Středověké legendy naznačují, že Ismeria, potomek pokolení krále Davida, byla babička Panny Marie.

jesus-christ-278x225Podle florentských středověkých rukopisů analyzovaných historiky, byla Sv Ismeria prababička Ježíše. Legendy sv Ismerii popisují jako světici a kajícnici na rozdíl od krvavého mučednictví. Podle Aktuálního věstníku dějin středověku Svatá Ismeria pravděpodobně sloužila jako vzor pro starší ženy v průběhu 14. a 15. století. Osvětluje to i otázky rodinného života biblické Panny Marie a hovoří také o náboženství a kulturních hodnotách  ve Florencii 14.století.

Nemyslím si, že je tu více žen, které se uvádí jako babička Marie v Bibli”,  řekla Catherine Lawless, autorka článku, pro Discovery News. Mariepatrilinealní linii uvedenu pouze jednu.“O Marii samotné se Bible zmiňuje velmi málo,“dodává Lawless, přednášející historii na Universitě v Limericku. Obrovský Mariin kult, který se vyvíjel v průběhu staletí, má jen velmi málo písemných pramenů.Lawless studovala život Sv Ismerii, který popisují ignorující učenci, ve dvou rukopisech: 14. století MS Panciatichiano 40 národní Ústřední knihovna ve Florencii a 15. století MS 1052“v Riccardianově knihovně, také ve Florencii.

Podle legendy, je Ismeria dcera Nabona, obyvatel Judeje z pokolení krále Davida, napsala Lawless. Provdala se za Santo Lisea“, který je popisován jako patriarcha lidu Božího. Legenda pokračuje, že pár měl dceru Annu, která si vzala Joachima. Po 12 letech, Liseo zemřel. Příbuzní pak Ismerii opustili a ponechali v chudobě.Jsem si jistá, ač je to nevěřitelné, že to byli příbuzní buď jejího mrtvého manžela nebo, méně pravděpodobně, její vlastní rodina, řekla Lawless. Rodinu Panny Marie pak nebylo dobré ukazovat v takovémto světle.Ismeria se dostává do nemocnice, kde najde útočiště. Tady prohlašuje: “Staň se zázrak”.  A nakrmí dosytosti všechny pacienty nemocnice rybami z malé misky. Po tomto zázraku se modlí za odpuštění za zpupnost tohoto světa.

Poté, co Bůh ji povolal do  “Ráje“, informoval nemocniční lékař Pannu Marii a Ježíše o jejím odchodu. Přišli do nemocnice s 12 apoštoly, Marie z Magdaly, Marie Salome a Marie Cleophas. Tady posvětili Ismerii za Svatou. Legenda zaznamenává značný posun ve víře. Dříve bylo častější činit posvátnost krví mučednickou než světectvím a zbožností. Lawless v závěrečné části uvádí, že se víra stala očistcem, místo dosavadního pojmu nebe a pekla, kde byly hříchy vymazány.


Čím více hříchů je očištěno během aktivního života (skrze pokání, dobrou práci, atd.), tím méně času je potřebného k očištění  buď sebe nebo své rodiny, říkávala Ismeria. Také zdůrazňovala, že velká část křesťanských mučedníků ze západu zemře pod římskou perzekucí, která skončí ve čtvrtém století.

Zatímco autor legendy o Ismerii zůstává neznámý, Lawless si myslí, že by to mohlo být někdo z Toskánska. Během středověké periody, bývá příběh použit jako vzor pro charitativní aktivity v jedné z mnoha nemocnic středověké Florencie.“Babička Panny Marie byla vdova, která ohrožovala dědictví svých dětí požadováním návrácení svého věna. Zajistila by si dobrou životní úroveň. Tím by však ohrozila rodinnou jednotu a tady se začínají psát nové řádky jejího života… dodává Lawless. Místo toho byl její život považován za ideální model pro florentské kající se ženy.George Ferzoco, výzkumný pracovník na Universitě v Bristolu, poznamenal, že nově napsaná analýza pověsti je “brilantní a odhaluje vzrušující podstatu náboženských materiálů z pozdního středověku a renesance ve Florencii, kde bylo mnoho rukopisů psaných speciálně pro ženy.

Co je tak zarážející, na Sv Ismerii, říká Carolyn Muessig , Univerzita ministerstva, teologie a religionistiky v Bristolu, pro Discovery News, je to, že ona je vzorem pro starší matróny. Přiznejme si to: Starší ženské vzory se těžko najdou v jakékoliv kultuře”.  “Tato skutečnost vysvětluje, proč se do popředí Sv Ismerie dostala v pozdní středověké Florencii,” uvádí Muessigová v závěru, “prozrazuje některé pozitivní postoje, které  směrovaly středověkou kulturu k významnějšímu postavení žen ve společnosti”.

Zdroj: http://news.discovery.com/history/jesus-great-grandmother.html