzniká tak energetické kyvadlo. Je to samostatná energetická struktura, která začíná žít svým životem a lidi, kteří ji uvedli v činnost, podvoluje svým zákonům.

Čím více má přívrženců, tím více se rozhoupává. Každé kyvadlo má svoje vlastní kmity – rezonanci. Pokud příznivci odcházejí, kyvadlo se zastavuje. Tak fungují hejna ryb, kolonie baktérií, stádo nebo mraveniště.

 

Kyvadla jsou destruktivní, protože odebírají energii svým přívržencům a vytváří si nad nimi moc. Cílem je získat energii přívržence (tak postupoval Napoleon, Hitler, Stalin). Nezajímají se o blaho přívrženců. Odvádějí člověka od drah, kde by našel štěstí. Agresivně skrze přívržence kritizuje ostatní, kteří se nepřidají. Spolky se tak námi napájejí.

 

Destruktivní kyvadla odnaučila lidi vybírat si vlastní osud. Pohyb kyvadla udržují i jeho odpůrci, kteří jsou aktivní.

 

Co podporuje kyvadlo:

– strach, komplex méněcennosti, přílišná láska a touha, hlad, sledování TV, pocit viny….

 

To vše chce uchvátit naši pozornost. A dále to jsou všelijaké zvyky – zlozvyk se rozrušovat, znepokojovat se, reagovat na provokaci. Chceme raději staré zvyky a věci, protože jsou předvídatelné.

 

Naším cílem je nedodávat kyvadlu naši energii.

 

Kyvadla nás provokují nežádoucími informacemi, při kterých se zlobíme, bojíme se, bouříme. Aktivně tak vyzařujeme kyvadlu energii. Potom se přenášíme na životní dráhu, kde se právě to, čemu se chceme vyhnout, nachází v nadbytku. Kyvadlo nás tak chytí do své smyčky.

 

Loutky kyvadel:

 

– lajdáci, nerozhodní, důležití, houževnatí, ti, co moc plánují…. 

 

Ti všichni vytváří nadbytečný energetický potenciál.

 

 

Vytváří prostředí pro silnou polarizaci, jejímž cílem potom bude odstranění nadbytečného potenciálu.

 

Pocity povinnosti a nutnosti patří mezi vynálezy kyvadel.

 

Energetičtí upíři jsou:

  1. vtíraví a lísaví lidé
  2. manipulátoři – přes pocit viny, problém
  3. provokatér

Nepotlačujme emoce:

      Zlost

      Podrážděnost

      Vina

      Smutek

Ty potřebují kyvadla (ne my). Toto uvědomění je 1.krok.

 

2.krok= zřekněme se utrpení, přestaňme trpět! Negativa, která máme zakódována v genetice nebo výchovou, zpracujme ve sportu.

 

Když přijde emoce, sledujme sami sebe. Duše je naštvaná, ale rozum bude klidný. Potom není jednota duše a rozumu a tím narušíme a oklameme vnější záměr.

 

Kyvadla nás nutí do spánku při bdění a do negativismu.

 

EGOISMUS:

Jestliže člověk cítí, že na někoho musí pracovat nebo sloužit ve prospěch něčeho, znamená to, že mu v hlavě sedí mikročip, který tam vložila kyvadla. Tento čip představuje POCIT VINY, ať už je vědomý nebo zahrabaný hluboko v podvědomí. Manipulátorům se hodí, aby jim dotyčný seděl na vodítku a pokud se osmělí jen pomyslet na vlastní blaho, ihned ho obviní z egoismu.

 

      dokud bude mít čip v hlavě, bude se cítit vinen a vinu se bude snažit napravit

 

Zapamatujte si:

  1. nemáme pocit viny
  2. nemáme pocit dluhu, ale odpovědnosti

Pojem egoismus existuje jedině díky kyvadlům, která vymyslela heslo „cele se oddej něčemu nebo někomu“

 

Někdy je pro ego nepohodlné pobývat se sebou samým. Potom se rozhodne samo sebe popírat. Mít rád sebe je pak špatné a je potřeba mít rád ostatní – zaměřujeme se na ostatní, hledáme v nich oporu. Tak ale popíráme sami sebe a jsme potom agresivní.

 

Obraťme se k sobě, přijměme se takoví, jací jsme, dopřejme si být sami sebou, chopme se práva mít pravdu.

 

      využijme kyvadla k dosažení svých cílů

 

Jak se zbavit kyvadel? Udělat něco nečekaného, rozbourat stereotyp. Uvolněme stisk, kterým držíme ostatní.

 

Podívejme se na sebe objektivně z nadhledu. Potom zemřeme spíše smíchy než strachy.

Citát:
Pokud bude před námi volba buď anebo, zeptejme se sami sebe, jestli by nešlo obojí.