Jedna z největších záhad, za níž stojí jeden z největších podivínů moderní doby, se nachází na Floridě severně od města Homestead. Ve středověku by o něm lidé řekli, že se spřáhl s Ďáblem.

coral_castle

Foto: Flickr.com

Protože však žil ve 20. století a existují nezvratné důkazy o jeho činnosti, ani odborníkům se nedostává slov. Nad dílem tohoto Američana zůstává rozum stát. Malý mužík, který se usadil v USA, sám manipuloval s těžkými balvany. Zdi jeho stavby jsou postavené z osmitunových kvádrů. Leedskalnin tvrdil, že zná staré vědění dávných megalitických stavitelů – jak bez jeřábů a dalších strojů přenášet megality a prohlašoval, že dokáže ovládat zemskou tíži. Žertoval, nebo měl pravdu, tento kutil a všeuměl, který pracoval jen v noci, aby ho nikdo neviděl?

Jisté je, že při stavbě hradu, jemuž původně dal jméno „Zahrada skalní brány“, použil kámen ze zkamenělých korálů. Nikdo neví, jak pracoval s hromadami kamenů o celkové váze 1100 tun jen za použití primitivních nástrojů. A další záhada – jeho Korálový hrad má velmi těsný matematický, astronomický a architektonický vztah k některým dolmenům nebo pyramidám vybudovaným před tisíci lety. Ed pracoval 28 let na své kamenné zahradě, a to jenom v noci a živil se pouze sardinkami a sušenkami. Nikdo ho nikdy stavět nespatřil, i když jedna legenda praví, že ho děti jednou při práci viděly, přičemž „kameny samy létaly vzduchem jako balóny napuštěné vodíkem“.

Na počátku byla zklamaná láska

Výjimečný stavitel se narodil v roce 1887 v rolnické rodině v Stāmerienas pagasts, ve vesnici u Rigy. Byl slabý a neduživý, ve své vlasti pracoval jako účetní a později jako zedník. Už jako chlapce ho jeho dědeček naučil opracovávat horniny. Žil úplně nenápadně až do roku 1912, kdy se chtěl oženit s lotyšskou dívkou jménem Agnes Skuvstovou, která v den svatby zrušila své zasnoubení. Zklamaný mladý muž emigroval. Zamířil nejprve do Kanady, kde pracoval jako dřevorubec, ale onemocněl tam na tuberkulózu a to ho přimělo vyhledat teplejší podnebí. V roce 1918 se ocitl na jihu Floridy, kde koupil levně rozsáhlé pozemky. Vyléčil se a začal pracovat na své monumentální stavbě. Bloky kamenů vozil sám 16 kilometrů z Floridy City do Homesteadu, používal přitom traktor, ale nikdo ho prý neviděl, jak kameny nakládá a vykládá. Korálový sediment je křehký a po úderu kladivem se může rozpadnout, Leedskalnin však uměl kameny přemísťovat a opracovat, aniž by je poškodil. Potají opracovával bloky korálu, které se později změnily v pohádkový hrad, postavený na počest jeho milované Agnes. Pracoval v noci a o samotě, o svědky nestál. V té době nikoho nepřijímal, ale když se jeho kamenný kolos postupně zvedal do výše, rostla i zvědavost sousedů a turistů. V roce 1951 Edward zemřel v miamské nemocnici na onemocnění ledvin. Jeho jediný příbuzný, synovec jménem Harry Leedskalnin, zdědil Zahradu skalní brány a krátce před svou smrtí v roce 1953 ji prodal jedné rodině z Chicaga, která ji přejmenovala na Korálový hrad a otevřela veřejnosti.

Všeuměl s magickými schopnostmi

Na jihu Floridy se dodnes tyčí jedna z největších záhad naší doby. Zdi obklopující nádvoří jsou tvořené korálovými bloky, jejichž průměrná váha představuje dvojnásobek váhy bloků v Cheopsově pyramidě! Největší z nich váží 29 tun. Mezery mezi velkým bloky jsou vyplněné malými kameny sestavenými s takovou přesností, že mezi nimi nepronikne ani paprsek světla. Na severní zdi, která obsahuje 150 tun kamene, postavil Leedskalnin kamenný teleskop zaměřený na Polárku, odtud sledoval pohyb Slunce. Na základě získaných údajů vystavěl sluneční hodiny, které ukazují pouze od 9 do 14 hodin, neboť to podle jeho názoru byl čas, po který má člověk pracovat. Na východní zdi se nachází šest metrů vysoký a 23 tuny vážící půlměsíc, který sem přemístil z předchozí parcely u Florida City. Vedle něj se tyčí planeta Mars a Saturn se svými prstenci. Jedním z jeho nejúžasnějších výkonů je velký obelisk, rovněž umístěný na východní zdi, který měří téměř 8 metrů a váží více než 28 tun. Je vyšší než pilíře ve Stonehenge. Ed také vytvořil 18tunovou fontánu a desetitunové houpací křeslo.

U obelisku je pod širým nebem umístěna ložnice. S neuvěřitelnou přesností stavitel propočítal těžiště devítitunového kamene ke zhotovení vrat, jež by bez potíží mohlo otevírat a zavírat malé dítě. To vše zkonstruoval sám. Technickou záhadou je i dutina, kterou vytesal v jeho vnitřku bez použití elektrických nástrojů. Dále postavil trůnní sál z kamenných bloků o celkové váze 2300 kilogramů. V den letního slunovratu, 21. června, Slunce vždy vychází naproti trůnu.

Znal pradávné vědění?

Badatel Ray N. Stoner tvrdí, že našel shody mezi Korálovým hradem a Velkou pyramidou v Gíze, Stonehenge a teotihuacánskou pyramidou v Mexiku. Podoba mezi dolmeny v Stonehenge a některými díly zhotovenými Leedskalninem v jeho sídle je zřetelná na první pohled. Stoner ve své studii o Korálovém hradu zjistil konstantu konverze vnitřních a vnějších rozměrů hradu (1,059), která je shodná s touto konstantou u pyramidy v Teotihuacánu. Leedskalnin podle Stonera ovládal dávné vědění stavitelů megalitů, což ostatně říkal o sobě i záhadný Lotyš. Korálový hrad vyvolává ještě větší úžas, zvážíme-li, že matematické proporce megalitických staveb byly objeveny poměrně nedávno. V roce 1963 se zjistilo, že Stonehenge je s největší pravděpodobností jen obrovský nástroj ke studiu nebes. Jak je tedy možné, že Leedskalnin, který zemřel o desetiletí dříve, využil vědění po tisíciletí skryté v jihoanglických dolmenech?

Jeden stroj však Leedskalnin určitě používal. Dochovala se fotografie, na níž je vidět vrátek na zdvihání břemen – tři vztyčené dřevěné sloupy, na jehož vrcholu je připevněna dřevěná krabice. Ta podle některých badatelů může skrývat tajemství energie, kterou Leedskalnin používal k přepravě tunových bloků. Krabice samozřejmě zmizela… Leedskalnin byl všeuměl, jako zdroj elektřiny používal generátor, který si sám vyrobil. A navíc byl údajně v kontaktu se slavným vynálezcem Nikolou Teslou.

Stoner má tři hypotézy, jak vysvětlit Korálový hrad. Jednou z možností je, že dávné znalosti, podle nichž se stavěly megalitické stavby, se úplně neztratily a Leedskalnin si je osvojil. Další, že cestoval v čase. Třetí, že tento malý muž byl mimozemského původu. V roce 1986 byl pod jedním z kamenů nalezen nerost kruhové tvaru, jehož druh a původ nebyli geologové schopni určit. Na Leedskalniných pozemcích byl také nalezen jakýsi magnetický generátor. Edward tvrdil, že všechny předměty mají magnetické vlastnosti. Pokud je ovineme měděným drátem a vyšleme směrem k nim patřičné vysokofrekvenční vlny, lze jimi údajně pohybovat, jako by byly z papíru. Ale čtenáři, kteří nemají rádi záhady, si mohou říci: Láska prostě hory přenáší.

Florida City – Homestead – Coral Castle


Zdroje: wikipedia.org, YouTube.com, www.magazin2000.cz

Převzato: http://pravdu.cz/zahada/zahadny-koralovy-hrad-na-floride