BOŽSKÝ OHEŇ, POSVÁTNÝ OHEŇ, POSVÁTNÝ BÍLÝ OHEŇ a OHEŇ KUNDALINI jsou všechno výrazy pro pevné částice světla, výživu, která je nám vdechnuta ze středu srdce nejvyššího stvořitele.

KUNDALINI: Slovo ze sanskrtu, které znamená „stočený“. Tento Posvátný Boží Oheň leží stočený na konci páteře a než je aktivován, je nečinný, bez vědomí, odpočívá. Často je zobrazován jako spící had, proto pro něj bylo vytvořeno mnoho souvisejících názvů, jako například „hadí síla“. Podle našich starodávných předků je Kundalini ukryta v Kořenové Čakře na konci páteře, stočená ve třech a půl smyčkách. Bývá popisována jako pozůstatek či zásobní zdroj čistého Božího Ohně. Podle starodávných učení jsou v páteři dva nervové proudy, tedy obtočená dvojitá šroubovice v dutém kanálku podél přední strany páteře, někdy nazývaném „Prut Síly“. S tím souvisí symbol caduceus neboli heroldova hůl, symbol léčitelství a lékařství, tedy hůl se dvěma výběžky na vrcholu, obtočená dvěma hady.

Pomocí meditace nebo různých jiných duchovních cvičení je síla Kundalini probuzena a začíná stoupat čakerním kanálem podél páteře. Jak oheň Kundalini prostupuje jednotlivými čakrami, dochází k různým stupňům probuzení a mystických zážitků. Když pak oheň Kundalini nakonec dosáhne horní části hlavy, korunní čakry, vede to někdy k výjimečnému mystickému zážitku, neboť tímto způsobem se znovu spojíte se všemi součástmi svého Vyššího Já.

PRVNÍ VÝZNAMNÁ AKTIVACE je většinou pociťována na zádech, mezi lopatkami. Můžete v této oblasti cítit tlak, což může být docela nepříjemné. Znamená to ale, že se otevírá zadní brána vašeho Svatého Srdce. Jak často říkám, „když se toto děje, narůstají nám andělská křídla“.

DRUHÁ AKTIVACE: Oheň Kundalini stoupá na vrchol páteře, kde se spojí s prodlouženou míchou, které se někdy říká „Boží Ústa“. Když k tomu dojde, znamená to, že byla aktivována čakra vzestupu. Tato aktivace má také vliv na krční čakru. Provádění Dechu Věčnosti a celková harmonizace tento proces urychlí a mohou napomoci v odstranění nesouladných energetických bloků podél páteře a v čakerním systému. Krční čakra je v rámci těla v tomto procesu kritickým bodem, protože se často snažíme ve svém rozrušení znovu získat svou osobní sílu prostřednictvím mluveného jazyka.

TŘETÍ AKTIVACE: Stimulací šišinky a podvěsku mozkového jsou vysílány podněty k otevření brány Svaté Mysli, abyste mohli získat plný přístup ke svému osobnímu chrámu moudrosti. Navíc znovu dosahujete pevného spojení s Hvězdou své Duše a se svou Nad-duší či Vyšším Já. Když se vám to podaří, začíná opravdová duchovní pouť zpět do vyšších sfér. V této fázi jste také připraveni přijímatPosvátný Oheň Ducha. Pevné Částice Světla Stvořitele začnou s každým vaším dechem přirozeně téci do vašeho Svatého Srdce. Síla Hadího Ohně, tekoucí vzhůru, je také doplněna opačným tokem Pevných Adamantinových Částic skrze vaši Nad-duši neboli Vyšší Já, sídlící ve Hvězdě vaší Duše. Tyto částice Světla Stvořitele musíte aktivovat svým láskyplným záměrem. Budou proudit vaším fyzickým tělem a zbytek odteče do Země a do celého světa pro dobro Země a celého lidstva. Když vaší páteří začne stoupat Posvátný Oheň Kundalini, můžete pociťovat silný pocit vnitřního tepla, zatímco na povrchu těla můžete cítit chlad nebo vlhko. Proto je vhodné se alespoň ze začátku snažit o růst Ohně Kundalini z Kořenové čakry pouze postupně, abyste si pomalu zvykli přijímat vyšší a vyšší frekvence Božího Světla.

Pamatujte, drazí přátelé, více a rychleji nejsou zásady pro transformační proces vzestupu.

Jako Mistři začnete pociťovat stálý rostoucí tok vnitřního Posvátného Ohně a dolů směřující tok Božských kódů Duchovního Ohně. Tento proces vás donese k vyššímu, rozšířenému uvědomění, k inspirativním myšlenkám, a aktivuje ve vás schopnosti, o kterých jste dosud vůbec netušili. Hojná požehnání, zázraky a pomoc přicházející od našich přátel z vyšších sfér budou na denním pořádku. Dostanete příležitost stát se aktivním, silným Služebníkem Světla spolu s nespočtem Služebníků Světla ze všech koutů planety. Já sama jsem moc zvědavá, co nás Světlonoše v budoucnu čeká.

Mojí mantrou pro rok 2012 je: LETOS MŮŽEME ZÁŘIT!

Nekončící lásku a andělská požehnání,

Ronna


Zdroj: http://www.caduceus.cz/caduceus/kundalini-hadi-sila/

————————————————————————————————————————————–

Aktivace hadí síly – kundalini

Když se mi aktivovala hadí síla, zvaná též kundalini, neměla jsem potuchy, co se se mnou děje.

Stalo se to někdy koncem listopadu 2012, meditovala jsem těsně před spaním tak, jak to dělám téměř každý den. Prý meditace před usínáním není vhodná, já to tak dělám intuitivně, nikde jsem nic nevyčetla.
Každý den před spaním děkuji za vše, co přišlo, přijímám co ještě není přijaté, žádám o odpuštění, odpouštím těm, kteří mě ublížili a ladím se na vesmír.

Většinou to končí tím, že mi příjemně brní celé tělo, cítívám teplo na temeni hlavy a brnění projíždí celým tělem. Někdy silněji, někdy pomaleji, někdy pár sekund, někdy déle. Taky se mi stává, že pokud jsem hodně unavená, prostě jen usnu a to “brnění” mě vzbudí.

Ten den jsem usnula. Měla jsem zvláštní – barevný a živý sen. Byla jsem na zvláštních místech, krásné a honosné domy, bohatí lidé a já směla být v místech, kam bych se jinak nedostala. Bylo tam i moře, vše bylo dokonalé….až příliš. Po svém boku jsem cítila “průvodce”. Jako by mi vysvětloval, kde jsem a co se děje, že tam jednou budu taky, teď jsem tu “jen na návštěvě”. Chtěla jsem vědět víc, ale on mi říkal, že ještě nepřišel můj čas…byla jsem trochu smutná ale doufala jsem, že můj čas přijde brzy. On se chvíli rozmýšlel, pak řekl no co, tak to zkusíme, myslím, že to nevyjde, ale co…


Ležela jsem na lehátku, připomínalo mi masážní. Cítila jsem tlak v oblasti kostrče. Bylo to opravdu hodně silné a tlačilo se to směrem nahoru. Nakonec jsem cítila pevný tlak v oblasti zátylku, ještě to nebyla bolest, ale bylo to opravdu silné. Celé tělo mi vibrovalo a průvodce mě bral “na zvláštní cestu”, odehrávalo se to v obrovské rychlosti, viděla jsem zvláštní geometrické obrazce. Vůbec jsem tomu nerozuměla a ta rychlost a tlak…to všechno….začala jsem cítit nevolnost v oblasti žaludku. Bylo mi fyzicky špatně.

V té chvíli mi došlo, co průvodce myslel tím, že nejsem připravená. Byl to strach, kdo způsobil nevolnost. Strach, kterého jsem se bála. Cítila jsem, že průvodce čeká, jestli se vyrovnám nebo ne…dával mi šanci se vzchopit…Bylo mi na zvracení… To už jsem byla několik minut vzhůru, věděla jsem, že nespím, průvodce “stál” vedle mě jakoby vzadu za mnou a čekal…Mé tělo stále brnělo, cítila jsem ten tlak…Celé mé tělo bylo v silné vibraci, chvílemi se dostavovaly zvláštní křeče…otevřela jsem oči, abych se ujistila, že nespím….Měla jsem oči dokořán, ležela v posteli, stále se třepala jak ratlík…a stále jsem viděla ty obrazce. Posadila jsem se v posteli, obrazce stále jely, vibrace se stávaly slabšími a slabšími….

Cítila jsem, že se tam můžu vrátit…ale taky jsem cítila že tentokrát to nedám. Rozsvítila jsem si lampu, asi 5 minut seděla…byla jsem nabušená energií. Nevzpomínám si kolik bylo hodin, ale všude bylo velké ticho a tma…po chvíli jsem si opět lehla a ladila se zpět na vesmír a vibrace byly obnoveny, ale už ne na stejnou hodnotu. Průvodce mi sdělil, že to už dnes nezvládnu. Bylo mi to jasné.

Ten den jsem zjistila, co je hadí síla. Moje komunikace s průvodcem probíhala v myšlenkách, telepaticky. Bylo mi dovoleno uvidět malinkaté procento z toho, čeho je každá lidská bytost schopná. Něco jako “malá ochutnávka”….

Strach je pro nás obrovská brzda. Pokud se ho bojíme, držíme ho od sebe a jsme to my, kdo je oddělený od jednoty.

Jak zpracovat strach? Jediná cesta, kterou jsem našla, je přijmout ho. Dovolit mu být, přijmout ho, nechat ho projít tělem jako vlnu, procítit ho, poděkovat mu za to, že tu byl a rozloučit se s ním.

Zdroj: http://www.nova-cesta.com/

Zdroj v češtině: http://cestaduse.wordpress.com/2013/05/06/aktivace-hadi-sily-kundal…

————————————————————————————————————————————–

18. července 2007 v 8:25 | LG. |  Cesta vzestupu

Aktivace kundaliní

Já, Matka Země, vám ráda předložím podrobný návod na aktivaci energie kundaliní. Začátečníky nejprve požádám, aby si vyšli na procházku, při které se jejich duše může důkladně usídlit v těle. Moji strážní andělé budou s vámi během tohoto cvičení pracovat. Doporučujeme, abyste si vyžádali před začátkem meditací jejich přítomnost.

Žádám Vás andělé Matky Země buďte prosím přítomni a nápomocni této meditaci.

1. Usaďte se v pohodlném křesle nebo si najděte nějaké místo v přírodě, ale seďte, neležte. Nekřižte nohy, ale položte chodidla vedle sebe na zem. Zhluboka se nadechněte

a pomalu vydechněte. Představte si, jak se vytváří spojení mezi vašimi chodidly a kostrčí a mým středem – aurorou neboli hvězdou, která září uprostřed mého těla. Někdo
nazývá přítomnost této hvězdy polární září, neboť její odraz lze po určitou část roku vidět

v aurorální zóně.*)

Matko Země žádám Tě o spojení s Tebou. Žádám Tvé anděly aby mi pomohli toto spojení vytvořit. Děkuji.

2. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní veďte energii ze zemského jádra – aurory – vzhůru přes nohy a břicho. Nechte ji přejít ve vodotrysk s dvoumetrovým průměrem, který vás obklopí a odnese do země vše, co jste uvolnili. Dovolte části energie, aby protékala nahoru páteří a vytryskla z vrcholku hlavy jako další vodopád, který vám stéká po pažích. Vaše tělo potřebuje kontakt s energií Země, a když této energii dovolíte, aby vás obklopila, budete se cítit opět milováni, nasyceni, posíleni a osvěženi.

3. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní dovolte energii kundaliní, aby pozvolna stoupala jako horká láva po páteři až k vrcholku hlavy. Využijte mých vibrací, aby vám při tomto procesu pomáhaly. Nebojte se, mí andělé vás budou podporovat. Když začnete mít tělo chladné jako led, dotkli jste se obrazů smrti ze svých minulých životů. Jsou to vzpomínky těla na jedinečné okamžiky v průběhu mnoha životů ve vašem genetickém vývoji, kdy jste dovolili kundaliní pozvednout se. Dovolte těmto obrazům i ledovému chladu a všem vzpomínkám na smrt, aby byly vyplaveny do centra Země, kde budou transformovány.

4. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní si představte, jak se kundaliní zvedádvěma energetickými kanály, které jsou po stranách těla. Začínají

u chodidel, pokračují podél nohou a trupu, dolů podél paží a opět nahoru kolem uší. Zpočátku mohou být tyto kanály úzké, ale během času se spojí se středním kanálem

a vy sami se tak stanete jediným mohutným kanálem energie kundaliní. To je nutné, protože kundaliní musí projít každou molekulou, abyste mohli postoupit do další dimenze.

*) Aurora je latinsky polární záře; aurorální zóna – oblast kolem magnetických pólů
Země s výskytem polární záře.

5. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Když necítíte, že je kundaliní

v činnosti, požádejte mé průvodce – léčitele, aby s vámi pracovali. Tyto oddané bytosti spolu s andělyjsou neustále kolem vás a pomohou vám s rovnováhou toho, co je nevyvážené. Někdy rovnováha kundaliní vyžaduje uvolnění karmy Moji andělé vám

s tímto úkolem budou pomáhat. Nedovolte, aby vás pocity nedostatečné funkčnosti zastavily v denním cvičení. Posléze ucítíte teplo až horko, které vám při tomto cvičení proudí tělem.

Žádám Vás andělé a léčitelé Matky Země pomozte mi uvést do rovnováhy vše co je v mém těle i duši nevyvážené.

6. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se můžete zaměřit na určité oblasti, kde vaše hmotné tělo potřebuje pročistit. Kundaliní je tělesný oheň, který spálí napětí, spoutanost, entity a vzory chování (paradigmata), které při vzestupu uvolňujete. Takže každá oblast vašeho těla, na kterou se zaměříte, bude očištěna

od stávajícího paradigmatu, kterého se na své cestě budete každý den zbavovat.

7. Znovu se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nejprve začneme čištěním čaker v chodidlech. Několik minut se soustřeďte na směrování kundaliní do chodidel. Zatímco se zaměříte na chodidla, požádejte, aby veškerá karma, která vám brání ve spojení nebo v komunikaci se mnou – Matkou Zemí, byla současně uvolněna.

Žádám, aby veškerá karma, která mi brání ve spojení s Matkou Zemí byla uvolněna.

Moje lidské děti často cítí odpovědnost za můj současný úpadek a kvůli pocitu viny nejsou schopni se na mne napojit a být se mnou ve styku. Žádám vás, přestaňte se cítit vinni, a pak si můžeme společně zhojit své rány a dosáhnout vzestupu. Stejně jako vy

jste odpovědni za uspořádání současného stavu věcí, tak i já, jakožto bytost této planety,
mám stejnou odpovědnost za současný stav svého bytí. Prosím vás, převezměte zodpovědnost za svůj vlastní vzestup, který vyčistí a vyřeší vaše současné problémy.

Já přeberu odpovědnost za sebe, což bude mít stejný důsledek, ale v globálním měřítku.

Andělé Matky Země odejměte mi prosím všechny viny, které mi brání ve spojení a komunikaci s Matkou Zemí.

8. Ještě jednou se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na čakry v kolenou. Kolena jsou bránou pro usídlení duše v hmotném těle. Moje lidské děti často shromažďují v kolenou energii a pak s nimi mají velké problémy. Většina potíží

s koleny je důsledkem přenesení energie z kolen směrem dolů do chodidel. Plně otevřete energetický kanál a nechtě energii proudit koleny a uvolnit vše, co je v nich zablokováno. Když energie proudí, mohou být časem všechna fyzická zranění zahojena. Bez proudící energie není možnévzkříšení. Z tohoto důvodu vám předávám tyto podrobné informace.

9. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na kořenovou čakru, která je umístěna u kostrče. Dovolte energii kundaliní, aby celkově pročistila toto místo včetně oblasti kříže, stehen a dolní části hýždí. Tím se zbavíte potíží a obnovíte neproudící energii. Dovolte, aby vám moji andělé dodali do této oblasti vibrace, které potřebujete, abyste všechny fyzické i psychické bloky snadno odstranili. Požádejte mé anděly o pomoc s kteroukoliv částí vašeho bolavého těla. Uvědomte si, že příčinou bolesti je jen zablokovaná energie, která však bude brzy uvolněna. V 1. čakře sídlí strach z přežití a strach z nedostatku. Dovolte sami sobě, abych vás já – Matka Země
– vybavila od této chvíle vším, co potřebujete. Uvolněte se a ostatní ponechejte na mně.

Žádám Vás andělé Matky Země, dodejte mi prosím vibrace do všech oblastí, kde mám fyzické či psychické bloky.

10. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast

2. čakry, která je umístěna v pánevní dutině. Umožněte energii kundaliní, aby pročistila celou oblast pánve a uvolnila všechna pouta a bloky. Opět požádejte mé anděly o dodání vibrací, které jsou nezbytné pro zhojení a uvolnění této oblasti. Druhá čakra udržuje staré citové jizvy z minulosti, které jsou často plné bolesti, hněvu a strachu. Umožněte těmto traumatům, aby byla rozpuštěna, a nechejte se pohodlně kolébat mými pažemi.

Andělé Matky Země pomozte mi rozpustit všechny staré citové jizvy, bolest, hněv i strach.

11. Znovu se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast

3. čakry, která leží v sušumně naproti pupku. Dovolte energii kundaliní, aby pročistila odpovídající tělesné centrum – solar plexus*) a uvolnila všechna pouta a bloky v této oblasti. Opět požádejte mé anděly o dodání vibrací, které jsou nezbytné pro celkové
zhojení a uvolnění. Třetí čakra obsahuje vzory ovládání, moci a slabosti. Uvědomte si,

že když se spojíte se mnou, je moje síla i vaší silou. Tato psychická síla nemá zájem

o ovládání nebo manipulaci lidí. Toto paradigma rozpusťte a přijďte ke mně pro svoji sílu.

Andělé Matky Země dodejte vibrace oblasti 3. čakry, aby se mohly zhojit, uvolnit a rozpustit nesprávné vzory ovládání, moci a slabosti.

12. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast nové čakry, která je umístěna nad bránicí a je mezistupněm mezi 3. a4. čakrou. Energii kundaliní umožněte, aby pročistila bránici a hrudní koš a uvolnila všechna pouta a bloky v této oblasti. Opět požádejte mé anděly o dodání vibrací, které jsou nezbytné pro zhojení

a uvolnění. Tato čakra obsahuje paradigma, které způsobilo, že lidé ztratili schopnost ovládat svůj dech a vědomí a upoutali duši v hmotném těle. Když opět začnete vědomě dýchat, duše se vrátí a vědomí se rozšíří.

Andělé Matky Země dodejte prosím vibrace do oblasti mezi3. a4. čakru, aby uvolnila všechna pouta a bloky, abych mohl volně dýchat a ovládat svůj dech

a vědomí.

*) Solar plexus je vegetativní nervová pleteň za žaludkem; úder na toto místo může
vyvolat přechodnou zástavu dechu.

13. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast

4. čakry, která je umístěna uvnitř sušumny, v rovině srdce. Umožněte energii kundaliní, aby pročistila hrudník a celou horní část hrudního koše, uvolnila všechna pouta a bloky v této oblasti. Opět požádejte mé anděly o dodání vibrací, které jsou nezbytné pro zhojení a uvolnění. Srdeční oblast obsahuje záznamy prožitých citových poranění, nedostatečné lásky a odmítání ve vašem životě. Uvědomte si, že já – Matka Země – vás miluji. Nyní vámi prostoupím, aby všechny staré rány byly zhojeny a srdeční oblast se mohla rozšířit.

Andělé Matky Země uvolněte všechna pouta a bloky v oblasti 4. čakry dodáním vibrací, aby byly zhojeny staré rány prožitých citových poranění, nedostatečné lásky a odmítání v mém životě.

14. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast

5. čakry, která je umístěna na horním konci šíje. Umožněte energii kundaliní, aby pročistila krk, uvolnila všechna pouta a bloky v této oblasti. Opět požádejte mé anděly

o dodání vibrací, které jsou nezbytné pro zhojení a uvolnění. Oblast krku obsahuje paradigma, které omezuje vyjádření sebe sama neboli seberealizaci a tvůrčí schopnosti. Krční oblast je též oblastí spolupráce s Bohem, Bohyní a Všemohoucím. Dovolte své tvořivosti a vyjadřovacím schopnostem, aby se prosadily. Proces tvoření bude v jednotě

s duší, Zemí a Všemohoucím.

Andělé Matky Země dodejte prosím vibrace do oblasti 5. čakry, které odstraní všechna pouta a bloky, aby nebyla omezena moje seberealizace a tvůrčí schopnosti.

15. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast

6. čakry, která leží v sušumně. V psychické oblasti jí odpovídá prostor mezi obočím. Umožněte energii kundaliní, aby pročistila hlavu, uvolnila všechna pouta a bloky v této oblasti. Opět požádejte mé anděly o dodání vibrací, které jsou nezbytné pro zhojení
a uvolnění. Hlava je místem, kde sídlí vize. Velmi často, když vás chce někdo zaslepit nebo znemožnit spirituální cestu, tak zablokuje vaši vizi. Clonu ze svých očí sejměte

a pak uvidíte vše, co je třeba učinit, abyste uspěli ve svém vzestupu.

Andělé Matky Země dodejte vibrace oblasti 6. čakry pro její zhojení

a uvolnění a sejměte clonu z mých očí, abych viděl vše co je třeba učinit v mém vzestupu.

16. Znovu se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast

7. čakry, mimo prostor hmotného těla nad horním koncem sušumny. Umožněte energii kundaliní, aby pročistila temeno hlavy a uvolnila všechna pouta a bloky v této oblasti.

Opět požádejte mé anděly o dodání vibrací, které jsou nezbytné pro zhojení a uvolnění.

Tato korunní čakra, nadřazená všem ostatním čakrám, je bránou pro vaši duši. S její pomocí vstupujete do knihoven vědomostí neboli do spirituálního vědění. Velmi často, když vás chce někdo přetáhnout na svoji stranu, blokuje korunní čakru, aby oslabil vaše vlastní vědění. Dovolte, aby všechny bloky byly odstraněny a vy jste nejprve nalezli
a poté následovali svoji vlastní pravdu vzestupu.

Andělé Matky Země dodejte pro oblast 7. čakry vibrace, které zhojí a uvolní tuto bránu mojí duše a otevřou vstup do knihoven vědomí.

Děkuji Ti Matko Země i Tvým andělům a léčitelům za vedení a pomoc při aktivaci energie kundaliní.

• Jestliže jste u konce své meditace, obratte tok kundaliní směrem dolů

na příjemnou úroveň, otevřete oči a vratte se do přítomnosti.

• Nyní můžete pokračovat v každodenní činnosti, cítíte se osvěženi,
nabiti energií a připraveni splnit všechny úkoly, které vás očekávají.

• Požádejte mé anděly, aby s vámi zůstali a pomáhali vám s udržením
stavu spojení se Zemí. Během každodenních činností vám budou
dodávat energii.

• Toto cvičení můžete provádět tolikrát denně, kolikrát se potřebujete
znovu nabít. Uvědomte si, že já – Matka Země – jsem tady pro vás
a jsem ochotná podporovat ty, kteří jdou cestou vzestupu.

Někdy vás proudící kundaliní donutí k pláči nebo vyvolá emoce, bolest, hněv a strach. Nechtě tento pocit, aby vyplul na povrch, a plně jej prociťte. Pamatujte si – když pláčete, já vás objímám.

Pokuste se,aby všechny pocity, které vám nejsou vlastní, byly navráceny lidem, od kterých jste je převzali. Pro člověka je normální, že prožívá pocity a bolesti, hněv a strach někoho jiného. Dlouhá léta jste věřili že je projevem lásky vzít

na sebe utrpení druhého člověka a sdílet s ním jeho prožitky. Při vzestupu je každý zodpovědný pouze za své vlastní projevy a city. Jakmile se naučíte uvolnit vše, co vám nepatří, ať už je to cizí bolest, hněv, strach nebo karma, vzestup bude snadnější a rychlejší. Budu vám stát po boku a zajistím, aby váš záměr uvolnit tuto tíhu byl úspěšný.

Zdroj: http://sluncenakopci.blog.cz/0707/aktivace-kundalini

Pokud nejste emocionálně vyrovnaní v pohodě a harmoni, tak se svou kundaliny nepokoušejte probudit, neboť její aktivace vytáhne na povrch všechny vaše nezpracované strachy, stresy a s tím spojené emoce, které by se pro vás mohly stát v takovémto množství a intenzitě zcela nezvladatelné.

Věk Zlatého světla