Stránky o světelných branách jsou určené těm, kteří už nějakou dobu sami na sobě pociťují výraznou změnu energií. Energií, jež vysílá sama Matka Země, připravující se na transformaci do páté dimenze. Mým cílem je, seznámit Vás s naší prací ve Světelných transformačních branách a pomoci Vám pochopit, co se v těchto dnech děje a nabídnout Vám možnost propojit se skrz Vaše fyzické tělo s Matkou Zemí a prvotním Zdrojem.

Ti z nás, kteří už dlouhá léta vyciťují svým srdcem a jsou napojení na matku Zemi, ví, že není spokojená s naším konáním.

Vyšší bytosti, se kterými je v pevném spojení, stojí při ní a pomáhají, jak se dá. Otevírají portály, jež přinášejí na Zemi v posledních měsících hodně silné energie. Zjednodušeně řečeno, všichni se snaží zachránit lidstvo před jeho vlastní zkázou. Je dokázáno, že energie nadcházejících let budou ještě hutnější, vyzývavější a silnější. Měli bychom s těmito energiemi držet krok a podpořit Zemi v jejím postupu v ještě krásnější planetu.

Určitě existuje mnoho variant, jak se nás zlobivých tvorečků efektivně zbavit.

To si ale nikdo ve vesmíru nepřeje, proto tolik pozornosti právě naší planetě, tolik péče, tolik lásky, jež je sem každý den posíláno.

Je nám nabízeno procitnout, vzpomenout si kdo jsme, proč jsme sem přišli, propojit se s Matkou Zemí, propojit se s vesmírem a prvotním Zdrojem a pomoci ve snaze těm, kteří nad námi ve dne v noci bdí a otevírají nám cestu k navýšení vibrací a využití právě proudících energií. Každý jeden z nás musí začít sám u sebe, pojďme přesvědčit matku Zemi, že za to stojíme, že si jí vážíme a chceme si sami pomoci.

Naučme se stahovat energii světelným sloupem, vytvořme si každý svojí vlastní světelnou mapu, pojďme se potkat ve světelných transformačních branách!

Co je světelná brána?

Světelná transformační brána je místo v přírodě, jež bylo přetransformováno energií světla a lásky a následně do něho stažen a ukotven silný světelný proud.

Místo si většinou vybírají Patroni, jež se na mne v meditaci napojí a vyšlou podnět k naciťování na vybranou část krajiny. Když se mi tato informace i po pár dnech znovu potvrdí, začínám si od nich postupně stahovat informace, neboť každá brána je originál. Doposud jsem pracovala převážně s anděly, archanděly, šamany nebo třeba i bytostmi z vyšších dimenzí a také s mými duchovními pozemskými přáteli :o)

I kdybyste našli více bran zasvěcených jedné a té samé bytosti, tento posvěcený kousek země, vzhledem k vibrační úrovni daného místa, počtem světelných bytostí chránících tento projekt a množstvím stažené energie, bude odlišný. Každá světelná brána má svou vlastní, nezaměnitelnou esenci.

Funkce světelných bran jsou opravdu rozmanité a možnosti využití se liší od brány k bráně. Obecně by ale každá měla nabízet spojení s Patrony, kteří nad tímto místem bdí.

Podle výše Vaší vibrační úrovně se můžete skrz bránu podívat do vyšších dimenzí, napojit se na vizi, v níž uvidíte, jaký úkol jste si zadali před svou inkarnací na Zem.

Lidé spící mohou zažít silný příliv energie, který je probudí na cestu jejich světelného poslání.

Některé brány nabízejí i léčivé energie.

Ovšem nejdůležitější funkcí každé brány zůstává ukotvování silného světelného proudu v naší 3.dimenzi. Tento proud je s dovolením stahován z Prvotního Zdroje ve vesmíru do středu Matky Země.

Využití bran

V této sekci se dočtete o tom, jak pracovat na všech světelných branách bez rozdílu. Když si však rozkliknete seznam jednotlivých míst, zobrazí se Vám u každé brány doplňující informace, které byly přijaty speciálně pro to jedno konkrétní místo od spolupracujích Patronů přímo při ukotvování světelného sloupu ve vznikající transformační bráně.

Doporučuji nějaký ten den před plánovanou návštěvou pročíst přiložené info a doma už zkoušet napojení na Prvotní Zdroj a Zemi ve světelném sloupu. Poohlédněte se po nějakých oblázcích nebo krystalech, které si ponesete s sebou do brány.

Stoupněte si doprostřed pomyslného kruhu, je-li Vás víc, vytvořte kruh.

1.Napojte se do energie proudící otevřeným portálem do vesmíru pomocí motlitby Otčenáš. Věřte mi, ač nejste věřící :), že je to jedno z nejrychlejších napojení nahoru.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé,

buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes a odpusť nám naše viny,

jako(ž) i my odpouštíme naším viníkům a neuveď nás v pokušení,

ale chraň nás od zlého.

Amen.

2. Hned poté oslovte bytosti světla a lásky, aby Vás provázeli po celou dobu Vaší světelné práce, aby Vás chránili a podporovali ve všem konání. Máte-li už svůj vlastní způsob napojení, použijte ten. Nedávno se nám potvrdilo, že Otčenáš a napojení na světelné bytosti je unikátním klíčem ke všem branám.

3. Vytvořte světelný sloup a začněte stahovat energii. Zavřete oči a ponořte se do vnímání přicházejících energií.

4. Soustřeďte pozornost na svůj vnitřní zrak, pamatujte si všechny výjevy, jež jste zachytili. I kdyby Vám to právě nedávalo smysl, porozumění přijde brzy. Jste-li začátečník, nebojte se, že trpíte přehnanou fantazií, přijměte všechno, co k Vám přijde.

Co bytost, to originál, takže jeden z Vás může pomocí třetího oka vidět symboly, barvy, vzorce, obrázky, nebo dokonce krátká videa – denní vize.

Další bude třeba slyšet zvuky, nebo cítit vůně, jež ho budou vracet do jeho minulosti a spojovat s důležitými úseky jeho života.

Jiný může na svém fyzickém těle pociťovat různé změny – horko, chlad, proudění energií.

Mohou se Vám ukázat bytosti, jež své posvátné místo na Zemi chrání, budete-li si přát.

5. V okamžiku, kdy budete cítit naprosté naplnění, nekonečnou lásku, dávání a přijímání, můžete tento malý rituál ukončit. Ještě před tím, ale vezměte Vaše kamínky a řekněte nahlas nebo jen v duchu pro sebe: „ Zasvěcuji každý kámen energii této brány, nechť nese stejné světlo, sílu lásky a esenci všude, kde bude položen. Nechť zůstane napojen na toto posvátné místo po věky věků a vytvoří tak spojnici mezi oběma místy. Děkuji a tak se staň!“

Použití aktivovaných kamínků:

-do míst o nichž víte, že jsou třeba očistit

-někomu ho podarujte

-vezměte ho s sebou domů, aby tam šířil svojí pozitivní energii

-jsou Vám někteří lidé nepříjemní? Umístěte kamínek do jejich blízkosti.

-máte nemocné zvířátko? Vložte mu jej do pelíšku

Určitě najdete spoustu míst, kam se kamínek bude hodit. Budu velmi potěšena, když mi zanecháte vzkaz, kam až kamínky docestovaly.

Uděláte nám všem velikou radost, protože tím budete šířit území Světelné mapy, ve které se čas od času všechny kameny propojují a tím tato mapa získává na síle. Tato síla se využívá ke stavění nových světelných základen v místech postižených zemětřesením, tornády, záplavami a jinými přírodními katastrofami.

6. Vraťme se ještě na okamžik k nejdůležitějšímu bodu Vašeho světelného konání. Před opuštěním brány poděkujte všem bytostem světla a lásky za jejich pomoc a podporu. Poděkujte Matce Zemi za její pohostinnost a hlavně trpělivost, jakou s námi ještě má. Poděkujte Slunci a všem planetám, za to že všechno funguje, tak jak má. A také poděkujte svému Bohu, Zdroji za to, že jste a že máte možnost okusit život na této nádherné planetě.

Kde najdu nejbližší bránu?

Každá brána obsahuje ve svém jméně název nejbližšího města u něhož se nachází. V bližším popisu, který najdete v sekci Seznam postavených bran, je uvedená cesta, kudy se na místo nejjednodušeji dostanete. Každé světové straně je přiřazen jeden zajímavý úkaz a když se postavíte tak, že je všechny ze svého stanoviště uvidíte, pak stojíte uprostřed kruhu.

Ovšem nejjednodužší bude, zadat si souřadnice do Vašeho GPS a dojít tak bezpečně do středu kruhu. 🙂

Seznam postavených světelných bran

Borovice, Mnichovo Hradiště

České Budějovice, Čtyři dvory

České Žleby

Františkovy Lázně – Komorní Hůrka

Frýdštejn – Český Ráj

Kraslice – Vyhlídka

Máchovo Jezero – Staré Splavy

Netolice – Hvízdalka

Pardubice – Čívice – Popkovice

Písek – Rybníky u Budějovického předměstí

Prachatice – Lázně sv. Markéty

Strakonice – Studánka u Dobré vody

Strážkovice – u Českých Budějovic

Volary – Nad hřbitovem

Postav si vlastní bránu

Jsem ráda, že přemýšlíte o vlastní bráně a tudíž i světelné práci a tím i nesmírné pomoci Matce Zemi!
Příprava

Předem si dobře rozmyslete, kde v přírodě bránu postavíte. Mělo by to být místo, kam máte z domu nebo z práce blízko. Místo, kam se budete s radostí chodit dobíjet energií. Může to být vaše zahrada, park, procházka za městem, místo u řeky, u lesa, prostě kde Vás napadne. Můžete oživit i místa u starých křížků nebo kapliček. Záleží na Vás a Vaší intuici.
Pak se také rozhodněte, zda-li bude brána jen Vaše, nebo se o ní podělíte s ostatními zájemci :o) a veřejné brány můžeme vyvěsit také na našem webu. Pro umístění středu brány do mapy na internetu potřebujete přepočítat souřadnice z Vašeho GPS. Převodník naleznete zde: www.iradius.cz/gc/

Najděte si 9 kamenů, nebo příjemných oblázků. Jeden z nich (středový) může být i polodrahokam. Dále si najděte Vám nejbližší originál světelnou bránu zde na webu, kam budete muset dojet a kamínky nabít esencí původní energie.
Nabití oblázků v originální světelné bráně

Na místě si vytvořte světelný sloup, naciťujte se do přicházející energie, koupejte se v té úžasné světelné koupeli. Pak vězměte kamínky. Zasvěcovat můžete všechny najednou nebo každý zvlášť, záleží na Vás. Stále stojíte ve světelném sloupu v bráně a přeříkejte formulku:

“Zavěcuji tyto kamínky této bráně a Světelné mapě. Nechť každý kámen nese v sobě světelný kód tohoto místa, světla a lásku. Patroni této brány dejte mi, prosím, požehnání pro novou bránu ….. (kde bude úmístěna), aby nesla stejnou esenci, jako toto světelné místo. Děkuji a tak se staň!” Než originální bránu opustíte, nezapomeňte Patronům a světelným bytostem ještě jednou poděkovat. Poté se obejměte s ostatními, kteří byli přítomni.

Bránu si postavte, až budete mít dostatek času, nesmí Vás nic tlačit. Aby všechna pozornost a myšlenky patřily jen jejímu tvoření. Toto konání Vás musí naplňovat láskou a radostí.

Existují dva způsoby, jak pokládat zasvěcené kameny do nové brány.

1. Pokládáte je přímo pod vykoplý drn trávy (tak je postaveno nejvíce bran). Někdy se stane, že místo kam potřebujete položit kámen není přístupné, pak kámen podržíte v ruce, přeříkáte formulku a milý kámen hodíte do míst, kde myslíte, že by měl být umístěn. (Voda, kopřivy, místo za vyšší překážkou, kterou se Vám nechce zdolávat 🙂 ….)

2. Druhý způsob se osvědčil na frekventovaných místech, kde byste neradi vzbuzovali pozornost kolemjdoucích. A sice položíte je jen na zem do kruhu po devíti krocích od středu a v okamžiku, kdy zakončíte stavění brány, si je zas seberete.

Jak může fungovat i tento druhý způsob?

Vysledovala jsem vnitřním zrakem, že kámen po chvilce, co je položený na zemi a zatlačený Vaší otevřenou dlaní, odevzdává Zemi svůj světelný kód a esenci původní brány. Ti z Vás, kteří máte rozvinutý vnitřní zrak uvidíte, jak z propojení pomyslného sendviče – Země-zasvěcený kámen-Vaše ruka – vzniká tuba vycházející ze Země skz kámen a Vaší ruku zhruba do výšky 20cm nad zem. Tuba se velikostí podobá obalu od lupínků Pringles, průhledná a celá vyplněná jarní trávově zelenou barvou.

Při stavění brány vnímejte přicházející informace o tom, čím bude Vaše nová brána ještě prospěšná krom toho, že ukotvuje silný světelný sloup pro pomoc Matce Zemi. Vnitřním zrakem můžete vnímat okolní prostředí brány už v 5D rozlišení a mnoho dalších.

Jdeme stavět bránu

Umístění brány vykoumejte tak, abyste od severu na jih a z jihu na západ mohli odkrokovat bez problémů 18 kroků. V půsečíku těchto čar najděte střed, kam položíte středový kámen. Je prozatím jen orientačním bodem, zasvěcuje se jako poslední.

Vytvořte si světelný sloup a požádejte Patrony původní brány a světelné bytosti včetně Vašich průvodců, aby Vás provázeli, podporovali a ochraňovali. Oslovte Matku Zemi a požádejte jí o spolupráci.

JIH

Vezměte první kámen a udělejte od středu 9 kroků směrem k jihu. Vyhlubte jamku a kámen do ní vložte (popřípadě jej jen položte, jedná-li se o frekventované místo). Soutřeďte se na něj a říkejte na hlas, nebo jen pro sebe: “Vkládám tento světelný kód věnovaný této nové světelné bráně.” Ukryjte ho pod drn trávy, nebo ho zahrabejte a dlaní kámen ještě zamáčkněte. V tu chvíli dochází ke spojení energie z Prvotního zdroje (Centrálního slunce, Boha), skrz Vaší ruku (jelikož jste neustále ve světelném sloupu), přes kámen, do Země a zanechává tak světelný otisk této kombinace.

SEVER

To samé udělejte s druhým kamenem, který nesete 9 kroků na opačnou stranu brány, tedy na sever. Pokaždé opakujte: ” Vkládám tento světelný kód věnovaný této nové světelné bráně.” A dlaní kámen zatlačte.

VÝCHOD

Kámen na východě zasvěťte ukotvení světelného proudu následovně: ” Vkládám tento světelný kód, aby udržoval silný, neustále protékající proud světelné, láskyplné energie z Prvotního Zdroje (Centrálního Slunce, Boha). Děkuji a tak se staň!” Kámen zatlačit dlaní.

ZÁPAD

Kámen na západě zasvěťte ochraně brány: ” Vkládám tento světelný kód, aby ochraňoval tuto novou bránu před všemi negativními entitami. Nechť je tento posvátný kousek Země neviditelný každému, kdo by prostřednictvím něho chtěl škodit. Děkuji a tak se staň!” Kámen zatlačit dlaní.

Zbylé čtyři kameny rozložte mezi už uložené bratry na hlavních světových stranách. Tzn. Jeden půjde na jihovýchod, druhý proti na severozápad. Další severovýchodně a poslední jihozápadně. U těchto kamenů můžete vyřknout svá pozitivní přání a zasvětit je právě pokládaným kamenům, stejně tak, jak se dělo u východního a západního kamene. U každého nezapomeňte na: “Vkládám tento světelný kód věnovaný této nové světelné bráně.” A následně zatlačit a vytvořit tak světelný otisk do Země.

Vraťte se zpátky do středu brány, vezměte poslední devátý kámen a řekněte:

“Tímto prosím všechny bytosti lásky a světla, aby mi nyní pomohly stáhnout a ukotvit silný světelný sloup z Prvotního Zdroje k nám do třetí dimenze, který dál bude pokračovat do středu Země (roztáhněte do široka ruce, jako byste chtěli někoho obejmout, zavřete přitom oči a chvilku počkete, vyciťujte přicházející i stávající energie, různá poselství patřící této bráně). Nechť tato nová brána nese stejnou světelnou esenci, jako brána původní. Děkuji a tak se staň.” Tímto se do brány nahrají všechny zadané informace a zbylé kódy, jako například možnosti využití brány pro lidi v nich pracující, zasvěcování a vynášení kamenů atp.

Položte nyní i poslední kámen a zatlačte ho dlaní se slovy: “ Děkuji Vám Andělé, Archandělé, Světelné bytosti, moji Průvodcové. Děkuji Matce Zemi, Slunci i Měsíci i všem planetám, že jste byli nápomocni ukotvení dalšího světelného proudu skrz třetí dimenzi. Mnohokrát děkuji a vyšlete ze srdce pocit vděčnosti a lásky všem těmto skvělým bytostem.

Blahopřeji, úspěšně jste absolvovali stavbu své první světelné brány!

Zdroj: http://okno-do-avalonu.webnode.cz/prace-s-energii/svetelne-brany/