Ať to zní sebepodivněji, někteří lidé si myslí, že na planetě i v podzemí planety Země existuje a působí konspirace, která je zamýšlena tak, že nás má pomalu a nenápadně zotročit, a to nepřetržitou palbou podprahového programování, ekonomické manipulace, adaptování a navykání. Tento plán je o scénáři, který je zamýšlen tak, že bude stavět všechny země, národy či republiky jednoho proti druhému za použití určitých osob – infiltrátorů, kteří operují uvnitř vedoucích pozic všech zemí, zvláště USA, Evropy, Ruska, Číny, Austrálie atd. Nakonec má být odstraněna veškerá suverenita a nahrazena jakýmsi celosvětovým, nábožensko-eko-politickým systémem kontroly.

Jinými slovy, naše planeta je jistou šachovnicí, jednotlivé státy jsou čtverce, my jsme „pěšáci“ a Drakoniáni jsou šachisté.

Bude-li tato konspirace pokračovat takovým způsobem, jak bylo naplánováno, mohli by nás „rozdělit a dobýt“ naprosto k nepoznání a většinu populace eliminovat válkami, hladomorem, epidemiemi apod. Následně plánují vystoupit ze své podzemní říše, jež se skládá z množství propojených základen – Dulce, Pine Gap, Gíza, Nové Švábsko atd., kam by byla poté přemístěna většina lidí. Až vylezou ven, plánují převzít totální kontrolu nad naší společností anebo nad tím, co z ní zbude.

Unesený do UFO, Billy Dee, hovořil o svém osobním příteli, jenž pracoval na významné úrovni uvnitř zpravodajské agentury a jenž vyslýchal jistého Drakoniána, který byl chycen. Poté, co rozhovor s ním dokončil, ustřelil tento muž mimozemšťanovi hlavu. Když se Dee zeptal proč to udělal, muž odpověděl, že tahle věc byla tak zlá, že musela být zabita, jelikož se vychloubala skutečností, že „oni“ čekali a připravovali se ve svých podzemních systémech po celá staletí na svou invazi na povrch, a to ve spolupráci se svými spojenci z jiných hvězdných systémů. Ukázalo se, že nemá naprosto žádné slitování nad tím vidět všechny lidi povražděné, a tak agent vytáhl pistoli a nemilosrdně jej zabil.

Ve snaze pochopit tento konflikt může být užitečné pokusit se jej vidět jako válku mezi «nezávislými» (volné řízení/nezávislé myšlení/duchovní vláda nad hmotou) a kolektivisty (žádné volné řízení/žádné nezávislé myšlení/hmota vládne nad duchem). Luciferovým původním hříchem bylo, že opustil svůj prostor a vpadl do prostoru, jaký právoplatně patřil jiným vytvořeným bytostem. Vpadl do jejich ‘kruhů’, a jak plynul čas, stával se čím dál tím horším, až se nakonec stal „duchovní černou dírou“, kvůli které eliminoval uvnitř svého bytí jakýkoli zbývající záblesk světla či vědomí, díky nimž by byl Všemohoucí schopen přivést Lucifera nazpět do „světla“, a místo toho se stal vůdcem pro většinu temných sil v tomto mnohovesmíru.

Takže v boji proti drakoniánům-kolektivistům by bylo spíše odsouzením k nezdaru bojovat s nimi za použití kolektivistické agendy Řádu nového světa, který pohrdá suverenitou jedince (zvláště když „oni“ již infiltrovali samotné jádro celé agendy).

Praktikujeme-li metodu nezasahování, musíme respektovat suverenitu na všech úrovních: na úrovni meziplanetární, mezinárodní i mezilidské. Jinými slovy: “Čiň druhým tak, jak chceš, aby oni činili tobě.” Anebo: “Respektuj můj prostor a já budu respektovat ten tvůj“. Jakmile jsme schopni přijmout, že tuto techniku nám „elita“ ukradla, pak se můžeme konečně vymanit z této „kolébky“ a naše energie, populace a ekonomické problémy ustanou…avšak měli bychom se a musíme se zdržet porušování suverenity jiných světů.

Myslím si, že právě proto jsou Drakoniáni tak zainteresováni ve věci naší planety. Většina z nás, suverenů s meta-geny a instinktem bojovníka se nesmíří s jejich nesmysly, jakmile jednou budeme svobodnou rasou a prodereme se ke hvězdám. Tato myšlenka je absolutně a nekonečně děsí.

Nemůžeme změnit minulost, ale můžeme změnit budoucnost.

Pamatujte si, že na světě existují pouze tři druhy lidí:

1) – Ti, kteří konají, aby se věci staly;

2) – Ti, kteří čekají, až se věci stanou;

3) – Ti, kteří se diví, co se stalo!

http://www.angelfire.com/ut/branton/posers1.html

Překlad: Karel a Dana Rašínovi


Zdroj: http://www.exopolitika.cz/news/konspirace-z-podzemi/