Jak má léčitel vyléčit člověka, kterého varuje, ať těžké a často neodvratné léčebné metody zatím nevyužívá, ať zkusí alternativní cestu a na takové silné zásahy jako je chemoterapie, dokonce i vrtání zubu i další si nechá čas, však měsíc stačí, stejně ho často dříve nevezmou. On ale prvně toto zavrhne, jde tam, je mu špatně, pak za měsíc už lépe. Myslí si, že mu to pomohlo, ale ouvej, ono to za další týden je hrozné – tak volá léčitele – ale co má teď jako dělat?

Proč člověk dnešní doby ignoruje ten jemný hlásek, který mu říká “tohle nedělej..”

Vždyť toho člověka varoval, že se řítí do problému, ale on ho neslyšel… Jenže, na toto už je často potřeba velká motivace. Velké odhodlání člověka, které už on nezvládne vůbec (když nezvládl odolat ani prvotnímu krásnému slovíčkaření dnešních farmaceutických pracovníků a nátlaku společnosti, často z nejbližšího kruhu, které nemají jeho tělo, ale přitom mu radí, až tlačí, co s jeho tělem má dělat, neboť v dnešní době přeci vše farmacie zvládne, že…).

A teď, když je jeho tělo už skoro mrtvé, tak po někom chce, aby ho vyléčil přírodní cestou. Většinou to už nejde, kde chcete vzít přírodu v chemicky nadopovaném tělě, či jinak poškozeném. Nezbývá jen dodat, že se takový člověk dostal do nekonečného kruhu.

Nejde to ani v případě, kdy jsem byl žádán, abych odstranil následné otoky a bolesti na tělech po těchto těžkých léčbách. Člověk spíš vypadá jako balón, než jako původní lidské tělo co měl. Ale… to tělo už je někde jinde. V této chvíli už jako léčitel nedokáži pomoci, zde je potřeba již vskutku velký mág, hermetik, jako byl Ježíš, Bardon, Lasenic…. A toto chce již velkou sílu najít takového člověka, mága, Boha. Snad jen když jsme se spojili s kolegou, za čož Ti příteli děkuji, tak jsme dosáhli velkého úspěchu. Ale na to lidé nejsou často připraveni. Lidé musejí převzít zodpovědnost za své těla i za svou mysl.

Stačí jen požádat přírodu o pomoc, přírodu, ze které máme tělo. Pokud příroda nepomůže (a to většinou velmi rychle ano, týden až měsíc), tak na chemické a těžké léčby je nyní čas. V této chvíli mohou už jen pomoci a je na místě jim fandit.


Zdroj: http://www.sidris.eu/view.php?nazevclanku=kdyz-to-reknu-narovinu%85-povzdechnuti-z-praxe&cisloclanku=2013110002#.Uq_gn3-9KK0