foto1_31569Proslulá ukrajinská mystička Helena Petrovna Blavatská za svého života podnikla nejednu dobrodružnou cestu za vyšším poznáním. Během svých výprav na východ se podle vlastních slov setkala s tajnými mistry, kteří ovládají veškerou moudrost a znají pravdu o minulosti našeho světa. Svěřili jí údajně, že lidé jsou již pátou rasou žijící na Zemi. Kdo byli ti před námi?

Před námi planetu Zemi údajně obývaly čtyři jiné druhy vyšších bytostí a další dva druhy mají ještě přijít po nás. To alespoň tvrdí kontroverzní ukrajinská mystička Helena Petrovna Blavatská (1831–1891), zakladatelka teosofického učení. Jak je popisuje? Ve svých sebejistých sděleních je až překvapivě konkrétní. Otázkou ovšem je, zda má pravdu. To už ale nikdo neví…

Samozrození a Hyperborejci: První byly přízraky
Prvními obyvateli Země měli být dle madame Blavatské takzvaní Samozrození. Označuje je také jako polární rasu. Jde prý o neviditelné éterické bytosti, jež vznikly z čisté energie prastarého světa. Po éře Samozrozených údajně přichází čas Hyperborejců. Za jejich domov je podle teosofického učení považován bájný ztracený kontinent Hyperborea. Blavatská tvrdí, že jde o obří zlatavé bytosti, které sice stále mají formu přízraků, ale jejichž fyzická podstata už je hustší než u jejich předchůdců tvořených zahuštěnou energií. Hyperborejci mají dosahovat výšky kolem 40 metrů a komunikují prý mezi sebou myšlenkovým přenosem. Rozmnožování u této rasy údajně probíhalo pučením a pomocí spór. Později se prý objevují hermafroditní jedinci a to už předznamenává nástup nové rasy, Lemuřanů.

foto2_31569Lemuřané: Zhmotnělí obři
Třetí rasa, Lemuřané, se v popisech madame Blavatské konečně alespoň trochu začíná podobat lidem. Svým deseti až dvacetimetrovým vzrůstem nás stále ještě značně převyšují, jejich čtyřruké žlutě či červeně zbarvené tělo je však již hmotné. Tkáně Lemuřanů byly údajně velmi elastické a tělo lehké. Řeč, již používali, Blavatská popisuje jako libozvučnou a spíše podobnou zpěvu. Většina komunikace však podle ní stále probíhá cestou čtení myšlenek, telepatie. Intelektuálně je prý tato rasa na velmi vysoké úrovni a soustředí se hlavně na duchovní stránku bytí. Ke svému životu měli Lemuřané využívat různé zvláštní technologie získané od návštěvníků z Venuše. Vyspělou Lemurii však podle Blavatské nakonec potká zkáza a zachovají se z ní jen malé pozůstatky. Jedním z nich má být Atlantida, z níž pak vzejde čtvrtá rasa.

Atlanťané: Ti, kteří tu byli před námi
Bájná Atlantida je podle Blavatské domovem Atlanťanů, intelektuální a spirituálně zaměřené mírumilovné rasy, jež disponuje značnou moudrostí. Atlanťané už mají jen dvě ruce a jsou nám vzhledově bližší než předchozí rasy. Vyskytují se u nich různé barvy kůže od černé přes červenou až po žlutou. Jejich jazyk se má podobat původním jazykům jihoamerických indiánů a byl prý základem pro tolik komplikovaný sanskrt (jazyk používaný v Indii). K získávání informací a vědomostí mají využívat jakéhosi všeobsahujícího informačního pole, na nějž se umí napojit. Mezi jejich schopnosti prý patřila také hypnóza na dálku, čtení a přenosy myšlenek a mohli údajně i ovlivňovat gravitaci. Atlantida však nakonec podle Blavatské, stejně jako Lemurie, skončila pod mořem. Každá ze sedmi ras prezentovaných teosofií má ještě sedm podras. Atlanťané jsou však první, u nichž podrasy hrají významnější roli. Patří mezi ně totiž třeba Toltékové, předkolumbovská civilizace z oblasti dnešního Mexika. Setkali jsme se tedy se zástupci starších ras?

Árijci: Naše éra
Po údajné zkáze bájné Atlantidy zaujmou místo Atlanťanů Árijci. K této rase patříme podle učení madame Blavatské i my. Některé podrasy Árijců prý zdivočely a nevyužívají tak moudrosti svých předků. U Árijců se jako u první rasy od počátku světa přetrhává spojení s nehmotným světem a definitivně tak mizí schopnost napojení se na všeobecné informační pole a využívání vyšších znalostí. A co bude dál? Mohou proroctví spojovaná s koncem světa znamenat jen konec současné lidské civilizace a příchod šesté rasy?

Budoucnost světa: Rasa sedmi pečetí a rasa sedmi pozounů
Podle některých stoupenců učení Heleny Blavatské se náš čas chýlí ke konci a má přijít úsvit nové rasy. Slavná mystička ji označuje jako Rasu sedmi pečetí. Ta má být na vyšší duchovní úrovni než my a započne u ní prý proces takzvaného odtělování, tedy zbavování se hmotného těla a s ním spojených potřeb. Řadu sedmi ras má pak uzavřít éra Rasy sedmi pozounů. Jedinci tohoto druhu prý postupně začnou odcházet do vesmíru a osidlovat nové planety.

Jitka Krulcová

http://enigma-special.rf-hobby.cz/index.php?locales=2&id_page=178&id_previous_page=249&nocache=1336293615.1417&inq=bccfd052e673f2ec55851770ac22ecab&ida=0&id_art=31569&sta=0&cislo=0&sea=0&=0&fid=0&nsrd=1&kty=0&checksum=9872a47f9b9bf26438b2c5928bf6aac4