1Centers for Disease Control and Prevention, čili CDC,  je populární americká federální agentura, starající se o zdraví a bezpečnost Američanů ve všech ohledech, nevyjímaje prevenci. Nedávno se jim povedl úžasný propagační majstrštyk, který se za pár dní stal legendárním a dokonce si vysloužil vlastní, poměrně obšírné heslo na Wikipedii. Šéf úřadu CDC pro připravenost v oblasti veřejného zdraví, kontraadmirál Ali S. Khan, totiž pověsil na blog CDC text „Preparedness 101: Zombie Apocalypse“, elegantně propagující připravenost veřejnosti čelit možným krizím na modelu klasické zombie apokalypsy.

4Ali Khan není žádný Centers for Disease Control and Prevention zelenáč. Během své kariéry už čelil hantavirům, Ebole, opičím neštovicím, horečce Příkopové propadliny vyvolávané phleboviry, SARS, ptačí chřipce a také následkům tsunami po zemětřesení v Indickém oceánu roku 2004 i hurikánu Katrina o rok později na jihu USA. Podle všeho nedávno dostal geniální nápad, jak upozornit veřejnost, že není špatné počítat s katastrofou a být na ni alespoň v hrubých obrysech připraven. Navíc si k tomu zvolil docela příhodnou dobu, pár dní před údajným koncem světa, prorokovaným na 21. května 2011 šíleným Haroldem Campingem. Blog CDC si obvykle čte 1 až 3 tisíce lidí týdně a dosavadní absolutní rekord byl zhruba 10 tisíc. Khanův recept pro oběti zombie apokalypsy získal 30 tisíc čtenářů za jediný den.

Jak říká kontraadmirál Khan: „Jo, slyšíte dobře, řekl jsem z-o-m-b-i-e  a-p-o-k-a-l-y-p-s-u. Klidně se smějte, ale až na ni dojde, budete šťastní, že jste tohle četli.“ A samozřejmě to platí i pro všednější katastrofy, jako jsou apokalyptická tornáda nebo potměšilé bakterie v potravinách. Lidé z CDC si podle vlastních slov upřímně přiznali, že připravenost veřejnosti čelit zdravotním krizím není úplně sexy téma a že by třeba zombie mohly pomoct. Nakonec se jim povedlo ulovit množství twítů na Twitteru srovnatelné s královskou svatbou prince Williama a slečny Middletonové.

Takže, co doporučuje CDC jako přípravu na útok labužnických zombií? Především by jste měli mít po ruce balíček pro případ nouze. Ten by vám měl nabídnout možnost přežít prvních pár dní, než se dostanete do uprchlického tábora v oblasti bez zombií. Rozhodně mějte cca 4 litry vody na osobu a den, pro evakuaci na 3 dny, pro opevněnou domácnost na 2 týdny. Na stejnou dobu si pořiďte i trvanlivé jídlo. Potěší i svítilna a rádio na baterky s baterkami nebo ještě lépe, nezávislé na baterkách či elektrické síti.

21Pokud máte obstojný nouzový balíček, můžete s rodinou dát dohromady nouzový plán. 1. Snažte se zjistit co nejvíc o možných rizicích všeho druhu a své informace pokud možno aktualizujte. 2. Vytipujte si bezpečné místo setkání v okolí domu, kde se rodina seskupí po průniku zombií a pak druhé vhodné místo dál od domu, pokud by jste se už nemohli vrátit. 3. Dejte dohromady kontakty na lidi a úřady, kteří by vám eventuelně mohli jakkoliv pomoct. Také si domluvte kontakt, kam dáte vědět, že jste v pořádku, pokud by vypukl závažnější chaos. 4. Naplánujte si různé evakuační trasy, mezi nimiž budete volit podle vývoje situace. Pamatujte na to, že zombie jsou věčně hladové a že jim jde o váš mozek.

Vše nasvědčuje tomu, že v CDC pochopili svůj úspěch a nenechají koncept zombie apokalypsy hned uvadnout. Prozatím plánují soutěž, jejíž účastníci natočí videa demonstrující jejich připravenost na záplavy, zemětřesení, hurikány a útoky zombií. Videa posoudí tým odborníků, příznačně pojmenovaný CDC Zombie Task Force.

3Ali Khan v závěru hvězdného příspěvku slibuje, že až zombíci vyjdou do ulic, CDC bude při tom a bude jednat. Jejich odborníci budou intenzivně bádat po zdroji nákazy, způsobu přenosu i po slabých místech zombií a CDC zároveň poskytne veškerou možnou pomoc zasaženým oblastem. Pak se ukáže, jestli budou mít navrch nekompromisní zombie anebo motivované vědecké týmy organizované CDC. Očekávané čtvrteční protesty odborů se snad nezvrhnou v zombie apokalypsu, ale i tak doufejme, že čeští specialisté mají přinejmenším srovnatelně dobrý plán.

Pramen: CDC Public Health Matters Blog 16. 5. 2011, Wikipedia (2011 CDC warning about zombie apocalypse).

Zdroj: http://www.osel.cz/index.php?clanek=5744