isca16mzhjV situaci, kdy probíhají válečné hry na obou stranách, je ozbrojený střet mezi USA-Izraelem vedenou koalicí a Íránem, podle izraelských vojenských analytiků, „nebezpečně blízko“. Došlo k nasazení velkého počtu jednotek, které byly odeslány na Střední východ, nemluvě o opětovném nasazení amerických a spojeneckých jednotek, které byly dříve rozmístěny v Afghánistánu a Iráku.

iscau5zphmDevět tisíc amerických vojáků bylo odesláno do Izraele, aby se tam zúčastnili toho, co izraelský tisk popsal jako největší společné protiletecké cvičení v historii Izraele. Toto cvičení pod názvem „Tvrdá výzva 12“ (Austere Challenge 12) má probíhat příštích několik týdnů (poznámka editora: Nemá. Cvičení bylo odloženo). Jeho uvedeným účelem je „otestovat řadu izraelských a amerických systémů protivzdušné obrany, obzvláště systém „Šíp“ (Arrow), který Izrael vyvinul za pomoci USA pro sestřelování íránských raket“. Na přelomu prosince provedl Írán vlastní válečné hry, jejichž součástí bylo velké desetidenní námořní cvičení v Hormuzské úžině (24. prosince 2011 – 2. ledna 2012). Cvičení týkající se protiraketové obrany a námořnictva jsou prováděna zároveň. Zatímco Izrael a USA se připravují na spuštění velkých námořních cvičení v Perském zálivu, Teherán oznámil, že má v plánu provést velké námořní cvičení v únoru. Dochází k působivému nasazování jednotek a vyspělé vojenské techniky. Mezitím se stal Izrael de facto americkou vojenskou základnou. Americké a izraelské velící struktury jsou integrovány, za úzkých konzultací mezi Pentagonem a izraelským ministerstvem obrany. Velký počet amerických jednotek bude umístěn v Izraeli, jakmile válečné hry skončí. Předpokladem tohoto nasazení ozbrojených sil je simulace společného americko-izraelského útoku na Írán. Vojenská eskalace do regionální války je součástí tohoto vojenského scénáře. Koneckonců, Izrael je americkým pěšcem. Izraelci jsou tichými oběťmi amerických vojenských ambicí, představujících dobývání a „rekolonizaci“ – pod americkým vedením – anglo-perské ropné říše.

Historie válečného plánování: „Bojiště Írán v blízké budoucnosti“ (Theater Iran Near Term), TIRANNT

isca45ye72Historie válečného plánování, včetně válečných her a simulací namířených proti Íránu, je k pochopení současného vývoje v Perském zálivu klíčová. Aktivní válečné přípravy namířené proti Íránu (se zapojením Izraele a NATO) započaly v květnu 2003, měsíc po invazi a okupaci Iráku. Je třeba pochopit, že od zahájení těchto válečných příprav byl americkými válečnými plánovači předjímán scénář třetí světové války. Předpoklad eskalace byl do simulací a válečných her začleněn. Navíc byla válka proti Íránu formulována jako plán „globálního útoku“, jehož součástí bylo centralizované vojenské rozhodování a koordinace americkým Strategickým velitelstvím (STRATCOM). „Koncepční plán“ s názvem CONPLAN 8022 byl vytvořen v r. 2003. Operační koncepční plán (CONPLAN) 8022 je popisován jako „skutečný plán, který námořnictvo a letectvo přemění na útočný balíček pro své ponorky a bombardéry“. Simulovaný scénář totální bombardovací kampaně proti Íránu s názvem „Bojiště Írán v blízké budoucnosti“ (TIRANNT) byl dokončen v květnu 2003. (Je třeba poznamenat, že proběhla řada simulací a válečných her, které zůstaly utajeny). Pod kódovým označením amerických válečných plánovačů TIRANNT, „Bojiště Írán v blízké budoucnosti“, identifikoval několik set cílů v Íránu, které budou součástí Blitzkrieg „Šok a hrůza“. (Analýza obsažená v této sekci je založena na mém dřívějším článku z r. 2007 s názvem Bojiště Írán v blízké budoucnosti, z 21. února 2007, Global Reserach).

„Na počátku r. 2003, i když byly americké jednotky na pokraji války s Irákem, již armáda začala provádět analýzu totální války s Íránem. Tato analýza s názvem TIRANNT byla doplněna simulačním scénářem invaze jednotek námořní pěchoty a simulací íránských raketových sil. Američtí a britští plánovači provedli v té době válečné hry Kaspické moře. A Bush nařídil americkému Strategickému velitelství připravit plán globální útočné války, jejímž cílem měly být íránské zbraně hromadného ničení. Toto vše bylo nakonec začleněno do nového válečného plánu na „velké bojové operace“ proti Íránu, u kterého vojenské zdroje potvrzují, že nyní existuje ve formě návrhu. V rámci TIRANNT zkoumali plánovači armády a Centrálního velitelství jak krátkodobé, tak dlouhodobé scénáře války s Íránem, včetně všech aspektů velké bojové operace, od mobilizace a nasazení jednotek, po poválečné stabilizační operace po změně režimu. (William Arkin, Pentagon se připravuje na Írán, Washington Post, 16. dubna 2006).

To, čím se simulace TIRANNT liší od předešlých (před r. 2003) scénářů válečných her, je to, že a) byly provedeny v předvečer války s Irákem a b) předpoklad Blitzkrieg stojící za TIRANNT je podobný tomu, který se použil pro intenzivní bombardování v březnu 2003 namířenému proti Iráku. Jinými slovy, scénáře bombardování v rámci TIRANNT se neomezují na chirurgické útoky na íránská jaderná zařízení. Součástí je také „scénář invaze“, nasazení námořní pěchoty, jakož i „mobilizace a nasazení jednotek v poválečných stabilizačních operacích po změně režimu“. Vyhodnocení těchto válečných her je klíčové při hodnocení současného vývoje v Perském zálivu, protože to znamená, že pokud bude započat útok na Írán, nevyhnutelně to povede k totálnímu bombardování a pozemní válce. Arkin potvrdil, že aktivní část íránské vojenské agendy byla započata v květnu 2003, „kdy modeláři a specialisté rozvědky shromáždili údaje potřebné pro analýzu scénářů pro Írán na úrovni bojiště (míněno ve velkém měřítku)“. (Arkin). V říjnu 2003 byly vypracovány různé scénáře bojiště pro Írán:

„Americká armáda, námořnictvo, letectvo a námořní pěchota připravily bojové plány a strávily čtyři roky budováním základen a výcvikem na „operaci Íránská svoboda“. Admirál Fallon, nový šéf amerického Centrálního velitelství, zdědil počítačově zpracované plány pod názvem TIRANNT (Bojiště Írán v blízké budoucnosti).“ (New Statesman, 19. února 2007).

Stojí za zmínku, že po implementaci TIRANNT, začínající rokem 2004, došlo ke stupňovaným dodávkám zbraňových systémů Izraeli.

Vojenské aliance. Simulace třetí světové války

Scénář třetí světové války byl předmětem řady simulací a válečných her, již od dob studené války. Ohledně geopolitických předpokladů, na kterých stojí válečné scénáře TIRANNT – tj. ohledně analýzy velkých vojenských hráčů, aliancí atd. – nemáme žádné podrobnosti. Podle dostupných informací nebraly simulace totální války (bombardování a pozemní válka) s Íránem v úvahu možné reakce spojenců Íránu, zejména Číny a Ruska. V r. 2006 spustil Pentagon další řadu válečných simulací pod názvem Ostražitý štít 07 (Vigilant Shield 07), které proběhly v září až prosinci 2006. Tyto válečné simulace se neomezovaly jen na jediné bojiště na Středním východě, jako v případě TIRANNT (tj. Írán), ale zahrnovaly také Rusko, Čínu a Severní Koreu. Základním předpokladem Ostražitého štítu 07 je „globální válka“. Ve světle současných válečných příprav namířených proti Íránu by měly být válečné hry Cesta ke konfliktu v Ostražitém štítu 07 prozkoumány velmi pečlivě. Předjímají „novou studenou válku“. Odráží americkou zahraniční politiku a vojenskou doktrínu jak Bushovy, tak Obamovy vlády. Uvedenými nepřáteli Ameriky v Ostražitém štítu jsou Irmingham (Írán), Nemazee (Severní Korea), Ruebek (Rusko), Churya (Čína). Ostražitý štít 07 je scénářem třetí světové války, který obsahuje rovněž aktivní a agresivní roli pro Severní Koreu. Simulace jsou postaveny na předpokladu, že Írán představuje jadernou hrozbu a že Rusko a Severní Korea – což jsou spojenci Íránu – budou útočit na Ameriku a že Amerika a její spojenci povedou preventivní (obrannou) válku. (Zajímavý způsob myšlení úchylů vydávat započetí agresivní války jako první za obrannou válku – takže vlastně Hitler se napadením Polska a obsazením Československa bránil útoku spojenců!… — p.p.). Zatímco Čína je do simulací začleněna jako hrozba, jakož i nepřítel Ameriky, není, v simulacích, přímo zapojena do útoku na Ameriku. Válečné simulace začínají tím, že Írán a Rusko provedou společná cvičení protivzdušné obrany, po kterých budou následovat jaderné testy v Severní Koreji. Teroristický útok na Ameriku je v Ostražitém štítu 07 zvažován také, na základě předpokladu, že „osa zla“, „darebácké státy“ podporují „nestátní“ teroristické organizace. Je předjímána také diplomatická agenda, jakož i mediální kampaň na diskreditaci Ruska a Íránu. Je třeba chápat, že provádění těchto válečných scénářů v době, kdy je Amerika napadena, je také zamýšleno jako nástroj vnitřní propagandy v řadách vrchních vrstev armády, rozvědky a zúčastněných vládních agentur, s vyhlídkou, že vznikne pevný konsenzus ohledně doktríny preventivní války – tj. že hrozba pro „americkou otčinu“ je „skutečná“ a že preventivní útok – včetně použití amerických jaderných zbraní – na darebácké nepřátele je oprávněný a odůvodněný. A že preventivní válka je nástrojem budování míru, který přispívá ke globální bezpečnosti.


Irmingham (Írán), Nemazee (Severní Korea), Ruebek (Rusko), Churya (Čína)

Podrobnosti a sled:

„Cesta ke konfliktu (RTC): 11. září – 15. října 06

 • Počáteční obohacování Irminghamu I&W (indikace a varování)
 • Počáteční zapojení Ruebek a Irmingham
 • I&W Ruebeku, PACFLT (americká Tichomořská flotila) nasazení ponorek
 • Počáteční ICBM (mezikontinentální rakety) Nemazee, I&W
 • Počáteční MHLD (obrana otčiny?), I&W
 • Strategické IO (informační operace (kybernetická válka), (Ruebek a Churya)
 • Ruebek a Irmingham provedou společné cvičení AD (protivzdušná obrana)

* Fáze 1/ Nasazení: 4. – 8. prosince 06

 • Vypuštění darebácké CALCM (konvenční ze vzduchu vypouštěné střely s plochou dráhou letu) LRA (ruské dálkové letectvo)
 • Pokračování monitorování strategické situace
 • Pokračování monitorování situace Nemazee
 • Možný jaderný test
 • Pravděpodobné přípravy ICBM
 • Pokračování monitorování situace MHLD
 • Pět VOI (zájmových lodí)
 • Loď pod vlajkou Churye do holandského přístavu podporuje BMDS (protiraketový obranný systém), hrozba pro Ft. Freely
 • Pokračování monitorování aktivit IO
 • Nemazee provádí SLV (kosmický start) – 8. prosince 06

* Fáze 2 mínus 42 dní:

 • Další zásilky ICBM Nemazee na odpalovací zařízení¨
 • RMOB (hlavní operační základny Ruska), letadla provádí dlouhé navigační lety
 • AS-15 (jaderná střela s plochou dráhou letu), manipulace na RMOB
 • Mínus 41 dní:
 • Další přípravy ICBM Nemazee na odpališti č. 2
 • Mínus 40 dní:
 • Aktivita na zkušebních jaderných zařízeních Nemazee
 • Mínus 35 dní:
 • Cestovní varování DOS (ministerstva zahraničí)
 • Mínus 30 dní:
 • Ruebek LRA nasazuje letadla v Anadyr a Vorkutě

* Fáze 2 mínus 30 dní:

 • Rostoucí mezinárodní odsuzování Ruebeku
 • Ruebek nasazuje ponorky
 • Mínus 20 dní:
 • Nemazee povolává rezervisty
 • Mínus 14 dní:
 • DOS – snížené sekvencování
 • Mínus 13 dní:
 • Ruebek uzavírá velvyslanectví ve Washingtonu DC
 • Mínus 11 dní:
 • Nemazee provádí doplňování paliva u dalších ICBM
 • Výrok prezidenta Ruebek o možném americkém útoku

* Fáze 2 mínus 10 dní:

 • POTUS oslovuje kongres ohledně zákona o válečných pravomocech
 • Mínus 6 dní:
 • Prezident Ruebeku označuje „situaci za vážnou“
 • Mínus 5 dní:
 • Aktivita CALCM v Anadyr, Vorkutě a Tiksi
 • SS-25 Ruebeku (jaderné mobilní rakety) vyvedeny mimo základny
 • Nemazee shromažďuje ICBM pro pravděpodobný start

Mínus 4 dny:

 • Ruebek uzavírá velvyslanectví ve Washingtonu DC
 • Letadla Ruebeku provádí průniky do vnější ADIZ (identifikační zóny protiletecké obrany)
 • Kolize ve vzduchu s letounem NORAD během průniku do ADIZ
 • * Fáze 2 mínus 30 dní:
 • Azimut Nemazee odpálené ICBM ohrožuje USA

Mínus 3 dny:

 • Diplomatická snaha NATO uklidnit krizi selhává
 • USAMB (am. velvysl.) v Ruebeku povolán na konzultace
 • POTUS oslovuje národ

Mínus 2 dny:

 • Pohyby ve vedení Nemazee

Mínus 1 den:

 • Ruebek vypovídá americkou misi

* Fáze 2/provedení: 10. – 14. prosince 06

 • Preventivní útok I & W
 • Hrozící teroristický útok na Pentagon spouští COOP (kontinuitu operačního plánu)
 • Nemazee provádí dva bojové starty ICBM na Spojené státy
 • Ruebek provádí omezený strategický útok na Spojené státy
 • Vlna 1 – 8x zabránění Bear H pomocí CALCM
 • Vlna 2 omezený útok pomocí ICBM a SLBM
 • 2 x ICBM (1 dopad CMOC (Cheyenne Mountain), 1 selhává)
 • 2 x SLBM dopad SITE-R (bunkr „Raven Rock“ na hranici Marylandy a Pennsylvánie), 1 selhává)
 • 3 x Bear H z rozptýlených základen s ALCM (let. základna Eielson, CANR, Studené jezero)
 • USA provádí omezený odvetný útok na Ruebek
 • 1x ICBM zařízení C2
 • 1 x ICBM proti místu odpalování ICBM
 • Fáze 2/provedení:
 • Ruebek připravuje další útok na Spojené státy
 • Vlna 3 – příprava na další strategické útoky
 • 1 x pohyb ICBM, žádný start
 • 3 x SLBM molo Tichomořské flotily, manipulace s raketami (žádný start)
 • 6 x Bear H (start a RTB (návrat na základnu)), s 6 x ALCM (žádný start)

Zdroj velitelství Sever a William Arkin

Blahosklonnost a sebeuspokojení západního veřejného mínění

Blahosklonnost a sebeuspokojení západního veřejného mínění (včetně části amerického protiválečného hnutí) je znepokojující. Na politické úrovni nebyly vyjádřeny žádné obavy ohledně pravděpodobných následků útoku USA-Izraele-NATO na Írán, za použití amerických nebo izraelských jaderných zbraní proti nejadernému státu. Ba co víc, veřejné mínění je vedeno uvěřit, že tato válka bude omezena jen na chirurgické útoky na íránská jaderná zařízení a že ani Rusko, ani Čína nezasáhnou. Válka proti Íránu a nebezpečí její eskalace nejsou na „titulních stránkách“ probírány. Oficiální média vyloučila z těchto válečných plánů hloubkovou analýzu a diskusi o dopadech. Absence povědomí veřejnosti, samolibost a sebeuspokojení protiválečného hnutí, jakož i slabost organizovaných sociálních hnutí nesmazatelně přispívají ke skutečné možnosti, že tato válka bude realizována, a povede k nemyslitelnému: k jadernému holokoustu na velké části Středního východu a střední Asie s miliony civilních obětí. Je třeba poznamenat, že k jaderné noční můře by došlo i tehdy, kdyby nebyly použity jaderné zbraně. Bombardování íránských jaderných zařízení za použití konvenčních zbraní by vyvolalo katastrofu typu Černobylu-Fukušimy, s rozsáhlým radioaktivním spadem.