image7Baron Rothschild může být “odporným” charakterem v mnoha ohledech, ale měl naprostou pravdu, když prohlásil, že “čas nákupu je, když je krev v ulicích”. Toto tvrzení dokonale vystihuje podstatu krizového investování.
Čínský symbol pro krizi je vlastně kombinací dvou symbolů: symbolem pro nebezpečí a symbolem pro příležitost. Nebezpečí je to, co všichni vidí; příležitost není nikdy tak zřejmá jako nebezpečí, ale je vždy k dispozici.
Obrovské jmění bylo získáno v průběhu celé historie krizového investování, kdy vychytralí investoři využili zpola skryté příležitosti zabalené do vnějšího pláště zjevného nebezpečí na krizových trzích.
To je jak ruští oligarchové se stali oligarchy v první řadě. V důsledku rozpadu Sovětského svazu, byli schopni vidět přes evidentní nebezpečí obrovské skryté příležitosti, které se nabízely v té době. Měli dostatek odvahy a nakoupili, když byla krev v ulicích. Vyzvedli některé klenoty z ruské ekonomiky a doslova haléře přeměnili na dolary a pak pokračovali v budování bohatství.
Podobné příležitosti, byť na jiných úrovních, je možné najít dnes v dalších zemích po celém světě.
Názorný příklad: Kypr
Krizové investování na Kypru
Doug Casey napsal celou knihu o krizovém investování a učinil řadu spekulací na krizových trzích. Pokud potenciální investice splňuje body jednoduchého testu, kdy většina lidí, včetně vašich blízkých přátel a rodiny si myslí, že jste blázen, pak jste možná objevili skrytou příležitost. Je to všechno o tom jít proti proudu. A spekulování na krizových trzích je hlavním způsobem, jak jít proti proudu.
Na Kypru je stále krev v ulicích z letošní krize, která zde udeřila. Není tam v podstatě nikdo, kdo by si chtěl koupit něco, co by souviselo s Kyprem právě teď… což je přesně důvod, proč je ta správná chvíle začít hledat výhodné koupě.
Většina lidí si není ani vědoma, že Kypr je nezávislá země a ještě méně víme, že má akciový trh. Většina z těch, kteří si to uvědomují neví, jak správně tam investovat nebo co přesně koupit anebo se příliš bojí, aby tak učinili – obzvláště nyní, kdy index kyperské burzy je dole o 98 % od jeho vrcholu. Ale to je přesně ten důvod, proč Kypr je nyní tak atraktivní pro krizového/proti proudového investora.
Na všech krizových trzích bude všechno zdecimováno, dobré i špatné společnosti.
Skutečností je, že jsou zde  i produktivní a dobře fungující společnosti, které jsou na kyperské burze a stále produkují zisk a vyplácejí dividendy.
Krize vytvořila pozoruhodnou příležitost k oživení těchto společností a nabytí dalšího hmotného majetku za zvýhodněné ceny, které by mohly prokázat velmi velké výnosy.
Některé z těchto společností nyní obchodují hluboko pod jejich peněžní hodnotou, většina z nich je odhadována pod 50 % jejich účetní hodnoty a některé jsou dokonce pod 10 %… doslova haléře na dolar.
Krize v kyperském finančním systému nezničí zcela tyto pevní firmy, z nichž mnohé přežily po desítky let i horší časy.
Kypr má strategickou geografii po tisíce let a díky své poloze leží na křižovatce mezi Evropou, Afrikou, Středním východem a Asií. Z tohoto důvodu a dalších byl Kypr vyhledávanou zemí mnoha starověkými a moderními civilizacemi. Egypťané, Řekové, Féničané, Asyřané, Peršané, Římané, Byzantinci, Benátčané, Turci a Britové pochopili, že tento ostrov ve východním Středomoří má velkou vnitřní hodnotu. Je nepravděpodobné, že kolaps papírového Ponzi schéma bankovního systému by změnil to, co tyto civilizace spatřovaly cenným po tisíce let. Pokud se něco děje, tak to, že je Kypr dočasně levnou destinací.
Jak přistoupit k této skvělé příležitosti
Všichni se rozhodli, že nechtějí mít nic společného s akciovým trhem, jehož index je o 98 % níže. Kyperská burza je dole asi tolik jako každý burzovní index byl v historii, což dělá tuto jedinečnou příležitost.
To ovšem neznamená, že jsme na absolutním dně. Je možné, že by to mohlo spadnout o 99 %, což by se rovnalo dalšímu 50% poklesu ze současných úrovní. Jak již bylo řečeno, zdá se, že většina těch, kteří chtěli prodat, tak tak učinili.
V současné době existuje kolem 40 akcií, které se aktivně obchodují na kyperské burze a mezi nimi se dají vybrat i ty z velkým potenciálem.
Přirozenou reakcí je zdráhání se odeslat spekulativní kapitál zemi, která má za sebou bankovní prázdniny a kapitálové kontroly. Je zde samozřejmě riziko (a současně obrovský potenciál odměn), a proto je potřeba některé body objasnit.
Za prvé, kapitálové kontroly se nevztahují na nové peníze přivezené do země (ani na kapitálové zisky a příjmy generované z těchto peněz). Za druhé, bankovní konfiskace vkladů se vztahuje pouze na peněžní zůstatek nad 100.000 eur u dvou největších bank – Bank Laiki a Bank of Cyprus. Relativně zdravé instituce nebyly postiženy. Také zde nebyl žádný nucený prodej nebo převod cenných papírů na brokerských účtech. Všichni makléři drží většinu svých peněz v institucích mimo Kypr.
Samozřejmě, že vláda může vždy přijít s novou vyhláškou nebo nařízením, ale v současné době to vnímáme jako nepravděpodobné, jelikož aktivně podporují přísun nových investic na ostrov.
Celkově vzato, pokud zvážíte rizika s obrovským potenciálem odměn, pak je jasné, že určitý spekulativní kapitál na správném místě na Kypru má smysl.
Výhodná koupě realit
Existují dobré důvody, proč by kyperské nemovitosti mohly stát za to.
Kypr je již delší dobu a i nadále bude oblíbeným místem, kde jsou jedny z nejkrásnějších pláží Středomoří, klidná zima a lidé z celého světa sem přicházejí strávit klidný důchod nebo vlastní prázdninové domy. Pokud hledáte tento druh nákupu, pak se nabízí zajímavá možnost.
Dobrou zprávou je, že je stále čas; kyperský realitní trh není dosud na svém dně. V blízké budoucnosti budou oslabené banky dražit svá nesplacená aktiva… získání přístupu k těmto aukcím je klíčem k výhodným koupím. Ale není to snadný úkol pro cizince.
Zdroj: International Man
Mowapay