foto1_25283Na fenomén roku 2012 lze hledět z různých úhlů a čím více ho budeme zkoumat, tím se zdá být pozoruhodnější. Ale také zamotanější a nejasnější. O jeho popsání a vysvětlení se snaží znalci z různých oborů, ale jejich názory se často značně liší. Enigma se na fenomén roku 2012 pokusila podívat z různých úhlů pohledu a devíti různým osobnostem položila několik otázek, spojených s možnými scénáři kolem roku 2012. Jejich názory jsme kvůli omezenému prostoru v časopise mohli představit jen v krátkých útržcích, často vytržených z kontextu. Osm z devíti názorů se však v základním bodě shoduje – v souvislosti s rokem 2012 dochází k ukončení velkého vývojového cyklu planety i lidstva, jenž pravděpodobně přivádí lidský rod na evoluční křižovatku, na práh duchovní transformace. Jak tato transformace proběhne a jaká bude budoucnost lidstva, to prý zřejmě záleží jen na lidech… Těm z vás, které otázky kolem tohoto fenoménu oslovily, můžeme nyní nabídnout jedinečnou příležitost – díky unikátním rozhovorům s devíti osobnostmi, uveřejněnými na webu časopisu Enigma, můžete pohlédnout na otazníky roku 2012 různými pohledy. Nemáme sice jasnou odpověď na otázku, co se stane, ani jaký to na lidstvo bude mít vliv. Ale můžeme vám dát šanci udělat si vlastní názor…

foto2_25283Přečtěte si devět exkluzivních rozhovorů, které se do čísla nevešly!
Připravila Lenka Kabeláčová

Rozhovor s Astrologem Jiřím Turnovským

http://enigma.rf-hobby.cz/index.php?locales=2&id_page=2299&id_previous_page=178&nocache=1293972000.2921&inq=af92f4a77b303f531edd11d621aedc8f&ida=0&id_art=25283&sta=0&cislo=0&sea=0&=0&fid=0&nsrd=0&kty=0&pag=1&checksum=914c712e880d995c7daba87bdf71af2f
Rozhovor s Astrologem Antonínem Baudyšem

http://enigma.rf-hobby.cz/index.php?locales=2&id_page=2304&id_previous_page=178&nocache=1293972267.928&inq=af92f4a77b303f531edd11d621aedc8f&ida=0&id_art=25283&sta=0&cislo=0&sea=0&=0&fid=0&nsrd=0&kty=0&pag=1&checksum=24778ca5fa71596e1875e0b63a18b7d9
Rozhovor s Dr. Jiřím Grygarem

http://enigma.rf-hobby.cz/index.php?locales=2&id_page=2300&id_previous_page=178&nocache=1293972298.1782&inq=af92f4a77b303f531edd11d621aedc8f&ida=0&id_art=25283&sta=0&cislo=0&sea=0&=0&fid=0&nsrd=0&kty=0&pag=1&checksum=3e38974ed6f48c3a17af0a1eb20cb6f9
Rozhovor s Ing. Pavlem Karpetou

http://enigma.rf-hobby.cz/index.php?locales=2&id_page=2303&id_previous_page=178&nocache=1293972322.6698&inq=af92f4a77b303f531edd11d621aedc8f&ida=0&id_art=25283&sta=0&cislo=0&sea=0&=0&fid=0&nsrd=0&kty=0&pag=1&checksum=56b1e09bbf2df54e92f9070412b82d54
Rozhovor s Mgr. Ivanou Mukovou

http://enigma.rf-hobby.cz/index.php?locales=2&id_page=2302&id_previous_page=178&nocache=1293972347.4192&inq=af92f4a77b303f531edd11d621aedc8f&ida=0&id_art=25283&sta=0&cislo=0&sea=0&=0&fid=0&nsrd=0&kty=0&pag=1&checksum=31a230df85fb850ed196a6cf50e9b254
Rozhovor s Ing. Romanem Viktorem Motyčkou

http://enigma.rf-hobby.cz/index.php?locales=2&id_page=2298&id_previous_page=178&nocache=1293972374.2594&inq=af92f4a77b303f531edd11d621aedc8f&ida=0&id_art=25283&sta=0&cislo=0&sea=0&=0&fid=0&nsrd=0&kty=0&pag=1&checksum=a6b7ecf3beb72a61c4dc1de761f3b705
Rozhovor s Tarou S. Povolnou

http://enigma.rf-hobby.cz/index.php?locales=2&id_page=2297&id_previous_page=178&nocache=1293972397.1442&inq=af92f4a77b303f531edd11d621aedc8f&ida=0&id_art=25283&sta=0&cislo=0&sea=0&=0&fid=0&nsrd=0&kty=0&pag=1&checksum=1b19e5aab5dd68ca05f6be6442018cd0
Rozhovor s šamanem Janem Rudčenkem

http://enigma.rf-hobby.cz/index.php?locales=2&id_page=2301&id_previous_page=178&nocache=1293972421.9863&inq=af92f4a77b303f531edd11d621aedc8f&ida=0&id_art=25283&sta=0&cislo=0&sea=0&=0&fid=0&nsrd=0&kty=0&pag=1&checksum=d266f53f0327c23d066c0e22233a6c3c
Rozhovor s Mgr. Alžbětou Šorfovou

http://enigma.rf-hobby.cz/index.php?locales=2&id_page=2296&id_previous_page=178&nocache=1293972445.5972&inq=af92f4a77b303f531edd11d621aedc8f&ida=0&id_art=25283&sta=0&cislo=0&sea=0&=0&fid=0&nsrd=0&kty=0&pag=1&checksum=7a086cc085af44b1bbff711ed2d08f80

Zdroj: ENIGMA