Neziskový Mezinárodní svaz ochrany přírody společně s Dods (organizace poskytující služby pro parlament) pořádaly ojedinělé setkání v Londýně s mluvčími vlád, vědy, médií a ochranářských organizací, aby prodiskutovali stále zjevnější změnu klimatu a aby vysvětlili, jak produkce potravin, speciálně chov hospodářských zvířat, vážně ovlivňuje globální oteplování, ztrátu živočišných druhů, nedostatek vody a další.

duta_zemeSetkání navštívili odborníci a vážené osobnosti, jako je vévodkyně z Norfolku, vysoký soudní komisař ostrova Antigua a Barbuda, Dr. Karl Robets, Dr. Ester van der Voet, zástupkyně programu pro životní prostředí při OSN, a ambasadoři takových zemí, jako je Rusko, Bolívie, Nepál a další.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai, prostřednictvím videa předala poselství týkající se tohoto setkání o řešení velké krize životního prostředí a také vyzvala vůdce i spoluobčany, aby udělali odvážné změny, které zachrání Zemi.

Mistryně Ching Hai založila celosvětový řetězec veganských restaurací Loving Hut (www.LovingHut.cz , www.LovingHut.com).

V posledních letech provozuje mezinárodní televizní kanál, který se věnuje informování veřejnosti po celém světě o naléhavosti řešení změny klimatu a propagace změny stravy jako efektivní prostředek k jejímu zastavení (www.SupremeMasterTV.cz, www.SupremeMasterTV.com).

Dostala mnoho ocenění, včetně Gusiho ceny míru v roce 2006, cenu za vynikající službu lidstvu a cenu Světového duchovního vůdce v roce 1994 a letos v září dostala cenu

od amerického prezidenta (http://suprememastertv.cz/g_oceneni_obama.php).

Přechod na rostlinnou stravu se netýká jen životního prostředí a vlády, je to také záležitost

jednotlivců.

Všechny živé bytosti na Zemi čelí mnoha globálním nebezpečím. Odborníci často zdůrazňují šest nejnaléhavějších a neodkladných hlavních hrozeb dnešní doby.

Jmenovitě: změna klimatu

nedostatek vody

nedostatek jídla

odlesňování

kolaps oceánů

ztráta biodiverzity

„I když každá hrozba sama o sobě může způsobit velké škody, mohla by se stát „civilizační pohromou“, jejich společný výskyt by mohl mít za následek celkový kolaps a všechny bytosti na planetě by mohly být zničeny.“

Skutečnost je už teď příliš naléhavá. Vědci říkají, že asi pro 80 % lidí ve světě je ohrožen bezpečný přístup k vodě kvůli vysychajícím a znečištěným řekám, mizícím ledovcům od Jižní Ameriky k Himálajím, a hladinám spodních vod, které každým rokem klesají a klesají.

V roce 2009 přesáhl poprvé počet hladovějících lidí 1 miliardu, zatímco katastrofy ohrožují

zabezpečování potravinami mnohých dalších.

Každý rok jsou vypalovány tropické pralesy o velikosti New Yorku, tím je uvolněno 17 %

veškerých světových emisí oxidu uhlíku, což je více, než veškerá doprava dohromady.

Více než 70 % našich rybích druhů je zcela vyčerpáno a o zbytek můžeme přijít během několika desetiletí.

Nedávná studie OSN zjistila, že rostliny a zvířata teď mizí až 1 000krát rychleji. http://suprememastertv.cz/dulezite0.php?anim1=vymirani_zvirat_cz.flv

I s přísnými limity emisí skleníkových plynů se očekává, že teplota na Zemi stejně

stoupne o dalších 3,5 stupně Celsia, což by mělo za následek smrt amazonského pralesa, silné hurikány, které by rozbily přímořská města, mohutné uvolňování metanu z tajících permafrostů a nakonec masové vyhynutí.

Už vidíme, že se pohromy objevují stále častěji, jsou dlouhodobé a smrtonosné.

Pokud tedy nebude těchto šest faktorů rychle zastaveno, riskujeme, že ztratíme vše.

Jde o životy, skutečné životy všech obyvatel Země: lidí, zvířat, rostlin, stromů atd.

Není tedy překvapením, že zpráva vydaná OSN, Programem životního prostředí a Evropskou komisí v červnu 2010 uzavřela:

„Podstatné omezení (environmentálních) vlivů bude možné jen významnou změnou stravy na celém světě bez živočišných produktů.“

Projděme teď jednu „civilizační pohromu“ za druhou, abychom viděli, jak je každá spojená s konzumací masa.

Možná, že se už nikdy nebudete na konzumaci masa dívat stejně.

Klimatická změna je civilizační pohromou a její hlavní příčinou je:

1.) Chov hospodářských zvířat

Zpráva FAO při OSN z roku 2006 „Dlouhý stín hospodářských zvířat“

vydal zjištění dle výzkumu, že chov hospodářských zvířat a následná výroba jejich produktů

zodpovídá za minimálně 51 % lidmi způsobených emisí skleníkových plynů.

Ve skutečnosti je to ale 80 % nebo dokonce více.

http://suprememastertv.cz/dulezite0.php?anim1=50_procent_vedci_cz.flv

Navíc chov hospodářských zvířat zabírá celých 70 % veškeré zemědělské půdy a téměř jednu třetinu celého zemského povrchu planety.

Dostali jsme se k bodu, kdy mají klimatičtí vědci takový strach, že dokonce přemýšlejí o nouzových způsobech při zacházení s přírodou ve velkém přes riskantní klimatické inženýrství.

Kdybychom jednoduše navrátili tuto půdu opět přírodě, například lesy a louky, pak by v blízké budoucnosti snadno absorbovaly hodně emisí. Živočišný průmysl je největší lidmi způsobený zdroj metanu a oxidu dusíku, což jsou skleníkové plyny, které zachycují 72krát a 300krát více tepla, než CO2.

Metan, přestože je výrazně horší než oxid uhlíku, mizí mnohokrát rychleji (asi 12 let ve srovnání se stoletími u CO2). Proto by eliminace chovu hospodářských zvířat ochladila planetu rychle, což je naléhavě potřeba, když pomyslíme na bod zlomu, ke kterému se blížíme. Navíc, jak vypočítal Rodale institut v USA, kdyby obdělávaná půda světa byla kultivována organicky, pak by se 40 % CO2 automaticky vstřebalo do půdy. Jedna německá studie také odhalila, že bio veganská strava může snížit celkové emise skleníkových plynů až o 94 %.

Teď se v rychlosti zmíníme o finančních nákladech.
Holandští vědci spočítali, že významná změna stravy ke zdravé veganské stravě by nejenom dramaticky omezila globální oteplování, také by ušetřila 80 % nákladů na zmírnění změn klimatu do r. 2050.

2.) Nedostatek vody

Kromě toho, že jsou hospodářská zvířata největším znečišťovatelem vody, také tento vzácný zdroj konzumují.

Na jeden kilogram hovězího masa je jí potřeba 15 000 litrů, zatímco jen malý zlomek toho,

například 2 000 litrů, je potřeba na jeden kilogram sójových bobů.

Když se na to podíváme jiným způsobem, snědení čtyř hamburgerů stojí tolik vody, jako by se jeden člověk rok denně sprchoval.

Popřemýšlejte o tom znovu. Zatímco 1,1 miliardy lidí nemá přístup k bezpečné vodě,

včetně 6 000 dětí, které každý den umírají kvůli pití znečištěné vody.

(A to máme na svědomí, ano?) Asi 1 trilion kubických metrů čisté vody je vyplýtváno

na chov hospodářských zvířat. Skutečně okrádáme naše děti o vzácné zdroje, jako je voda, jen kvůli kusu masa zatíženého jedovatými nemocemi, nemoci způsobujícímu, ale snadno nahraditelnému kusu masa.

3.) Nedostatek potravin

Abychom zabezpečili potřeby rostoucí populace, potvrzuje stále víc a víc vědců a dalších odborníků logiku a efektivnost snížení počtu hospodářských zvířat, aby jídlo mohlo být

dáváno lidem přímo.

V dnešní době jsou ale hospodářská zvířata množena a krmena téměř polovinou světové úrody obilovin, zatímco téměř 11 milionů dětí, které většinou žijí v zemích, kde se tyto obiloviny pěstují, umírá (ironicky) každý rok hladem.

Na druhé straně by přímo dodávané obiloviny snadno nasytily víc než celou populaci světa.

4.) Odlesňování

91 % vymýcených amazonských pralesů, plic naší Země, od roku 1970 může být přímo nebo nepřímo připsáno chovu dobytka. Faktem je, že FAO (OSN) uvádí, že sektor hospodářských zvířat je hlavní příčinou celosvětového odlesňování.

5.) Světový kolaps oceánů

Hlavní příčinou jsou tady znovu živočišné produkty. OSN nedávno zveřejnila, že soustavné výlovy ryb mohou vyplenit oceány od všech mořských fondů jen během několika desetiletí.

Problémem ale není jen konzumace ryb, problémem je také konzumace masa, protože celých 50 % ryb zabitých každý rok, čili deset milionů tun podmořského života je zkrmeno dobytkem, ne lidmi.

Prasata i drůbež zkonzumují šestkrát větší množství mořských plodů, než celá americká populace a dvakrát tolik, než všichni Japonci.

6.) Ztráta biodiverzity

Živočišný průmysl je hlavní příčinou alarmujícího úbytku přírodních druhů. Vymírá flóra i fauna.

Teď se může někdo z nás zeptat: „Může náš svět skutečně odstranit celý masný průmysl

a přejít na veganství?“

Všechna fakta nám říkají: „Ano, můžeme.“

A náš lidský instinkt k přežití nám říká: „Musíme.“

Jak v roce 2002 napsal vážený americký ekonom Jeremy Rifkin: „Nejbohatší konzumenti světa se rádi stravují na vrcholu potravinového řetězce, zatímco jejich spoluobčané hladoví.

Jsme ve velkém zpoždění s globálními diskusemi o tom, jak lidstvu nejlépe propagovat pestrobarevnou, veganskou stravu plnou proteinů.“

Bývalý viceprezident USA Al Gore i ředitel Goddardova institutu vesmírných studií u NASA,

Dr. James Hansen, oba označili omezení masa za „jedinou nejefektivnější věc, kterou můžeme udělat pro snížení uhlíkové stopy.“

Pan Nicholas Stern, hlavní autor zprávy o vlivu klimatických změn na světové hospodářství, podobně veřejně prohlásil: „Vegetariánská strava je lepší.“

Dr. Rajendra Pachauri, vedoucí Mezivládního panelu pro změnu klimatu při OSN, řekl: „Významný přechod k rostlinné stravě je naléhavý, máme-li mít vůbec šanci předejít katastrofám. V rámci okamžitých činů… je omezení konzumace masa zjevně nejvýhodnější příležitostí.“

Analytici také tvrdí, že ceny masa a mléčných výrobků by měly strmě narůstat kvůli klimatickému riziku „ropnému vrcholu“ a extrémním nákladům na životní prostředí,

zatímco už je živočišný průmysl hodně závislý na dotacích, aby přežil.

A vlády mohou využít dotace k většímu prospěchu lidí tím, že budou podporovat bio veganské pěstitelské praktiky, které zachraňují Zemi a propagovat zdravý, udržitelný,

na zdroje efektivní potravinářský průmysl.

Vědci Světového fondu na ochranu přírody řekli, že bychom potřebovali druhou planetu vzhledem ke způsobu, jakým jdeme s naší mírou konzumace.

Kdyby vlády světa přestaly podporovat živočišný průmysl a rybolov a místo toho moudře podporovaly bio rostlinnou potravinářskou produkci, ušetřily by čtyři pětiny nákladů na zmírnění klimatu. Ušetřily by náklady na znečištěnou vodu a ušetřily by náklady ve zdravotnictví, asi 1 trilion amerických dolarů kvůli nemocem spojeným s masem, jako jsou rakoviny, nemoci srdce, cukrovka, obezita, otravy z jídla atd.

Sečteno dohromady, jen s bio veganským řešením ještě můžeme planetu zachránit.

Celý záznam z přednášky Nejvyšší Mistryně Ching Hai světově uznávané duchovní učitelky, humanitární aktivistky, umělkyně:

http://suprememastertv.cz/dulezite0.php?anim1=nalehavy_vzkaz_na_konferenci_v_londyne_cz.flv

1. Díl: Globální oteplování

http://suprememastertv.cz/dulezite0.php?anim1=nalehavy_vzkaz_na_konferenci_v_londyne_cz1.flv

2. Díl: OSN – Chov hospodářských zvířat

http://suprememastertv.cz/dulezite0.php?anim1=nalehavy_vzkaz_na_konferenci_v_londyne_cz2.flv

3. Díl: Nedostatek vody

http://suprememastertv.cz/dulezite0.php?anim1=nalehavy_vzkaz_na_konferenci_v_londyne_cz4.flv

Supreme Master Television

Více na : www.SupremeMasterTV.cz

Zaslala: Vladimíra Holečková