Ranní meditace

Ráno může být meditace nejplodnější. Svět ještě nevstoupil do svého každodenního vření. Příroda je klidná a tichá a bude vám pomáhat meditovat. Když je příroda v hlubokém spánku, zvířecí či neosvícené vědomí v nás také spí. V tu chvíli jste stále ve světě energizujících a naplňujících snů, z nichž může vyrůst skutečnost. Proto probuzené aspirující vědomí může nejvíce získat z časné ranní meditace.

meditace-kdy-meditovatJakmile zasvitne den, Matka Země přichází božsky energická či nebožsky neklidná. Obzvláště na Západě, díky jeho současné dynamické povaze, je zde určitý pocit podráždění v kosmu nebo ve vnější přírodě. Tyto neklidné kvality světa do vás nemusí vstupovat, ale obvykle tak činí. Když se kolem pohybují lidé, okamžitě do vás vstupují jejich vibrace, podle toho, kde jste. Vzduch, světlo, vše kolem vás se stane prostoupené vibracemi lidských činností a lidských úzkostí. Svět stojí před vámi jako řvoucí tygr. Jak můžete vejít do své nejvyšší meditace před řvoucím tygrem? Můžete-li však meditovat, než se svět probudí, kdy kosmos je klidný a lidé kolem vás odpočívají, tehdy budete schopni mít hlubší meditaci.

Během dne je meditace velmi obtížná. Večerní meditace je také malinko obtížnější, protože osm nebo deset hodin jste byli ve spěchu a shonu světa. Během dne jste se setkali s mnoha neaspirujícími lidmi a jejich nebožské myšlenky a nečisté nápady do vás nevědomě vstoupily. A tak pokud nejste vnitřně velmi silní, budete vstřebávat mnoho neaspirujících a neinspirujících sil ze světa. Proto se stává velmi obtížným meditovat večer se stejnou nadějí a svěžestí. Osprchujete-li se před meditací, pomůže vám to. Budete-li se stýkat s duchovními lidmi, také vám to pomůže.

Ráno jsou všechny tyto nebožské síly a zážitky alespoň na chvíli vně vaší paměti. Během času, kdy spíte, všechny nečistoty, které do vás vstoupily z druhých, jsou smyty. Během hodin, kdy spíte, vás vaše duše jako božský lupič tiše pozoruje. Obyčejný zloděj by vám něco ukradl, ale tento božský lupič vám bude jen dávat a dávat. Potřebujete-li mír na jednom místě, vaše duše sem dá mír. Duše jedná jako matka, která přichází do dětského pokoje v tajnosti, časně z rána, aby pro dítě připravila věci, které bude potřebovat během dne. V noci, zatímco spíte, dostává duše příležitost dělat to, co je pro vás zapotřebí. Ale během dne, kdy jste pohlceni činnostmi vnějšího světa, je pro duši nesmírně obtížné dávat a pro vás přijímat. Pro všechny tyto důvody je ranní meditace nejlepší.

Večerní meditace

Večer je druhý nejlepší čas, protože večer se atmosféra stává klidnou a míruplnou. V poledne je příroda divoká a neklidná, proto nebude vaše meditace velmi hluboká a silná. Ale večerní příroda se připravuje na odpočinek a nebude vás rušit. Když meditujete večer, můžete se dívat na zapadající slunce a snažit se cítit, že jste se naprosto sjednotili s vesmírnou přírodou. Můžete cítit, že jste odehráli svou část během dne co nejuspokojivěji a tak jako slunce se chystáte k odpočinku.

Večer jste unaveni a cítíte, že celý svět je také unaven. Ale je zde jemný rozdíl mezi přístupem světa k pravdě a vaším přístupem. Je-li svět unaven, nebude aspirovat. Chce jen odpočívat. Ale vy cítíte, že vaše únava může být překonána snesením více světla a energie do vašeho systému. Když se modlíte a meditujete, v tu chvíli do vás vstupuje nový život a nová energie a osvěžuje vás.

Pevný čas je důležitý

Ať již meditujete ráno anebo večer, je nanejvýš důležité mít pevný čas pro svou meditaci. Pokud máte svůj obchod a budete vždy otvírat dveře v devět hodin, tehdy budou mít ostatní jistotu, že mohou přijít v devět hodin a vy budete mít skutečně otevřeno. Všechno má svou vlastní hodinu. Vaše vnitřní bytost a váš Vnitřní Pilot, Nejvyšší, vás vždy pozorují. Pokud se ustálíte na určité hodině, tehdy má Nejvyšší ve vás důvěru. Nejvyšší řekne: “V tu chvíli nikde nezahálí; medituje. Když mu něco nabídnu v tuto hodinu, jistě zde bude a přijme to.”

Vy a Bůh se musíte dohodnout na určité hodině pro svou denní meditaci. Když přichází v tu hodinu a vy stále ještě spíte, odpustí vám. Nejste-li zde zítra, opět vám bude odpuštěno. Ale nebudete schopni omluvit sami sebe. Vaše jednota s Bohem vám nedovolí odpustit sami sobě. Vaše duše vám způsobí takové bolesti, že se budete cítit bídně. Láska vaší duše k Nejvyššímu je pro vás velmi důležitá. Když přichází váš Věčný Přítel, hostitel si přeje být připraven. Lidská mysl je velice zrádná věc. Ponechána sama sobě, nevědomá, temná mysl se pokusí zabránit vám, abyste dělali duchovně správné věci. Bude nalézat mnoho omluv, aby vás zdržela od naplnění přání vaší duše. Ale je-li vaše aspirace upřímná a silná, kázeň v dodržovaném čase vám pomůže bojovat proti letargii a vrtkavosti mysli.

Zdroj: http://zivotni-energie.cz/kdy-meditovat-rano-nebo-vecer.html