Na Silvestra se neslaví jen příchod nového roku, ale slaví i Silvestrové. Ironií osudu se toto jméno ocitlo na konci kalendáře jen proto, že si církev připomíná úmrtí papeže svatého Silvestra I. Svět opustil 31. prosince 335. Dodnes tohoto svatého muže nevědomky zapíjejí miliony lidí, jako by právě vstal z mrtvých.full1_30021Odkud se vůbec vzalo jeho jméno? Pochází z latinského slova silva, což znamená les, a odvozeného silvestris, neboli lesní a z lesa pocházející. A jak k němu přišel svatý Silvestr I. (asi 292–335)?

 

Muž pocházející z lesa
Datum narození svatého Silvestra neznáme, nicméně některé prameny uvádějí, že je zvolen za papeže v 21 letech, což by odpovídalo tomu, že se narodil asi v roce 292. Víme, že to bylo v Římě, ale jeho původní jméno neznáme. Podle legendy přijme v mladém věku křesťanství. Císař Dioklecián (asi 244–asi 312/316) křesťany krutě pronásleduje – nejsou si v Římě jisti, zda se dožijí druhého dne. Silvestr se proto s dalšími věřícími ukrývá v lesích na Monte Soracte blízko Říma. Na základě této životní etapy pak zřejmě vznikne jméno Silvestr, které si vybere už jako papež. Stane se z něj „muž, pocházející z lesa“.

full2_30021Oltáře s obyčejným plátnem
Po návratu do Říma si Silvestr vede velmi dobře. Podle legendy dá vyléčit z lepry a pokřtít římského císaře Konstantina I. Velikého (272/285–337), který v roce 313 povoluje Milánským ediktem křesťanství a nastoluje náboženskou svobodu. Od něj pak získá Silvestr z vděčnosti darem takzvaný Patrimonium Petri, pozemek, na kterém později vznikne Vatikán. Biskupem římským je Silvestr zvolen po smrti papeže Miltiada (ve funkci 311–314). Je nejvyšším biskupem a zastává tedy úřad papeže. Za pontifikátu Silvestra I. si katolická církev výrazně polepší a svého postavení už se nikdy nemusí vzdát. Silvestr provede úpravu bohoslužeb a vydá mnoho liturgických nařízení. „Oltáře napříště budou místo ze dřeva stavěny z kamene a místo hedvábí pokrývány obyčejným plátnem!“ rozhodne mimo jiné.

Čtyři slavné baziliky
Za jeho funkce dojde k definitivní přeměně pohanského Říma na křesťanský. S pomocí císaře nechá vystavět v Římě čtyři slavné baziliky: sv. Jana na Lateráně, sv. Petra ve Vatikánu, sv. Pavla za hradbami a sv. Vavřince za hradbami. Den Silvestrova svátku má i symbolický význam. Tak jako 31. prosince končí rok a lidé s nadějí očekávají příchod nového, tak pontifikát Silvestra I. znamená konec pronásledování křesťanů a počátek zlatého věku církve. Silvestr je jedním z prvních uctívaných světců a jeho kult se šíří do celé Evropy.

Patron domácích zvířat a úrody
K Silvestrově svatosti jistě dopomůže to, že pokřtí císaře Konstantina Velikého i jeho matku Helenu, později také svatořečenou. Jeho ostatky jsou uloženy v kasematech baziliky svaté Priscilly v Římě. Svatý Silvestr je patronem domácích zvířat a dobré úrody. Je zobrazován v papežském rouše s berlou a u sebe mívá knihu, mušli a býka. Je mu také zasvěceno papežské vyznamenání Řád sv. Silvestra.

Lesní bůh i průvodce apoštolů
Příbuzné jméno Silvius s variantami Silvio nebo Silván pochází z římské mytologie od bůžka stromů, lesů a polí Silvana. Ten převezme jméno patrně od etruského boha lesů Selvanse. Bůžek Silvanus je nejspíš z počátku obávaný škůdce, ale kolem přelomu letopočtu se stane oblíbeným ochráncem pozemků, lesů, stád, sadů a vinohradů. Ochraňuje také hranice jednotlivých pozemků. Zobrazuje se podobně jako řecký Pan jako starší venkovan s borovým věncem na hlavě. Mívá u sebe nůž, polní plody, psa a kohouta. Stejně jako Pan miluje hudbu a hraje na syrinx (Panova flétna). Lidé mu obětují hrozny, mléko, víno, maso a selata, aby měli zdravý dobytek. Další tvar jména je Silas, což byl v Bibli průvodce apoštolů Pavla a Timotea.

Vlastimila Dufková

Variace na Silvestra
– Dříve se v češtině toto jméno psalo s ypsilonem, v některých jazycích tento zvyk přetrvává.
– Ženskou variantou jména je Silvie.
– Nejpoužívanější zdrobněliny mužské varianty jsou Silvan, Silvek, Silvio, Silves.
– Obliba jména Silvestr u nás i ve světě stále klesá.
– Známými Silvestry jsou i další papežové katolické církve Silvestr II. (asi 950–1003) a Silvestr III. (?–1062/1063).
– Ze současných celebrit s tímto jménem vyniká hollywoodská hvězda Sylvester Stallone (*1946).

http://epocha.rf-hobby.cz/index.php?locales=2&id_page=178&id_previous_page=257&nocache=1338214904.1891&inq=5ffc1a8c7583dc738e6dffece329bbcb&ida=0&id_art=30021&sta=0&cislo=0&sea=0&=0&fid=0&nsrd=1&kty=0&checksum=520ac3e31483fe34528f7a8929699b1e