John Major Jenkins se narodil v roce 1964 ve Spojených státech amerických. Je to autor mnoha knih a nezávislý badatel, který proslul zejména svým zkoumáním kalendářních systémů předkolumbovské Ameriky, hl. mayské civilizace.

Od roku 1986 několikrát cestoval do Mexika a Střední Ameriky. Jeho práce se vztahuje k Mayům a k roku 2012. Je jedním z nejvýznamnějších vědců, kteří podporují tezi, že mayský kalendář končí v roce 2012, 21. prosince. Jenkins věří, že v tento den zažije planeta Země mnohé změny zásadní pro její další existenci.

Jeho názory se samozřejmě v mnoha bodech střetávají se seriózní americkou vědou, Jenkinsovi je však třeba přidat k dobru, že je výborným znalcem starověké mayské kultury.

Jenkins je dále přesvědčen, že existuje mimozemský život. Na tom není nic tak převratného, většina racionálně uvažujících lidí alespoň logicky předpokládá, že v celém vesmíru nemůžeme být sami. Jenkins věří v to, že mimozemský život je na mnohem vyšší technologické i duchovní úrovni. V dřívějších etapách lidské civilizace, před mnoha a mnoha lety, prý obyvatelé dokázali komunikovat s těmito inteligentnějšími bytostmi mnohem snadněji a otevřeněji než dnes (dnes se to zdá jako nemožné). Jako důkaz pro toto tvrzení Jenkins uvádí některé specifické aspekty mayského života, přemýšlení, vztahu k božstvům a například v také jejich míčové hře, která byla podobná aztéckému tlachtli. Aby komunikace fungovala, museli mayští králové ve svých duchovních cestách cestovat až daleko za pozemské hranice.

Objevil se v několika dokumentech, např. Nostradamus 2012, 2012: Startling New Secrets, 2012: Science or Superstition.

http://johnmajorjenkins.com/ Oficiální webová stránka Johna Major Jenkinse.

 

Zdroj: http://konecsveta2012.cz/nazory-vedcu/john-major-jenkins/